tile bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tile bong da hom nay

du doan ty so bong da hom nay

1. Giới thiệu

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới luôn là mục tiêu lớn của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của nước ta, lâu dài, khả biến, tìm tòi, tại chỗ là những đặc điểm cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của nước ta. Tăng cường xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa liên quan đến hạnh phúc của nhân dân và sự phồn vinh của đất nước, sau khi nghiên cứu về Làng Rongfang nằm ở miền núi, thấy rằng làm tốt công tác xây dựng Làng Rongfang phải đối mặt với cả những thách thức của môi trường địa lý và cuộc đấu tranh tư tưởng với nông dân. Làm chủ xây dựng quê hương, phải nâng cao trình độ văn hóa, hình thành quan niệm tư tưởng đúng đắn, học hỏi kiến ​​thức lý luận, tiếp xúc với cái mới, thoát khỏi xiềng xích của tư tưởng tiểu nông, sử dụng cốt lõi bên ngoài của chính sách để kết hợp giá trị cốt lõi của ý tưởng.Không giới hạn hiện tại, dám đột phá và sáng tạo. Luận án này dựa trên thực trạng về quan niệm tư tưởng của nông dân trong việc xây dựng và phát triển Làng Rongfang, và làm thế nào để nông dân xây dựng các giá trị và phương pháp tư tưởng đúng đắn, nhằm thực hiện tốt hơn hiện đại hóa nông thôn và cải thiện phát triển kinh tế nông thôn và người dân. cuộc sống. cấp độ. 2 Hiện trạng các khái niệm tư tưởng của nông dân Rongfang

Làng Rongfang nằm trên sườn nửa đồi ở phía tây nam thành phố Kaili, tỉnh Quý Châu, cách quận lỵ 15 cây số. Từ xa xưa, dựa vào nghề nông để kiếm sống, những người nông dân nhỏ lẻ có tư duy thiếu nghiêm túc, điều này đã hạn chế việc xây dựng và phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công cuộc đổi mới, mở cửa và sự phát triển của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, các quan niệm tư tưởng của nông dân không ngừng được cập nhật, nhận thức về thị trường, nhận thức về công nghệ, ý thức làm giàu, nhận thức về thông tin, ý thức về khởi nghiệp đã dần dần Đã trở thành phổ biến trong nhân dân, nhất là dưới sự lãnh đạo đúng đắn của chính quyền khu vực, việc hình thành một làng sinh thái văn minh đã đưa nông dân vươn lên làm giàu. khoảng cách về tư tưởng, quan niệm về yêu cầu xây dựng nông thôn mới, biểu hiện cụ thể như sau. 2.1 Bản chất không ổn định của công việc của nông dân

Với sự phát triển ngày càng sâu rộng và hoàn thiện của nền kinh tế thị trường, quá trình hiện đại hóa đang được đẩy mạnh, việc phát triển đô thị là một cách hiệu quả để người nông dân nâng cao thu nhập, tuy nhiên họ thiếu kế hoạch dài hạn, lợi ích ngắn hạn và thường xuyên. thay đổi công việc là bệnh lý phổ biến của họ. Hầu hết người lao động nhập cư không có kiến ​​thức và kỹ năng hỗ trợ và thiếu sự hướng dẫn về định hướng giá trị của các ý tưởng và khái niệm đúng đắn, dẫn đến công việc của họ trở nên trôi chảy, nhất thời, thay đổi và thậm chí bị hạn chế theo độ tuổi. 2.2 Khái niệm tiêu thụ tê

Trong những năm gần đây, sự phát triển của các đô thị đã dần dần mở rộng đến các thành phố và thị trấn, và các kênh thu nhập của nông dân đã dần dần lan rộng từ việc làm đơn lẻ ban đầu ở thành thị đến các thành phố và thị trấn, và cuộc sống của nông dân đã có những thay đổi đáng kể. Trong số đó, thanh niên đóng vai trò quan trọng, không chỉ là sợi dây gắn kết giữa văn hóa thành thị và nông thôn, mà còn là bộ lọc giữa văn hóa thành thị và nông thôn, là người vận chuyển sự lan tỏa của văn hóa thành thị về nông thôn. Họ đã sống ở các thành phố trong một thời gian dài, và ý tưởng tiêu dùng của họ đã bị lây nhiễm một cách vô thức bởi những ý tưởng tiêu dùng của thành phố, và họ bắt đầu từ tiêu dùng vật chất thuần túy sang theo đuổi tinh thần. Nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi gông cùm của tư duy tiểu nông, quá thỏa mãn với những lợi ích trước mắt mà không có kế hoạch lâu dài, thỏa mãn về vật chất đã trở thành vốn để khoe khoang của họ, họ không giàu và muốn. có tiến bộ, nhưng lại thích tiêu dùng cao cấp, tiêu nhiều và xa hoa. Lãng phí và thậm chí cờ bạc đã trở thành lối sống của anh ta. 2.3 Sự nhiệt tình tham gia dân chủ chưa cao

Hiện nay, đối với nông dân ở Rongfang, những người nông dân còn bảo thủ trong suy nghĩ, nhớ quê hương, gắn bó với cây trồng, cơm ăn áo mặc vẫn chưa thể bứt phá được ý thức tiểu nông, thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm. , sự tuân theo một cách mù quáng nghiêm trọng và nhận thức không đầy đủ về thông tin chính sách; chủ nghĩa cá nhân, các giá trị tư lợi bị thổi phồng quá mức đã dẫn đến sự suy yếu của các giá trị tập thể và nông dân không mấy mặn mà với các chủ trương phúc lợi công cộng tập thể. Nhiệt tình tham gia dân chủ chưa cao, còn tự do, buông lỏng trong các cuộc họp tập thể, nhiều nông dân mong muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, mong được lãnh đạo chỉ đạo làm giàu. tính chính trị chưa cao khiến nhiều chính sách chưa thực sự truyền đạt được, còn xảy ra mâu thuẫn giữa người dân với trưởng thôn, bản, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng nông thôn. 3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến tư tưởng của nông dân 3.1 Sự lạc hậu trong tư tưởng của nông dân có liên quan mật thiết đến môi trường tự nhiên

Tăng cường phát triển hiện đại hóa nông thôn là việc xã hội loài người đã phát triển đến một trình độ nhất định, chịu ảnh hưởng của sự kết hợp giữa các phương thức phát triển kinh tế xã hội, thực tế vùng miền và sức chịu đựng của môi trường địa lý, mô hình phát triển kinh tế nông thôn có sự khác nhau các khu vực và con đường phát triển của họ là khác nhau. Xây dựng nông thôn chủ yếu là định hình lại môi trường bên ngoài của xã hội, đồng thời tất yếu sẽ có tác động tương ứng đến tư tưởng của người dân. Đối với Rongfang, do nằm ở vùng đồi núi, đất đai màu mỡ, phần lớn diện tích đất canh tác ở độ dốc nên khó có thể thực hiện được phương thức canh tác hiện đại cơ giới hóa trong canh tác, phương thức canh tác truyền thống vẫn được giữ lại. , hiệu quả canh tác thấp dẫn đến độ phì nhiêu của đất, sử dụng chưa đầy đủ, chi phí sản xuất nông nghiệp cao, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế. Bị lối tư duy truyền thống kìm hãm sâu sắc, hình thành tư duy bảo thủ khép kín, tư duy kinh nghiệm hẹp hòi, tư duy thụ động và yếu tố khái niệm không đủ sâu để tiếp xúc với cái mới, ý tưởng mới, ý tưởng mới từ bên ngoài. 3.2 Nền kinh tế nông dân quy mô nhỏ tự cung tự cấp hạn chế định hướng giá trị trong các khái niệm tư tưởng của nông dân

Người dân Rongfang từ xa xưa đã có lối sống tự cung tự cấp, quá yêu quý đất đai, làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn đã trở thành quy luật cố hữu của con người. sự phát triển của nông thôn và thậm chí ảnh hưởng đến chính phủ.Thực hiện chính sách. Hiện tại dân làng chiếu lệ thực hiện chính sách lợi dân của chính phủ, lúc đầu chủ trương tương đối cao, nhiệt tình tham gia, đồng thời cũng kèm theo tê liệt. của việc khắc phục trước mắt lâu dài là nổi bật. Nguyên nhân là do nền kinh tế tiểu nông khiến bản thân người nông dân quá yêu đất, họ không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào đất. lấy của ăn là của trời ”phải dựa vào đất mà dựa vào. 3.3 Trình độ văn hóa nói chung thấp

Một ngôi làng không có trường học không chỉ mang lại sự bất tiện lớn cho trẻ em đang tuổi đi học mà còn phá vỡ đôi cánh trí tuệ của ngôi làng. Trường học là cửa sổ cho một ngôi làng để mở ra thế giới. Tâm hồn của dân làng khát khao kiến ​​thức. Làng Rongfang là một làng Miao với hơn 200 hộ gia đình, là một làng truyền thống không có trường học, hầu hết dân làng vẫn chưa biết chữ và các giá trị truyền thống vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến các nhận định giá trị của họ. Những giá trị truyền thống chưa được chấm dứt hoàn toàn, những giá trị mới chưa được hình thành đầy đủ làm cho quan niệm tư tưởng, đạo đức của họ không thể tự hoàn thiện, tự đổi mới kịp thời. 4 cách và phương pháp cho giá trị tư duy chính xác của chậu cây

“Sản xuất phát triển, đời sống no ấm, phong tục nông thôn văn minh, làng xóm sạch đẹp, dân chủ quản lý” là những yêu cầu cơ bản để xây dựng nông thôn mới, đáp ứng được yêu cầu này không thể tách rời nông dân, nông dân là người làm chủ nông thôn. làm tốt công tác xây dựng nông thôn thì phải củng cố tư duy của người nông dân, công cuộc xây dựng đất nước đã có ý thức về mặt tư tưởng rằng xây dựng nông thôn không chỉ dựa vào chính sách dân tộc và sự chỉ đạo của nhà nước, mà phải bỏ truyền thống. ý tưởng, thay đổi cách suy nghĩ, và dần dần hình thành ý tưởng mới, ý thức mới, và ý tưởng mới. Vì vậy, việc xây dựng quan niệm tư tưởng của nông dân không chỉ cần sự tác động của cốt lõi bên ngoài, mà cần phải có sự học tập, tu dưỡng bên trong. 4.1 Hướng dẫn nông dân thay đổi quan niệm phát triển của họ

Phát triển nông nghiệp sinh thái là sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, là con đường phát triển lâu dài của kinh tế nông thôn, là sự kết hợp hữu cơ giữa phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, nâng cao chất lượng nông dân. Phát triển nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào môi trường, phối hợp phát triển với tài nguyên, môi trường và các ngành liên quan, nhấn mạnh đến việc điều chỉnh các biện pháp phù hợp với điều kiện địa phương và thời gian để có thể triển khai hợp lý năng suất nông nghiệp, thích ứng với phát triển nông nghiệp sinh thái tốt nhất, đạt hiệu quả cao. -Cơ cấu công nghiệp có chất lượng, năng suất cao và hiệu quả cao. Nghiên cứu nhận thấy Làng Rongfang có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, lượng mưa dồi dào, đất đai màu mỡ, đất đai màu mỡ trong một thời gian dài không được phát huy hết tác dụng, việc sử dụng đất không phù hợp với công việc của người dân nên việc phát triển của nông nghiệp sinh thái là Làng Rongfang.

Nhận thức của nông dân sản xuất quy mô nhỏ là một hạn chế trong quá trình hiện đại hóa nông thôn. Một cuộc khảo sát đối với nông dân ở Làng Rongfang cho thấy phần lớn nông dân vẫn có ý thức nông dân quy mô nhỏ, tuân theo quy ước, sống theo nguyên trạng và thiếu sáng tạo, tinh thần khám phá và đổi mới. Dưới nhiều yếu tố tư tưởng, việc tạo điều kiện cho mọi người nông dân có điều kiện để xây dựng sinh thái và thoát khỏi tình trạng hiện tại là không thực tế. . 、 Hướng dẫn đi đầu trong sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại, thông qua việc thúc đẩy và ảnh hưởng đến những người dân khác trong làng. Đối với những người dân có tư duy lạc hậu, thiếu tính tập thể, tư duy tiểu nông, nhận thức kinh tế chưa đầy đủ, chúng tôi sẽ giáo dục, giáo dục để họ cảm nhận được tính ưu việt của chính sách, thấy được sự thay đổi của thực thể và nền kinh tế. những lợi ích. 4.2 Nâng cao sự nhiệt tình và chủ nghĩa tập thể của nông dân

Các tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn là đầu tàu xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, giữ vai trò nòng cốt lãnh đạo, gánh vác trách nhiệm quan trọng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng nông dân, quyết định hiệu quả công tác chính trị tư tưởng ở nông thôn. làm việc và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người nông dân. Hiện nay, tổ chức của Làng Rongfang vẫn còn trong tình trạng bệnh tật, đảng viên, trưởng thôn và dân làng thường bị cô lập hoặc có mối quan hệ lợi ích chung nào đó. Chủ nghĩa tập thể của nông dân chưa mạnh, ý thức dân chủ chưa cao, vì vậy, việc thực hiện các chủ trương của cấp ủy thị trấn và tăng cường năng lực tổ chức của cán bộ thôn, đảng viên là cấp thiết.

Người nông dân lâu nay thiếu tinh thần tìm tòi, đổi mới, tư tưởng “ổn định, giản dị, vụ lợi, tham lam” đã làm cho chủ nghĩa cá nhân của dân làng bị thổi phồng, làm suy yếu tư tưởng tập thể, việc thực hiện chính sách của nhà nước là hiện tượng bề nổi. Đảng phải có sự kết hợp có tổ chức, xóa bỏ tồn tại biệt lập, làm gương cho đảng viên; phải sửa đổi thái độ, giao tiếp với nông dân một cách khách quan, thiết thực, xóa bỏ những hiểu lầm, phản kháng của nông dân. chính sách, kiên nhẫn đối mặt với những mâu thuẫn, xung đột ngày càng nổi cộm. Phát huy hết vai trò của giáo dục tư tưởng, chính trị trong việc nuôi dưỡng con người; xóa bỏ sự khác biệt về quan điểm, tình cảm giữa nông dân và giữa nông dân với cán bộ cơ sở, giải quyết những mâu thuẫn, xung đột, và tăng cường chủ nghĩa tập thể và sự nhiệt tình dân chủ của nông dân trong việc tham gia chính trị. 4.3 Thành lập cửa hàng sách nông thôn để nâng cao sự quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng của nông dân

Với sự phát triển của công nghệ mạng, đặc biệt là sự xâm nhập của việc phổ cập điện thoại di động đã mang lại sự tiện lợi cho người nông dân. Các cộng đồng trực tuyến do QQ và WeChat thành lập đã lan rộng từ trẻ đến lớn hơn, ở một mức độ nhất định cho phép nông dân tiếp xúc với một số điều mới, nhưng do nền tảng của họ còn kém. Khó có thể đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị, vì vậy việc tăng cường giáo dục cho nông dân là đòn bẩy thuận lợi để xây dựng nông thôn. Việc thành lập các hiệu sách ở nông thôn, phát triển các hoạt động văn hóa và giải trí, và nâng cao thú vui cho các hoạt động tư tưởng và chính trị của nông dân chính là hình thức và phương tiện vận chuyển của giáo dục văn hóa.

Việc thành lập nhà sách nông thôn là cốt lõi của tri thức nông thôn và cung cấp môi trường học tập cho dân làng, đặc biệt là về công nghệ phát triển nông nghiệp, có giá trị nhất định. Hiện tại, hiệu quả của các hiệu sách nông thôn đối với Rong Fang là chưa rõ ràng, sự tham gia của người dân chưa tích cực, còn yếu, nhưng nó cũng mang tính lâu dài và ổn định, có thể cung cấp cho một số người dân có nguyện vọng tiếp cận và học hỏi một số nguyên liệu, đó là bí quyết định hướng giá trị.Chìa khóa, thông qua ảnh hưởng của cá nhân đến người khác, từng bước thay đổi tư duy lạc hậu của người nông dân. Đối với sự phát triển hiện đại của khu vực nông thôn, tri thức là sức mạnh mềm không thể thiếu, giá trị tư tưởng là kim chỉ nam, vì vậy chúng ta nên xác lập những giá trị đúng đắn, nắm vững hơn tri thức khoa học và văn hóa, chú trọng giáo dục nông dân.

Giáo dục tư tưởng nông dân là nhiệm vụ lâu dài, phải khắc phục tính háo danh, ham lợi tức thời, phải tận dụng cơ sở hạ tầng nông thôn, kết hợp điều kiện thực tế của nông dân để giáo dục tư tưởng, để họ có thể xác lập một định hướng giá trị tư tưởng đúng đắn, có thể thích ứng với nhịp độ thời đại và xây dựng nông thôn tốt hơn., để chứng minh giá trị của mỗi người.


Chúc các bạn đọc tin tile bong da hom nay vui vẻ!

Original text