tile ca cuoc bong da truc tuyen

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tile ca cuoc bong da truc tuyen

xem truc tiếp bong da

Tóm tắt: Với sự phát triển của kinh tế xã hội ngày nay, quá trình đô thị hóa ngày càng được đẩy mạnh, ngành xây dựng phát triển ngày càng nhanh. Ngân sách dự án có một vị trí quan trọng trong thiết kế kiến ​​trúc của các dự án xây dựng, và kết quả của ngân sách liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của toàn bộ dự án xây dựng. Điều này cho thấy việc tăng cường quản lý ngân sách các dự án là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, lĩnh vực lập dự toán công trình xây dựng ở nước ta vẫn còn nhiều vướng mắc, điều này không có lợi cho tiến độ trật tự của các công trình xây dựng, đồng thời gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các doanh nghiệp xây dựng. Vì vậy, bài viết này thảo luận về các vấn đề trong lĩnh vực dự toán ngân sách dự án và đề xuất các giải pháp tương ứng.


Từ khóa: chiến lược bài toán ngân sách dự án


Sự cạnh tranh trong xã hội ngày nay ngày càng trở nên gay gắt, các doanh nghiệp cần không ngừng tăng cường công tác quản lý để không bị tụt hậu trước làn sóng phát triển của thời đại. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng chủ yếu thể hiện ở giá thành của dự án, và ngân sách dự án là một mắt xích chính trong quản lý chi phí của doanh nghiệp và có vai trò quan trọng. Nó có tác động trực tiếp đến kết quả của chi phí kỹ thuật doanh nghiệp và là một đảm bảo mạnh mẽ cho sự thành công của đầu tư dự án kỹ thuật doanh nghiệp. Tuy nhiên, do hệ thống ngân sách kỹ thuật ở nước ta chưa hoàn thiện nên thực tế công việc còn nhiều vướng mắc.


1. Các vấn đề trong lĩnh vực ngân sách dự án


1. Định mức ngân sách dự trù là không khoa học. Theo khảo sát, có rất nhiều vấn đề trong hạn ngạch ngân sách xây dựng trong ngành xây dựng của Trung Quốc, cụ thể là những khía cạnh sau: Thứ nhất, nó nằm ngoài thực tế. Ngân sách dự án của nước ta chủ yếu dựa vào hạn mức ngân sách do ban quản lý chi phí dự án của từng vùng ban hành để thực hiện các công việc liên quan đến ngân sách. Tuy nhiên, điều kiện thi công thực tế, điều kiện địa lý và các yếu tố khác chưa được xem xét đầy đủ làm cho kết quả ngân sách của dự án bị sai; thứ hai, các công thức cứng nhắc được sử dụng để tính toán ngân sách dự án. Không có phân tích cụ thể về dự án, và việc sử dụng một công thức cụ thể để thực hiện ngân sách dự án cũng sẽ làm sai lệch kết quả dự toán ngân sách; thứ ba, hạn mức ngân sách bị tụt hậu. Việc lập kế hoạch ngân sách dự án xây dựng ở Trung Quốc còn chậm và có độ trễ nghiêm trọng. Việc thống kê đơn giá dự toán ngân sách của nhiều doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn giá trước đây mà không xem xét tiêu chuẩn giá hiện hành hay một phần bổ sung mới. hạn ngạch không có đại diện tổng thể., dẫn đến sai sót trong ngân sách dự án; thứ tư, bộ hạn ngạch cao. Nhiều dự án hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật khi quyết toán, nhưng áp dụng hạn ngạch tiêu chuẩn cao.


2. Thiết kế ngân sách thiếu tính toàn vẹn. Hiện nay, hầu hết việc quản lý ngân sách dự án ở nước ta áp dụng phương pháp quản lý theo giai đoạn, thiếu nhận thức tổng thể và tổng thể về ngân sách dự án tổng thể. Dự toán ngân sách của dự án được thực hiện như là công việc trước khi chính thức bắt đầu dự án và thiếu sự xem xét đầy đủ cho sự phát triển sau này của dự án, chẳng hạn như ảnh hưởng của thị trường, các yếu tố con người và các yếu tố khác, dẫn đến chi ngân sách tăng thêm . Nếu không xem xét một cách toàn diện các yếu tố này và tiến hành thi công một cách mù quáng theo kế hoạch ngân sách ban đầu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.


3. Thay đổi ngân sách dự án theo ý muốn. Trong quá trình thực hiện dự án, có tình trạng đơn vị thi công tự ý thay đổi kinh phí dự án. Trong trường hợp đặc biệt, phát sinh thêm các khoản chi ngoài ngân sách nên đơn vị thi công phải điều chỉnh kinh phí dự án. Nhưng điều này cũng dẫn đến những vấn đề tương ứng, chẳng hạn như để tăng chi phí xây dựng, một số công ty xây dựng đã thổi phồng khối lượng công việc để tăng ngân sách dự án.


2. Lý do hình thành các vấn đề trong ngân sách dự án


1. Cập nhật hạn ngạch của ngân sách dự án quá chậm. Hiện nay, các dự án xây dựng của Trung Quốc tiếp tục hoàn thiện và tăng cường hệ thống hạn ngạch ngân sách, nhưng do sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, chủng loại và giá cả vật liệu xây dựng đã có những thay đổi kinh hoàng, gây khó khăn nhất định cho việc cập nhật và chuyển đổi. hạn ngạch ngân sách dự án. Khi ngân sách dự án được thực hiện, nếu hạn mức không được chuyển đổi kịp thời, thì sẽ xảy ra sai sót lớn trong chi phí ngân sách dự án. Tuy nhiên, phương pháp ngân sách dự án truyền thống của Trung Quốc đã không thể thích ứng với thời đại phát triển kinh tế nhanh chóng ngày nay.


2. Hệ thống đấu thầu không hoàn hảo của ngân sách dự án. Có những lỗ hổng lớn trong thiết kế kiến ​​trúc và hệ thống đấu thầu của hầu hết các dự án xây dựng ở Trung Quốc. Ví dụ, để theo đuổi các hiệu ứng thiết kế tốt, nhiều thiết kế kỹ thuật bỏ qua một số yếu tố quan trọng trong thiết kế kỹ thuật, chẳng hạn như tính an toàn, tính khoa học và tính khả thi về mặt kinh tế của thiết kế kỹ thuật. Do đó, ngân sách dự án không thể đạt được độ chính xác ở mức độ lớn nhất.


3. Thiếu các quy định về ngân sách kỹ thuật hợp lý. Hiện nay, các luật và quy định tương đối hoàn chỉnh về ngân sách dự án chưa được hình thành nên chưa có quy định cụ thể thực hiện rõ ràng, rõ ràng, dẫn đến nhiều vấn đề trong lĩnh vực ngân sách dự án, chẳng hạn như các hiện tượng trái luật như thổi phồng khối lượng dự án.


4. Cơ chế giám sát ngân sách dự án chưa hoàn thiện. Có những vấn đề liên quan đến ngân sách dự án, nói chung là thiếu sự giám sát và quản lý hiệu quả, dẫn đến những vấn đề thường xuyên xảy ra. Ví dụ, nhiều dự án đầu tư dự toán không đúng sự thật, dự án được khởi công trước khi quyết toán, hoặc các yếu tố động lực không được xem xét khi đầu tư, ... Đây đều là những biểu hiện của việc thiếu giám sát nội bộ.


3. Các biện pháp giải quyết các vấn đề trong ngân sách dự án


1. Xây dựng hệ thống hạn ngạch chuẩn bị ngân sách dự án theo điều kiện thực tế. Trước nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình lập hạn mức ngân sách dự án xây dựng, các công ty xây dựng khi nhập ngân sách dự án phải tiến hành nghiên cứu, điều tra có liên quan về địa hình xây dựng, biện pháp thi công, giá cả vật liệu xây dựng và kết hợp các điều kiện. nhân sự của chính công ty, thiết bị kỹ thuật, trình độ quản lý xây dựng, v.v., xem xét một cách toàn diện, sau đó thu thập dữ liệu liên quan đến thị trường, để phát triển một hệ thống hạn ngạch ngân sách tương đối hoàn chỉnh. Khi chuẩn bị ngân sách, cần thực hiện các điều chỉnh liên quan đến ngân sách dự án dựa trên sự khác biệt về địa lý của dự án và tình trạng xây dựng thực tế để nâng cao hiệu quả xây dựng. Khi chuẩn bị ngân sách dự án, hạn ngạch nên được chọn một cách chính xác. Nó nên được lựa chọn theo phương pháp xây dựng, quy trình, cấu hình cơ khí, vận chuyển, v.v. và mô tả liên quan của hạn ngạch cũng cần được nắm vững, để làm quen với phương pháp sử dụng hạn ngạch.


2. Thực hiện phân tích cụ thể và điều chỉnh hợp lý chênh lệch giá của chi phí. Khi lập dự toán công trình phải tính toán chính xác số lượng công nhân xây dựng trong thời gian thi công, sau đó tính diện tích xây dựng thực tế và số lượng kỹ thuật, cuối cùng tính giá thành tổng thể của công trình theo tiêu chuẩn hạn ngạch tương ứng. Ngoài ra, bản vẽ thiết kế cần được nghiên cứu đầy đủ để làm rõ kiến ​​thức về bản chất và loại công trình xây dựng, làm rõ mối quan hệ giữa các phần khác nhau của bản vẽ và tính toán khối lượng kỹ thuật cho phù hợp, và đảm bảo rằng định mức phù hợp với dự án thực tế thông qua việc áp dụng hạn ngạch hợp lý. Ngoài ra, khi lập ngân sách dự án, cần phân tích chi tiết các yếu tố khác nhau để điều chỉnh mức chênh lệch giá. Ví dụ, các bộ phận liên quan hoặc bộ phận quản lý của các doanh nghiệp xây dựng nên sử dụng nhiều kênh khác nhau để thu thập thông tin giá cả thị trường của vật liệu, để công bố thông tin về sự thay đổi giá vật liệu kịp thời cho các thời điểm và khu vực khác nhau và điều chỉnh dự toán ngân sách .


3. Nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên ngân sách dự án. Dự án xây dựng công trình rất phức tạp nên công tác lập ngân sách dự án có độ khó nhất định, khả năng chuyên môn của nhân sự ảnh hưởng trực tiếp đến mức ngân sách dự án. Bất kỳ sai sót nào trong ngân sách dự án sẽ gây ra hàng loạt tác động xấu, làm tăng khối lượng kinh doanh của công tác ngân sách, gây lãng phí nhân lực, vật lực, tài chính và ảnh hưởng đến quá trình thực hiện bình thường của dự án. là rất cần thiết để nâng cao khả năng kinh doanh của các nhân sự có liên quan. Trong khi không ngừng nâng cao chất lượng công trình, đơn vị thi công xí nghiệp xây dựng thường xuyên tiến hành đào tạo nghiệp vụ nhằm tăng cường đào tạo khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ ngân sách. Cán bộ dự toán ngân sách không chỉ phải có kiến ​​thức chuyên môn vững vàng mà còn phải nắm vững luật pháp và các quy định về mọi mặt của dự án. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác ngân sách phải không ngừng tăng cường tu dưỡng đạo đức, tôn trọng công việc, yêu nghề, ngay thẳng, tự giác.


4. Giới thiệu công nghệ Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội hiện đại, công nghệ máy tính ngày càng được sử dụng rộng rãi, các doanh nghiệp phải tích cực đưa công nghệ mới vào để nâng cao hiệu quả của ngân sách dự án và tránh một số sai sót do con người gây ra. Thời gian dài và khối lượng công việc đơn giản, lặp đi lặp lại nhiều lần không chỉ làm tăng tiêu hao nhân lực, vật lực mà còn kém hiệu quả. ngân sách dự án làm việc, và thúc đẩy việc cải thiện các lợi ích kinh tế.


Thứ tư, kết luận


Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc đã mang lại cơ hội cho các đơn vị kinh doanh, nhưng cũng mang đến những thách thức vô cùng lớn. Trước thực trạng đó, các doanh nghiệp cơ khí xây dựng đã gặp nhiều vướng mắc trong công tác ngân sách dự án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững, lành mạnh của doanh nghiệp và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Do đó, trước tình hình đó, ngành kỹ thuật xây dựng phải lập dự toán ngân sách của các dự án xây dựng một cách khoa học, tiến hành điều tra, phân tích sâu để xây dựng định mức ngân sách dự án phù hợp, đồng thời không ngừng nâng cao khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ ngân sách dự án để đảm bảo Sự phát triển hiệu quả của ngân sách dự án đã thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của lĩnh vực ngân sách dự án.


Về tác giả: Zhang Yan (1976 -) nữ, quê ở Xichong, Tứ Xuyên, trợ lý kỹ sư, tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật, chủ yếu nghiên cứu lập dự án ngân sách và ứng dụng kỹ thuật.Chúc các bạn đọc tin tile ca cuoc bong da truc tuyen vui vẻ!

Original text