nhận định bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 20/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về nhận định bong da

ketqua bong da

Phần tóm tắt của bài báo là một phần không thể thiếu của bài báo, bài viết mà không có phần tóm tắt là không hoàn hảo, vì vậy muốn viết được bài văn đạt chất lượng cao thì bạn phải làm rõ cách viết bài tóm tắt của bài viết, hôm nay biên soạn sẽ đến với bạn. Nói về cách viết phần tóm tắt của bài báo.


Viết trừu tượng


1. Khái niệm và chức năng của trừu tượng


Tóm tắt nội dung còn gọi là tóm tắt, tóm tắt nội dung. Abstract là bài văn ngắn trình bày tóm tắt nội dung của tài liệu không kèm theo chú thích và giải thích bổ sung, mô tả ngắn gọn và chính xác nội dung quan trọng của tài liệu. Các yếu tố cơ bản của nó bao gồm mục đích nghiên cứu, phương pháp, kết quả và kết luận. Cụ thể Nói theo địa phương, nó đề cập đến đối tượng và phạm vi chính của công việc nghiên cứu, các phương pháp và phương pháp được sử dụng, kết quả và kết luận quan trọng, và đôi khi thông tin quan trọng khác có giá trị trí tuệ. Tóm tắt phải độc lập và tự giải thích, và sở hữu và Thông tin chính của cùng một lượng tài liệu, tức là bạn có thể có được những thông tin cần thiết mà không cần đọc toàn bộ văn bản. Để có một bài báo hoàn chỉnh, bắt buộc phải viết một phần tóm tắt đi kèm. Các chức năng chính của phần tóm tắt là:


1) Để người đọc hiểu được nội dung chính của bài báo càng sớm càng tốt để bổ sung những khiếm khuyết của tiêu đề Tài liệu khoa học và công nghệ hiện đại có đầy đủ thông tin. bằng cách đọc phần tóm tắt; do đó, phần tóm tắt có nhiệm vụ thu hút người đọc và có nhiệm vụ giới thiệu nội dung chính của bài báo đến người đọc.


2) Tạo sự thuận tiện cho việc xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu truy xuất tài liệu thông tin khoa học và công nghệ. , thiếu sót, hoặc thậm chí lỗi mà người khác có thể mắc phải khi biên soạn tóm tắt. Lỗi. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính điện tử và Internet, truy vấn trực tuyến, truy xuất và tải xuống dữ liệu chuyên môn đã trở thành phương tiện quan trọng để truy xuất thông tin khoa học và công nghệ hiện nay. Tất cả các loại cơ sở dữ liệu toàn văn và cơ sở dữ liệu trừu tượng trên mạng ngày càng thể hiện thông tin xã hội hiện đại Trình độ và xu hướng phát triển của truyền thông Đồng thời mục lục tài liệu tóm tắt là công cụ quan trọng để người đọc truy xuất tài liệu. chất lượng của bản tóm tắt giấy ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ truy xuất và tần suất của giấy tờ.


2. Phân loại tóm tắt


Được phân chia theo các chức năng khác nhau của phần tóm tắt, đại khái có ba loại như sau.


2.1 Báo cáo tóm tắt


Bản tóm tắt có thể báo cáo là bản tóm tắt ngắn gọn cho biết phạm vi của một tài liệu và tóm tắt nội dung, tương đương với phần mở đầu. Bản tóm tắt có thể báo cáo thường được sử dụng để phản ánh mục đích, phương pháp cũng như các kết quả và kết luận chính của một bài báo khoa học và cung cấp cho người đọc càng nhiều càng tốt trong một số từ hạn chế Thông tin định tính hoặc định lượng phản ánh đầy đủ sự đổi mới của nghiên cứu. Nếu một bài báo khoa học không có nội dung đổi mới, nếu không có phương pháp hoặc kết luận đặc biệt có thể thử nghiệm, nó sẽ không khơi dậy hứng thú đọc của độc giả; do đó, các tạp chí Học thuật (hoặc tuyển tập các bài tiểu luận) nên chủ yếu sử dụng các bản tóm tắt có thể báo cáo và sử dụng nhiều từ hơn các loại tóm tắt khác để giới thiệu nội dung chính của bài báo cho người đọc. Các kết quả nghiên cứu chính của tác giả được báo cáo dưới dạng “phần trích dẫn” và là thông tin định lượng và định tính tương đối đầy đủ, độ dài khoảng 300 từ.


2.2 Tóm tắt chỉ định


Bản tóm tắt chỉ dẫn là bản tóm tắt chỉ ra chủ đề của tài liệu, bản chất và mức độ của kết quả thu được. Mục đích của nó là cung cấp cho người đọc hiểu sơ lược về nội dung chính của nghiên cứu (nghĩa là tác giả làm gì). nội dung đổi mới Phần tóm tắt của bài báo có thể được viết như một bản tóm tắt mang tính chỉ dẫn, thường thích hợp cho các cuộc họp báo của các tạp chí học thuật, thảo luận về các vấn đề và tạp chí kỹ thuật, v.v., chỉ giới thiệu ngắn gọn chủ đề của bài báo, để người đọc có hiểu biết chung về nội dung chính của bài. Khoảng 100 từ là phù hợp.


2.3 Bản tóm tắt chỉ dẫn báo cáo


Tóm tắt báo cáo chỉ dẫn là thể hiện phần có giá trị nhất của bài báo dưới dạng tóm tắt báo cáo, và phần còn lại được thể hiện dưới dạng tóm tắt chỉ dẫn. Độ dài từ 100-200 từ là phù hợp.


Ba hình thức phân loại tóm tắt trên có sẵn cho các tác giả lựa chọn. Nói chung, để gửi các bài báo cho các tạp chí học thuật, nên chọn hình thức tóm tắt báo cáo (điều này là bắt buộc đối với luận án đại học kế toán của Đại học Phát thanh và Truyền hình Giang Tây); chỉ những bài báo có ít hơn Nội dung sáng tạo là các bản tóm tắt Nó có thể được viết dưới dạng tóm tắt báo cáo hoặc chỉ dẫn. Mục đích cuối cùng của một bài báo là được người khác sử dụng. đọc và được trích dẫn nếu phần tóm tắt không được viết tốt. Nó sẽ ít hơn nhiều hoặc thậm chí bị mất. Một bài báo rất có giá trị và có nhiều nội dung sáng tạo. Nếu nó được viết như một phần tóm tắt chỉ dẫn, nó có thể mất nhiều người đọc hơn .


3. Những lưu ý khi viết tóm tắt


1) Nội dung đã trở thành thông thường trong lĩnh vực chủ đề nên được loại trừ khỏi phần tóm tắt; nội dung xuất hiện trong phần mở đầu không được viết vào phần tóm tắt; nói chung, không giải thích và bình luận về nội dung của bài báo (đặc biệt tự đánh giá).


Chúc các bạn đọc tin nhận định bong da vui vẻ!

Original text