lich bong da y

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 03/11/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich bong da y

truc tiep bong da c1

KATHMANDU, 03 tháng 11

Ngân hàng TNHH MTV Nabil (NABIL) đã chia cổ tức ấn tượng cho năm tài chính 2077/78.

Cuộc họp của hội đồng quản trị được tổ chức vào thứ Ba đã quyết định chia 38% cổ tức cho các cổ đông.

33,6% dưới hình thức cổ phiếu thưởng và 4,4% cổ tức tiền mặt (bao gồm thuế) của 38% đạo cụ sẽ được phân phối.

Tuy nhiên, mức cổ tức được đề xuất phải được Ngân hàng Rastra Nepal phê duyệt và sự chứng thực của Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) sắp tới của công ty.

Ngân hàng thương mại duy trì số vốn đã trả là 13,84 tỷ Rupi.

Kể từ thứ Tư, NABIL có LTP là 1.653 Rs.


Chúc các bạn đọc tin lich bong da y vui vẻ!

Original text