lich thi dau bong da vn

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 26/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về lich thi dau bong da vn

bong da 888.com.vn

 Tóm lược: Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, ngành dịch vụ nguồn nhân lực phải đối mặt với sự thâm nhập liên tục của công nghệ thông tin vào các mô hình và loại hình kinh doanh, và những vấn đề như thiếu hụt nhân tài chuyên nghiệp, nhu cầu mở rộng chuỗi công nghiệp và nhu cầu cải tiến hệ thống dịch vụ. Dựa trên thực trạng ứng dụng và các vấn đề tồn tại của trí tuệ nhân tạo trong ngành dịch vụ nguồn nhân lực, bài báo này đề xuất một chiến lược giải pháp nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho việc thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ nguồn nhân lực.

 

 Từ khóa:Trí tuệ nhân tạo, ngành dịch vụ nguồn nhân lực, mô hình dịch vụ, đổi mới sáng tạo;

 

I. Giới thiệu

 

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, hiện nay trong ngành dịch vụ nhân sự đã có những ứng dụng hoàn thiện hơn và có thể nó sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong tương lai. Tháng 7/2017, "Kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới" đã ban hành các quy tắc liên quan, chỉ rõ mục tiêu chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo hiện nay. Đến năm 2030, các lý thuyết liên quan đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ tổng thể của Trung Quốc sẽ được phát triển và hoàn thiện hơn. trình độ kỹ thuật tổng thể đạt trình độ hàng đầu thế giới; đề xuất rõ ràng là phải nâng tầm trí tuệ nhân tạo lên ngang tầm với định hướng phát triển chiến lược quốc gia, đồng nghĩa với việc Chính phủ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của các doanh nghiệp liên quan. Số liệu ngành cho thấy năm 2017, quy mô đầu tư trí tuệ nhân tạo toàn cầu khoảng 40 tỷ đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc đạt 28 tỷ, chiếm gần 70%. Đồng thời, việc ứng dụng và phát triển công nghệ AI cũng mang lại nhiều tác động và thay đổi đối với ngành dịch vụ nhân lực của Trung Quốc.

 

2. Thực trạng phát triển của ngành dịch vụ nhân lực trong thời đại trí tuệ nhân tạo

 

(1) Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào hơn.

 

Trí tuệ nhân tạo đã thay đổi lối sống của con người. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI đã làm thay đổi rất nhiều hiện trạng của ngành dịch vụ và lối sống của con người. Công nghệ định vị bắt nguồn, công nghệ giọng nói, nhận dạng khuôn mặt, ảo hóa VR, ... dần được tích hợp vào cuộc sống của con người, đồng thời, nó cũng thúc đẩy nhiều công ty, gia đình, trường học, ... thực hiện thông tin hóa và xây dựng thông minh. Cuộc sống đang dần hướng tới trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian mà còn không ngừng đổi mới mô hình quản lý hiện nay. Đối với quản trị nhân lực doanh nghiệp, công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo thế hệ mới mang lại sức sống mới cho cơ chế quản lý và đào tạo doanh nghiệp đổi mới.

 

(2) Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy việc nâng cấp hoạt động kinh doanh nguồn nhân lực.

 

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo cũng đã được ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực tuyển dụng nhân lực. Ví dụ, các công cụ AI có thể giảm chi phí nguồn nhân lực trong quá trình tuyển dụng, thu thập thông tin cơ bản về ứng viên thông qua các câu hỏi sơ bộ và sau đó sàng lọc các ứng viên phù hợp hơn thông qua việc xem xét dữ liệu lớn trực tuyến. Ngoài ra, AI cũng có thể phản hồi một số chức năng truy vấn để nhanh chóng điền đơn và sàng lọc ứng viên theo cách có mục tiêu, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả, đơn giản hóa quy trình ứng viên hiện tại và nâng cao trải nghiệm của ứng viên.

 

Hình 1 Bản đồ doanh nghiệp điển hình về nguồn nhân lực thông minh toàn cầu

 

Trong quá trình tuyển dụng thực tế, việc sàng lọc thông tin sơ bộ của ứng viên được thực hiện thông qua việc sử dụng robot AI và giao diện ảo, đồng thời đánh giá toàn diện phẩm chất và năng lực chuyên môn của họ, đồng nghĩa với việc hiệu quả phỏng vấn của công ty sẽ được cải thiện đáng kể. lựa chọn có mục tiêu các nhân tài phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp và định lượng các tiêu chuẩn khác nhau của nó.

 

Tóm lại, trong quá trình sử dụng trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp phải kết hợp chặt chẽ hơn điều kiện thực tế của mình với xu thế phát triển của thời đại, không ngừng đổi mới hệ thống đơn truyền thống, đổi mới các hệ thống quản lý của doanh nghiệp, áp dụng trí tuệ và lựa chọn thông minh. Mô hình giữ chân nhân tài và chia sẻ thông minh có thể cải thiện lợi ích thực tế của doanh nghiệp.

 

(3) Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy sự phát triển của ngành nhân lực.

 

Với nhu cầu thị trường ngày càng cao, các dịch vụ khác nhau trong ngành nhân sự của Trung Quốc đã bắt đầu hình thành, chẳng hạn như săn đầu người, trung gian nhân tài, tư vấn quản lý, tuyển dụng trực tuyến, ... Trong ngành nhân sự, một số công ty hàng đầu cũng đã bắt đầu cung cấp khách hàng với các dịch vụ "một" theo phong cách Trạm ", nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao năng lực của công ty và làm cho các thể chế ngành dịch vụ hoàn thiện hơn. Hiện nay, các dịch vụ trung gian nhân tài, săn đầu người, quản lý tuyển dụng trực tuyến, tư vấn… trong ngành nhân sự đã hình thành với quy mô phát triển lớn, nhiều công ty dịch vụ nhân sự cũng đã tiến hành xây dựng thông tin hóa để cung cấp cho khách hàng dịch vụ một cửa. Theo cải cách hệ thống quản lý thông minh hiện nay, các truyền thống tốt đẹp trong hệ thống nhân sự truyền thống được giữ lại, đồng thời, tuyển dụng trực tuyến của nhân viên, đánh giá hiệu suất, quản lý mối quan hệ nhân viên, phát triển trực tuyến và các liên kết khác đã được thêm vào, làm cho trí tuệ nhân tạo nâng cao hơn, phổ biến hơn, phát triển nhiều cấp độ hơn để nhân viên và khách hàng trở thành những người sử dụng hệ thống quản lý nguồn nhân lực hiện đại. Đồng thời, đã có nhiều ứng dụng hoàn thiện hơn trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng hình ảnh và khai thác dữ liệu. (Hình 1)

 

3. Những thách thức đối với sự phát triển của ngành dịch vụ nhân lực trong thời đại trí tuệ nhân tạo

 

(1) Thiếu nhân tài chuyên nghiệp trong ngành dịch vụ nhân lực.

 

Hiện tại, công nghệ trí tuệ nhân tạo đã trở thành một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược trong tương lai, do đó, sự thiếu hụt rất lớn của các nhân tài tích hợp chuyên môn quản lý nguồn nhân lực với công nghệ AI và thậm chí cả khả năng phân tích dữ liệu lớn. Trong những năm gần đây, tình trạng thiếu hụt nhân tài ngày càng trở nên trầm trọng, theo điều tra thì ở một số vùng ở nước ta thiếu trầm trọng những chuyên gia phức hợp như vậy khiến nhiều ngành phát triển chậm, thậm chí đình trệ. Ví dụ, đối với nhiều doanh nghiệp lớn, chi phí nhân lực và vật lực tương đối dồi dào, và họ cũng sẽ ở vị trí dẫn đầu trong quá trình thông tin hóa và xây dựng thông minh. Đối với một số công ty nhỏ, do hạn chế về vật chất và tài chính nên không thể sử dụng thiết bị trí tuệ nhân tạo giá cao hơn, tình trạng này cũng sẽ hạn chế việc xây dựng thông tin tương ứng, mặc dù hình thức chia sẻ nhân tài hiện nay có thể làm giảm bớt nhân tài. Tuy nhiên, từ quan điểm phát triển dài hạn, nhân tài toàn diện của ngành dịch vụ nhân lực vẫn còn khoảng cách lớn, để giải quyết triệt để vấn đề này, chúng ta phải quan tâm đến việc nuôi dưỡng nhân tài tổng hợp.

 

(2) Chuỗi công nghiệp cần được mở rộng.

 

Nguồn nhân lực nước ta hội nhập kém, lịch sử phát triển còn ngắn, dư địa phát triển còn lớn, so với nhiều nước phát triển ở nước ngoài vẫn còn sơ khai, chưa hình thành chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Chuỗi ngành tài nguyên tương đối chưa hoàn chỉnh. Trong một xã hội hiện đại, nơi mà sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, nếu không muốn tụt hậu so với thế giới thì cần phải mở rộng một cách hợp lý chuỗi công nghiệp. Trong “Quy chế tạm thời về thị trường nhân lực” ra mắt năm 2018 có đề cập rõ rằng chúng ta phải phát triển mạnh mẽ các thể chế dịch vụ nhân lực, muốn thiết lập một chuỗi công nghiệp hoàn thiện hơn, tăng cường sự liên kết của nguồn nhân lực. , thúc đẩy quản lý tinh tế, và liên tục nâng cao vị thế quốc tế. Là một quốc gia của nguồn nhân lực, Trung Quốc nên điều chỉnh các mục tiêu chiến lược của ngành dịch vụ để phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế hiện nay, không ngừng nâng cao vị thế của nguồn nhân lực ngành dịch vụ, và tích hợp tốt hơn các nhân tài hiện tại để phát huy hết vai trò quan trọng của nhân tài.

 

(3) Hệ thống dịch vụ cần được cải thiện.

 

Đối với sự phát triển của thời đại trí tuệ nhân tạo, nhiều ngành dịch vụ nhân lực tập trung vào giới thiệu việc làm và tuyển dụng nhân tài, phạm vi phát triển tương đối hạn chế, ngoài ra còn thiếu một hệ thống lý thuyết nội bộ hoàn chỉnh và cơ cấu của nhiều sản phẩm không hợp lý, phân công lao động không rõ ràng, dịch vụ không chi tiết, tất cả sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của ngành dịch vụ nguồn nhân lực. Thứ ba, lợi nhuận chính của công ty hiện tại đến từ việc cung cấp các sản phẩm chính như thông tin cung cầu và thiếu các sản phẩm dịch vụ công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao. Ngoài ra, quá trình phát triển dự án mới diễn ra trong thời gian dài, chưa hiểu hết nhu cầu thực tế của khách hàng, khó có thể tạo ra sản phẩm dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, do đó sản phẩm thiếu tính cá nhân hóa và khác biệt hóa. Do đó, xét từ góc độ phát triển lâu dài, thiếu tính hợp lý và đầy đủ, cộng với hàng loạt yếu tố khách quan về môi trường như phát triển nông thôn - đô thị không cân đối, cơ cấu vùng chưa hợp lý sẽ không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu về dịch vụ nhân lực ngày càng tăng của Trung Quốc hiện nay.

 

Thứ tư, nguồn nhân lực phục vụ chiến lược đổi mới của doanh nghiệp

 

(1) Trau dồi các chuyên gia dịch vụ nguồn nhân lực liên ngành.

 

Trước hết, đối với ngành dịch vụ nhân lực hiện nay, xu hướng chung là tích cực trau dồi nhân tài tổng hợp, vì vậy, nhiều trường đại học có thể thành lập thêm các chuyên ngành liên quan đến nhân lực, tích cực thực hiện liên minh trường học - doanh nghiệp và trau dồi những gì cần thiết cho sự phát triển của ngành. Nhân tài toàn diện. Các trường cao đẳng và đại học nên hợp tác lâu dài với một số cơ sở đào tạo nổi tiếng và các công ty doanh nghiệp để cung cấp cho sinh viên cơ sở thực tập, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành tốt hơn quá trình chuyển đổi từ lý thuyết sang thực hành. Thông qua sự lãnh đạo của các cố vấn chuyên môn và nhân sự trong ngành, để nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn của toàn ngành, trường cũng có thể đưa nó vào kế hoạch đào tạo nhân tài có liên quan. Thứ hai, chúng ta phải tiếp tục mở rộng lĩnh vực dịch vụ nguồn nhân lực và tích hợp nhiều hơn nữa với các công nghệ mới như công nghệ AI để nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình. Nếu bạn muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh toàn diện của mình, trước tiên bạn phải cải thiện hệ thống quản lý của ngành dịch vụ nguồn nhân lực có liên quan, và cung cấp các hướng dẫn lý thuyết tốt hơn cho sự phát triển lâu dài sau này. Ngoài ra, để thúc đẩy tốt hơn sự phát triển lâu dài của ngành dịch vụ nguồn nhân lực, cần thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan ban ngành liên quan của chính phủ, hiệp hội ngành, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khoa học. Theo sát xu hướng phát triển hiện tại của thời đại, hiểu được động lực phát triển theo thời gian thực của thị trường nhân lực và quy luật nội tại của ngành, đưa ra những ý tưởng phát triển mới thông qua tóm tắt khoa học về tình hình phát triển hiện tại, đạt được đôi bên cùng có lợi với các doanh nghiệp thông qua các liên minh xuyên biên giới, và khám phá tình hình hiện tại Hướng đi mới trong lĩnh vực dịch vụ nguồn nhân lực củng cố ngành giá trị và năng lực cạnh tranh cốt lõi của chính nó.

 

(2) Đa dạng hóa chuỗi công nghiệp.

 

Do ngành dịch vụ nguồn nhân lực liên quan đến nhiều lĩnh vực và lĩnh vực khác nhau nên việc cải tiến dây chuyền công nghiệp và xây dựng cơ chế quản lý khoa học hơn là điều đặc biệt quan trọng, nhiều công ty chú trọng hơn đến hiệu quả công việc và chú trọng hơn đến sự hoàn thiện trong dịch vụ. Trong trường hợp này, ngành dịch vụ nguồn nhân lực cần cung cấp đa dạng hóa và chuỗi các dịch vụ, chú ý đến việc tạo ra các mô hình công nghiệp, tích cực hiện thực hóa dịch vụ xuyên biên giới của các đối tượng dịch vụ, liên tục đổi mới các quan niệm và tư duy quản lý hiện tại, và cung cấp cho khách hàng nhiều hơn dịch vụ cá nhân hóa.

 

Với sự tiến bộ không ngừng của các khái niệm quản lý, nhân viên, bộ phận nhân sự và các đối tượng khác tham gia vào dịch vụ nhân sự trong doanh nghiệp cũng nên tích cực đổi mới phương pháp làm việc tương ứng của họ. Hiện tại, các đối tượng phục vụ đang có xu hướng phát triển đa dạng, vì vậy muốn xây dựng kế hoạch dịch vụ hoàn thiện hơn thì phải quan tâm sâu sát đến nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ này để lập các báo cáo, phân tích số liệu tương ứng để tiếp tục giảm chi phí, Tăng hiệu quả công việc.

 

Trong quá trình khám phá mô hình dịch vụ nguồn nhân lực, mục đích đầu tiên là phục vụ khách hàng. Dịch vụ khách hàng nên được tinh chỉnh cho những người cụ thể, bao gồm một loạt các vai trò cụ thể như đào tạo kỹ năng nghề, nhân viên và người xin việc. Ngoài ra, nó cần mở rộng sang chuỗi toàn ngành gồm lập kế hoạch nghề nghiệp, đào tạo và tái sử dụng người tìm việc, đồng thời cung cấp đào tạo lãnh đạo, quản lý nhóm và kỹ năng giao tiếp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

 

Trong nền kinh tế phát triển đa dạng, chúng ta cũng phải chú ý đến những thay đổi của các kênh cung cấp dịch vụ. Trong các kênh dịch vụ truyền thống, tất cả các dịch vụ đều do nhân viên cung cấp, tuy nhiên với sự phát triển của thời đại và quá trình cải cách dịch vụ không ngừng, robot và phần mềm ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc cung cấp dịch vụ. Các nhà môi giới và nền tảng sẽ thay thế các nhà cung cấp trước đó và cung cấp dịch vụ trực tiếp.

 

Với sự tiến bộ của thời đại và sự phát triển kinh tế không ngừng, xu hướng hội nhập xuyên biên giới với các ngành khác cũng cần được thể hiện đa dạng hóa. Trong nền kinh tế bình thường mới, hoạt động bán lẻ mới và những thay đổi khác cần được chú trọng. Từ khái niệm này, các công ty nhân sự cũng cần chú ý đến các hướng “nhân lực + bảo hiểm” và “nhân lực + bán lẻ” để khám phá sự hội nhập và phát triển của chuỗi công nghiệp xuyên biên giới. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, "Sách trắng ngành dịch vụ nhân lực Trung Quốc 2010" chính thức được phát hành. Theo báo cáo, trong thời kỳ “Kế hoạch 5 năm lần thứ 11”, ngành dịch vụ nhân lực của Trung Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc về nhiều mặt và có bước phát triển vượt bậc. Trong thời kỳ "Kế hoạch 5 năm lần thứ mười hai", mức độ thông tin hóa của ngành dịch vụ nguồn nhân lực của Trung Quốc sẽ tiếp tục sâu rộng hơn, chuỗi công nghiệp sẽ có xu hướng hoàn thiện và quá trình phát triển chuỗi sẽ hoàn thiện hơn.

 

(3) Hệ thống dịch vụ hoàn chỉnh

 

1. Cấu trúc dịch vụ thông minh.

 

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ hiện nay tạo nền tảng vững chắc và đảm bảo cho trí tuệ nhân tạo. tài nguyên. Trong quá trình thông minh cấu trúc dịch vụ tương ứng, nó chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, chẳng hạn như giảm chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc thông qua việc sử dụng các cơ sở dữ liệu và công cụ thông tin khác nhau. Việc xây dựng trí thông minh chủ yếu tập trung vào mô hình hoạt động của trí tuệ nhân tạo và Internet, chẳng hạn như việc sử dụng các công cụ như "Internet + tuyển dụng", "Internet + an sinh xã hội", "Internet + dịch vụ", v.v. đã thay đổi lối sống hiện tại của mọi người, Đẩy cuộc sống hàng ngày sang xây dựng thông minh, đồng thời giới thiệu các công nghệ như blockchain, sử dụng trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn và các phương pháp khác để xây dựng một số nền tảng thông minh cho các công ty dịch vụ nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ.

 

2. Mở rộng các khu vực kinh doanh dịch vụ.

 

Việc thiết lập một hệ thống hệ thống dịch vụ hoàn thiện hơn và các phương pháp kế toán chỉ tiêu liên quan có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả dịch vụ, và tăng cường hợp tác chặt chẽ với các phòng ban của công ty, hiệp hội ngành và các tổ chức nghiên cứu khoa học của trường đại học cũng có thể nâng cao hiểu biết về thị trường nguồn nhân lực và nắm bắt ngành công nghiệp mới nhất. các tổ chức dịch vụ nguồn nhân lực có thể xây dựng mô hình dịch vụ và chiến lược doanh nghiệp theo xu hướng phát triển tương ứng, hiện thực hóa sự tích hợp tối đa của nguồn nhân lực, nâng cao hơn nữa giá trị và khả năng cạnh tranh của chính mình.

 

3. Mô hình dịch vụ tinh chỉnh.

 

Để tăng thêm thị phần, mô hình dịch vụ nguồn nhân lực cần được đổi mới tích cực, công việc và trách nhiệm liên tục được hoàn thiện. và các điểm dịch vụ nên được tinh chỉnh. Ví dụ, tuyển dụng bán thời gian, tuyển dụng nhân tài cao cấp, tuyển dụng nhân tài ở nước ngoài, v.v. nên được chia thành các khía cạnh khác nhau và các tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp hơn nên được thiết lập dựa trên nhu cầu thực tế của các khách hàng khác nhau, để có thể liên kết dịch vụ được phân khúc tốt hơn và Sự hài lòng của khách hàng, để đạt được sự mở rộng thị trường, có thể thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của thị trường và có được một chuỗi công nghiệp tối đa hóa giá trị.

 

4. Làm phong phú mô hình dịch vụ.

 

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, các công ty có thể đưa ra ba cách để làm phong phú mô hình dịch vụ của mình: dịch vụ trải nghiệm, dịch vụ tận tâm 1-1 và tự phục vụ. Dịch vụ trải nghiệm có nguồn gốc từ nền kinh tế trải nghiệm và là một phương thức mới để phục vụ khách hàng. Dựa trên nhu cầu nội tâm và tâm lý của khách hàng, các dịch vụ trải nghiệm được cá nhân hóa có thể được tùy chỉnh. Hơn nữa, một số lượng lớn các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thay đổi trong trải nghiệm có thể thúc đẩy những thay đổi trong hành vi một cách vô thức. Dịch vụ tận tâm "một kèm một" là dịch vụ được cá nhân hóa nhất cung cấp cho khách hàng và khách hàng với các dịch vụ đặc biệt. Thông qua dịch vụ tận tâm 1-1, chúng tôi có thể cung cấp các biện pháp dịch vụ mục tiêu tốt hơn và mang lại cho khách hàng cảm giác hài lòng. tình trạng phát triển của doanh nghiệp sẽ được sử dụng để đưa ra các giải pháp tương ứng nhằm đảm bảo rằng những cải cách cung ứng hiện tại sẽ giúp doanh nghiệp hòa nhập tốt hơn với sự phát triển của thời đại trong quá trình chuyển đổi tổng thể của doanh nghiệp. Tự phục vụ là toàn bộ quá trình phục vụ mà không cần sự trợ giúp của người khác và chỉ một người được hưởng toàn bộ quá trình phục vụ, điều này càng phản ánh sự tích hợp giữa trí tuệ và dịch vụ. Nó có thể phản ánh thành công những ưu điểm của dịch vụ nguồn nhân lực, không chỉ cải tiến mô hình quản lý hiện tại mà còn thực hiện các chính sách khác nhau thông qua các hệ thống thông minh dựa trên thông tin.

 

Hiện nay, ngày càng có nhiều công ty coi nguồn nhân lực là năng lực cạnh tranh chính cho sự phát triển lâu dài của mình, vì vậy, cần tích cực cải tiến hệ thống quản trị nhân lực liên quan, phát huy hết vai trò quan trọng của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, và đồng thời dựa vào các cơ quan dịch vụ của bên thứ 3. Cải thiện hệ thống quản lý hiện tại. Đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế hiện nay, việc quản lý nguồn nhân lực một cách có hệ thống có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, nó đã thiết lập một nền tảng mạng lưới toàn diện và chuẩn hóa hơn cho doanh nghiệp.

 

Từ góc độ doanh nghiệp, cách tốt nhất để giảm chi phí dịch vụ doanh nghiệp và nâng cao mức độ dịch vụ doanh nghiệp là tích cực thúc đẩy hoạt động tự phục vụ của khách hàng, đồng thời, đây cũng là một khái niệm đổi mới và phương tiện sáng tạo của dịch vụ thông tin ngành dịch vụ hiện đại. Các doanh nghiệp có ý tưởng mới về việc chuyển đổi từ mô hình dịch vụ thủ công truyền thống sang mô hình tự phục vụ điện tử và dựa vào kế hoạch và chiến lược tốt để triển khai triệt để việc triển khai, một hệ thống tự phục vụ (ESS) tốt và thân thiện với người dùng có thể không chỉ giúp các công ty giảm bớt gánh nặng hành chính, đơn giản hóa các quy trình nội bộ, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của nhân viên, đồng thời còn cải thiện sự hài lòng và sự tham gia của nhân viên.

 

V. Kết luận

 

Nhìn chung, xu hướng trí tuệ nhân tạo không thể bị dừng lại và toàn bộ ngành công nghiệp có thể mở ra những thay đổi to lớn. Đối với ngành công nghiệp này, đây có thể không phải là một điều xấu. Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, việc cung cấp các dịch vụ nguồn nhân lực có giá trị và nhân bản hơn sẽ trở nên khả thi hơn. Đối với ngành này, nó cũng có thể cung cấp nhiều giá trị khám phá hơn trong các lý thuyết kinh doanh và công nghệ.

 

người giới thiệu

 

 [1]Chao Qing điều tra và nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực của các thư viện học thuật ở tỉnh Thiểm Tây[D]Đại học Tây Bắc, 2016,9 (04).

 

 [2]Zeng Xiangquan và Su Zhongxing 30 năm cải cách và mở cửa: khám phá, phát triển và triển vọng quản lý nguồn nhân lực ở Trung Quốc[J]Nhân tài Trung Quốc, 2017 (03) -

 

 [3]Li Hongqiu Nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực của các thư viện học thuật ở tỉnh Sơn Tây[D]Đại học Sơn Tây, 2018 (05).

 

 [4]Wang Ping, Yao Ran "Tác động của việc thay thế máy móc đối với quản lý nguồn nhân lực trong ngành sản xuất[J]Thống kê và Quản lý, 2017 (04).

 

 [5]Thảo luận về các vấn đề và biện pháp đối phó trong đào tạo SME của Wang Peiyu[J]Kinh tế Doanh nghiệp, 2019,32 (05).

 

 [6]Xiao Xingzheng, Ran Jingliang, Long Chengchun Nghiên cứu về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với quản lý nguồn nhân lực[J]Tạp chí Đại học Khoa học và Công nghệ Tứ Xuyên (Ấn bản Khoa học Xã hội), 2018 33 (06).Chúc các bạn đọc tin lich thi dau bong da vn vui vẻ!

Original text