nhan dinh bong da 24h hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về nhan dinh bong da 24h hom nay

nhan dinh bong da wap

Tóm tắt: Mục tiêu Để quan sát hiệu quả lâm sàng của aripiprazole trong điều trị tâm thần phân liệt kèm theo trầm cảm.Phương pháp được chọn ngẫu nhiên từ bệnh viện của chúng tôi2017năm5Tháng tới2019năm3Nhập học hàng tháng86Các trường hợp tâm thần phân liệt có trầm cảm được lấy làm đối tượng nghiên cứu, và các đối tượng được chia ngẫu nhiên thành các nhóm đối chứng (n = 43) Và nhóm thực nghiệm (n = 43), nhóm đối chứng được điều trị thông thường, và nhóm thực nghiệm được điều trị bằng aripiprazole trên cơ sở của nhóm đối chứng.Đối với hai nhóm bệnh nhânHAMDQuan sát điểm số, hiệu quả điều trị, chất lượng cuộc sống và sự xuất hiện của các phản ứng phụ.Kết quả Sau khi điều trị, nhóm bệnh nhân thử nghiệmHAMDĐiểm thấp hơn nhóm chứng, điểm chất lượng cuộc sống và tổng tỷ lệ điều trị hiệu quả cao hơn nhóm chứng (P <0,05); Tỷ lệ phản ứng có hại trong nhóm thử nghiệm sau khi điều trị là2,33%, Thấp hơn đáng kể so với nhóm đối chứng11,63% (P <0,05). Kết luận Việc điều trị aripiprazole cho bệnh nhân tâm thần phân liệt và trầm cảm có hiệu quả điều trị lâm sàng tốt, có tác dụng làm giảm các triệu chứng trầm cảm và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.


Chúc các bạn đọc tin nhan dinh bong da 24h hom nay vui vẻ!

Original text