live bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 27/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về live bong da

bong da net

Tóm tắt: Bài viết này mô tả ngắn gọn lý thuyết quản lý chu trình PDCA, phân tích tầm quan trọng của việc đưa chu trình PDCA vào quản lý nguồn nhân lực của bệnh viện và dựa trên cơ sở này, đề xuất giai đoạn kế hoạch P, giai đoạn thực hiện D, giai đoạn kiểm tra C và giai đoạn điều trị A. Áp dụng các biện pháp. Nó nhằm thực hiện sự phát triển bền vững của bệnh viện bằng cách thiết lập và hoàn thiện hệ thống chu trình PDCA và tiêu chuẩn hóa các hoạt động khác nhau trong quản lý nguồn nhân lực của bệnh viện.

Từ khóa: Chu trình PDCA; bệnh viện; nguồn nhân lực

Quản lý; đánh giá hiệu suất

Hiện nay, công cuộc đổi mới toàn diện các bệnh viện công ở nước ta đang không ngừng tiến bộ, sự cạnh tranh giữa các ngành y ngày càng trở nên gay gắt. Trong quá trình phát triển bệnh viện cần bám sát nhịp độ phát triển của thời đại, cải cách và tối ưu hóa mô hình quản lý hiện có, các nhà quản lý có liên quan cần nhận thức rõ vai trò quan trọng của nhân tài, tăng cường quản trị nhân lực, trau dồi nhân tài toàn diện hơn. ., Tạo điều kiện cho bệnh viện chiếm vị trí thuận lợi trong thời buổi thị trường cạnh tranh gay gắt. Quản lý nguồn nhân lực là một phần quan trọng của quản lý bệnh viện. Việc áp dụng khái niệm quản lý chu trình PDCA vào quy trình quản lý nguồn nhân lực không chỉ có thể nâng cao hiệu quả hoạt động chung của bệnh viện mà còn phát huy tối đa tính chủ động của nhân viên, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của bệnh viện Đặt nền móng vững chắc.

1. Lý thuyết quản lý chu trình PDCA

Lý thuyết quản lý chu trình PDCA đề cập đến một quy trình quản lý theo chu trình, theo phương thức chu trình không ngừng, từ đó phát hiện ra gốc rễ của vấn đề, nâng cao hiệu quả trình độ quản lý, từ đó hình thành hình thức kiềm chế lẫn nhau. Trong giai đoạn P, bệnh viện phải xác định mục tiêu quản lý và xây dựng kế hoạch tương ứng. Trong giai đoạn D, cần thực hiện hơn nữa công việc quản lý để hiện thực hóa nội dung đã hoạch định. Trong giai đoạn C, tiến hành phân tích sâu về kết quả thực thi, củng cố khả năng thực thi và tìm ra các vấn đề. A Là khâu quan trọng nhất phải xử lý kết quả của công tác quản lý, tiếp tục phát huy những điểm tốt trong công tác quản lý, rút ​​kinh nghiệm trên cơ sở quản lý chưa phù hợp. quản lý.

2. Đưa PDCA vào quản lý nguồn nhân lực bệnh viện

Tầm quan trọng của lưu thông

Việc tăng cường quản lý nguồn nhân lực trong bệnh viện là nền tảng thúc đẩy sự phát triển lâu dài của bệnh viện, việc tăng cường quản lý nhân lực của bệnh viện có thể phát huy được giá trị của đội ngũ cán bộ bệnh viện, đồng thời có thể phân bổ nguồn nhân lực một cách hợp lý. , giảm chi phí hoạt động cho bệnh viện và cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ tốt hơn. Nội dung quản lý nguồn nhân lực trong bệnh viện phức tạp hơn, bao gồm đào tạo tại bệnh viện, bố trí công việc và đánh giá hiệu quả công việc, ... Phân tích hiện trạng quản lý nhân lực trong bệnh viện, có vấn đề mất cân đối trong cơ cấu nhân sự bệnh viện và lớn. Sự khác biệt về chất lượng nhân sự hậu cần ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của công việc; ngoài ra, cơ cấu bên trong của một số bệnh viện tương đối phức tạp, sự liên lạc giữa các bộ phận chưa thông suốt, sự phối hợp giữa các cơ cấu tổ chức khác nhau chưa chặt chẽ. mạnh; bệnh viện thiếu các cơ chế khuyến khích và hạn chế tương ứng, điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nhân viên. Do đó, việc đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chu trình PDCA trong bệnh viện có thể giải quyết cơ bản vấn đề quản lý nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hiệu quả quản lý, thúc đẩy sự phát triển ổn định và hoàn thiện của bệnh viện.

3. Các biện pháp ứng dụng của chu trình PDCA trong quản lý nguồn nhân lực bệnh viện

(1) Giai đoạn lập kế hoạch P

Trong chu trình PDCA, giai đoạn lập kế hoạch là giai đoạn ban đầu quan trọng, chủ yếu bao gồm các phần sau: lập phương án quy hoạch; phân tích các yếu tố hình thành hiện trạng và kiểm tra tình hình thực tế. Sau đây là một ví dụ về đào tạo tại chỗ ở bệnh viện, trong quá trình quản lý nhân sự thực tế, việc xây dựng kế hoạch đào tạo toàn diện là rất quan trọng, đồng thời cũng là điểm mấu chốt để nâng cao trình độ tổng thể của nhân viên. . Để phân tích dưới góc độ của người làm công tác y tế, đặc biệt là đối với những người làm công tác y tế, bệnh viện cần chuẩn bị một chương trình đào tạo hợp lý để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bệnh viện. Theo khái niệm chu trình PDCA, việc đào tạo trước khi làm việc thường xuyên được thực hiện và các nhân viên quản lý có liên quan cần căn cứ vào tình hình thực tế và xây dựng các mục tiêu phát triển ngắn hạn và mục tiêu phát triển dài hạn. Theo quan điểm của các thời kỳ, việc điều tra và phản ánh sâu sắc về cơ cấu tổ chức của bệnh viện cũng phải đảm bảo tính chuẩn hóa và hợp lý của quy hoạch. Ví dụ, để thực hiện quản lý nguồn nhân lực ở các bộ phận khác nhau, cần thực hiện sự giám sát thống nhất đối với nhân viên điều dưỡng tại các phường. Trong khâu lập kế hoạch, các nhà quản lý cần căn cứ vào tình hình thực tế để tìm ra những tồn tại trong từng mắt xích, đồng thời kết hợp các tiêu chuẩn quản lý nguồn nhân lực để hình thành một kế hoạch quản lý hợp lý với nội dung cụ thể như sau: Đầu tiên, điều dưỡng viên cần lưu ý để thu thập thông tin cơ bản., bao gồm vị trí công việc, thời gian và tình trạng làm việc của nhân viên điều dưỡng. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, tỷ lệ chức danh điều dưỡng sơ cấp tương đối cao, ý thức hợp tác cần được nâng cao. Thứ hai, dựa trên tình hình thực tế, áp dụng các phương pháp điều tra đa dạng, phân loại các yếu tố gây ra các vấn đề công việc khác nhau và áp dụng các phương pháp xử lý có mục tiêu để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển suôn sẻ của công việc tiếp theo.

(2) Giai đoạn thực hiện D

Sau khi giai đoạn lập kế hoạch kết thúc, nó bước vào giai đoạn thực hiện. Trong quá trình triển khai, PDCA được áp dụng vào quy trình quản lý nhân sự của bệnh viện, có thể cho biết thực trạng của bệnh viện. Trước khi triển khai, bệnh viện cần chuẩn bị, tiến hành theo đúng kế hoạch, chú trọng thực hiện ở tất cả các mắt xích. Nếu bệnh viện có một số vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch, các cán bộ có liên quan cần xử lý kịp thời. Lấy công việc đào tạo làm ví dụ, quy trình thực hiện được chia thành 3 phần: Sau khi tân binh vào vị trí công tác, bệnh viện nên tổ chức họp đào tạo kịp thời, trưởng khoa thực hiện các mục tiêu phát triển lâu dài của bệnh viện. trong bài phát biểu.Nói để người lao động cảm nhận được không khí làm việc tốt đẹp của bệnh viện. Phương pháp nhập vai được áp dụng. Một số tân binh được lựa chọn ngẫu nhiên để đóng vai bệnh nhân và bác sĩ, để bác sĩ có thể trải nghiệm thực tế từ toàn bộ quá trình và cảm nhận chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện từ góc độ bệnh nhân.Tìm ra những bất cập trong quy trình khám chữa bệnh. Thực hiện các chuyến thăm thực tế tại bệnh viện và dành một khoảng thời gian cho nhân viên mới để được các giảng viên liên quan dẫn đi tham quan môi trường tổng thể của bệnh viện, để nhân viên mới có thể hiểu được cơ cấu tổng thể của bệnh viện. Trước khi nhân viên mới bắt đầu công việc, họ cũng phải tổ chức một loạt các hoạt động đào tạo trước khi làm việc, chẳng hạn như đào tạo kiến ​​thức y tế, điền hồ sơ bệnh án,… dựa trên nhu cầu công việc thực tế.

(3) C giai đoạn kiểm tra

Công việc cốt lõi của bệnh viện trong giai đoạn thanh tra là tiến hành phân tích toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch và xác định xem có cần thiết phải thực hiện các mục tiêu đã đề ra hay không. Ví dụ, đối với nhân viên điều dưỡng để thực hiện đào tạo chuyên môn, việc đào tạo cần phải được xác minh để nâng cao hiệu quả tinh thần trách nhiệm và chất lượng chuyên môn của nhân viên. Nếu bệnh viện đặt ra các mục tiêu rõ ràng trong quá trình quản lý nguồn nhân lực thực tế, thì các nhân viên liên quan cần tiến hành phân tích toàn diện các yếu tố kết quả và đưa ra các đề xuất tương ứng. Bệnh viện cần tiến hành phân tích toàn diện các yếu tố như phương pháp đào tạo và địa điểm đào tạo. Tăng cường đánh giá kết quả hoạt động là một cách kiểm chứng hiệu quả, đồng thời đây cũng là nội dung chính của quản lý nhân lực bệnh viện. Thông qua việc thiết lập hệ thống chu trình PDCA, bắt đầu từ việc thực hiện và đánh giá hiệu quả công việc, kết hợp nhu cầu của các vị trí khác nhau, tinh chỉnh các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của bệnh viện, sau đó đưa ra các biện pháp khuyến khích đầy đủ cho nhân viên, sử dụng các biện pháp khuyến khích tinh thần và vật chất phù hợp để kích thích hiệu quả Sự nhiệt tình của nhân viên nâng cao hơn nữa mặt bằng chung của bệnh viện.

(4) Một giai đoạn xử lý

Trong chu trình PDCA, công đoạn xử lý là mắt xích cuối cùng và là điểm khởi đầu cho chu trình tiếp theo. Các bộ phận sau đây có liên quan: 1. Cán bộ có liên quan cần tổng hợp chi phí quản lý nhân lực trong bệnh viện và phổ biến đến tất cả các khoa của bệnh viện để nâng cao trình độ quản lý nhân lực trong bệnh viện ở một mức độ nhất định. 2. Bệnh viện cần xử lý các vấn đề tồn tại trong quá trình lưu thông dựa trên kết quả thực hiện và tiến hành thảo luận toàn diện. Trong quá trình xử lý, cần dự đoán các yếu tố có thể xuất hiện trong quy trình quản lý nhân lực để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển theo chu kỳ của công tác quản lý nhân lực của bệnh viện.

Thứ tư, kết luận

Tóm lại, quản lý chu trình PDCA nên chạy xuyên suốt quá trình quản lý nguồn nhân lực của bệnh viện và thực hiện phân bổ hợp lý, đánh giá và đào tạo các nhiệm vụ khác nhau. Bệnh viện cần từng bước tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực, xây dựng và cải tiến mô hình quản lý chu trình PDCA, tối ưu hóa quy trình làm việc, xây dựng các quy tắc, quy chế lành mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực của bệnh viện ở một mức độ nhất định, tạo thành một vòng tròn đạo đức theo dõi. Trong quá trình cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nhân tài cần được lấy làm cơ sở, được định vị rõ ràng, nguồn lực của bệnh viện cần được phân bổ hợp lý để khơi dậy lòng hăng say làm việc của nhân viên, đảm bảo rằng nhân viên làm rõ trách nhiệm cơ bản của mình và phát huy tối đa giá trị công việc của nhân viên, Vì sự phát triển chung của bệnh viện và người lao động.

người giới thiệu:

  [1]Yuan Jie. Nghiên cứu về các cách tối ưu hóa nguồn nhân lực Chiến lược khuyến khích tiền lương[J].Hướng dẫn Nghiên cứu Kinh tế, 2018 (30).

  [2]Zhou Naxin. Ứng dụng Chu trình PDCA trong Quản lý Lưu trữ Khoa học và Công nghệ Bệnh viện[J]Quan sát quản lý, 2017 (23).

  [3]Chen Zhongyong. Ứng dụng và kinh nghiệm của chu trình PDCA trong quản lý bệnh viện[J]Tóm tắt Thông tin Y tế Mới nhất của Thế giới, 2017 (57).

  [4]Zhang Zhu. Thông tin hóa về quản lý hồ sơ nhân sự dựa trên chu trình PDCA[J]. Kinh doanh văn phòng, 2017 (19).

Chúc các bạn đọc tin live bong da vui vẻ!

Original text