lịch bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lịch bong da

bong da so

Zhang Yongzhen

Khoa X quang, Bệnh viện Trung ương Ulan Qab, Nội Mông, Ulan Qab 012000, Khu tự trị Nội Mông

【Tóm tắt】 Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị đánh giá của chụp cắt lớp tăng cường CT xoắn ốc đa lát cắt kết hợp với chụp mạch trước phẫu thuật ung thư ruột kết. Phương pháp: Tổng số 46 bệnh nhân ung thư ruột kết nhập viện của chúng tôi từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014. Tất cả các bệnh nhân đều được xác nhận bệnh lý là ung thư ruột kết. Các dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân đã được xem xét và phân tích. Kết quả: Có rất ít sự khác biệt giữa kết quả giải phẫu bệnh và các mạch máu lân cận được thể hiện qua dấu hiệu CT, và không có ý nghĩa thống kê (P> 0,05). Kết luận: Việc sử dụng CT scan xoắn ốc đa lát cắt tăng cường kết hợp với chụp mạch giúp đánh giá tình trạng của bệnh nhân ung thư ruột kết và hiểu được tình trạng tổn thương mạch máu ngoại vi.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: ung thư ruột kết; CT xoắn ốc đa lát cắt; chụp mạch

Ung thư đại tràng là khối u ác tính tương đối phổ biến, với sự thay đổi cấu trúc cuộc sống của con người, tỷ lệ mắc bệnh ung thư đại tràng cũng ngày càng tăng cao qua từng năm gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và chất lượng cuộc sống của người bệnh.[1]. Hiện nay người bệnh chủ yếu điều trị bằng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ, có thể đạt được hiệu quả chữa bệnh rõ rệt hơn. Bài báo này chủ yếu phân tích giá trị đánh giá của chụp cắt lớp tăng cường CT xoắn ốc đa lát cắt trước mổ kết hợp với chụp mạch cho ung thư ruột kết. Tình hình nghiên cứu hiện được báo cáo như sau.

1 Vật liệu và phương pháp

1.1 Thông tin chung

46 bệnh nhân ung thư ruột kết nhập viện của chúng tôi từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014 là đối tượng nghiên cứu, bao gồm 27 nam và 19 nữ, độ tuổi từ 43 đến 76 tuổi, với độ tuổi trung bình là (55,39 ± 18,62) ​​tuổi.

1.2 Phương pháp chung

(1) Phương pháp quét. Một máy quét CT xoắn ốc nhiều lát cắt được sử dụng để quét mép trên của gan bệnh nhân đến dưới cơ ức đòn chũm, với quét tăng cường trong giai đoạn tĩnh mạch, giai đoạn động mạch và giai đoạn nhu mô.

(2) Phương pháp tái hiện. Sử dụng Vitreas2.0 để xử lý dữ liệu thể tích, tái tạo và tái tạo thể tích, hiển thị nguồn khí mạch khối u và mạch máu ung thư ruột kết, làm rõ đường đi của mạch máu và hiểu mối quan hệ giữa các mô và tổn thương xung quanh.

(3) Phương pháp phân giai đoạn của ung thư ruột kết. Dựa trên các hướng dẫn của NCCN về phân giai đoạn giải phẫu của ung thư ruột kết, nó có thể được chia thành các giai đoạn I, II, III và IV.

1.3 Phương pháp thống kê

Thu thập dữ liệu lâm sàng của tất cả bệnh nhân và sử dụng phép thử χ2 cho dữ liệu đếm, và P <0,05 cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

2 kết quả

2.1 So sánh kết quả giải phẫu bệnh và dấu hiệu CT

Người ta đã học được thông qua nghiên cứu rằng sự tương phản giữa chụp cắt lớp và chụp mạch tăng cường dẫn đến tắc ruột, hẹp ruột, rìa khối u không đều, thành ruột dày lên và sưng lên, sự tham gia của các mô và cơ quan lân cận, và di căn hạch sau phúc mạc có rất ít sự khác biệt và không có số liệu thống kê Ý nghĩa học thuật (P> 0,05).

2.2 Kết quả giải phẫu bệnh và các mạch máu lân cận được thể hiện qua dấu hiệu CT

Kết quả nghiên cứu có thể thấy rằng có rất ít sự khác biệt giữa kết quả giải phẫu bệnh và các mạch máu lân cận được thể hiện qua dấu hiệu CT, và không có ý nghĩa thống kê (P> 0,05), như trong Bảng 1.

3 Thảo luận

Chụp cắt lớp tăng cường CT xoắn ốc đa lát cắt kết hợp với chụp mạch đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra trước phẫu thuật ung thư ruột kết. Công nghệ xử lý sau phẫu thuật CT có thể tạo cơ sở cho việc điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân. phân bố mạch máu khối u và loại bỏ các mô lân cận. Mối quan hệ với khối u được tiết lộ[2].

Qua nghiên cứu này cho thấy sự tương phản giữa kết quả chụp cắt lớp và chụp mạch tăng cường dẫn đến tắc ruột, hẹp ruột, bờ khối bất thường và các dấu hiệu chuyển dịch khác không khác nhau nhiều và không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa kết quả giải phẫu bệnh và máu bên cạnh. Do đó, có thể thấy phương pháp phát hiện này có giá trị quan trọng trước khi phẫu thuật ung thư đại tràng, gần với kết quả xét nghiệm bệnh lý, rất đáng được áp dụng trên lâm sàng.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1] Zhang Zhengkeng, Jiang Yanping, Zhang Shutong, v.v. Giá trị của quét CT xoắn ốc đa lát nâng cao kết hợp với chụp mạch trong đánh giá trước phẫu thuật ung thư ruột kết[J]Tạp chí Y học thực hành, 2013 (24): 4056-4058.

[2] Li Tianran, Qian Gennian, Zheng Chunyu, và cộng sự. Ứng dụng lâm sàng của chụp mạch CT xoắn ốc 16 lát[J]Tạp chí CT và MRI Trung Quốc, 2005 (03): 34-36.


Chúc các bạn đọc tin lịch bong da vui vẻ!

Original text