ti so bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 09/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ti so bong da

ty le bong da truc tiep ma cao

Text / Gao Yongqiang Shaanxi Beiyuan Chemical Group Co., Ltd. Yulin, Thiểm Tây 719319

[Abstract]Hiện nay sự phát triển xây dựng đô thị ở nước ta ngày càng nhanh, đồng thời với sự phát triển của ngành xây dựng cũng ngày càng nhanh, chất lượng của một công trình xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản Vì vậy chỉ có công trình mới đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng, để đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng thì việc cải tiến liên tục các biện pháp quản lý thi công mới có thể đảm bảo được chất lượng công trình. Khoa học quản lý các dự án xây dựng có thể nâng cao hiệu quả chất lượng của các dự án xây dựng, đồng thời cũng có thể thúc đẩy sự phát triển không ngừng của ngành xây dựng.

[Từ khóa]quản lý dự án xây dựng; chất lượng công trình; biện pháp kiểm soát

1. Làm tốt công tác quản lý dự án xây dựng và vai trò quan trọng của kiểm tra chất lượng

Trong quá trình xây dựng của một dự án cao ốc, việc quản lý xây dựng của nó phải được thực hiện một cách khoa học đối với tất cả các khía cạnh của công trình như: biện pháp thi công, nhân viên thi công và các liên kết xây dựng. Cần có biện pháp quản lý hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình, lựa chọn phương pháp quản lý phù hợp với xây dựng dự án để tiếp tục quản lý khoa học xây dựng, thúc đẩy không ngừng nâng cao trình độ công nghệ xây dựng của các công trình xây dựng, tạo cơ sở tin cậy cho việc xây dựng dự án. . Ngoài ra, cần bố trí công nhân thi công một cách khoa học để đảm bảo đạt được kết quả thi công tốt nhất với mức đầu tư chi phí xây dựng thấp nhất, rút ​​ngắn thời gian thi công, đảm bảo tối đa lợi ích của doanh nghiệp. Khoa học quản lý dự án xây dựng có thể nâng cao hiệu quả chất lượng của dự án xây dựng. trình độ quản lý, đảm bảo chất lượng công trình, thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng thu được lợi ích kinh tế lớn hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Vướng mắc trong quản lý xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình

2.1 Thiếu hệ thống quản lý khoa học

Là một công trình phức tạp, công trình có khối lượng công việc và sự di chuyển nhân sự lớn, đồng thời có số lượng lớn thiết bị kỹ thuật thi công gây khó khăn cho công tác quản lý. Hiện nay, do hệ thống quản lý dự án xây dựng chưa hợp lý và khoa học, phạm vi công việc của các dự án thầu phụ chưa được phân chia và xác nhận một cách thống nhất nên thường xảy ra tình trạng phân chia phạm vi không công bằng, ví dụ một số nhà thầu phụ đã đảm nhận phần lớn công việc. but other Nhưng nó không có trình độ chuyên môn. Ngoài ra, công tác quản lý quá trình thi công cũng còn nhiều vấn đề, công tác quản lý nhân sự, công nghệ, vật tư, quy trình tương đối lộn xộn, nhiều tai nạn về an toàn xảy ra do cán bộ quản lý chưa quan tâm đúng mức, cộng với công tác quản lý yếu kém. Sức mạnh sẽ bị ảnh hưởng bởi hệ thống quản lý dự án xây dựng thiếu tính hợp lý và khoa học, không thể đáp ứng tốt nhu cầu quản lý dự án hiện tại, điều này cũng tồn tại rủi ro về chất lượng dự án.

2.2 Sự kém hiệu quả trong công nghệ xây dựng

Ở giai đoạn này, trình độ khoa học công nghệ của nước ta không ngừng được nâng cao, trình độ công nghệ xây dựng của công trình cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Như chúng ta đã biết, ngành xây dựng liên quan đến rất nhiều chuyên ngành, không gian và thời gian của các công trình cũng khác nhau, điều này vô hình trung làm tăng độ khó của công trình. Bên cạnh đó, nhiều dự án vẫn sử dụng kỹ thuật xây dựng truyền thống, phần lớn công nhân xây dựng là lao động nhập cư, trình độ chuyên môn và chất lượng còn thiếu rõ ràng, trang thiết bị thi công thực tế của nhiều công trình không tiên tiến dẫn đến việc thi công Chất lượng xây dựng của dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

2.3 Hệ thống giám sát chất lượng

Trong quá trình xây dựng của một dự án xây dựng, việc giám sát và quản lý xây dựng dự án một cách khoa học có tác dụng tích cực đến toàn bộ dự án, có tác dụng đảm bảo tiến độ công trình được suôn sẻ. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, do cơ chế giám sát chất lượng trong quá trình thi công chưa đầy đủ, quyền hạn và trách nhiệm trong thi công dự án thường không rõ ràng dẫn đến công trình không được giám sát trong quá trình thi công, thậm chí một số công trình có thể bị cắt góc, vật liệu này. do công tác giám sát chất lượng trong xây dựng chỉ mang tính hình thức, chưa thực sự đóng vai trò hạn chế nên cuối cùng dẫn đến chất lượng công trình kém.

3. Các biện pháp cụ thể để đảm bảo quản lý dự án xây dựng và chất lượng công trình

3.1 Nâng cao chất lượng và nhận thức về an toàn của nhân viên xây dựng

Trong quá trình phát triển kinh tế không ngừng của nước ta, yêu cầu cuộc sống của người dân không chỉ đơn giản là cơm ăn, áo mặc mà còn phải có sự nâng cao nhất định trong nhận thức về chất lượng và an toàn. Các nhà quản lý doanh nghiệp ngày nay đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm đối với doanh nghiệp. Một công ty muốn phát triển lâu dài trên thị trường thì chỉ có thể làm tốt khâu chất lượng sản phẩm của mình. Vì vậy, tại các đơn vị thi công cần nâng cao chất lượng, ý thức an toàn của đội ngũ thi công và làm tốt công tác công khai chất lượng. Thông qua việc công khai liên tục, đội ngũ nhân viên xây dựng đã nâng cao nhận thức về chất lượng và vấn đề chất lượng công trình được chú trọng từ trên xuống dưới. Thông qua việc đào tạo thường xuyên các nhân viên thi công, nâng cao nhận thức và trình độ thi công an toàn của họ. Chỉ bằng cách này, thông qua công khai và đào tạo, nhân viên xây dựng mới có thể đặt chất lượng lên hàng đầu khi tiến hành xây dựng.

3.2 Tăng cường quản lý chất lượng dự án

Trong nền kinh tế thị trường, quản lý chất lượng và phát triển kinh tế không thể tách rời, nhưng đây chỉ là phương tiện, không phải là mục tiêu thực sự. Trong quá trình hoạt động thực tế, không phân biệt giữa sơ cấp và thứ cấp. Vì vậy phải đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng và làm tốt công tác chất lượng là điều kiện tiên quyết, các biện pháp quản lý phải hợp tình, hợp lý, khả thi. Thi công là giai đoạn hình thành của đơn vị thi công dự án, đồng thời cũng là giai đoạn quan trọng hình thành nên chất lượng công trình cuối cùng. Do đó, việc xây dựng dự án phải thực hiện giám sát chất lượng hình thành các giai đoạn khác nhau trong toàn bộ quá trình xây dựng theo các tiêu chuẩn liên quan do nhà nước và chính phủ ban hành, cũng như các văn bản hợp đồng xây dựng như nghiên cứu khả thi, quyết định dự án. - sản xuất, thiết kế kỹ thuật, thi công kỹ thuật và nghiệm thu dự án, v.v ... Trong mỗi giai đoạn, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng của dự án phải được kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu hoặc loại bỏ một cách chủ động và hiệu quả nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của phạm vi xây dựng đối với dự án xây dựng. Cán bộ quản lý chất lượng phải giám sát chặt chẽ nhân viên thi công theo các tiêu chuẩn xây dựng tại công trường và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên thường xuyên đối với công trình xây dựng, chẳng hạn như hàm lượng tro hỗn hợp có đáp ứng yêu cầu thiết kế hay không. Nhân viên quản lý chất lượng cũng cần chứng minh sự vận hành chính xác cho công nhân trên công trường. Khi họ gặp vấn đề về chất lượng, nhân viên quản lý chất lượng nên làm việc với nhân viên xây dựng để giải quyết vấn đề. Nếu có vấn đề về chất lượng trên công trường, nhân viên quản lý không được chuyển giao trách nhiệm cho nhân viên thi công. Các nhà quản lý chất lượng chỉ có thể thực hiện công việc điều tra và nghiên cứu chi tiết để đạt được những phần thưởng và hình phạt rõ ràng đối với việc quản lý chất lượng dự án và các biện pháp thích hợp.

3.3 Giám sát tại chỗ nghiêm ngặt

Bộ phận giám sát của doanh nghiệp cần tăng cường quản lý nội bộ, thiết lập hệ thống giám sát chất lượng hợp lý, tăng cường bộ phận giám sát giám sát chất lượng các công trình xây dựng. Bộ phận giám sát cần thuê những giám sát chuyên nghiệp, nhân viên của bộ phận giám sát thực hiện nghiêm túc công việc giám sát công trường và làm việc chăm chỉ. Bộ phận hành chính của doanh nghiệp cần tăng cường sự kiểm tra của bộ phận giám sát để nâng cao hơn nữa trình độ quản lý chất lượng của đơn vị thi công.

Phần kết luận:

Việc thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cần được tập trung đầy đủ từ nhiều khía cạnh, phân tích chi tiết từ nhiều góc độ, tính khoa học cần được chú trọng trong việc thực hiện các biện pháp. Chỉ sự chú ý hiệu quả ở những cấp độ này mới có thể góp phần nâng cao hiệu quả cấp độ quản lý dự án. Bài báo chủ yếu tìm hiểu các vấn đề và chiến lược quản lý kỹ thuật xây dựng từ cấp độ lý thuyết, việc nghiên cứu các lý thuyết này có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển thực tế. . Vì vậy, để nâng cao công tác quản lý dự án xây dựng, tất cả các đơn vị tham gia xây dựng công trình cần phải thực hiện nhiệm vụ của mình, không thể buông lỏng mọi mặt thiết kế, thi công, giám sát để công trình được hoàn thành trong quản lý khoa học. với chất lượng và số lượng và có thể đạt được các mục tiêu đầu tư. Sự thoải mái của cuộc sống.

người giới thiệu:[本文转自WWW. dYLw.net 第一论文网]

[1] Zhang Yanfang. Nghiên cứu và Thực hành Quản lý Chất lượng Xây dựng của Cơ khí Xây dựng [D]Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc, 2013.

[2] Tong Lei.Nghiên cứu về quản lý chất lượng xây dựng công trình xây dựng nhà ở[D]Đại học Cát Lâm, 2015.

[3] Lei Kai. Phân tích thực trạng và các biện pháp kiểm soát quản lý kỹ thuật xây dựng [J]Nhà ở và Bất động sản, 2016, (9): 144.

[4] Sun Jiandong. Thảo luận về cách làm tốt công tác quản lý dự án xây dựng nhà và chất lượng công trình [J]Xây dựng Đô thị, 2010 (4).


Chúc các bạn đọc tin ti so bong da vui vẻ!

Original text