lich truc tiep bong da k+

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich truc tiep bong da k+

du doan bong da hom nay chinh xac

Tóm tắt: Kỹ thuật xây dựng là một dự án lớn và phức tạp đối với các công ty xây dựng. kiểm soát chi phí Để cung cấp thêm thông tin đáng tin cậy và cơ sở tham khảo quan trọng, để có thể tính đến tình hình chung và bố cục phát triển của toàn bộ dự án, và cần phải nâng cao trình độ kiểm toán một cách hiệu quả.


Từ khóa: kỹ thuật xây dựng; quản lý ngân sách; các vấn đề; biện pháp đối phó


1 Định nghĩa về ngân sách dự án xây dựng


Công việc lập ngân sách của dự án xây dựng là chuẩn bị các tài liệu giá khác nhau, sau đó xác định trước chi phí công việc liên quan đến dự án theo các tài liệu này và chia chúng thành các loại tập trung theo các tiêu chuẩn khác nhau, dựa trên mục tiêu cuối cùng của công việc chuẩn bị .Nhìn thì chủ yếu được chia thành ba loại: ngân sách bản vẽ thi công, ngân sách thiết kế và ngân sách xây dựng. Công tác chấp hành dự toán có ý nghĩa rất lớn đối với các dự án xây dựng, trong khâu đấu thầu nhiều vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng thông qua việc chấp hành dự toán, cụ thể bên mời thầu sẽ phát hành hồ sơ mời thầu, sau đó công ty sẽ phân tích kỹ và thảo luận các điều khoản liên quan theo dự báo sức mạnh của riêng mình và sau đó bắt đầu cạnh tranh với các công ty xây dựng quan tâm khác. Nhà thầu sẽ chọn đơn vị phù hợp nhất cho dự án của mình thông qua nguyên tắc sống còn của người phù hợp nhất, để đảm bảo hoàn thành suôn sẻ Trong quá trình này, công tác dự toán ngân sách đóng vai trò quan trọng, thực hiện lợi ích đôi bên cùng có lợi của bên mời thầu và bên mời thầu trong giao dịch.


2 Các vấn đề tồn tại trong quản lý ngân sách dự án xây dựng


2.1 Bộ phận quản lý ngân sách thiếu quy trình quản lý hợp lý


Đánh giá thực trạng, một số đơn vị thi công tuy đã thành lập bộ phận quản lý ngân sách nhưng trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý chưa sâu, quy trình quản lý ngân sách nguồn lực chưa phù hợp với hiện trạng, thường xuyên có hiện tượng quản lý ngân sách. Công việc hỗn loạn do bố trí công việc không hợp lý., Quản lý ngân sách là một bộ phận của quản lý tài chính. Phòng tài chính chịu trách nhiệm về nhiều mặt như thu mua nguyên vật liệu và phân bổ nguồn lực xây dựng. Nguồn nhân lực có hạn. Quy trình làm việc như vậy đã dẫn đến việc giảm tầm quan trọng của quản lý ngân sách. Tóm lại, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên là do chưa có các quy trình, tiêu chuẩn quản lý ngân sách được chuẩn hóa, hợp lý khiến cho công tác quản lý ngân sách không phát huy được vai trò của chính mình.


2.2 Các thay đổi xây dựng trong giai đoạn xây dựng là rất ngẫu nhiên


Thay đổi công trình trong giai đoạn xây dựng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quản lý ngân sách Do bản vẽ thiết kế thi công không hợp lý hoặc không thống nhất giữa địa điểm xây dựng và bản vẽ thiết kế thi công dẫn đến việc thay đổi công trình theo ý muốn trong quá trình thi công. tình hình Trong trường hợp, hạn mức ngân sách của dự án xây dựng được lập ban đầu không phù hợp với tình hình xây dựng thực tế.


2.3 Chất lượng tổng thể của cán bộ quản lý ngân sách không đồng đều


Các dự án xây dựng hiện nay có quy mô lớn và đòi hỏi nhiều kinh phí hơn, việc quản lý ngân sách dự án xây dựng tương ứng cũng phức tạp hơn. cũng cần có thái độ làm việc đúng đắn hơn, để nâng cao hiệu quả trình độ quản lý ngân sách dự án xây dựng tổng thể. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay thì chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngân sách ở các đơn vị xây dựng không đồng đều, ít có trình độ chuyên môn cao, trình độ lý luận văn hóa và chuyên môn còn thấp. .


2.4 Tính kịp thời ngắn của dự toán ngân sách


Hiện nay trong ngành xây dựng nước ta vẫn còn một số người có liên quan phụ trách công tác lập dự toán công trình nên kết quả lập dự toán chưa phản ánh được tính xác thực của dự án cũng như tính khả thi của hoạt động thực tế. gây ra rất nhiều rắc rối. Do đó, ngân sách dự án không nhạy bén về thời gian, dẫn đến ngân sách ngân sách không có ý nghĩa gì đối với toàn bộ dự án, không những không phát huy được vai trò của chính ngân sách mà còn có thể gây tăng chi phí dự án.


3 Giải pháp cho các vấn đề tồn tại trong quản lý ngân sách dự án xây dựng


3.1 Trách nhiệm rõ ràng và xem xét nghiêm ngặt


Trong công tác lập ngân sách, quyết toán và quyết toán, công việc này phải được xem xét và giám sát nghiêm túc, và giai đoạn cuối cùng của quỹ dự án sẽ được kiểm soát bằng cách tăng cường công tác ngân sách để đảm bảo sự chính xác của dòng vốn của công ty. cạnh tranh, sẽ có một số hành vi, đặc điểm không đúng đắn liên quan tương đối chặt chẽ đến hoạt động giám sát dự án, do đó, Chính phủ phải đóng vai trò can thiệp kịp thời để đảm bảo thị trường tiếp tục phát triển lành mạnh và hài hòa. Phương hướng.Khi áp dụng hợp đồng Đối với vũ khí điều khiển công trình, quyền và trách nhiệm của hai bên có thể được làm rõ thông qua các điều khoản liên quan, tránh những tranh chấp không đáng có.


3.2 Nâng cao hơn nữa chất lượng và kỹ năng của cán bộ quản lý ngân sách


Việc kiểm toán ngân sách dự án liên quan đến nhiều bộ phận để đảm bảo rằng các cuộc điều tra nội bộ và bên ngoài được đồng bộ hóa và để có được cơ sở tài liệu để xem xét, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét. Cán bộ quản lý chi phí không ngại gian khổ, phải đi sâu vào công trường kiểm tra chặt chẽ, nắm rõ số lượng công trình, phát hiện kịp thời các vướng mắc. Quản lý ngân sách chi phí dự án xây dựng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và năng lực của kiểm toán viên, đòi hỏi người lao động không chỉ nắm vững kiến ​​thức chuyên môn về ngân sách dự án và các luật, quy định, chính sách liên quan mà còn phải hiểu thiết kế, vật liệu, mua sắm thiết bị, công nghệ xây dựng. , Cơ cấu kỹ thuật và kiểm soát đầu tư, v.v.


3.3 Tối ưu hóa quy trình quản lý ngân sách dự án xây dựng


Căn cứ vào tình hình thực tế của dự án xây dựng, xác định chức năng công việc của nhân sự chịu trách nhiệm quản lý ngân sách, trên cơ sở đó tối ưu hóa quy trình quản lý ngân sách để hình thành một hệ thống quản lý ngân sách hoàn chỉnh, đồng thời nâng cao tầm quan trọng của ngân sách. Quản lý. Nâng cao nhận thức chuyên môn về quản lý ngân sách và kết hợp nhu cầu xây dựng hiện tại của các dự án xây dựng. Toàn bộ quá trình quản lý ngân sách là bắt buộc, chủ yếu bao gồm chuẩn bị ngân sách, xem xét ngân sách, cân đối ngân sách và lưu giữ dữ liệu chuẩn bị ngân sách, v.v., quá trình Tối ưu hóa có thể cải thiện mức độ quản lý ngân sách ở mức độ lớn nhất.


3.4 Giám sát và quản lý chặt chẽ các thay đổi trong xây dựng


Hiện nay, vốn đầu tư vào các công trình xây dựng là tương đối lớn, vì vậy cần nâng cao tầm quan trọng của công tác quản lý ngân sách dự án xây dựng. Trong quá trình thiết kế một công trình xây dựng phải kết hợp tình hình thực tế của địa điểm xây dựng công trình để thiết kế, xem xét đầy đủ các mặt hiện trạng, hạn chế tối đa hiện tượng thay đổi thiết kế trong quá trình thi công. Mặt khác, phải nghiên cứu tính khả thi của dự án xây dựng, kiểm soát chi phí dự án trong hạn mức đầu tư dự kiến, kiểm soát chi phí thực tế của dự án trong quá trình xây dựng dự án trong hạn mức, tổ chức khoa học và hợp lý. cơ sở này., và giám sát quá trình xây dựng. Trong trường hợp thay đổi kỹ thuật, cần phải phân tích sự cần thiết và tính hợp lý của những thay đổi để đảm bảo tính hợp lý của việc quản lý ngân sách ở mức độ lớn nhất.


3.5 Tăng cường tính kịp thời của ngân sách dự án


Chức năng chính của dự toán xây dựng công trình là làm cơ sở xây dựng chính cho toàn bộ công trình, đồng thời cũng là tiền đề cơ bản để đơn vị thi công kiểm soát chi phí công trình nên có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng. Vì vậy, để lập dự toán kinh phí lâu dài hơn, chúng ta cần tăng cường nắm bắt tình hình thực tế của địa điểm dự án, đi sâu vào cơ sở của dự án, thu thập và nắm vững số liệu của từng bộ phận trong toàn bộ dự án. . Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác dự toán cần chú ý xem xét, tìm hiểu bản vẽ thiết kế để hiểu hết ý nghĩa và yêu cầu của bản vẽ thiết kế, từ đó tiến hành dự trù kinh phí một cách chính xác và tăng tính kịp thời.


3.6 Thiết lập cơ chế giám sát và quản lý chi phí dự án


Trước khi thực hiện dự án, doanh nghiệp xây dựng cần lập và kiểm soát chi tiết chi phí dự án, thiết lập cơ chế quản lý chi phí tương ứng, các quy định liên quan và cơ chế giám sát chi phí, đồng thời thông qua các biện pháp giám sát khác nhau để kiểm soát toàn bộ chi phí dự án xây dựng: ① Doanh nghiệp xây dựng cần ứng phó với chi phí dự án Quản lý nhân viên doanh nghiệp, giáo dục công việc, nâng cao nhận thức và quản lý chi phí dự án của nhân viên doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ sự tham gia và giám sát chi phí dự án, và tạo nền tảng tốt cho việc quản lý và kiểm soát chi phí dự án; ② Công ty nên tập trung vào chi phí dự án trước khi dự án được triển khai. các công ty tư vấn phản hồi về quản lý chi phí xây dựng và doanh nghiệp Giám sát công việc, xem xét và điều tra các vấn đề không tuân thủ tồn tại trong công việc kỹ thuật và chi phí, để tìm ra các vấn đề kịp thời, kịp thời đưa ra các vấn đề đó cho công ty xây dựng và ngành công nghiệp, và sửa sai kịp thời.


Kết luận


Với sự phát triển kinh tế, ngành xây dựng của Trung Quốc đã có được những cơ hội phát triển rất tốt, ngành xây dựng hiện nay đang đứng trước những thay đổi và quá trình biến đổi sẽ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố liên quan trong quá trình vận hành dự án thực tế Trong công tác chi phí dự án, dự toán ngân sách Công việc thông qua việc quản lý và kiểm soát được tiêu chuẩn hóa, đây là một chủ đề quan trọng hiện nay để giải quyết các vấn đề khác nhau trong công tác ngân sách. Thông qua hệ thống dự toán hoàn thiện, trình độ quản lý của doanh nghiệp được nâng cao, doanh nghiệp có được hiệu quả quản lý và kiểm soát chi phí rất tốt.


người giới thiệu

  [1]Ran Yaoyao. Phân tích tầm quan trọng của ngân sách dự án xây dựng[J]Vật liệu xây dựng và trang trí, 2017 (41): 183.

  [2]Liu Haibo. Phân tích việc lập ngân sách dự toán chi phí dự án xây dựng[J]Vật liệu xây dựng Giang Tây, 2017 (14): 232 + 236.

  [3]Sun Yaofeng. Khám phá các vấn đề và biện pháp đối phó trong quản lý ngân sách dự án xây dựng[J]Công nghệ và Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (số phát hành giữa ngày), 2017 (07): 13-14.

  [4]Wang Zhaokun. Phân tích cách cải thiện chất lượng dự toán ngân sách trong các dự án xây dựng[J]Thông tin Khoa học và Công nghệ Hắc Long Giang, 2017 (03): 226.

(Số ID tác giả: 210404198804061216) Shen TianlongChúc các bạn đọc tin lich truc tiep bong da k+ vui vẻ!

Original text