sem bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 08/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về sem bong da

gem bong da

Tóm tắt: Cải cách chương trình giảng dạy mới nhấn mạnh rõ ràng rằng các tiêu chuẩn chương trình giáo dục bắt buộc cần khuyến khích sinh viên đáp ứng hiệu quả các yêu cầu liên quan của các bộ phận chuyên môn về chất lượng toàn diện của người học trong quá trình học tập và xây dựng kiến ​​thức thông qua nỗ lực của chính họ. Trau dồi toàn diện khả năng học tập suốt đời của học sinh. Trong quá trình phân tích, tìm hiểu cụ thể, bài viết này chủ yếu bắt đầu từ quan điểm dạy học chính trị lớp THCS và vận dụng lý thuyết động cơ thúc đẩy học sinh đạt được hiệu quả dạy học lý tưởng trong quá trình dạy học.
Từ khóa: Lý luận động viên; Chính trị THCS; Dạy học trên lớp
Số phân loại thư viện Trung Quốc: G633.2 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1992-7711 (2016) 10-070-01
1. Yêu cầu của đổi mới chương trình dạy học chính trị trung học cơ sở
(1) Những vấn đề tồn tại trong dạy học chính trị ở trường trung học cơ sở
Từ lâu, việc dạy học chính trị trên lớp ở trường THCS của nước ta chủ yếu áp dụng mô hình dạy học truyền thống, giáo viên là nòng cốt của toàn bộ hoạt động dạy học. Học sinh truyền thụ kiến ​​thức một cách thụ động. Phương pháp dạy học toàn lớp đã khiến học sinh tiếp thu " kiến thức chết ”. Việc không thúc đẩy học sinh vận dụng hiệu quả kiến ​​thức vào thực tiễn cụ thể gây cản trở nghiêm trọng đến việc trau dồi năng lực và phẩm chất toàn diện của người học. Về lâu dài, học sinh sẽ khó hình thành năng lực phán đoán độc lập.
Cải cách chương trình giảng dạy mới yêu cầu học sinh thực hiện hiệu quả việc tìm hiểu độc lập và hợp tác dưới sự hướng dẫn chính xác của giáo viên trong quá trình học tập kiến ​​thức và học sinh là chủ thể chính của toàn bộ hoạt động giảng dạy trên lớp. Vì vậy giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học khoa học để cải tiến có hiệu quả phương thức dạy học truyền thống, trong quá trình dạy học mới khơi dậy được hiệu quả tính chủ động, hứng thú học tập kiến ​​thức của học sinh ngày càng được nâng cao.
(2) Những yêu cầu cơ bản của cải cách chương trình mới đối với việc dạy học chính trị ở trường trung học cơ sở của nước tôi
Chương trình cải cách mới nhấn mạnh rằng trong dạy học chính trị THCS trên lớp, giáo viên cần giao tiếp, tương tác với học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp, nắm bắt tình hình học tập của học sinh, quan tâm đến việc trau dồi khả năng tìm hiểu và tư duy độc lập của học sinh trong Tiến trình dạy học và sử dụng các phương pháp dạy học khoa học Kích thích sự hăng hái, chủ động học tập kiến ​​thức của học sinh, củng cố khả năng hiểu biết và vận dụng toàn diện của học sinh. Cải cách chương trình giảng dạy mới đòi hỏi giáo viên phải nắm giữ phương pháp giảng dạy khoa học và thái độ giảng dạy trong giảng dạy trên lớp, đồng thời thực hiện một cách toàn diện những điều chỉnh và cải tiến hiệu quả đối với những hiểu lầm và khiếm khuyết trong mô hình giảng dạy truyền thống. Trong dạy học chính trị ở trường trung học cơ sở ở nước ta, giáo viên chủ yếu tập trung vào việc truyền đạt kiến ​​thức và chưa có sự kết nối hiệu quả giữa các môn học. Để gắn kiến ​​thức với thực tế cuộc sống của học sinh, quá trình dạy học chủ yếu tập trung vào giáo dục định hướng thi. Bỏ qua tầm quan trọng của chất lượng giáo dục, sự nắm vững kiến ​​thức được đo bằng điểm số của người học.
Vì vậy, chuẩn chương trình mới nhấn mạnh giáo viên cần áp dụng phương pháp khoa học và quan tâm hiệu quả đến việc rèn luyện toàn diện năng lực tư duy và hành vi của học sinh. Theo chuẩn chương trình mới, trong quá trình dạy học, giáo viên cần đặt học sinh làm trung tâm của việc dạy học trên lớp, bồi dưỡng toàn diện để học sinh tham gia tích cực vào hoạt động dạy học thông qua các lý thuyết động lực và nguyên tắc phát triển, đồng thời hiểu biết hiệu quả kiến ​​thức. những kiến ​​thức đã học có thể vận dụng linh hoạt vào thực tế cụ thể.
2. Nội hàm cơ bản của lý thuyết động lực
Lý thuyết tạo động lực là củng cố động cơ học tập của người học thông qua các phương pháp hiệu quả, sau đó hướng dẫn người học một cách khoa học hướng tới các mục tiêu đã đề ra. Trong việc vận dụng lý thuyết động cơ vào dạy học chính trị trên lớp ở trường trung học cơ sở, trước hết giáo viên cần làm rõ nhu cầu cơ bản của học sinh, mục đích của động cơ là hiểu đúng những nhu cầu cơ bản của học sinh một cách toàn diện, sao cho có hiệu quả. kích thích động cơ học tập của học sinh và đạt được lý tưởng của họ.
Cách hiểu của nhà giáo dục Robbins về lý thuyết động lực là sử dụng những nỗ lực cấp cao để đạt được các mục tiêu đã được đặt ra. Cách thức của nỗ lực này là đáp ứng hiệu quả các nhu cầu cụ thể của từng cá nhân như mục tiêu; quan điểm của Su Dongshui về lý thuyết động lực là, sử dụng kích thích để khuyến khích các cá nhân tham gia tích cực vào một sự kiện, thúc đẩy động lực bên trong của họ để tiếp tục hướng tới nó với mục tiêu mong muốn. Trong việc giảng dạy chính trị trung học cơ sở trên lớp, lý thuyết động lực cũng có thể được coi là một quá trình toàn diện nhằm huy động hiệu quả sự nhiệt tình và chủ động của học sinh trong việc học trên lớp; quan điểm của Liu Zhengzhou về lý thuyết động lực là trong hệ thống tổ chức, chủ thể khuyến khích sử dụng các yếu tố khuyến khích và đối tượng khuyến khích thực hiện tương tác khoa học. Lý thuyết động lực chủ yếu sử dụng các phương pháp hiệu quả để liên tục kích thích động lực tách rời, khơi dậy sự nhiệt tình và tiềm năng bên trong của một hành vi nào đó của cá nhân, sau đó nỗ lực không ngừng để hướng tới mục tiêu do tâm lý học đặt ra.
Trên cơ sở phân tích toàn diện trên, có thể thấy rằng trong dạy học chính trị ở trường trung học cơ sở, lý luận động cơ được giáo viên sử dụng chủ yếu để làm rõ nhu cầu cơ bản của học sinh đối với việc học chính trị thông qua các phương pháp khoa học, đồng thời hình thành các mục tiêu khả thi để liên tục kích thích học sinh học tập trong quá trình dạy học. hiệu quả dạy học và đạt được mục tiêu dạy học cuối cùng.
3. Thực hành lý thuyết khuyến khích trong giảng dạy chính trị ở trường trung học cơ sở
Để nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy trên lớp tư tưởng và chính trị trong quá trình vận dụng lý thuyết động lực vào môn chính trị trung học cơ sở, bài viết này chủ yếu sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện để thực hiện có hiệu quả lý thuyết động lực trong quá trình phân tích cụ thể. Bài này lấy báo Giáo dục nhân dân làm ví dụ về nghĩa vụ của người công dân, bài thứ 2 thuộc khối 1 lớp 8. Trong quá trình thực hiện, phương pháp hỏi đáp hợp tác nhóm là phương pháp được chính các em học sinh trong lớp. được chia thành nhiều nhóm và chọn một người làm trưởng nhóm. Việc chia nhóm cần tuân theo nguyên tắc công bằng, trong mỗi nhóm có học sinh học lực giỏi và học sinh có học lực khó khăn. Các thành viên trong nhóm tích cực tìm hiểu. và giúp đỡ nhau về các nhiệm vụ và vấn đề giảng dạy cụ thể. Giáo viên đặt một bảng đen nhỏ cho mỗi nhóm, chọn nhóm xuất sắc cuối cùng dưới hình thức cho điểm và tặng họ những món quà nhỏ. Trong quá trình giảng dạy chính trị, giáo viên sử dụng hướng dẫn đọc và phương pháp phỏng đoán để khuyến khích học sinh hiểu được ý nghĩa của quyền công dân, từ đó khám phá những nghĩa vụ mà công dân cần phải thực hiện. Trong quá trình động viên, giáo viên quy định nhóm có điểm toàn diện cao nhất là nhóm xuất sắc. các học sinh kém trong mỗi nhóm. Kết quả sẽ được đếm và đánh giá trên một bảng đen nhỏ, và nhóm xuất sắc cuối cùng sẽ nhận được sự khen ngợi của công chúng và phần thưởng vật chất. Có như vậy, mô hình dạy học lấy khuyến khích làm trung tâm mới có hiệu quả khơi dậy động cơ học tập của học sinh, huy động lòng hăng say học tập và khát khao tri thức của học sinh, khuyến khích học sinh nắm vững các nghĩa vụ cơ bản của công dân, có khả năng học tập và vận dụng trong quá trình học. của việc giải bài tập.
  [参考文献]
  [1] Zhong Yu. Sự chuyển đổi vai trò của giáo viên trong chương trình giảng dạy mới, Khám phá giáo dục, 2006 (4).

Chúc các bạn đọc tin sem bong da vui vẻ!

Original text