lich thi dau bong da segame

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 06/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich thi dau bong da segame

tip vang bong da

Tóm lược:Mục đích Nghiên cứu về protein ngón tay kẽm phân tử nhỏ trong chất sinh ung thư niêm mạc miệng1 (LMO1)Những thay đổi trong quá trình phiên mã và biểu hiện gen ở cấp độ protein.Phương pháp được thực hiện từ giai đoạn đầu của nhóm nghiên cứu này4-Nitroquinoline-N-Ôxít(4NQO)Phương pháp uống nước để xây dựng mô hình động vật bị ung thư biểu mô tế bào vảy49Hematoxylin-Eosin(ANH TA)nhuộm,Xác định phân loại bệnh lý của nhóm TN và xác định nhóm TN theo mức độ loạn sản biểu mô.;Định tính bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịchLMO1Trang web biểu hiện;Phản ứng chuỗi polymerase định lượng huỳnh quang thời gian thực(RT-qPCR)vớiphong cách phương TâyPhát hiện5Mẫu nhómMRNA LMO1Và biểu hiện protein.kết quả ANH TANhuộm để xác định nhóm kiểm soát7thí dụ,Nhóm nhẹ6thí dụ,Nhóm vừa phải11thí dụ,Nhóm nghiêm trọng9thí dụ, OSCCTập đoàn16thí dụ.Có thể nhìn thấy bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch, LMO1Chủ yếu biểu hiện trong tế bào chất,Nhóm chứng, nhóm nhẹ, nhóm vừa, nhóm nặng vàOSCCTỷ lệ biểu hiện tích cực của nhóm là14,3%,33,3%,81,8%,88,9%,93,8%.RT-qPCRPhát hiện có thể nhìn thấy,Nhóm kiểm soátMRNA LMO1Có biểu hiện thấp nhất, OSCCNhóm cao nhất,Giữa nhóm chứng và nhóm nhẹmRNAKhông có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong biểu thức(P> 0,05),So sánh theo cặp giữa các nhóm còn lại, mRNASự khác biệt về biểu thức là có ý nghĩa thống kê(P <0,05).phong cách phương TâyPhát hiện có thể nhìn thấy,Khi mức độ tăng sản biểu mô xấu đi, LMO1Mức độ biểu hiện protein tăng dần,hiện hữuOSCCBiểu hiện cao nhất trong nhóm.Kết luận Trong quá trình sinh ung thư niêm mạc miệng, MRNA LMO1Và biểu hiện protein bất thường,mRNAVà sự biểu hiện của protein tăng lên cùng với sự trầm trọng thêm của sự tăng sản bất thường biểu mô.


Chúc các bạn đọc tin lich thi dau bong da segame vui vẻ!

Original text