nhan dinh bong da cua chuyen gia

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về nhan dinh bong da cua chuyen gia

bong da hom nay

Ngày nay, công nghệ sản xuất máy móc của Trung Quốc cũng đang phát triển không ngừng. Hơn nữa, cốt lõi và chủ đạo của một số ngành sản xuất chế tạo ở nước ta về cơ bản vẫn là công nghệ chế tạo cơ khí. Vậy một bài báo về chế tạo cơ khí nên viết như thế nào? Dưới đây người biên tập đã tổng hợp một bài văn mẫu về chế tạo cơ khí để mọi người cùng tham khảo và rút kinh nghiệm.


Phần 1: Thiết kế Máy và Công nghệ Chế tạo Máy


Pan Xiaoyan: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hàng không Quảng Đông Nengfei, Phật Sơn 528000, Quảng Đông


Tóm tắt: Trong quá trình phát triển của ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc, các khái niệm chế tạo máy móc, thiết kế chế tạo máy móc và công nghệ chế tạo máy móc đều thay đổi. Chỉ bằng cách nhận ra tất cả những thay đổi, ngành công nghiệp sản xuất máy móc mới có thể được tái sinh. Vì vậy, trong quá trình đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo máy, chúng ta nên nâng cao tầm quan trọng của thiết kế máy móc và công nghệ chế tạo máy, đẩy nhanh tốc độ phát triển của thiết kế và công nghệ, thực hiện đổi mới thiết kế và công nghệ, đạt được mục tiêu bền vững sự phát triển.


Từ khóa: thiết kế cơ khí; công nghệ chế tạo cơ khí


1. Giới thiệu


Thiết kế cơ khí, là một mắt xích cơ bản trong sản xuất cơ khí, hoàn thiện việc thiết kế và hoạch định quy trình và sơ đồ chế tạo theo yêu cầu cụ thể của sản xuất, và sử dụng công nghệ chế tạo cơ khí để thực hiện nó, từ đó hoàn thiện chế tạo cơ khí. Vì vậy, cả thiết kế cơ khí và công nghệ chế tạo cơ khí đều đóng vai trò quan trọng trong chế tạo cơ khí.


2 phân tích công việc thiết kế cơ khí


2.1 Nội dung công việc thiết kế cơ khí


Trong chế tạo cơ khí phải thực hiện công việc chế tạo dựa trên phương án thiết kế, trong quá trình này nếu có sai sót trong phương án thiết kế sẽ gây ra sự cố trong quá trình chế tạo sản phẩm tổng thể. một công việc tốt trong thiết kế cơ khí. Trong thiết kế cơ khí, thiết kế phương án ban đầu, thiết kế sơ đồ và thiết kế kỹ thuật chính là nhiệm vụ cốt lõi, ba nhiệm vụ được phân tích cụ thể dưới đây: Thứ nhất, công việc thiết kế ban đầu. Trong quá trình thực hiện công việc thiết kế ban đầu, nội dung công việc cốt lõi là thực hiện các công việc phân tích cơ bản. Trong phân tích, nhân viên cần điều tra và hiểu các yêu cầu thiết kế của máy, xác định các yêu cầu chức năng của máy, sau đó xác định hướng thiết kế chế tạo máy dựa trên những điều tra cơ bản này, phân loại nguyên mẫu gần đúng và tiến hành trên cơ sở này.Thiết kế sơ đồ cụ thể. Thứ hai, thiết kế chương trình. Sau khi công việc thiết kế ban đầu hoàn thành, phương hướng và tiêu chuẩn cơ bản của chế tạo máy đã được xác định, cần tiến hành thiết kế sơ đồ chế tạo cụ thể. Trong quá trình thiết kế thực tế cần phối hợp mâu thuẫn giữa thực tế và lý thuyết, nghĩa là trong quá trình thiết kế chương trình không chỉ phải xem xét chức năng và yêu cầu thực tế của máy mà còn phải xem xét đến sự đổi mới và phát triển. của máy phải được xem xét. Vì vậy, trong thực tế công tác thiết kế, công việc thiết kế cần được thực hiện từng bước một theo các bước xác định nguyên lý làm việc của chế tạo máy, xác định khung cơ bản của máy, thiết kế phương pháp chuyển động, thiết kế các bộ phận. Thứ ba, thiết kế kỹ thuật chính. Sau khi thiết kế cơ khí xong, công việc thiết kế kỹ thuật chính cần được tiến hành. Việc ứng dụng công nghệ chế tạo vào quá trình chế tạo cơ khí là không thể thiếu, các công nghệ chế tạo khác nhau có vai trò khác nhau, vì vậy trong quá trình thiết kế chế tạo phải thiết kế công nghệ chính, lựa chọn công nghệ thích hợp, so sánh công nghệ với bản phác thảo. Đảm bảo rằng bộ phận sản xuất tương ứng với từng công nghệ là hợp lý và việc áp dụng công nghệ có thể phát huy hết tác dụng của nó.


2.3 Xu hướng phát triển của thiết kế cơ khí


Trong quá trình phát triển của ngành sản xuất máy móc, xã hội càng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với việc chế tạo máy móc, trong trường hợp này, thiết kế cơ khí cũng cần phải bắt kịp với thời đại. Trong quá trình phát triển của thiết kế cơ khí, thiết kế thông minh là xu hướng phát triển chính của nó. Trong quá trình thiết kế, các phương pháp thiết kế hiện đại, chẳng hạn như phần mềm CAD và công nghệ thiết kế ảo, được sử dụng để mô phỏng kiểu dáng của sản phẩm được thiết kế, và hiệu suất và cấu trúc của sản phẩm có thể được mô phỏng và trình diễn thông qua đa phương tiện. Một thiết kế cơ học như vậy có thể nâng cao chất lượng của thiết kế và đảm bảo tính hiệu quả của phương án thiết kế. Đồng thời, trong quá trình phát triển của thiết kế cơ khí, xu hướng phát triển của thiết kế hệ thống cũng tương đối phổ biến, trong quá trình thiết kế cần thể hiện được sự liên kết của các bộ phận bên trong sản phẩm, đồng thời phải chú ý đến các thứ bậc trong thiết kế kết cấu bên trong của sản phẩm Xu hướng phát triển của thiết kế cơ khí có hệ thống có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành thiết kế cơ khí.


3 Phân tích kỹ thuật thiết kế cơ khí


3.1 Phương án thiết kế trong giai đoạn đầu của thiết kế cơ khí


Hiện tại, trong thiết kế cơ khí của Trung Quốc, giai đoạn lập kế hoạch thiết kế đánh dấu sự khởi đầu của thiết kế cơ khí, đồng thời, cần phải nghiên cứu và phân tích thị trường có liên quan. Phân tích này rất giống với phân tích yêu cầu thiết kế của phần mềm máy tính, tức là trước khi thiết kế chính thức bắt đầu, thiết kế cơ khí cần được điều tra và phân tích đầy đủ. Từ các yêu cầu phân tích và nghiên cứu, rõ ràng máy cần phải có các chức năng. Coi các kết quả của phân tích này là cơ sở cơ bản của thiết kế cơ khí và xây dựng các chỉ số mục tiêu cho thiết kế và chế tạo cơ khí.


3.2 Phương án thiết kế cơ khí


Trọng tâm của thiết kế cơ khí là phương án thiết kế, sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và mức độ của thiết kế cơ khí. Trong liên kết thiết kế đồ án của thiết kế cơ khí, một số vướng mắc cần được xử lý kịp thời và hiệu quả. Nói chung, cần tập trung vào mâu thuẫn giữa thực tiễn và lý thuyết. Kế hoạch thiết kế của thiết kế cơ khí không chỉ cần phù hợp với hiệu suất và chức năng của chính máy mà còn cần suy nghĩ về chất lượng cá nhân tổng thể của người thử nghiệm, bao gồm cả việc người thử nghiệm có hiểu biết đầy đủ về sự phát triển và đổi mới hay không. của máy. Trình tự thiết kế của phương án thiết kế chủ yếu được chia thành các điểm sau: cách chuyển động cơ học, đặc điểm của kết cấu, nguyên lý làm việc, lựa chọn hợp lý các bộ phận, v.v.


3.3 Thiết kế các công nghệ chính trong thiết kế cơ khí


Trong quá trình thiết kế các công nghệ then chốt, thiết kế cơ khí có những yêu cầu tương đối cao đối với các công nghệ then chốt. Đối với liên kết thiết kế của công nghệ trọng điểm trong thiết kế cơ khí, trước hết cần kiểm tra đầy đủ và cẩn thận thông tin bản vẽ thiết kế, tính toán chi tiết số liệu bản vẽ, phân tích bản vẽ tổng thể và một số bản đồ phụ, tổ chức số liệu hiệu quả tại cùng lúc. Sau đó cần tiến hành rà soát tỉ mỉ các liên kết kỹ thuật trong thiết kế cơ khí để đảm bảo không xảy ra sự cố, nếu có vấn đề xảy ra thì cần kiểm tra lại từng liên kết.


3.4 Hướng phát triển của công nghệ thiết kế cơ khí


Các sản phẩm cơ khí hiện đại, cả về hiệu suất quá trình và tiêu chuẩn chức năng của chúng đã được cải thiện đáng kể dưới sự phát triển của khoa học công nghệ, không chỉ thể hiện đặc điểm của sự phát triển thông minh mà còn có xu hướng phát triển theo hướng tiêu chuẩn hóa và hệ thống hóa. Hiện nay, trong quá trình khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và không ngừng, thiết kế cơ khí đóng vai trò rất quan trọng, chất lượng thiết kế cũng không ngừng nâng cao. Tự động hóa thông minh ngày nay đã trở thành một chức năng cần phải có đối với các sản phẩm cơ khí. Việc thực hiện thông minh hóa các sản phẩm cơ khí đòi hỏi phải áp dụng phần mềm thiết kế cấp cao, được sử dụng làm cơ sở để mô phỏng và thiết kế các sản phẩm cơ khí, do đó các chức năng và cấu trúc của sản phẩm cơ khí có thể được nâng cao và cấp độ thiết kế có thể được được cải thiện. Ngoài ra, các sản phẩm cơ khí cần có chức năng hệ thống trong quá trình phát triển sau này. Trong quá trình thiết kế các sản phẩm cơ khí hiện đại, cần chú ý đến sự kết hợp hữu cơ giữa sản phẩm và ứng dụng hệ thống, đồng thời phát huy tối đa chức năng của chúng. Thiết kế của các sản phẩm cơ khí hiện đại cần được mô-đun hóa và nâng cao trong quá trình phát triển trong tương lai. Ưu điểm lớn nhất của mô đun hóa là nó có thể tích hợp một cách hiệu quả các đặc tính và chức năng cơ học một cách kịp thời, điều này giúp cải thiện đáng kể ưu điểm của sản phẩm cơ khí và đáp ứng yêu cầu của phương án thiết kế sản phẩm cơ khí. Hướng phát triển của thiết kế cơ khí hiện nay: 1) Hiệu suất của sản phẩm cơ khí tốt hơn. Ngành công nghiệp sản xuất máy móc cần thiết kế và chế tạo các sản phẩm có hiệu suất tốt hơn, điều này đòi hỏi các nhà thiết kế sản phẩm cơ khí phải khắt khe hơn trong việc thiết kế tính năng và chất lượng sản phẩm. Nếu muốn hiệu suất của các sản phẩm cơ khí đạt trạng thái tốt nhất, nó cần được thống nhất thông qua thiết kế kỹ thuật, thiết kế chống ăn mòn, thiết kế điều khiển và các công nghệ liên quan khác. 2) Nó phù hợp với công nghệ thiết kế của các sản phẩm cơ khí trên thị trường hiện đại. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, muốn có chỗ đứng, các nhà thiết kế sản phẩm phải liên tục phát triển công nghệ mới để nâng cấp, tối ưu hóa chức năng, hiệu suất của các sản phẩm cơ khí ban đầu, đồng thời nâng cao chất lượng tổng thể của các sản phẩm cơ khí. Trong quá trình thực hiện thiết kế, cần tăng cường độ đổi mới công nghệ, giảm chi phí và cải tiến các chức năng thông minh. Chỉ có đổi mới liên tục về công nghệ thiết kế mới có thể đảm bảo khả năng cạnh tranh của các sản phẩm cơ khí trên thị trường. 3) Chú ý đến thiết kế tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường của các sản phẩm cơ khí. Trong giai đoạn hiện nay, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường là định hướng phát triển chính của các doanh nghiệp hiện nay, ý thức của xã hội về bảo vệ môi trường không ngừng được nâng cao và nó đã trở thành yếu tố chính của sự phát triển xã hội trong giai đoạn hiện nay. Do đó, nhân viên thiết kế cơ khí phải học cách đưa khái niệm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường vào thiết kế các sản phẩm cơ khí khi thực hiện thiết kế.


4. Kết luận


Tóm lại, trong sự phát triển của ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc, các khái niệm chế tạo máy, thiết kế chế tạo máy và công nghệ chế tạo máy đều thay đổi, những thay đổi này là quá trình cần thiết để ngành chế tạo máy thoát khỏi Shen Ke và trẻ hóa. Chỉ bằng cách nhận ra tất cả những thay đổi, ngành công nghiệp sản xuất máy móc mới có thể được tái sinh. Vì vậy, trong quá trình đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo máy, chúng ta nên nâng cao tầm quan trọng của thiết kế máy móc và công nghệ chế tạo máy, đẩy nhanh tốc độ phát triển của thiết kế và công nghệ, thực hiện đổi mới thiết kế và công nghệ, để thúc đẩy ngành sản xuất máy móc để tốt hơn Mục tiêu phát triển bền vững.


Chương 2: Phát triển và đổi mới công nghệ chế tạo máy


Text / Yin Haiping


Tóm tắt: Với sự phát triển và đổi mới không ngừng của trình độ khoa học và công nghệ của Trung Quốc, ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc cũng mở ra những thay đổi và phát triển không ngừng. Ngành công nghiệp sản xuất máy móc có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển kinh tế quốc gia và mức sống của Trung Quốc. Vì vậy, sự phát triển và đổi mới của ngành sản xuất máy móc là những dấu hiệu quan trọng của sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Trong khi phân tích hiện trạng phát triển của ngành công nghiệp chế tạo máy, tác giả cũng đưa ra những đánh giá cần thiết về nội dung của sự phát triển và đổi mới của nó.


Từ khóa: công nghệ chế tạo máy móc; phát triển; đổi mới; phân tích hiện trạng; nội dung đổi mới


Giới thiệu


Công nghiệp chế tạo máy có vị trí trọng yếu trong cơ cấu phát triển kinh tế của Trung Quốc, trình độ phát triển và trình độ phát triển của công nghiệp chế tạo máy ảnh hưởng trực tiếp đến trình độ khoa học công nghệ và trình độ phát triển chung của nước ta. Vì vậy, trọng tâm phát triển đất nước của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay vẫn là ngành công nghiệp chế tạo máy, và cần không ngừng đẩy mạnh trình độ chế tạo máy. Ngành công nghiệp chế tạo máy đã có lịch sử phát triển lâu đời và nó đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ nhất. Trong một chừng mực nhất định, trình độ phát triển của xã hội là đồng hình với sự phát triển của chế tạo máy móc. Sự phát triển của xã hội và sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo máy nói chung là đồng thời, vì vậy, để không ngừng nâng cao sự phát triển của xã hội và mức sống của người dân thì việc phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy là một nhiệm vụ trọng tâm.


1. Phân tích các vấn đề trong phát triển công nghệ chế tạo máy


Ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc đã được chú trọng sau gần 70 năm phát triển sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Trong hơn 70 năm phát triển, ngành công nghiệp chế tạo máy của Trung Quốc đã đạt được hàng loạt thành tựu, đồng thời cũng tích lũy được một lượng kinh nghiệm phát triển nhất định. Tuy nhiên, trình độ phát triển của ngành công nghiệp chế tạo máy của Trung Quốc vẫn còn một khoảng cách nhất định so với các nước phát triển phương Tây, những khiếm khuyết và khiếm khuyết trong phát triển cũng bộc lộ trong quá trình phát triển. giải quyết các vấn đề.


(1) Các công nghệ liên quan tương đối lạc hậu


Do ngành công nghiệp chế tạo máy của Trung Quốc ra đời muộn, đồng thời do trình độ phát triển công nghệ và hạn chế về năng suất và sản phẩm nước trong giai đoạn đầu nên ngành chế tạo máy của Trung Quốc còn thua xa các nước phương Tây ở thời kỳ đầu. Do đó, ngành công nghiệp chế tạo máy của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển, phạm vi ứng dụng và trình độ phát triển công nghệ tự động hóa chưa cao, vẫn theo phương thức phát triển truyền thống. Điều này đã dẫn đến sự phát triển hết sức mất cân đối của công nghệ chế tạo máy móc và đồng thời là cơ cấu phát triển không hợp lý. Mặc dù trình độ phát triển kinh tế và trình độ phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc liên tục được cải thiện trong những năm gần đây và ngành công nghiệp sản xuất đã liên tục hội nhập với khoa học và công nghệ tiên tiến, tiến bộ này chỉ dừng lại ở một khu vực nhỏ và không thay đổi hoàn toàn so với trước. sự phát triển tụt hậu. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, ngành công nghiệp chế tạo máy trên thế giới đang có sự cạnh tranh gay gắt, các nước tư bản tiên tiến phương Tây đã nhận thấy việc nâng cấp công nghệ chế tạo máy bằng những ưu điểm riêng của mình, và không ngừng đẩy mạnh công nghệ chế tạo máy, điều này cũng đưa ngành chế tạo máy của Trung Quốc Với áp lực lớn, nó cũng tạo cơ hội phát triển nhất định cho đất nước chúng ta, để đất nước chúng ta có thể thực hiện độc lập nghiên cứu phát triển và đổi mới đồng thời liên tục đưa công nghệ phát triển tiên tiến vào.


(2) Khả năng thích ứng thấp trong quá trình sản xuất


Trong giai đoạn hiện nay, phương thức sản xuất được ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc áp dụng rộng rãi là phương thức sản xuất MTO. Theo phương thức sản xuất này, quy trình thiết kế, chế tạo và sản xuất công nghiệp một dây chuyền được thực hiện, vẫn là phương thức sản xuất và phát triển truyền thống. Tuy nhiên, khi mức độ toàn cầu hóa kinh tế ngày càng sâu rộng, kinh tế Trung Quốc ngày càng phát triển theo đà phát triển của thế giới, các sản phẩm được sản xuất theo mô hình sản xuất này không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội và nhu cầu của thị trường luôn thay đổi. Vì vậy, đã xảy ra tình trạng cung cầu thị trường và sản xuất đều muốn trật bánh. Để thúc đẩy sự phát triển không ngừng của ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc và cải tiến liên tục của công nghệ sản xuất máy móc, cần tăng cường khả năng thích ứng của nó để ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc có thể hiểu rõ những thay đổi và yêu cầu của thị trường, đồng thời có những điều chỉnh nhất định theo sự phát triển của thị trường. Đổi lại, ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc có thể được tích hợp với sự phát triển của thị trường để nâng cao khả năng phục hồi của nó.


(3) Thiếu tiêu chuẩn hệ thống hoàn hảo


Hiện nay, trong thực tế quá trình phát triển công nghệ chế tạo máy của Trung Quốc còn thiếu các tiêu chuẩn thể chế và quy chuẩn ngành hoàn thiện, điều này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển suôn sẻ của ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc, đồng thời cũng cản trở việc ứng dụng và đổi mới máy móc của Trung Quốc. công nghệ sản xuất. Ví dụ: thiếu hệ thống quản lý được chuẩn hóa và tiêu chuẩn hóa. Trong quá trình vận hành công nghệ chế tạo máy cụ thể thường xảy ra những bất thường trong vận hành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nâng cao hiệu quả công việc và nâng cấp, cập nhật công nghệ trong ngành chế tạo máy, nhiều ngành sản xuất máy móc tồn tại trong quá trình ứng dụng công nghệ cụ thể hiện tượng phớt lờ luật pháp quốc gia, quy định và quy chuẩn ngành liên quan, những vấn đề này khiến triển vọng phát triển của ngành công nghiệp chế tạo máy móc của Trung Quốc trở nên đáng lo ngại.


2. Sự phát triển của công nghệ tự động hóa trong ngành sản xuất máy móc


(1) Hiện thực hóa công nghệ tự động hóa cứng nhắc của sản xuất cơ khí


Cái gọi là công nghệ tự động hóa cứng trong sản xuất máy móc đề cập đến một công nghệ tự động hóa cơ khí có phạm vi ứng dụng tương đối rộng và tần suất ứng dụng tương đối lớn trong ngành sản xuất máy móc ở Trung Quốc ở giai đoạn này. Tuy nhiên, dạng công nghệ tự động hóa cứng nhắc cho chế tạo máy móc này đã trở thành một dạng công nghệ tự động hóa cơ khí được nhiều nước có nền công nghiệp chế tạo máy phát triển cao sử dụng ngay từ nhiều năm trước, sau khi du nhập vào Trung Quốc những năm gần đây, nó cũng đã phát huy rất nhiều Máy móc của Trung Quốc Sự phát triển, chuyển đổi và nâng cấp nhanh chóng của ngành công nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại và trong thời gian tới, những người có liên quan phụ trách ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc cũng phải nhận thấy rõ rằng so với các nước phát triển tiên tiến, công nghệ tự động hóa cứng nhắc cho chế tạo máy móc của Trung Quốc vẫn còn rất nhiều khoảng cách, hiện nay , chúng ta phải tập trung vào nhận thức vấn đề thực tiễn của việc cập nhật và phát triển công nghệ tự động hóa cứng nhắc của ngành cơ khí chế tạo.


(2) Hiện thực hóa công nghệ tự động hóa linh hoạt cho sản xuất cơ khí


Thế kỷ 21 là kỷ nguyên phát triển của thông tin, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp Internet đã khiến công nghệ máy tính của Trung Quốc tiếp tục được sử dụng để phát triển các ngành công nghiệp lớn, và ngành sản xuất máy móc cũng không phải là ngoại lệ. Trong những năm gần đây, với việc ứng dụng công nghệ máy tính vào ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc, các công nghệ liên quan trong ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc cũng đã tạo ra công nghệ tự động hóa linh hoạt dựa trên hình thức công nghệ tự động hóa cứng nhắc ban đầu, điều này đã thúc đẩy rất nhiều sự đổi mới và tiến bộ của ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc ngành công nghiệp. Cái gọi là công nghệ tự động hóa linh hoạt dùng để chỉ một dạng công nghệ tự động hóa cơ khí tương ứng với công nghệ tự động hóa cứng, việc sử dụng dạng công nghệ này có thể nâng cao hiệu quả chất lượng của sản phẩm chế tạo và rất có thể cải thiện hiệu quả công việc, rút ​​ngắn chu kỳ sản xuất. Điều đáng chú ý là độ chính xác của công nghệ tự động hóa linh hoạt hiện tại của Trung Quốc đã đạt đến tiêu chuẩn chế tạo nano, đây là một bản cập nhật công nghệ của ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc và tạo nền tảng tốt cho sự phát triển trong tương lai của ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc.


(3) Hiện thực hóa công nghệ tự động hóa toàn diện của sản xuất máy móc


Công nghệ tự động hóa toàn diện đề cập đến sự kết hợp hữu cơ giữa công nghệ tự động hóa cứng nhắc và công nghệ tự động hóa linh hoạt. Sự xuất hiện và phát triển của hình thức công nghệ này có thể thúc đẩy công nghệ sản xuất máy móc của Trung Quốc có khả năng cạnh tranh thị trường cao hơn và nó có thể bù đắp những thiếu sót của tự động hóa cứng nhắc hoặc linh hoạt Ban, để thực hiện tốt hơn vai trò toàn diện của mình, thích ứng tốt hơn với mô hình phát triển của thời đại thông tin, để thúc đẩy sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp sản xuất máy móc của Trung Quốc.


3. Khái quát nội dung đổi mới của công nghệ chế tạo máy


(1) Đổi mới quản lý


“Nhân tài” là động lực cơ bản cho sự cạnh tranh trong các ngành công nghiệp khác nhau trong thế kỷ 21. Nhìn chung, sự cạnh tranh trong các ngành bắt nguồn từ sự cạnh tranh của các nhân tài. Công việc đổi mới của công nghệ chế tạo máy phải dựa vào việc sử dụng tài năng một cách sáng tạo và thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp chất lượng cao, trình độ cao cho ngành công nghiệp chế tạo máy. Tuy nhiên, trong môi trường phát triển của ngành công nghiệp chế tạo máy của Trung Quốc hiện nay, có vấn đề là không có nhân tài kỹ thuật tiên tiến, dẫn đến quy trình vận hành không thường xuyên và khắt khe của cán bộ kỹ thuật trong quá trình phát triển của công nghệ chế tạo máy cụ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo máy và việc điều chỉnh, cải tiến công nghệ chế tạo máy. Do đó, các đơn vị liên quan và người phụ trách của họ phải quan tâm đến việc thuê kỹ thuật viên chế tạo máy có chuyên môn cao và có kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật nhiều hơn cho sự phát triển của ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc, đồng thời không ngừng thúc đẩy đổi mới và phát triển lĩnh vực quản lý.


(2) Đổi mới trong thiết kế


Công việc thiết kế của ngành sản xuất máy móc truyền thống không còn thích ứng với các yêu cầu của thời đại thông tin đang phát triển và thay đổi nhanh chóng. .Công việc thiết kế dựa trên sự phát triển thực tế của ngành sản xuất máy móc hiện nay và thúc đẩy những thay đổi, cập nhật công nghệ.


(3) Đổi mới công nghệ


Với việc nâng cao sức mạnh khoa học và công nghệ của Trung Quốc, khái niệm về các đơn vị sản xuất linh hoạt đã dần trở thành một thuật ngữ chính để chỉ sự đổi mới công nghệ trong ngành sản xuất máy móc.


Kết luận


Tóm lại, công nghiệp chế tạo máy chiếm vị trí trọng yếu trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, trình độ phát triển của công nghệ chế tạo máy cũng là biểu hiện của trình độ phát triển khoa học công nghệ. Do đó, Trung Quốc phải tiếp tục tăng cường khả năng đổi mới độc lập và khả năng R&D, đồng thời liên tục nâng cao trình độ công nghệ chế tạo máy móc của Trung Quốc, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc.


Chúc các bạn đọc tin nhan dinh bong da cua chuyen gia vui vẻ!

Original text