lich thi đau bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 08/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich thi đau bong da hom nay

bong da lu

I. Giới thiệu
Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non Thiểm Tây dựa trên "Đề cương Kế hoạch Cải cách và Phát triển Giáo dục Trung và Dài hạn Quốc gia (2010-2020)" và "Tỉnh Thiểm Tây Thực hiện" Đề cương Kế hoạch Cải cách và Phát triển Giáo dục Trung và Dài hạn Quốc gia (2010- 2020) "Ý kiến ​​thực hiện", Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách và phát triển giáo dục, nhằm kết hợp chặt chẽ giữa cải cách giáo dục cơ bản và nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của Thiểm Tây, năm 2011, nó đã được các trường đại học và cao đẳng quốc lập. Ủy ban tổ chức lại các trường đại học bình thường của tỉnh. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trường cao đẳng đại học phổ thông bình thường với giáo viên là chủ đạo, giáo dục mầm non chú trọng đào tạo giáo viên mẫu giáo và nhân tài ứng dụng chuyên ngành đang được xã hội cấp thiết. Tính đến nay, trường có 8072 sinh viên đang theo học, trong đó có 691 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh và 7381 sinh viên đại học chuyên ngành không sử dụng tiếng Anh.
Sinh viên bình thường ở bậc đại học bình thường có nền tảng tiếng Anh kém khi vào trường và thiếu khả năng tự học. Sinh viên dựa vào giáo viên để học tiếng Anh. Giáo viên là đối tượng bắt chước và hướng dẫn chính cho việc học tiếng Anh của họ, và lớp học là nơi chính và cách để học sinh học tiếng Anh. Trong quá trình cải thiện hiệu suất học tiếng Anh ở đại học, hiệu quả giảng dạy trên lớp của giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến trình độ thông thạo tiếng Anh của học sinh và tỷ lệ đậu CET-4 và CET-6. Trong số đó, chiến lược tạo động lực trong lớp học của giáo viên là đặc biệt quan trọng.
Lớp học tiếng Anh đại học có đặc thù riêng. Tiếng Anh vừa là đối tượng giảng dạy vừa là phương pháp giảng dạy. Nhiệm vụ trong lớp học của giáo viên là dạy tiếng Anh thông qua việc sử dụng tiếng Anh và giúp sinh viên thông thạo tiếng Anh thông qua việc sử dụng tiếng Anh (Yang Xueyan 55 , 2003). Đối với sinh viên bình thường ở bậc đại học, sự tương tác hiệu quả trong lớp học có thể giúp sinh viên thực hành tiếng Anh xuất sắc. Đây là cơ hội tốt nhất để sinh viên trực tiếp lĩnh hội kiến ​​thức tiếng Anh và rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Các chiến lược tạo động lực trong lớp học phù hợp của giáo viên có thể rất tốt Kích thích sự tương tác của sinh viên trong lớp học. Mục đích của nghiên cứu này là giúp giáo viên hiểu đúng các hành vi trong lớp học của họ, cải thiện khả năng tiếng Anh của học sinh, tìm ra các chiến lược tạo động lực trong lớp học phù hợp để giáo viên có thể quản lý và làm chủ lớp học tiếng Anh tốt hơn.
2. Phương pháp nghiên cứu
Để tìm ra những chiến lược tạo động lực nào được các giáo viên ưa thích hơn trong các lớp học tiếng Anh đại học. Nghiên cứu này lấy 24 giáo viên tiếng Anh đại học toàn thời gian từ Cao đẳng Sư phạm Mầm non Thiểm Tây làm đối tượng nghiên cứu. 24 bảng câu hỏi đã được gửi đi, tất cả đều đã được phục hồi, với tỷ lệ phục hồi là 100%. Trong số giáo viên được khảo sát, 1 giáo viên nam và 23 giáo viên nữ; 21 người có trình độ thạc sĩ trở lên, chiếm 87,5%; 3 người có trình độ từ phó giáo sư trở lên, chiếm 12,5%; 12 người có trình độ học vấn, chiếm 50.%; 7 người trên 35 tuổi, chiếm 29,2%; 20 người có kinh nghiệm giảng dạy trên 3 năm, chiếm 83,3%.
Trong nghiên cứu này, thông tin được thu thập dưới dạng bảng câu hỏi Dựa trên bảng câu hỏi của Ji Mingyu (Ji Mingyu, 2006), chúng tôi đã thiết kế bảng câu hỏi tiếng Trung "Bảng câu hỏi ứng dụng chiến lược tạo động lực cho giáo viên tiếng Anh của trường đại học", trong đó liệt kê 30 chiến lược cụ thể.
Các bảng câu hỏi đã được phân phát cho giáo viên và chúng được thu thập một cách ẩn danh, và mục đích của cuộc khảo sát đã được nêu trước để loại bỏ mối quan tâm về quyền riêng tư cá nhân và công việc của giáo viên. Trong quá trình này, giáo viên đã có được sự hợp tác tích cực . Sau khi bảng câu hỏi được thu thập, dữ liệu được so sánh và phân tích thủ công.
3. Kết quả nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, 30 chiến lược tạo động lực trong lớp học được chia thành 5 loại sau theo chức năng của chúng, đó là: chuẩn bị trước khi đến lớp, không khí lớp học, các hoạt động trong lớp, tương tác lời nói và đánh giá của giáo viên. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích ngắn gọn việc sử dụng năm loại chiến lược lớp học này.
1. Chuẩn bị trước khi đến lớp. Tất cả các đối tượng đều đồng ý rằng điều rất quan trọng là phải chuẩn bị bài học trước một cách cẩn thận. Điều này khác với sự ngẫu hứng của giáo viên trên lớp, sử dụng nhịp điệu tư duy của chính giáo viên và quá trình tư duy để khai sáng học sinh, hướng dẫn học sinh suy nghĩ độc lập, đánh giá cao kho kiến ​​thức sâu rộng của giáo viên. Chọn trước các tài liệu tiếng Anh xác thực và phù hợp cho học sinh. 8% đối tượng cho rằng nó rất quan trọng, 66% cho rằng nó quan trọng và những người khác cho rằng nó công bằng. Sắp xếp trước các chủ đề mà sinh viên sẽ thảo luận sau giờ học và yêu cầu sinh viên chuẩn bị các cuộc họp giao ban hoặc bài phát biểu hàng ngày trước khi đến lớp. 83,3% đối tượng cho rằng nó quan trọng một chút và những người khác cho rằng nó công bằng.
2. Không khí lớp học. Về việc tạo không khí trong lớp học, tất cả các đối tượng đều công nhận thái độ giảng dạy tử tế, tự nhiên và hào phóng của giáo viên. 50% đối tượng tin rằng không khí lớp học thoải mái và năng động ở nhà là rất quan trọng và 50% coi đó là điều quan trọng. 33,3% đối tượng thường sử dụng thái độ giảng dạy hài hước, vui nhộn, hài hước để thu hút học sinh; 8,3% đối tượng sử dụng thái độ giảng dạy nghiêm túc, nghiêm túc, hạn chế. 91,7% đối tượng đồng ý rằng việc giảng dạy trên lớp phải có cảm xúc, năng lượng và đam mê. 33,3% đối tượng thường nhiệt tình cho sinh viên xem tài liệu giảng dạy trên lớp mà họ đang sử dụng.
3. Các hoạt động trên lớp. Về thiết kế các hoạt động trong lớp học, chỉ có 4,2% đối tượng cho rằng việc thiết kế các hoạt động trong lớp theo hoàn cảnh cá nhân của học sinh là rất quan trọng. Tất cả các đối tượng đều đồng ý rằng điều rất quan trọng là phải thiết kế các hoạt động lớp học thú vị hoặc các trò chơi ngôn ngữ dựa trên nội dung giảng dạy. Tất cả các đối tượng chỉ thỉnh thoảng tham gia vào các hoạt động trong lớp học của sinh viên với tư cách là thành viên nhóm. Tất cả các đối tượng đều nghĩ rằng các hoạt động nhóm trong lớp học là quan trọng hoặc rất quan trọng. 54,2% số người tham gia cho rằng các hoạt động đóng vai trong lớp học là quan trọng hoặc rất quan trọng. 20,8% đối tượng cho rằng việc tổ chức một bài kiểm tra trong lớp là quan trọng.
4. Tương tác bằng lời nói. Tất cả các môn học thường sử dụng ngôn ngữ để khuyến khích học sinh tiến bộ liên tục. 87,5% đối tượng cho rằng điều rất quan trọng là phải nhắc nhở học sinh trong lớp rằng các em phải nỗ lực tương ứng để thành công. Tất cả các đối tượng đều cho rằng việc khuyến khích học sinh đặt câu hỏi trong lớp là rất quan trọng. Trong cách hoàn thành các hoạt động trên lớp, 83,3% đối tượng thường đưa ra cho học sinh những chỉ dẫn hành vi rõ ràng thông qua lời nói để hướng dẫn học sinh hoàn thành các hoạt động trên lớp, các môn khác ít sử dụng. 41,7% đối tượng cho rằng điều quan trọng là phải giải thích mục đích và chức năng của các hoạt động trong lớp cho học sinh, và những người khác chỉ nghĩ rằng nó quan trọng một chút.
5. Đánh giá của giáo viên. Về đánh giá hiệu quả giáo viên, tất cả các môn học thường khen ngợi bằng lời nói và công việc của học sinh. Và 12,5% đối tượng cho rằng điều quan trọng là không so sánh thành tích và bài tập về nhà của học sinh và học sinh, 41,7% cho rằng điều đó là quan trọng, và 45,8% cho rằng điều đó là công bằng. 75% đối tượng cho rằng việc học sinh yếu mắc lỗi là quan trọng hoặc rất quan trọng và cho rằng đó là hiện tượng bình thường trong học tập. Tất cả các đối tượng đều nghĩ rằng họ sẽ khen ngợi tích cực và khích lệ học sinh về kết quả học tập trong lớp. 16,7% đối tượng đôi khi sử dụng lời khen ngợi không phải bằng lời nói.
Thứ tư, kết luận
Thông qua phân tích của nghiên cứu này, tác giả tin rằng các chiến lược tạo động lực trong lớp học là một phần quan trọng trong việc thực hiện cải cách giảng dạy tiếng Anh đại học và nâng cao trình độ giảng dạy. Khi lựa chọn các chiến lược tạo động lực, giáo viên phải cân nhắc đầy đủ đến việc tạo không khí lớp học thoải mái, áp dụng thái độ giảng dạy thân thiện và tự nhiên, sử dụng lời nói tích cực và tích cực để khuyến khích học sinh, đánh giá bài tập về nhà hoặc hoạt động của học sinh, và sắp xếp các hoạt động lớp học thú vị hoặc trò chơi ngôn ngữ. theo nội dung dạy học .Để khuyến khích học sinh phát huy tính chủ quan của mình trong lớp học, sử dụng thêm tiếng Anh như một phương tiện để củng cố việc học tiếng Anh. Hy vọng rằng kết quả của nghiên cứu này có thể giúp giáo viên tiếng Anh đại học hiểu sâu hơn và hiểu hơn về các chiến lược tạo động lực trong lớp học, tạo không khí giảng dạy trong lớp tốt hơn, nâng cao sự yêu thích và nhiệt tình của học sinh đối với việc học tiếng Anh, và tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. trong lớp học, và tạo ra Một lớp học tiếng Anh tốt hơn.
người giới thiệu:
  [1]Breen, Michael P. & Littlejohn, Andrew.2002. Ra quyết định trong lớp học[M].Shanghai: Nhà xuất bản Giáo dục Ngoại ngữ Thượng Hải.
  [2]Ji Mingyu. Một cuộc khảo sát về việc sử dụng các chiến lược tạo động lực trong giảng dạy của giáo viên tiếng Anh[J]Ngôn ngữ nước ngoài, 2004 (6)

Chúc các bạn đọc tin lich thi đau bong da hom nay vui vẻ!

Original text