lich thi đau bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 27/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich thi đau bong da hom nay

bong daso

Wang Jingqin

Với việc thực hiện chiến lược “Một vành đai, một con đường”, việc thúc đẩy xây dựng văn hóa ngày càng trở nên nổi bật. Là một trong những mặt trận chính của việc truyền tải văn hóa, bảo tàng có những di tích văn hóa mang trong mình ký ức chung của người dân vùng ven “Vành đai và Con đường”, thúc đẩy sự hòa nhập của con người và các nền văn minh trên địa bàn dọc tuyến. Chúng ta phải phát huy hết vai trò tích cực của các bảo tàng trong việc thúc đẩy xây dựng văn hóa “Vành đai và Con đường” và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của các bảo tàng.

1. Chiến lược "Một vành đai, một con đường" dựa trên quan điểm văn hóa

Vào tháng 9 và tháng 10 năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt đến thăm Kazakhstan và Indonesia, đồng thời đề xuất chiến lược "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa" và "Con đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ 21" (gọi tắt là "Vành đai và Con đường") và cao sự quan tâm của dư luận thế giới. Mục tiêu văn hóa cuối cùng của chiến lược "Vành đai và Con đường" là thiết lập một cộng đồng lợi ích, một cộng đồng chung vận mệnh và một cộng đồng trách nhiệm giữa các quốc gia dọc theo tuyến đường.

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế “Vành đai và Con đường” và có bài phát biểu quan trọng. Ông đưa ra 5 ý kiến ​​về việc thúc đẩy xây dựng “Vành đai và Con đường”. Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường sẽ xây dựng con đường dẫn tới nền văn minh. Việc xây dựng “Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường” phải vượt qua các rào cản văn minh, học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, vượt qua xung đột văn minh và sự chung sống của các nền văn minh vượt qua tính ưu việt của các nền văn minh và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, Có thể thấy, giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau giữa các nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện chiến lược “Vành đai và Con đường”. Chiến lược "Một vành đai, một con đường" có lợi cho việc thúc đẩy sự kế thừa và cải tiến văn hóa truyền thống của Trung Quốc, thúc đẩy sự "liên thông" của sự phát triển văn hóa, và giúp nâng cao sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc.

2. Thúc đẩy chiến lược "Một vành đai, một con đường" và nhấn mạnh vào văn hóa trước hết

Hơn 2100 năm trước, vị Hoàng đế tài ba của nhà Hán đã cử các cận thần của mình liên tiếp mở ra con đường tơ lụa trên bộ và con đường tơ lụa trên biển, thúc đẩy kinh tế và thương mại, trao đổi ý tưởng và hội nhập văn hóa giữa Trung Quốc và nhiều nước. các nước ở Châu Á, Châu Âu và Châu Phi. Ngày nay, thế giới và Trung Quốc đang đứng ở một điểm giao tranh chiến lược hoàn toàn mới. Đề xuất chiến lược "Một vành đai, một con đường" mang lại cơ hội mới cho việc kế thừa văn hóa truyền thống và đổi mới văn hóa hiện đại. Việc phát huy hết vai trò của "Vành đai và Con đường" như một liên kết giữa các nền văn minh khác nhau chắc chắn sẽ có một tác động sâu sắc đến sự giao lưu kinh tế, xã hội, văn hóa giữa các vùng.

"Trong thế giới ngày nay, ảnh hưởng của văn hóa vượt thời gian, không gian và vượt qua ranh giới quốc gia. Giao lưu văn hóa là một dự án phổ biến và là một dự án trong tương lai. Sự giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh khác nhau là kênh chính cho sự phát triển và thịnh vượng của văn hóa trong thế giới ngày nay, và đó cũng là các nền văn minh thế giới ngày càng đa dạng và bao trùm. Khái niệm chiến lược "Một vành đai, một con đường" liên quan đến hàng chục quốc gia và hàng tỷ người. Mỗi quốc gia có những nền văn minh và phong cách khác nhau. Chỉ thông qua giao lưu và hợp tác văn hóa, chúng ta mới có thể thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân các nước.

Để thúc đẩy chiến lược "Vành đai và Con đường", trước hết chúng ta nên tôn trọng văn hóa, làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị về văn hóa và nghệ thuật với các nước dọc tuyến đường, phát huy kế thừa văn hóa truyền thống và đổi mới văn hóa hiện đại. Theo Bộ Văn hóa, giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và các nước dọc tuyến đường đã trở nên thường xuyên và đi vào chiều sâu trong những năm gần đây. Ví dụ: "Chúng tôi đã ký các thỏa thuận hợp tác trao đổi văn hóa liên chính phủ và kế hoạch triển khai với hầu hết các quốc gia dọc tuyến đường. Thường xuyên có các hoạt động trao đổi phi chính phủ và nội dung hợp tác phong phú. Chúng tôi đã trao đổi các năm văn hóa, liên hoan nghệ thuật, tuần phim và quảng bá du lịch với nhiều quốc gia dọc tuyến đường. lộ trình, chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác khu vực và đạt được sự phát triển chung.

3. Bảo tàng tham gia vào việc xây dựng văn hóa của "Vành đai và Con đường" như thế nào

Là một trong những mặt trận chính của truyền thông văn hóa, bảo tàng có những di tích văn hóa mang trong mình ký ức chung của nhân dân vùng ven “Vành đai và Con đường”, thúc đẩy giao lưu văn hóa tư tưởng trên địa bàn dọc tuyến, có ý nghĩa tích cực. và tác động sâu rộng đến sự phát triển xã hội và hệ tư tưởng dân tộc. Thực hiện nghiên cứu về nguồn sưu tập của các bảo tàng dọc theo “Vành đai và Con đường” có thể làm sâu sắc thêm sự đồng thuận của nhân loại về di sản công cộng và giúp xây dựng ý thức cộng đồng về số phận; để bộ sưu tập phong phú về di tích văn hóa trong các bảo tàng dọc tuyến đường trở nên sống động và thúc đẩy sự lan tỏa và chia sẻ lớn nhất các giá trị di sản văn hóa, Để giúp nền văn minh học hỏi lẫn nhau thay thế đối đầu và xung đột văn minh. "Các di tích văn hóa bảo tàng đã trở thành một biểu hiện cụ thể hóa của kinh tế, thương mại, văn hóa, lịch sử và con người ở các khu vực dọc 'Vành đai và Con đường', một sợi dây tình cảm kết nối đối thoại và sự tin cậy của các nền văn minh khác nhau và là nhịp cầu kết nối nền văn minh nhân loại đến quá khứ, hiện tại và tương lai. "

Để thúc đẩy quá trình xây dựng “Vành đai và Con đường”, chúng ta phải tận dụng tối đa các nguồn lực văn hóa mà các bảo tàng sở hữu và phát huy vai trò tích cực của các bảo tàng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giao lưu nhân dân và các nền văn minh dọc theo “Vành đai và Con đường ”Và thiết lập hợp tác song phương và đa phương trong các khu vực dọc tuyến đường.

(1) Tạo một triển lãm cố định duy nhất

Việc thực hiện chiến lược “Vành đai và Con đường” đã thúc đẩy sự giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh Trung Quốc và nước ngoài, đồng thời các bảo tàng là cánh cửa để mọi người từ các quốc gia và khu vực khác nhau trên tuyến đường hiểu được văn hóa của nhau. Các bảo tàng trong nước, dù là bảo tàng tổng hợp hay bảo tàng đặc biệt, đều có các cuộc triển lãm đại diện cho các nền văn hóa lịch sử và văn hóa khu vực tương ứng. Chúng ta phải đi sâu tìm hiểu nội hàm của bộ sưu tập, cố gắng nâng cao trình độ và chất lượng của triển lãm, tạo ra một triển lãm vĩnh viễn duy nhất, tránh sự đồng nhất của triển lãm. Lấy Bảo tàng Đồ đồng Ordos làm ví dụ. Các đồ đồng Ordos trưng bày trong bảo tàng của chúng tôi là di vật văn hóa và vật chất của những người du mục ở vùng đồng cỏ phía bắc. Chúng phản ánh sự giao lưu và va chạm của các nền văn minh khác nhau trên Con đường Tơ lụa trên đồng cỏ và rất tương thích với "Giao lưu văn hóa và giao lưu lẫn nhau" trong chiến lược "Vành đai và Con đường". Chủ đề chính của "Giang". Chúng ta phải cố gắng nâng cao trình độ triển lãm, chú ý đến các khía cạnh tư tưởng, nghệ thuật và học thuật của triển lãm, truyền bá văn hóa đồ đồng Ordos đến du khách Trung Quốc và nước ngoài, và thể hiện nét quyến rũ độc đáo của đồ đồng Ordos.

(2) Tăng cường trao đổi triển lãm với các bảo tàng quốc gia dọc tuyến

Đề xuất về chiến lược “Một vành đai, một con đường” mang lại cơ hội mới để thúc đẩy trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng giữa Trung Quốc và các nước dọc tuyến đường. Chúng tôi sẽ không chỉ khởi động một số triển lãm độc đáo trong nước phản ánh sự hội nhập của nền văn minh Trung Quốc và nước ngoài, mà còn giới thiệu một số triển lãm nước ngoài với đặc điểm của các nền văn minh ngoại lai để triển lãm tại Trung Quốc. Ví dụ: "Bảo tàng Phúc Kiến đi đầu trong việc tổ chức triển lãm khổng lồ 'Con đường tơ lụa thời gian'; Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây đi đầu trong việc tổ chức triển lãm 'Di tích Tây Bắc vĩ đại' rất hấp dẫn; Bảo tàng tỉnh Liêu Ninh cùng với các bảo tàng anh em khác giới thiệu Osaka , Nhật Bản Triển lãm “Sứ Imari” tại Bảo tàng Nghệ thuật Gốm sứ Toyo,… ”giới thiệu đến khán giả một loạt cảnh đẹp giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và nước ngoài. Có thể nói rằng "những người làm bảo tàng Trung Quốc đang phát huy hết chức năng đặc biệt của bảo tàng, truyền đạt khái niệm sâu sắc về 'văn minh được làm giàu nhờ giao lưu và học hỏi lẫn nhau' cho khán giả Trung Quốc và nước ngoài, thể hiện đầy đủ sự tự tin về văn hóa cao và ý thức văn hóa của những người làm bảo tàng. "

Thông qua hình thức trao đổi những điều cần thiết và giao tiếp với nhau này, nó không chỉ nâng cao kiến ​​thức và hiểu biết của khán giả Trung Quốc về văn hóa của các quốc gia và khu vực khác nhau trên tuyến đường, mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau giữa người dân nước ta quốc gia và các quốc gia dọc theo tuyến đường. Ngoài ra, thông qua giao lưu và hợp tác với các bảo tàng ở các nước, tỷ lệ sử dụng các bộ sưu tập di vật văn hóa cũng được tăng lên, và bộ sưu tập di tích văn hóa có thể được “sống”, từ đó tăng khả năng hiển thị và tầm ảnh hưởng của các bộ sưu tập bảo tàng của Trung Quốc và nâng cao văn hóa của Trung Quốc. Các bảo tàng cũng cần tích cực quan tâm đến các cuộc hội thảo và diễn đàn liên quan đến di sản văn hóa liên quan đến "Vành đai và Con đường", đồng thời giới thiệu những kết quả lý thuyết nhất định và các trường hợp thực tiễn về bảo vệ di tích văn hóa Trung Quốc.

(3) Thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo của bảo tàng

"Năm 2014, Hội đồng cấp Nhà nước liên tiếp ban hành hai văn bản:" Một số ý kiến ​​về thúc đẩy phát triển tổng hợp sáng tạo văn hóa và dịch vụ thiết kế và các ngành liên quan "và" Ý kiến ​​về đẩy nhanh phát triển ngoại thương văn hóa ". Năm 2015, Bộ Văn hóa và Bộ Tài chính bắt đầu cùng nghiên cứu và chuẩn bị "Kế hoạch Chiến lược Công nghiệp Văn hóa Con đường Tơ lụa" nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và các nước trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng phát triển thương mại văn hóa đối ngoại của Trung Quốc, và tích cực thúc đẩy tiếp cận văn hóa.

Việc ban hành quy hoạch này cũng tạo cơ hội mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo của bảo tàng, chúng ta phải tận dụng nguồn tài nguyên văn hóa phong phú ở các khu vực dọc theo “Vành đai và Con đường” để mở rộng mạnh mẽ những cách làm hiệu quả cho hợp lý và phù hợp. sử dụng các di tích văn hóa bảo tàng và thực hiện thí điểm phát triển các sản phẩm văn hóa và sáng tạo của bảo tàng. Với việc phát huy kinh nghiệm, một loạt các sản phẩm văn hóa và sáng tạo có tác dụng trình diễn, tạo động lực và có thể bán được trên thị trường. Đồng thời, phải thúc đẩy lồng ghép sâu rộng thành tựu đổi mới Internet với di sản, đổi mới và phát triển di sản văn hóa “Vành đai và Con đường”, phát huy hết vai trò của thị trường, khuyến khích các sản phẩm văn hóa, sáng tạo để "đi ra toàn cầu", và làm tốt công việc điều chỉnh định hướng thẩm mỹ, sở thích giá trị và đổi mới công nghệ, Tránh phát triển lặp lại và cạnh tranh luẩn quẩn, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng văn hóa.

(4) Thúc đẩy xây dựng và giao lưu văn hóa, tài năng văn hóa

Việc thực hiện chiến lược “Một vành đai, một con đường” sẽ mang lại lợi ích to lớn cho việc xây dựng và trao đổi đội ngũ tài năng văn hóa, văn nghệ của bảo tàng. Hiện nay, cả nước đã có nhiều biện pháp tích cực trong lĩnh vực này như “đào tạo một nhóm thanh niên quốc tế về trùng tu di tích văn hóa và quản lý bảo tàng, tăng cường đào tạo tài năng trẻ về văn hóa và bảo tàng, hướng dẫn các tài năng chuyên môn kỹ thuật văn hóa nghệ thuật và các tài năng quản lý tổng hợp để cống hiến hết mình cho Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường. 'Công việc có liên quan trong lĩnh vực văn hóa và văn di sản văn hóa của các bảo tàng có cùng nguồn gốc với các vùng dọc theo "Vành đai và Con đường"; và từ đội ngũ tài năng văn hóa và văn hóa. Các vùng dọc "Vành đai và Con đường" sẽ cùng nhau chọn ra các "Đặc sứ Văn hóa Con đường Tơ lụa" để quảng bá hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khảo cổ học, trùng tu di tích văn hóa, triển lãm di tích văn hóa, giao lưu bảo tàng, tuyên bố và quản lý di sản thế giới, v.v ...; tích cực thực hiện giao lưu thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, bảo tàng Các hoạt động khuyến khích trao đổi tham quan, giao lưu văn hóa văn nghệ nghệ sĩ và thạc sĩ đại diện cho tiêu chuẩn quốc gia và đặc điểm dân tộc ”và như vậy. Chúng ta hãy nắm bắt đầy đủ cơ hội này, tăng cường bồi dưỡng các tài năng văn hóa, văn nghệ trong bảo tàng, phấn đấu bồi dưỡng đội ngũ văn hóa văn nghệ cao, có chất lượng chuyên môn giỏi, có tinh thần hợp tác quốc tế, để phục vụ tốt hơn và toàn diện sự nghiệp bảo tàng. nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ phục vụ của bảo tàng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh chung của bảo tàng.

Thứ tư, kết luận

Việc thực hiện chiến lược "Một vành đai, một con đường" mang đến cơ hội mới cho sự phát triển của các bảo tàng ở Trung Quốc. Chúng ta phải tận dụng tối đa lợi thế về nguồn lực và sự hỗ trợ về chính sách do chiến lược này mang lại để tăng cường giao lưu, hợp tác với các bảo tàng nước ngoài trong các lĩnh vực bảo tàng. Trong khi nâng cao trình độ trưng bày của chính bảo tàng, tích cực khuyến khích các cuộc triển lãm “đi ra ngoài” và “mang về”, tăng tỷ lệ sử dụng các nguồn lực sưu tầm, và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo của bảo tàng. Đồng thời, phải tận dụng quy hoạch đào tạo nhân tài văn hóa văn nghệ quốc gia, phấn đấu nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật bảo tàng, nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của các bảo tàng, phát huy hết vai trò tích cực của các bảo tàng. trong việc thúc đẩy chiến lược "Vành đai và Con đường".

(Đơn vị tác giả: Bảo tàng Đồ đồng Ordos)


Chúc các bạn đọc tin lich thi đau bong da hom nay vui vẻ!

Original text