m.bong da 24h

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về m.bong da 24h

bao bong da 24h

【Tóm tắt】 Sự phát triển tự động hóa của sản xuất máy móc đáp ứng yêu cầu của sự phát triển của thời đại. Tự động hóa sản xuất máy móc là cơ sở để hiện thực hóa trí thông minh của máy móc và tích hợp cơ điện. Sự phát triển của tự động hóa có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành máy móc và giảm chi phí sản xuất. Việc tăng cường nghiên cứu và phân tích tự động hóa và thúc đẩy tốt hơn sự phát triển của ngành chế tạo máy có ý nghĩa to lớn.


[Từ khóa]sản xuất máy móc; tự động hóa; phát triển; phân tích; tư duy


Công nghệ và lý thuyết liên quan đến sản xuất cơ khí là nội dung quan trọng của nghiên cứu tự động hóa. Tích hợp công nghệ thông tin mạng máy tính vào sản xuất máy móc, thực hiện sự phát triển tự động hóa của thiết kế và chế tạo, và nâng cao hàm lượng công nghệ của sản xuất máy móc. Sự phát triển quy mô lớn của các hệ thống sản xuất máy tính là xu hướng tất yếu của toàn bộ ngành công nghiệp máy móc. Điểm mấu chốt là làm thế nào các công ty sản xuất có thể nắm bắt xu hướng phát triển và nâng cao trình độ tự động hóa sản xuất của chính họ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của họ. Chiếm một vị trí quan trọng trong thị trường cạnh tranh.


1. Phân tích nguyên lý chế tạo máy và công nghệ tự động hóa


(1) Hiệu suất an toàn


Sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó, thông qua phân tích và tự chẩn đoán lỗi và có thể thực hiện các biện pháp một cách độc lập để cải thiện độ tin cậy và an toàn của sản phẩm[1]. Sự gia tăng khả năng tự phân tích trong quá trình sản xuất cơ khí làm giảm các thao tác thủ công và các sản phẩm có thể được bảo vệ một cách tự động, do đó đạt được tỷ lệ hỏng hóc thấp. Sự phát triển của trí tuệ và con người làm cho sự an toàn của quá trình sản xuất máy móc được đầy đủ hơn, điều này có ý nghĩa to lớn đối với việc ngăn ngừa những tai nạn nguy hiểm trong quá trình sản xuất.


(2) Hiệu quả hoạt động


Việc cải thiện hiệu suất vận hành là giảm số lượng lao động hoặc đơn giản hóa các thao tác thủ công. Trong sản xuất máy móc tự động, thông qua hệ thống điều khiển thông minh, kiểm soát toàn diện toàn bộ quá trình sản xuất máy móc. Tự động hóa thực chất là sự chuyển đổi của phương thức sản xuất truyền thống, sử dụng hệ thống máy tính để tối ưu hóa và nâng cấp quy trình sản xuất, sử dụng giám sát tự động để nắm bắt kỹ lưỡng từng mắt xích trong quá trình sản xuất và cải thiện hiệu quả hiệu suất hoạt động của sản xuất máy móc.


(3) Tiết kiệm năng lượng


Một trong những mục tiêu của sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó là đạt được lợi ích kinh tế tối đa thông qua việc tiêu thụ tài nguyên tối thiểu.Các sản phẩm tự động sử dụng hệ thống truyền động với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn, có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất đồng thời giảm tiêu thụ tài nguyên[2]. Hiện nay, trong hầu hết các lĩnh vực, tiết kiệm và giảm tiêu thụ năng lượng được coi là một phương thức quan trọng để nâng cao sức mạnh của chính mình, điều này không chỉ phù hợp với sự phát triển của thời đại hiện nay và xu thế chung về bảo vệ môi trường mà còn đóng một vai trò quan trọng. vai trò trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp.


(4) Khả năng thích ứng


Tự động hóa sản xuất máy móc nâng cao khả năng thích ứng của nó thông qua nhiều chức năng như điều khiển tự động, tự động bù, tự động điều chỉnh, tự bảo vệ, có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong số đó, các công nghệ khác nhau được sử dụng trong tự động hóa sản xuất cơ khí đã làm cho nó sở hữu các chức năng tổng hợp mạnh mẽ, cho phép các sản phẩm cơ khí đảm bảo tốt hơn về độ an toàn và độ tin cậy, đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng ở mức độ lớn.


2. Phân tích chương trình tự động hóa chế tạo máy


(1) Phân tích nhu cầu


Sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó cần phải tích hợp đầy đủ nhu cầu thị trường và nhu cầu của ngành công nghiệp để thực hiện hướng phát triển của công nghệ riêng của mình.Nhu cầu của ngành là một trong những chỉ tiêu quan trọng của sự phát triển tự động hóa, thông qua việc khảo sát và thăm các công ty sản xuất máy móc trong ngành, chúng tôi có thể hiểu được những khó khăn gặp phải trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện các phân tích có hệ thống.[3]. Phân tích và chứng minh theo nhu cầu thị trường, hiểu rõ những lỗi và những chỗ chưa hợp lý trong thực tế sử dụng máy, đồng thời ngăn chặn hiệu quả các lỗi khác nhau trong thiết kế máy, để nâng cao tuổi thọ của máy.


(2) Lập kế hoạch tối ưu hóa


Thông qua phân tích hiệu quả các yêu cầu, các nhà thiết kế đưa ra các phương án thiết kế phù hợp. Được thiết kế cho các điều kiện hoạt động liên quan đến sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó, cấu trúc tổng thể, mô tả hiệu quả các hệ thống con và thực hiện các phương án thiết kế, để làm cho phương án thiết kế có hệ thống hơn. Việc tối ưu hóa kế hoạch là một quá trình dần dần và cần phải thể hiện hiệu quả từng liên kết trong thiết kế cơ khí. kế hoạch được cải thiện toàn diện, và mức độ tự động hóa của sản xuất cơ khí được cải thiện.


(3) Nghiên cứu khả thi


Sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó có thể có đủ tính khả thi và có thể thực hiện việc cải thiện hiệu quả sản xuất cơ khí và tiết kiệm chi phí trong quá trình ứng dụng thực tế. Tính khả thi tập trung vào tính khả thi của sản xuất cơ khí, nghiên cứu và thử nghiệm các tiêu chuẩn kỹ thuật, cải tiến công nghệ, v.v. để đạt được mức độ tự động hóa cao hơn, nhấn mạnh đến đổi mới và thực hành, đồng thời thiết lập một cơ sở dữ liệu đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu khả thi của sản xuất cơ khí .


3. Phân tích xu hướng phát triển của ngành chế tạo máy và tự động hóa


(1) Thông minh


Xu hướng phát triển của trí tuệ là ứng dụng khoa học và hợp lý công nghệ thông tin máy tính, điều tiết và kiểm soát toàn diện toàn bộ quá trình sản xuất cơ khí thông qua một hệ điều hành thông minh. Trong quá trình sản xuất cơ khí, thiết bị cơ khí bị hỏng hóc là phổ biến hơn. Thông qua việc thiết lập cơ sở dữ liệu hiệu quả, có thể nhận ra phân tích toàn diện về vấn đề hỏng hóc, sau đó có thể tự chẩn đoán và đạt được một mức độ nhất định tự sửa chữa có thể được hoàn thành. Thông minh hóa là hướng phát triển chung của tự động hóa, nó đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công việc trong quá trình sản xuất máy móc và giảm cường độ lao động của công nhân bậc một.


(2) Nhân hóa


Sự phát triển của sản xuất máy móc và tự động hóa của nó coi trọng mối quan hệ giữa con người và máy móc, và đơn giản hóa các quy trình vận hành thông qua các kỹ thuật vận hành thông minh, từ đó hiện thực hóa việc nhân bản hóa sản xuất máy móc. Mục đích cuối cùng của sản xuất cơ khí là phục vụ con người, đối tượng sử dụng của sản phẩm cũng là con người, vì vậy việc phân tích nhân bản trong chế tạo cơ khí có ý nghĩa rất lớn. Sản xuất cơ khí bắt chước các cơ chế sinh học, và thúc đẩy cải tiến cơ khí hóa và tự động hóa thông qua việc áp dụng lý thuyết sinh học. Trong sự phát triển của tự động hóa trong sản xuất cơ khí, con người sẽ chiếm một vị trí quan trọng hơn.


(3) Cơ điện tử


Cơ điện tử là kết quả của việc sử dụng toàn diện công nghệ cơ khí, công nghệ điện tử và công nghệ vi điện tử.Thực hiện có hiệu quả công nghệ cơ điện tử là việc sử dụng có hiệu quả các phương tiện khoa học và công nghệ hiện đại, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp chế tạo máy.[4]. So với trước đây, máy móc, thiết bị hiện đại đã được cải tiến rất nhiều về độ chính xác và công nghệ, nguyên nhân quan trọng nằm ở việc sử dụng hiệu quả nhiều ngành, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông qua việc sử dụng lợi thế của nhiều ngành.


(4) Thu nhỏ


Sản xuất cơ khí thu nhỏ đòi hỏi phải giảm liên tục khối lượng và mức tiêu thụ năng lượng của các sản phẩm cơ khí để đạt được sự linh hoạt trong vận hành và tiết kiệm chi phí hiệu quả. Ứng dụng của sản xuất máy móc thu nhỏ trong y tế, thông tin và các ngành công nghiệp khác là đặc biệt nổi bật. Việc áp dụng công nghệ tốt đòi hỏi thiết bị cơ khí phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn về phần mềm và phần cứng để thiết bị được sản xuất có khả năng thích ứng mạnh hơn, giảm hao hụt sản phẩm trong quá trình sử dụng và kéo dài tuổi thọ. Hiện nay, việc phát triển thu nhỏ chế tạo máy vẫn cần phải đột phá nhiều khó khăn về kỹ thuật để thực hiện thu nhỏ máy móc trong nhiều lĩnh vực và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của thiết bị cơ khí.


(5) Tiết kiệm năng lượng


Tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và giảm tiêu thụ tài nguyên đã trở thành mục tiêu đồng thuận trong lĩnh vực sản xuất máy móc. Sự phát triển kinh tế sâu rộng trong 30 năm qua đã tạo ra áp lực to lớn đối với ngành tài nguyên và môi trường. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, cần đặt ra những yêu cầu cao hơn về phát triển tiết kiệm năng lượng của ngành chế tạo máy. Trong quá trình sản xuất máy móc, thông qua việc sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, việc phát thải các chất ô nhiễm trong quá trình sản xuất máy móc được giảm thiểu và tính bền vững của việc chế tạo máy móc được thực hiện. Sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng mới, tăng cường xử lý không gây ô nhiễm thiết bị phế liệu, thúc đẩy thiết bị cơ khí vi mô, tối đa hóa hiệu quả tái sử dụng tài nguyên.


Phần kết luận:


Sự phát triển của sản xuất máy móc và tự động hóa của nó đã nhận ra nhiều đặc điểm của sản xuất máy móc, chẳng hạn như chất lượng cao, tiêu thụ năng lượng thấp, an toàn cao và đa chức năng. Hiện nay, với sự nâng cao toàn diện của trình độ khoa học công nghệ, ngành chế tạo máy móc đang phát triển một cách đa dạng. Phân tích và nghiên cứu chuyên sâu về sản xuất máy móc và tự động hóa của nó có lợi cho việc tích hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác nhau trong ngành sản xuất máy móc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề trong sự phát triển tự động hóa của sản xuất máy móc, và cần có những nhân sự liên quan tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, tiên phong và đổi mới để đạt được sự cải thiện về trình độ chung của ngành máy móc.Tác giả: Zheng Shengyi


Chúc các bạn đọc tin m.bong da 24h vui vẻ!

Original text