lich bong da u23

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 19/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich bong da u23

xem bong da tt

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích nội hàm của "hiếu" và "ngay thẳng" trong "Những câu chuyện kể", bài viết này bàn về mối quan hệ giữa "hiếu" và "ngay thẳng", có ý nghĩa rất sâu sắc đối với quản trị nhà nước hiện nay. và tu dưỡng cá nhân.

Từ khóa: "The Analects"; "hiếu thảo"; "ngay thẳng"

[中图分类号]: I206 [文献标识码]: MỘT [文章编号]: 1002-2139 (2017) -30-092-01

Trong Nho giáo và văn hóa truyền thống Trung Quốc, tư tưởng "hiếu" trong "The Analects" là một thành phần chủ yếu không thể thiếu, còn "trung" trong "The Analects" thuộc về biểu hiện bên ngoài của tình cảm bên trong, trong hệ thống tư tưởng của Nho giáo. .Nó vẫn chiếm một vị trí quan trọng. “Hiếu thảo” và “ngay thẳng” trong “The Analects” gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội hài hòa.

1. Nội hàm của "hiếu" và "thẳng" trong "The Analects"

1. Nội hàm của "chữ hiếu" trong "The Analects"

Trong các bản khắc bằng xương trong nhà tiên tri cổ, phần trên và phần dưới của "lòng hiếu thảo" trong "The Analects" lần lượt là người già và trẻ em. Đây là cách giải thích về "lòng hiếu thảo" và trình bày khách quan về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, dựa trên về quan hệ huyết thống. Tình cảm bà con thuộc về đạo lý truyền thống của nước ta, là biểu hiện khách quan của tình cảm bên trong của con người. Biểu hiện trực tiếp nhất của tình cảm giữa những người thân là lòng hiếu thảo, nó thể hiện một cách khách quan thái độ đối với cha mẹ, anh em, là tình cảm chân thành nhất trong các loại tình cảm. “Hiếu thảo” là điều kiện tiên quyết hàng đầu của “nhân từ”, cần phải kính trọng cha mẹ, yêu thương anh em. “Hiếu thảo” là sự phản ánh khách quan của đức tính đa đoan. , hiếu thảo nên thực hiện, việc tang cha mẹ nên tùy theo tình hình thực tế. Đạo hiếu là một loại hành vi đạo đức và nhân cách cao đẹp, nghĩa là trong đường đời ngắn ngủi, chữ hiếu trong “The Analects” là một quy tắc đạo đức quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua, để tự kiềm chế bản thân, không ngừng chỉnh đốn bản thân. hành vi đạo đức, và tu dưỡng tính thiện của bản thân.Chất lượng sản phẩm cần chú trọng đến cái tâm chứ không phải hình thức màu mè.

2. Nội hàm của "thẳng" trong "The Analects"

"Ngay thẳng" ban đầu có nghĩa là không uốn cong, và chính trực và công bằng là nghĩa mở rộng của nó. Nó đã được đề cập nhiều lần trong The Analects, và ý nghĩa được trình bày được phản ánh ở nhiều khía cạnh, chẳng hạn như người ngay thẳng và đức tính ngay thẳng. Xét về con người ngay thẳng, tính cách đóng vai trò then chốt trong cuộc đời con người, như người ta nói, tính cách quyết định vận mệnh. "Weizheng", "Yong Ye" và "Wei Linggong" đều trình bày một cách khách quan về vai trò quan trọng của người ngay thẳng, và họ phải có phẩm chất tốt của người ngay thẳng. Về phương diện đi thẳng, "Wei Ling Gong" chỉ ra rằng chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc chính xác trong cách cư xử với mọi người, trong khi "Ji Shi" chỉ ra một nguyên tắc quan trọng trong quá trình kết bạn. Kết bạn có lợi hơn có thể mang lại lợi ích cho nâng cao nhân cách của bản thân và tu dưỡng bản thân. Về đạo đức ngay thẳng, đây là một khía cạnh mà Khổng Tử đặc biệt chú trọng, Khổng Tử chủ trương trung thực, không giấu giếm, thậm chí nói dối. Ở một khía cạnh nào đó, lòng hiếu thảo là điều kiện tiên quyết hàng đầu của tư tưởng Nho giáo, đồng thời cũng là một khía cạnh quan trọng không thể không kể đến, lòng hiếu thảo là điều kiện tiên quyết hàng đầu để người ta quan tâm, yêu thương người khác, chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ là một điều khách quan. biểu hiện của lòng hiếu thảo, đó là cái gọi là "Trăm việc tốt trước tiên hiếu thảo." Nhìn chung, cái "thẳng" trong "The Analects" chú ý đến sự bộc lộ cảm xúc bên trong của con người và sự dũng cảm sống thật với chính mình. Đây là một biểu hiện quan trọng của sự tôn trọng nhân cách của mỗi người. Xét về tính "thẳng" thì "Analects" có nghĩa là "thẳng thắn", hiện tại thì phán đoán "ngay thẳng" cũng gần giống nhau, được hiểu là sự thẳng thắn, bộc trực, vân vân.

2. Mối quan hệ giữa "hiếu" và "thẳng" trong "The Analects"

1. Bị ràng buộc bởi các nghi thức

Ở một góc độ nào đó, “đạo hiếu” và “tính ngay thẳng” trong “The Analects” hoàn toàn không liên quan đến nhau, chúng thuộc về mối quan hệ bổ sung cho nhau và đều chịu sự ràng buộc của lễ giáo. Thời cổ đại, kinh tế nông nghiệp chiếm vị trí chủ đạo, gia đình là một đơn vị xã hội quan trọng, quan hệ gia đình dựa trên quan hệ huyết thống phụ hệ, gia đình là một trong những người biết. Theo đó, đạo hiếu và lễ nghĩa có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, là nền tảng then chốt không thể không kể đến, tuy nhiên nó phải được trình bày dưới hình thức cụ thể của nghi lễ. giữa quân vương và bộ trưởng. Khái niệm "đạo hiếu" được Khổng Tử đưa ra dưới bối cảnh suy sụp của lễ giáo thời Xuân Thu. "Lòng hiếu thảo" từ tận đáy lòng của họ. Xây dựng vương quốc của "lòng nhân từ" càng chứng tỏ vai trò quan trọng của "lòng hiếu thảo" trong "The Analects". Trên cơ sở đó, việc bộc lộ cảm xúc bên trong là trọng tâm của "Zhi", nhưng phải hợp lý hóa và hạn chế, nếu không sẽ có tác dụng ngược và sẽ bị hạn chế bởi phép xã giao. Lễ phép và hiếu thảo là cơ chế kiềm chế bên trong và bên ngoài. Ảnh hưởng lẫn nhau và tác động qua lại giữa hai bên cung cấp một bảo đảm quan trọng cho sự ổn định xã hội ở một mức độ nhất định.

2. "Lòng nhân từ" - mục tiêu cuối cùng

"Nhân từ" là mục tiêu cuối cùng của lòng hiếu thảo và đạo hiếu trong Kinh lễ nghĩa. Đây là một ý tưởng quan trọng được Khổng Tử chủ trương. Nó đã được đề cập nhiều lần trong Kinh lễ nghĩa. Nhân từ và lòng hiếu thảo có một mối quan hệ nhất định, và mối quan hệ giữa lòng nhân từ và zhi là không thể tách rời. Li là một phương tiện quan trọng. Phẩm chất ngay thẳng là điểm mấu chốt mà Khổng Tử rất chú ý. “Sinh người ngay thẳng, sinh không phụ lòng” từ “Yong Ye”, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của phẩm chất ngay thẳng, là đạt được sự giao tiếp và trao đổi thực sự giữa con người với nhau, thậm chí là điều kiện tiên quyết hàng đầu để xây dựng một xã hội hài hòa. “Nhân từ” có thể điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của con người, để đáp ứng yêu cầu khách quan của nghi thức nhà Chu, trau dồi những phẩm chất tốt đẹp của “hiếu” và “ngay thẳng”, và có phẩm chất cao quý của “nhân từ”.

3. "Hiếu thảo" và "ngay thẳng" đối lập nhau

"Hiếu thảo" và "ngay thẳng" trong "The Analects" thuộc về mối quan hệ bổ sung cho nhau. mục tiêu cuối cùng của "lòng nhân từ". Tuy nhiên, dưới những yếu tố nhất định, cả hai đều đối lập nhau “Cha giấu con, con giấu cha” xuất phát từ “Tử Lỗ”. phản ánh khách quan của đạo hiếu, và "Luận ngữ của Khổng Tử" đề cập đến "" Ngay thẳng "không phải là vô điều kiện, và nó không thể đi ngược lại gốc rễ của nghi thức, đó là" đạo hiếu. " Chỉ xét từ góc độ thời của Khổng Tử thì không có gì sai, nhưng ở góc độ cao hơn, trong mắt của Khổng Tử, tình cảm gia đình và hệ thống pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau. Hiện tại, cái "thẳng" trong "The Analects" Thế mới hiểu, hành động “thẳng tay” rất dễ gieo mầm ác, sau khi thành viên trong gia đình mắc lỗi, che giấu, trật tự xã hội cũng sẽ bị ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau, không có lợi cho xây dựng một xã hội hài hòa.Tình hiếu và Zhi trong Analects đối lập nhau.

3. Kết luận

Nói một cách dễ hiểu, trong quá trình hệ thống tư tưởng của Nho giáo, “hiếu” và “ngay thẳng” thuộc về biểu hiện cụ thể của “nhân nghĩa”, và thuộc về mối quan hệ bổ sung cho nhau. được bỏ qua trong việc điều hành đất nước và nâng cao tinh thần tự tu dưỡng của nhân dân. Nói cách khác, trước tình hình mới, chữ "hiếu" và "ngay thẳng" trong "The Analects" vẫn có ảnh hưởng tích cực nhất định.

người giới thiệu:

[1]Yu Xueqiang. Về tư tưởng hiếu thảo trong "The Analects" và ý nghĩa giáo dục đạo đức của nó[J].Journal of Jinan University (Ấn bản Khoa học Xã hội), 2013,23 (3): 28-32.

[2]Hác Hiểu Cơ. Giải thích lại truyền thống "hiếu thuận" —— Lấy "Lời suy tư của Khổng Tử" "Ba năm không thay đổi nhân cách của phụ thân, có thể nói là hiếu" làm ví dụ.[J].Journal của Đại học Kinh tế Tài chính Nội Mông, 2015, 13 (2): 147-149.


Chúc các bạn đọc tin lich bong da u23 vui vẻ!

Original text