ti le cuoc bao bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ti le cuoc bao bong da

ty so bong da truc tuyen 24h

Căn cứ vào đặc điểm của công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng ở miền Bắc, viện đưa ra chiến lược phòng trừ hiệu quả kết hợp với những vấn đề trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng ở miền bắc.

Từ khóa: lâm nghiệp miền bắc nhập viện; sâu bệnh hại; chiến lược phòng trừ

1 Đặc điểm của công tác phòng chống và kiểm soát sâu bệnh hại rừng ở miền Bắc Trung Quốc

1.1 Tính phổ biến

Sâu bệnh hại lâm nghiệp phổ biến hơn ở các vùng phía Bắc, khí hậu miền Bắc tương đối khô cằn và sự thay đổi theo mùa rõ rệt, điều này làm cho hiện tượng sâu bệnh hại rừng ở miền Bắc trở nên nổi bật hơn. Sản xuất lâm nghiệp miền bắc phát triển luôn đi kèm với sâu bệnh, sâu bệnh gây ảnh hưởng tương đối lớn đến sản xuất lâm nghiệp miền bắc. Ở miền Bắc Trung Quốc, sâu bệnh hại lâm nghiệp có phạm vi tương đối lớn, ảnh hưởng lớn hơn đến kinh tế lâm nghiệp, sâu bệnh tồn tại dai dẳng hơn, loài tương đối cố định và bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố mùa vụ.

1.2 Tính đều đặn

Có mối quan hệ trực tiếp giữa dịch bệnh và côn trùng gây hại ở miền Bắc với khí hậu và môi trường địa phương, các loại bệnh và côn trùng gây hại sẽ xuất hiện vào các mùa khác nhau. Hơn nữa, các đặc điểm cơ bản của tính thường xuyên có thể được phát hiện thông qua việc nghiên cứu các loại bệnh và côn trùng gây hại ở miền Bắc, đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu về hiện tượng bệnh và côn trùng gây hại để tìm ra các phương pháp thường xuyên chống lại dịch bệnh và côn trùng gây hại, từ đó giảm thiểu hiệu quả tác hại của bệnh và côn trùng gây hại. Ví dụ, ở vùng Hà Bắc của Trung Quốc, tốc độ và chất lượng trồng rừng liên tục được cải thiện trong những năm gần đây, và nghiên cứu tương ứng về sâu bệnh hại cũng đạt được sự phát triển nhanh chóng thông qua các phương pháp hiệu quả như bố trí lỗ nhân tạo, quy mô và sự lây lan của dịch hại có thể được kiểm soát một cách hiệu quả.

1.3 Quy mô

Quy mô của sâu bệnh hại rừng ở miền Bắc Trung Quốc thường lớn, nhưng các loại tương đối đơn lẻ và chúng thường có đặc điểm rõ ràng trước khi chúng xuất hiện và có thể sử dụng nhiều phương pháp hiệu quả khác nhau để kiểm soát chúng. Đặc biệt, sau nhiều năm phát triển sản xuất lâm nghiệp ở các vùng phía Bắc đã tích lũy được nhiều phương pháp đối phó với sâu bệnh hại trên diện rộng và đã hình thành được một chiến lược phòng trừ sâu bệnh hoàn chỉnh, có thể giải quyết hiệu quả những thiệt hại do sâu bệnh hại.

2 Các vấn đề trong phòng chống và kiểm soát sâu bệnh hại rừng ở miền bắc Trung Quốc

2.1 Khó kiểm soát

Diện tích lâm nghiệp ở miền Bắc Trung Quốc tương đối lớn, nhân lực và nguồn lực quản lý rừng tương đối hạn chế, điều này khiến các thiết bị kỹ thuật hiện có không thể đối phó hiệu quả với sâu bệnh trên diện rộng. Do phạm vi phân bố của sâu bệnh lớn ở khu vực phía Bắc nên việc kiểm soát tương đối khó khăn, chỉ riêng nhân viên chuyên môn và kỹ thuật có hiệu quả không thể đáp ứng được nhu cầu của công tác phòng trừ sâu bệnh trên diện rộng. Cần kết hợp quy luật phân bố của sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ khoa học.

2.2 Thiếu hệ thống giám sát hiệu quả

Khu vực phía Bắc có phạm vi địa lý rộng, tài nguyên lâm nghiệp phân bố trên diện rộng, điều kiện miền núi cũng phức tạp hơn. Hiện nay, chưa hình thành được hệ thống giám sát sâu bệnh hại rừng hoàn chỉnh, chưa thu thập được số liệu lâm nghiệp toàn diện nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát và kiểm soát tài nguyên lâm nghiệp ở khu vực phía Bắc. Hơn nữa, sự bùng phát sâu bệnh hại rừng trên quy mô lớn ở miền Bắc Trung Quốc lây lan nhanh hơn, điều này làm cho khả năng phòng trừ ngắn hạn của sâu bệnh hại rừng ở miền Bắc Trung Quốc cần phải được kiểm tra.

2.3 Công nghệ phòng ngừa và kiểm soát lạc hậu

Khu vực phía Bắc tuy đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại lâm nghiệp nhưng việc đầu tư cho công tác phòng trừ sâu bệnh hại lâm nghiệp cần được tăng cường, cập nhật liên tục các trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến. Đặc biệt là ở miền Bắc Trung Quốc, diện tích rừng trồng mới tương đối lớn và công tác phòng chống kiểm soát lâm nghiệp là mục tiêu rất cao, điều này đòi hỏi phải sử dụng các phương tiện phòng chống và kiểm soát chuyên nghiệp khác nhau để liên tục tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh và côn trùng. dịch hại trên diện tích rừng mới trồng và chú ý Phát huy hết vai trò của việc phổ biến giáo dục và trình diễn của cán bộ kỹ thuật hiện có và xây dựng hệ thống phòng trừ hiệu quả một cách toàn diện.

3 Các biện pháp phòng chống và kiểm soát sâu bệnh hại lâm nghiệp ở miền bắc Trung Quốc

3.1 Thiết lập hệ thống âm thanh

Thứ nhất, thiết lập hệ thống chỉ huy phòng chống rõ ràng, tập trung vào vai trò chính của các sở lâm nghiệp và phòng kỹ thuật lâm nghiệp các cấp trong công tác phòng trừ sâu bệnh. Thứ hai, hình thành một hệ thống phòng, chống cụ thể, tập trung thực hiện trách nhiệm chính của phòng, chống ở cơ sở và các trang trại cơ sở phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống của mình. Thứ ba, tăng cường toàn diện việc giám sát và thu thập dữ liệu liên quan, chú ý đến việc hình thành hệ thống thông tin giám sát và tổng hợp và báo cáo dữ liệu hoàn chỉnh, tập trung vào nghiên cứu và phán đoán dịch bệnh dựa trên thông tin dữ liệu, để nâng cao khả năng phòng chống rừng. sâu bệnh hại ở miền bắc. Chẳng hạn, trên cơ sở làm đất và trồng rừng toàn diện, Nông trường cơ giới Saihanba, tỉnh He đã xây dựng có hiệu quả hệ thống phòng, chống dịch bệnh lâm nghiệp hoàn chỉnh, theo tình hình thực tế đã xây dựng công tác phòng, chống dịch bệnh lâm nghiệp hàng năm cụ thể. trên cơ sở trồng có hiệu quả, tăng cường toàn diện công tác quản lý lâm nghiệp, hình thành hệ thống truy cứu trách nhiệm hành chính về lâm nghiệp, xây dựng nhiều văn bản bao gồm các biện pháp quản lý chất lượng lâm nghiệp.

3.2 Nâng cao trình độ khoa học của công tác phòng ngừa và kiểm soát

Đầu tiên, tăng cường kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và chú ý đến cấu hình và cách sử dụng khoa học. Thứ hai, tăng cường công tác làm đất và quản lý trồng rừng cần thiết, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống cụ thể trong quá trình sản xuất lâm nghiệp, chú ý sử dụng các phương pháp sản xuất lâm nghiệp đã được tiêu chuẩn hóa để quản lý sản xuất hàng ngày. Thứ ba, làm rõ các trọng điểm của công tác phòng chống và kiểm soát ở các giai đoạn khác nhau, áp dụng các công nghệ phòng chống mục tiêu để phòng chống cụ thể và sử dụng các biện pháp trồng rừng hợp lý để tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng xung quanh vùng khí hậu khô hạn và lạnh giá ở miền Bắc. Ví dụ, trang trại rừng cơ khí Saihanba ở tỉnh Hà Bắc rất chú trọng đến việc cải tiến công nghệ trồng rừng và phòng trừ dịch bệnh. Trong công tác phòng trừ dịch bệnh lâm nghiệp, các công nghệ trồng gần hợp lý, làm đất khoa học, vận chuyển và xử lý cây giống hiệu quả đã được phổ biến liên tục. Chú ý không để thất thoát nước trong quá trình trồng rừng, sử dụng phương pháp trồng rừng cây con bằng thùng chứa, chặt tỉa cây bụi khoa học và các biện pháp khác, đồng thời chú ý sử dụng mương bảo vệ và biện pháp ngâm gốc khoa học.

4. Kết luận

Việc phòng trừ sâu bệnh hại lâm nghiệp ở miền bắc cần dựa trên quan điểm lịch sử về khí hậu, thổ nhưỡng, địa phương sâu bệnh hại ở miền bắc, theo đặc điểm của sâu bệnh hại ở miền bắc cần có phương pháp khoa học. được thông qua để thực hiện công tác phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả.


Chúc các bạn đọc tin ti le cuoc bao bong da vui vẻ!

Original text