lich thi dau bong da anh

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich thi dau bong da anh

trưc tiep bong da

Tóm tắt: Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng của bệnh lao phổi (TB) kết hợp với nhiễm nấm hoặc khu trú và phân tích khả năng kháng thuốc của nấm. Phương pháp: Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020, 630 trường hợp bệnh nhân lao được tiếp nhận, trong đó có 14 trường hợp lao phức tạp với nhiễm nấm hoặc khu trú và 616 trường hợp không nhiễm nấm. đồng thời để đếm sức đề kháng của nấm. Kết quả: Trong 14 trường hợp lao phổi có nhiễm nấm, tỷ lệ nhiễm của lao phổi nguyên bào nuôi cao hơn hẳn so với thể thâm nhiễm và lan tỏa về huyết học, và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Tỷ lệ ho ra máu, khạc ra đờm, khó thở và ran ẩm ở bệnh nhân lao nhiễm nấm cao hơn hẳn so với lao không nhiễm, nhưng tỷ lệ dương tính với nhuộm nhanh bằng axit thấp hơn đáng kể so với bệnh nhân lao không nhiễm. Lao có tổn thương nhiễm nấm Phạm vi lớn hơn và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Có 14 loại nấm được phát hiện lần này, tất cả đều thuộc chi Saccharomyces, trong đó Candida albicans có số lượng nhiều nhất, tiếp đến là Candida Tropicalis và Candida glabrata, còn Candida krusei thì ít hơn. Kết quả kiểm tra tính nhạy cảm của thuốc cho thấy các loại nấm khác nhau có tỷ lệ kháng khác nhau với các loại thuốc kháng khuẩn khác nhau, trong đó, fluconazole và itraconazole thường có khả năng kháng nhiều loại nấm hơn. Kết luận: So với bệnh nhân lao không nhiễm nấm, bệnh nhân lao có nhiễm nấm hoặc khu trú có triệu chứng rõ rệt hơn, tổn thương đa dạng hơn, cần căn cứ vào khả năng kháng nấm của họ mà lựa chọn hợp lý thuốc kháng khuẩn tương ứng để kiểm soát tình trạng bệnh.


Chúc các bạn đọc tin lich thi dau bong da anh vui vẻ!

Original text