lich thi dau bong da ngoai hang anh

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 27/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich thi dau bong da ngoai hang anh

bong da dem khuya

Tóm tắt: Ở giai đoạn này, công tác thông tin hóa quản lý nhân sự tại bệnh viện vẫn còn một số tồn tại, biểu hiện chủ yếu là các bộ phận chưa liên thông chặt chẽ, chưa chú trọng quá nhiều đến công tác thu thập thông tin, đội ngũ cán bộ. thiếu kiến ​​thức chuyên môn và ý thức đổi mới. Vì vậy, trong công việc sắp tới, cần giải quyết những vấn đề nêu trên và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh và tối ưu hóa việc xây dựng thông tin quản lý nhân lực của bệnh viện.

Từ khóa: bệnh viện; quản lý nhân sự; xây dựng thông tin

1. Giới thiệu

Với sự ra đời của tình hình mới một cách toàn diện, số lượng nhân viên của bệnh viện tiếp tục tăng lên và khối lượng công việc liên quan đến nhân sự tiếp tục tăng lên. Là một bộ phận quan trọng của quản lý bệnh viện, quản lý nhân sự liên quan đến hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ của bệnh viện. Chỉ khi ứng dụng công nghệ thông tin khoa học tiên tiến vào việc xây dựng thông tin quản lý nhân lực bệnh viện thì trình độ khám chữa bệnh và dịch vụ của bệnh viện mới được nâng cao. Tuy nhiên, giai đoạn này công tác xây dựng thông tin quản lý nhân lực bệnh viện vẫn còn một số vướng mắc, cần lưu ý những vấn đề tồn tại và có những giải pháp thiết thực, khả thi để đẩy nhanh và tối ưu hóa việc xây dựng thông tin quản lý nhân lực của bệnh viện.

2 Các vấn đề trong việc xây dựng thông tin quản lý nguồn nhân lực bệnh viện

2.1 Các bộ phận không liên kết chặt chẽ với nhau

Ở giai đoạn này, mặc dù nhiều bệnh viện đã triển khai xây dựng thông tin hóa quản lý nhân lực nhưng vẫn còn một số vướng mắc. Nếu các khoa không liên kết chặt chẽ với nhau thì ai cũng biết rằng một bệnh viện bao gồm nhiều khoa, phòng. Thông tin nguồn nhân lực của bệnh viện là thông tin cơ bản, là cơ sở vững chắc, tin cậy và đảm bảo cho sự phát triển của các công việc khác nhau trong bệnh viện. Nếu sự liên kết giữa các khoa không đủ chặt chẽ sẽ hình thành các đảo thông tin dẫn đến không thể tích hợp và sử dụng nhiều thông tin khác nhau, không thể đóng góp vào sự phát triển của bệnh viện.

2.2 Quá chú trọng vào việc thu thập thông tin

Trong việc xây dựng thông tin hóa quản lý nguồn nhân lực bệnh viện, việc chú trọng quá nhiều đến việc thu thập thông tin, đây cũng là một trong những vấn đề chính. Công tác thu thập thông tin của nguồn nhân lực đòi hỏi nhiều nhân lực, vật lực, tài chính nên nhiều nhà quản lý chỉ chú trọng đến công tác thu thập thông tin mà chưa áp dụng vào thực tế công việc. Do đó, các nguồn thông tin không thể được định cấu hình tối ưu và sử dụng đầy đủ, cũng như không thể được lưu trữ, tổ chức và sử dụng hiệu quả, và các báo cáo quản lý chi tiết được ban hành để tạo cơ sở cho sự phát triển của công tác lâm sàng trong bệnh viện.

2.3 Cán bộ thiếu kiến ​​thức chuyên môn và ý thức đổi mới

Nhân sự là điều kiện tiên quyết của việc xây dựng thông tin quản lý nhân sự, nếu thiếu nhân sự có trình độ chuyên môn về nhân sự sẽ càng gặp nhiều trở ngại trong công việc thực tế. Ở giai đoạn này, cán bộ quản lý nhân sự ở nhiều bệnh viện được chuyển giao lâm sàng, thiếu kiến ​​thức chuyên môn về quản trị nhân lực, không theo kịp với nhịp độ và xu thế phát triển của thời đại, họ chủ động làm chủ công nghệ thông tin máy tính và Internet để nâng cao trình độ toàn diện. các khả năng. Bên cạnh đó, việc bệnh viện không thu hút được nhân tài chuyên môn và nhân lực tổng hợp đã dẫn đến việc chậm xây dựng hệ thống thông tin hóa quản lý nhân lực của bệnh viện và rất khó phát triển hệ thống thông tin toàn diện.

3 Các biện pháp đối phó hiệu quả để tăng tốc độ xây dựng thông tin quản lý nguồn nhân lực bệnh viện

3.1 Quan tâm đến việc xây dựng thông tin nhân lực cơ bản

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe. Là nơi bảo vệ sức khỏe nhân dân chính, bệnh viện cần phát huy hết giá trị và chức năng của mình.Việc xây dựng thông tin hóa quản lý nguồn nhân lực, là tiền đề và nền tảng cho việc xây dựng thông tin hóa các công việc khác nhau trong bệnh viện, có vai trò rất sâu rộng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các công việc khác nhau trong bệnh viện và sự phát triển bền vững của bệnh viện.[1]. Chỉ khi làm tốt công tác xây dựng thông tin quản lý nguồn nhân lực bệnh viện, chúng tôi mới có thể cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và toàn diện cho việc phát triển các nhiệm vụ khác nhau, đồng thời đóng vai trò không thể thay thế trong việc nâng cao tiêu chuẩn y tế của bệnh viện và xây dựng thương hiệu tốt và hình ảnh. Vì vậy, cần đẩy mạnh việc xây dựng thông tin quản lý nhân lực bệnh viện, coi trọng việc xây dựng thông tin nhân lực cơ bản. Thông tin cơ bản thuộc loại có tính biến động lớn hơn, tính di động cao hơn và độ trễ thu thập nên chúng ta cần hết sức coi trọng việc xây dựng thông tin cơ sở để đảm bảo tính hiệu quả và chính xác của việc xây dựng thông tin quản lý nguồn nhân lực. Trước hết, với tư cách là ban lãnh đạo bệnh viện, chúng ta phải tăng cường đầu vào về nhân lực, vật lực, tài chính và nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thông tin về quản lý nguồn nhân lực. Hiện thực hóa phạm vi phủ sóng toàn diện của mạng không dây và mạng cục bộ của bệnh viện, thúc đẩy tất cả các nhiệm vụ được chuyển đổi thành các phương pháp điện tử, thông tin và tích hợp. Cần khuyến khích toàn thể nhân viên của bệnh viện tham gia thu thập, cung cấp, quản lý và duy trì thông tin, dữ liệu, huy động toàn thể nhân viên tham gia xây dựng thông tin, giúp bộ phận quản lý nhân sự có được thông tin chính xác và toàn diện hơn. . Thứ hai, theo mục tiêu chiến lược phát triển của bệnh viện, theo tình hình thực tế của từng nhân viên, theo cách thức quản lý nhân sự, các thông tin dữ liệu thu được cần được rà soát và kiểm chứng chính xác. Sau đó, nó sẽ được tổng hợp, sắp xếp, phân tích, lưu trữ và cuối cùng được sử dụng trong công việc thực tế để cung cấp một đảm bảo vững chắc và đáng tin cậy cho việc xây dựng thông tin hóa sau này. Cuối cùng, cần tăng cường hợp tác, liên hệ với các chuyên gia bên ngoài và kết hợp tình hình thực tế của bệnh viện để tạo ra hệ thống thông tin nhân lực và nền tảng phù hợp với sự phát triển của bệnh viện, đảm bảo cho công tác xây dựng thông tin được thông suốt.

3.2 Coi trọng việc xây dựng chia sẻ thông tin

Hệ thống thông tin quản lý nhân lực gồm nhiều phân hệ nội dung, trong xây dựng thông tin phải sử dụng hiệu quả từng phân hệ nhằm tăng cường liên lạc giữa các bộ phận và nhân sự của bệnh viện, thực hiện việc phân bổ tối ưu và sử dụng đầy đủ các nguồn thông tin. , Cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của bệnh viện. Vì vậy, trong việc xây dựng thông tin quản lý nhân lực bệnh viện cũng phải quan tâm đến việc xây dựng thông tin chia sẻ. Trước hết, cần sử dụng công nghệ thông tin Internet và công nghệ máy tính tiên tiến để tăng cường giao tiếp giữa các bộ phận và nhân sự. Khuyến khích mọi người tham gia vào việc cung cấp và duy trì thông tin để đảm bảo rằng thông tin mà bộ phận quản lý nguồn nhân lực thu được là chính xác, toàn diện và kịp thời. Thứ hai, cần phát huy hết tác dụng của hệ thống do bộ phận có thẩm quyền và bộ phận kinh doanh thực hiện, phát huy hết giá trị và vai trò của nó, để mở rộng các kênh và cách thức thu nhận thông tin, nhằm đạt được mức độ bao quát toàn diện về thu thập thông tin, và để đáp ứng nhu cầu của bệnh viện cho các nhiệm vụ khác nhau. Cuối cùng, cần xây dựng một nền tảng giao tiếp hiệu quả cho nhân viên bệnh viện và người bệnh để tăng cường mối liên kết giữa bên trong và bên ngoài bệnh viện. Khuyến khích người sử dụng đưa ra ý kiến ​​và đề xuất, cung cấp thêm thông tin có giá trị cho việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực, phát huy hết khả năng ứng dụng của công nghệ thông tin hóa.

3.3 Tăng cường xây dựng các tiêu chuẩn và an toàn

Hệ thống quy chuẩn là chìa khóa và cốt lõi để thúc đẩy việc xây dựng thông tin quản lý nguồn nhân lực của bệnh viện, đồng thời nó cung cấp những ràng buộc và đảm bảo mạnh mẽ. Vì vậy, cần tăng cường xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, phát huy hết giá trị, lợi thế của nền tảng, hệ thống thông tin. Trước hết, cần thiết lập một hệ thống thông số kỹ thuật và an toàn khoa học, hợp lý, đồng thời hiện thực hóa sự kết nối thông suốt giữa các khoa và nhiều nền tảng hệ thống khác nhau trong bệnh viện. Sau đó, trên cơ sở hệ thống thể chế ban đầu, bắt kịp với nhịp độ và xu thế phát triển của thời đại, chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa, cập nhật và hoàn thiện hệ thống thông tin để đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động an toàn, ổn định. Thứ hai, cần tăng cường hợp tác giữa các nhân sự. Cần thiết lập hệ thống chịu trách nhiệm sau, cơ chế ủy quyền an toàn thông tin, hệ thống kế hoạch khẩn cấp, hệ thống quản lý bảo mật, hệ thống lưu trữ bảo mật, v.v. và yêu cầu mọi người xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, thực hiện quản lý bảo mật. làm việc thường xuyên, ngăn chặn có hiệu quả các loại nguy hiểm tiềm ẩn, đề ra các giải pháp thiết thực và khả thi. Cuối cùng, chúng ta phải tăng cường xây dựng an toàn.Mã hóa dữ liệu trong hệ thống thông qua ứng dụng công nghệ mã hóa dữ liệu[2]. Chỉ mạng nội bộ của bệnh viện mới có thể lấy được thông tin và dữ liệu về nguồn nhân lực và nó cần được giải mã trước khi sử dụng. Tất cả người quản lý được yêu cầu đặt tên người dùng và mật khẩu đăng nhập để ngăn thông tin dữ liệu bị đánh cắp. Dữ liệu và thông tin quan trọng cũng phải được lưu giữ kép, không chỉ lưu trữ chúng trên đám mây hệ thống mà còn lưu trữ chúng dưới dạng tài liệu giấy.

3.4 Làm tốt công việc bảo trì và nâng cấp hệ thống

Sau khi xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự của bệnh viện, hệ thống phải được bảo trì, nâng cấp để phát huy hiệu quả đầu tư vào công việc thực tế. Trước hết, cần hình thành đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, khuyến khích họ tham gia giáo dục và đào tạo, không ngừng nâng cao năng lực toàn diện. Có khả năng vận hành, ứng dụng thành thạo nền tảng, công nghệ thông tin máy tính, có khả năng bảo trì, nâng cấp hệ thống hàng ngày. Thứ hai, chúng ta phải tăng cường đầu tư vốn.Đối với thiết bị phần cứng cần bảo trì, thay thế thường xuyên, đối với thiết bị phần mềm cần cập nhật, diệt virus thường xuyên để đảm bảo phần mềm và phần cứng hoạt động hiệu quả, trật tự.[3]. Cuối cùng, chúng ta phải tăng cường hợp tác và trao đổi với các nhà chuyên môn. Thường xuyên cập nhật và bảo trì phần mềm và nền tảng hệ thống, nâng cấp tính năng chống vi-rút và ngăn chặn hiệu quả các vấn đề bảo mật khác nhau. Ngoài ra, cần sử dụng mạnh mẽ công nghệ điện toán đám mây, công nghệ dữ liệu lớn, công nghệ Internet vạn vật,… để đẩy nhanh tốc độ xây dựng thông tin quản lý nhân lực bệnh viện.

4. Kết luận

Tóm lại, để làm tốt công tác xây dựng thông tin quản lý nhân lực bệnh viện là rất quan trọng và chúng ta phải hết sức coi trọng. Vì vậy, trong công việc sắp tới, cần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau của bệnh viện bằng cách quan tâm đến việc xây dựng thông tin nhân lực cơ bản, xây dựng chia sẻ thông tin, củng cố các tiêu chuẩn và xây dựng an toàn, bảo trì và nâng cấp. của hệ thống. Hiệu quả thúc đẩy bệnh viện xây dựng thương hiệu, hình ảnh tốt và phát triển bền vững.

người giới thiệu

  [1]Wang Lianhe. Thảo luận về các vấn đề và giải pháp trong việc xây dựng thông tin quản lý nguồn nhân lực bệnh viện[J]. Kinh doanh văn phòng, 2017 (15): 159-159.

  [2]Fan Xiaohong. Thảo luận về Quản lý Thông tin Nhân sự của các Bệnh viện Tập đoàn trong Kỷ nguyên Mới[J]Tạp chí Quản lý Y học Trung Quốc, 2018, 20 (6): 586-587.

  [3]Wang Xuemin. Thảo luận về các vấn đề và giải pháp trong việc xây dựng thông tin quản lý nguồn nhân lực bệnh viện[D].Anhui: Đại học An Huy, 2017.Chúc các bạn đọc tin lich thi dau bong da ngoai hang anh vui vẻ!

Original text