lich dau bong da asiad 2018

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 20/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich dau bong da asiad 2018

truc tiep bong da vn

Bài văn tóm tắt là khái quát của bài báo, cũng mong rằng bạn đọc có thể hiểu được phần nào nội dung cơ bản của bài báo thông qua bài tóm tắt khi đọc, sau đó cách viết đoạn tóm tắt của bài báo như thế nào? Sau đây là phần tóm tắt bài báo do ban biên tập biên soạn, kính mời các bạn đón đọc và tìm hiểu.


1. Viết trừu tượng


Chức năng chính của bài tóm tắt là khái quát toàn bộ bài báo, để người đọc có kiến ​​thức và hiểu biết tổng quát, toàn diện về toàn bộ bài báo. Do đó, phần tóm tắt nói chung phải mô tả một cách đơn giản chủ đề của bài báo, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu chính, kết luận của nghiên cứu và sự khai sáng mà nó mang lại. Nói chung, số lượng từ trong phần tóm tắt tiếng Trung là khoảng 500 ký tự tiếng Trung, và phần tóm tắt tiếng Anh là khoảng 250-300 trong một lần.


Mặc dù phần tóm tắt xuất hiện ở phía trước của văn bản chính, nhưng tình hình chung là phần tóm tắt được viết sau phần chủ đề của bài báo, bởi vì chỉ khi kết thúc toàn văn, tác giả mới thực sự có thể cung cấp cho người đọc bản tóm tắt của toàn bộ giấy. Theo Huang Guowen, Ge Daxi, Zhang Meifang (2006), phần tóm tắt của bài báo nên bao gồm những nội dung sau: (1) chủ đề và phạm vi nghiên cứu; (2) nền tảng của nghiên cứu; (3) mục đích của nghiên cứu; (4)) Phương pháp nghiên cứu (cách thức nghiên cứu được tiến hành); (5) Kết quả nghiên cứu chính hoặc ý kiến ​​là gì; (6) Sự khai sáng do nghiên cứu mang lại.


Theo nội dung và tính chất của bài báo tóm tắt, tóm tắt có thể được chia thành ba loại: tóm tắt chỉ dẫn; tóm tắt báo cáo; tóm tắt báo cáo chỉ dẫn. Tóm tắt chỉ dẫn là phần giới thiệu ngắn gọn về mục đích và phạm vi nghiên cứu của bài báo, số lượng từ khoảng 100 ~ 200 từ. Báo cáo tóm tắt Tóm tắt báo cáo được cô đọng từ nội dung gốc. Đây là phần tóm tắt tóm tắt luận điểm chính, những phát hiện quan trọng và nội dung đổi mới của bài báo, đồng thời chứa thông tin quan trọng như dữ liệu quan trọng của bài báo. Số lượng từ có thể vào khoảng 300 ~ 400. Bản tóm tắt báo cáo là bản tóm tắt có nhiều thông tin, phù hợp với các bài báo có một chủ đề chung duy nhất. Tác giả được yêu cầu nêu các thông tin chính như mục đích, phương pháp, kết quả và kết luận của nghiên cứu của bài báo. Số lượng từ thường là 150 ~ 250 từ.


Mặc dù số lượng từ trong phần tóm tắt của bài báo học thuật rất ít nhưng nội dung cô đọng cao nên chúng ta cần nghiêm túc xem xét. Trước hết, chủ đề của toàn văn phải có tính khái quát cao và cô đọng, với nét vẽ súc tích nhất, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần về chủ đề, và càng ít từ ngữ để diễn đạt càng nhiều ý nghĩa càng tốt. Sau đó, nó phải phản ánh một cách khách quan ý tưởng trung tâm của luận án. Nó không thể được viết như một nội dung kiểu "lời nói đầu", cũng như một sự lặp lại đơn giản của một loại "kết luận". Nó phải là một bản tóm tắt và khái quát ở mức độ cao. nội dung cốt lõi của toàn văn, được rút gọn thành một đơn vị độc lập trước phần chính của bài báo. Cuối cùng, phần tóm tắt thường không được diễn đạt ở ngôi thứ nhất, và tốt nhất nên sử dụng ngôi thứ ba thì quá khứ để khách quan và trung thực.


2. Bản dịch trừu tượng


Đặc điểm của các bài báo tiếng Anh là thẳng thắn và không trì hoãn, đặc biệt là các bài tóm tắt. Do đó, phần tóm tắt tiếng Anh cần ngắn gọn, dễ hiểu và ngôn ngữ đơn giản; cách diễn đạt phải khách quan, chính xác, có trọng tâm và rõ ràng; văn phong phải đơn giản và tự nhiên; độ dài phải phù hợp, thường không quá 250 từ. Về nguyên tắc, các bản tóm tắt tiếng Anh cần được cung cấp bởi tác giả của bài báo gốc, nhưng nhiều tác giả, đặc biệt là các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, vẫn gặp khó khăn trong việc diễn đạt suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh, họ ủy thác cho người khác dịch các bản tóm tắt tiếng Trung của mình sang tiếng Anh. . Để đối phó với tình huống này, trước tiên, người dịch cần hiểu chi tiết nội dung của văn bản gốc, tìm ra ý nghĩa của các thuật ngữ chuyên môn và từ vựng trong văn bản gốc, sắp xếp các mối quan hệ ngữ pháp và logic thông qua ngữ cảnh, và hiểu chính xác nội dung của bài tóm tắt tiếng Trung; thứ hai, theo ngôn ngữ tiếng Anh. Làm quen với việc sử dụng các cụm từ, sắp xếp cấu trúc câu hợp lý, chọn từ chính xác và truyền tải ý nghĩa của văn bản gốc một cách trung thực và chính xác nhất có thể; cuối cùng, hãy kiểm tra cẩn thận chống lại văn bản gốc. Trong quá trình này, người dịch cần đặc biệt chú ý đến việc dịch các danh từ riêng, chẳng hạn như cách viết tên nước ngoài hoặc tên tiếng Trung được công nhận, cách viết tên địa lý nước ngoài, bản dịch tên bài báo hoặc sách, bản dịch thuật ngữ chuyên môn, và như thế. Đừng coi đó là điều hiển nhiên, thay vào đó, bạn nên tìm cách diễn đạt tiếng Anh chính xác của những từ này bằng cách tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia hoặc tìm kiếm thông tin. Các bài tóm tắt tiếng Anh thường sử dụng giọng bị động, điều này có thể tránh được màu sắc chủ quan quá mạnh và gây cho người nhìn cảm giác áp đặt; nhưng đôi khi để làm nổi bật nội dung diễn đạt, giọng chủ động có thể trực tiếp và mạnh mẽ hơn; thì thường sử dụng Thì hiện tại chung và quá khứ chung Khi, chủ ngữ sử dụng ngôi thứ ba số ít (hoặc ngôi thứ nhất số nhiều trong một số trường hợp).


Hãy xem một ví dụ về bản dịch trừu tượng:


nguyên bản:


Nghiên cứu về thành phần và chức năng của chi phí sinh thái


Tóm tắt: Môi trường là cơ sở để con người tồn tại. Bảo vệ môi trường, tạo môi trường tốt đẹp, xây dựng đất nước Trung Hoa tươi đẹp là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử giao phó cho chúng ta. Bài báo này tóm tắt tình hình hiện tại của sinh thái và môi trường Trung Quốc, đồng thời mô tả ngắn gọn các khái niệm, chính sách và biện pháp phát triển do các cơ quan nhà nước và chính phủ đưa ra để ứng phó với các vấn đề sinh thái và môi trường mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Bài báo này tập trung vào nội hàm và cấu thành cơ bản của chi phí sinh thái, phân tích ý nghĩa và vai trò quan trọng của chi phí sinh thái trong việc tính giá thành sản phẩm, đồng thời phân tích những vấn đề cần giải quyết cấp bách trước thực trạng nghiên cứu và ứng dụng chi phí sinh thái. ở Trung Quốc.


[Từ khóa]: môi trường; chi phí sinh thái; thành phần


Bản dịch 1:


AStudyoftheCompositionandFunctionofEcologicalCost


Tóm tắt: Theenvironmentisanelementaryconditionforpeopletosurvivein.Soprotectingourenvironment, creatinganexcellentenvironmentandbuildingabeautifulChinaisthedutyandmissionconferredonusbyhistory.ThispapersummarizesthecurrentsituationofecologyandenvironmentinChina, andbrieflyintroducesdevelopmentconcepts, policiesandmeasuresabouttheecologicalenvironment, Whichputforwardbythestateandgovernmentdepartments.Besides, thispapermainlyillustratesthebasicconnotation, thành phần, andanalyzesthesignificanceandfunctionofecologicalcostforcost-effectiveproduct.AnditanalyzestheurgentproblemsthatneedtobesolvedinviewoftheresearchandapplicationofecologicalcostinChina.


Từ khóa: môi trường; chi phí sinh thái; thành phần


Bản dịch 2:


AStudyontheCompositionandFunctionofEcologicalCost


Abstract: Itisourhistoricre Responsibilitytoprotecttheen environmentonwhichwelive, andcreateanexcractionen Environment.Thispaperintroductionesthecurrentsituationofecologyanden EnvironmentinTrung Quốc, andthedevelopmentideas, chính sáchandmeasuresof


Từ khóa: môi trường; chi phí sinh thái; thành phần


Nhìn tổng thể có thể thấy bản dịch thứ hai gọn gàng, súc tích hơn bản dịch thứ nhất, đồng thời phù hợp với đặc điểm ngắn gọn và chính xác của bản tóm tắt tiếng Anh. Từ cách diễn đạt cụ thể, chúng ta có thể thấy rằng các từ ngữ được sử dụng trong bản dịch thứ hai phù hợp hơn với văn bản gốc, diễn đạt tốt hơn ý nghĩa của văn bản gốc và chính xác hơn. Đặc biệt trong phần dịch thuật ngữ chuyên môn càng chính xác. Tất nhiên, nó thậm chí còn tốt hơn trong việc sắp xếp các mẫu câu.


Tóm tắt


Đối với một người học MTI, việc viết chính xác phần tóm tắt và dịch chính xác phần tóm tắt là một điều rất quan trọng, tất nhiên, chúng tôi sẽ thường xuyên gặp phải những vấn đề liên quan trong suốt hai năm học. Do đó, việc hiểu và nắm rõ các nguyên tắc, quy định và phương pháp viết và dịch liên quan là vô cùng quan trọng.


người giới thiệu:


  [1]Huang Guowen. Hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp MTI[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Nghiên cứu và Giảng dạy, 2012.


  [2]Huang Guowen, Ge Daxi, Zhang Meifang. Viết bài báo học thuật bằng tiếng Anh[M]Trùng Khánh: Nhà xuất bản Đại học Trùng Khánh, 2006.


  [3]Liang Xiaopeng. Đặc điểm cấu trúc và ngôn ngữ của tiếng Anh Tóm tắt các bài báo học thuật[J].Journal of Lanzhou University, 2000.


  [4]Wang Gaosheng. Viết và bản dịch tiếng Anh các bản tóm tắt[J]. Bản dịch Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, 2005.


Chúc các bạn đọc tin lich dau bong da asiad 2018 vui vẻ!

Original text