live bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 13/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về live bong da

xem bong da truc tiep nha cai

Tóm tắt: Việc thực hiện tự động hóa hệ thống điện có thể tiếp thêm sức sống cho sự phát triển của ngành điện nước tôi, từ đó đảm bảo sự ổn định của sản xuất nhà máy và tiêu thụ điện trong nước. Dựa trên nền tảng phát triển này, bài viết này giải thích vai trò quan trọng của công nghệ máy tính trong tự động hóa hệ thống điện từ các khía cạnh thực hiện tự động hóa điều độ lưới điện, thúc đẩy vận hành lưới điện thông minh, kết nối tự động hóa trạm biến áp và nâng cao trí tuệ thiết bị điện. Tham khảo lý thuyết, có thể sử dụng trong công tác bảo trì hệ thống điện.


Từ khóa: tự động hóa điều độ lưới điện; lưới điện thông minh; phát hiện trạng thái trực tuyến


Với sự phát triển không ngừng của trình độ công nghệ thông tin trong những năm gần đây, mức độ dịch vụ điện sinh hoạt cũng ngày càng được nâng cao, hệ thống điện là yếu tố cốt lõi đảm bảo cho việc sử dụng điện bình thường trong đời sống quốc tế, do đó cần được quan tâm để cải tiến công nghệ máy tính trong hệ thống điện. Trong ứng dụng phát điện, biến đổi, truyền tải điện và các liên kết khác của hệ thống điện, cần chú ý phát huy các ưu điểm của công nghệ máy tính, nâng cao mức độ giám sát và bảo vệ hệ thống điện, nhằm loại bỏ các lỗi khác nhau có thể xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống điện càng sớm càng tốt, đảm bảo nguồn điện Vận hành hệ thống an toàn.


1 Công nghệ máy tính để thực hiện tự động hóa điều độ lưới điện


Hệ thống điện vận hành bình thường cần có sự tự động hóa của điều độ lưới điện để hỗ trợ kỹ thuật. Tự động hóa điều độ lưới điện là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện tự động hóa hệ thống điện, đồng thời nó cũng là một mắt xích cơ bản. Hiện tại, việc tự động hóa điều độ lưới điện của đất nước tôi cần được thực hiện theo cấp độ. Thứ tự thường bắt đầu từ cấp quận, sau đó chuyển qua cấp điều độ lưới điện khu vực, tỉnh và khu vực đến cấp quốc gia. Bất kể cấp độ lưới điện nào, trong quá trình thực hiện tự động hóa điều độ, công nghệ máy tính là cần thiết để đảm bảo, bởi vì phần cốt lõi của tự động hóa điều độ lưới điện là trung tâm điều khiển điều độ, và trung tâm điều khiển điều độ lưới điện dựa trên Hệ thống mạng máy tính., Các thiết bị sau đây cũng được kết nối với các thiết bị vận hành điện quan trọng như máy chủ, máy trạm và màn hình lớn. lưới điện cấp thấp hơn. Công nghệ máy tính có nhiều chức năng trong quá trình tự động hóa điều độ lưới điện, không chỉ giúp thu thập dữ liệu vận hành hệ thống điện mà còn giám sát toàn diện trạng thái hệ thống điện trong quá trình vận hành, để phát hiện phụ tải thực tế. tình hình của hệ thống điện, và sau đó là mở rộng hệ thống điện. Việc phát hiện và phân tích các mối nguy an toàn hệ thống và do đó tiến độ thông suốt của quá trình tự động hóa điều độ lưới điện đều dựa vào sự hoàn thiện của công nghệ máy tính.


2 Công nghệ máy tính thúc đẩy hoạt động thông minh của lưới điện


Việc thực hiện vận hành lưới điện thông minh cũng cần có công nghệ máy tính đảm bảo. Sau khi công nghệ lưới điện thông minh được tích hợp với công nghệ máy tính có thể thực hiện điều khiển và bảo đảm tổng thể hệ thống điện, để từng bước thực hiện mục tiêu số hóa và thông minh trong xây dựng lưới điện của nước ta. Ví dụ, việc xây dựng lưới điện thông minh phụ thuộc vào sự cải tiến của công nghệ máy tính. từng bước hiện thực hóa hệ thống điều khiển ổn định, Hệ thống tự động hóa điều độ vận hành thông minh, truyền tải điện xoay chiều linh hoạt, ... nâng cao trình độ số hóa lưới điện thông minh của nước ta. Khi công nghệ máy tính được tích hợp vào lưới điện thông minh, nó đang dần hoàn thiện công nghệ truyền thông của lưới điện thông minh, điều này thúc đẩy lưới điện tiếp tục có những ưu điểm về thời gian thực, hai chiều và ổn định trong quá trình phát triển, và do đó phản ánh đầy đủ hoạt động của công nghệ máy tính trong hệ thống điện. Nâng cao kiến ​​thức cơ bản về công nghệ vận hành lưới điện thông minh có thể không ngừng nâng cao tính hợp lý của việc phân phối lưới điện trong hệ thống điện, từ đó đơn giản hóa tiêu hao không cần thiết trong quá trình vận hành và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống điện.


3 Công nghệ máy tính để kết nối tự động hóa trạm biến áp


Trong quá trình truyền tải điện, các trạm biến áp thường phải chịu tải công suất lớn, trong quá trình truyền tải điện năng cho người sử dụng cũng cần phải trải qua một loạt các thao tác xử lý nhằm giảm điện áp cao để truyền tải điện an toàn. .Nguồn điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và đời sống. Quy trình làm việc của trạm biến áp thường cồng kềnh nên có thể sử dụng công nghệ máy tính để tự động hoá quá trình vận hành trạm biến áp. Ví dụ, trong quá trình vận hành của trạm biến áp, hệ thống tự động hóa của trạm có thể được thiết lập dựa trên công nghệ máy tính và công nghệ máy tính, công nghệ điều khiển điện tự động và công nghệ truyền thông có thể được kết hợp hữu cơ để nhận ra tín hiệu, ghi lỗi và tự động ghi lại thiết bị thứ cấp trong trạm biến áp. Việc cấu hình lại thiết bị và các chức năng khác tối ưu hóa hoạt động của thiết bị trong trạm biến áp, thực hiện giám sát và điều phối toàn bộ quá trình truyền tải điện, và cuối cùng hình thành toàn diện hệ thống tự động hóa của trạm biến áp . Việc ứng dụng công nghệ máy tính trong xây dựng hệ thống tự động hóa trạm biến áp giúp thực hiện việc tích hợp các quy trình giám sát, phát hiện và điều phối trạm biến áp, do đó nâng cao tính thông minh của việc trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu và các quy trình khác trong hệ thống tự động hóa trạm biến áp, và nâng cao Quá trình truyền tải điện của trạm biến áp Sự ổn định của trạm biến áp, để đạt được sự hợp lý của quá trình nối dây thứ cấp của trạm biến áp.


4 Công nghệ máy tính nâng cao trí thông minh của thiết bị điện


Công nghệ máy tính không chỉ đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định mà còn có thể giám sát và phát hiện một cách khoa học thiết bị điện trong quá trình vận hành, từ đó kéo dài thời gian sử dụng thiết bị điện. Ví dụ: bạn có thể áp dụng công nghệ máy tính để thiết lập hệ thống phát hiện trạng thái trực tuyến, sau đó nhập các thông số hoạt động của máy phát, máy biến áp, bộ ngắt kết nối và các thiết bị khác trong hệ thống điện, sau đó sử dụng các thông số vận hành làm cơ sở trong quá trình vận hành thiết bị, Để nhận ra giám sát thời gian thực trạng thái hoạt động của thiết bị điện và phân tích sự thay đổi của các thông số trong quá trình vận hành của thiết bị, sau đó so sánh với các thông số vận hành ban đầu, để xác định xem thiết bị có Nó có thể nâng cao hiệu quả xử lý sự cố của thiết bị điện, đồng thời có thể kéo dài chu kỳ bảo dưỡng thiết bị để thực hiện việc sử dụng thiết bị điện một cách khoa học. Công nghệ máy tính giám sát và sửa chữa thiết bị điện có thể cải thiện những thiếu sót trong quá trình nhân lực thường xuyên đại tu thiết bị trước đây, đồng thời đạt được hiệu quả tiết kiệm nhân lực và năng lượng, từ đó đảm bảo toàn diện cho việc hiện thực hóa công nghệ tự động hóa hệ thống điện.


5 nhận xét kết luận


Tóm lại, hệ thống điện muốn đảm bảo ổn định mức tiêu thụ điện cho sản xuất và đời sống thì phải chủ động tích hợp công nghệ máy tính để đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành. Việc thực hiện tự động hóa hệ thống điện không thể tách rời việc phổ biến và ứng dụng công nghệ máy tính, công nghệ máy tính giúp nâng cao tính thông minh của công tác điều độ lưới điện, thực hiện giám sát và bảo dưỡng toàn bộ quá trình vận hành hệ thống điện, từ đó nâng cao tính thông minh và số hóa vận hành lưới điện trong hệ thống điện Không ngừng nâng cao trình độ tự động hóa và xã hội của hệ thống điện, thúc đẩy việc nâng cao ổn định trình độ kỹ thuật của ngành điện nước ta.


người giới thiệu:

  [1]Huang Pengcheng. Ứng dụng công nghệ máy tính trong tự động hóa hệ thống điện[J].Công nghệ mới và sản phẩm mới của Trung Quốc, 2016 (05): 4.

  [2]Dong Zhongjiang. Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ máy tính trong tự động hóa hệ thống điện[J]Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Phần mềm, 2015 (13): 188.

Tác giả: Wei HongmeiChúc các bạn đọc tin live bong da vui vẻ!

Original text