kq bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về kq bong da

tile cuoc bong da hom nay

Tóm tắt: Mục tiêu: Tìm hiểu hiệu quả lâm sàng của việc áp dụng sớm thuốc tiêu huyết khối urokinase liều cao trong điều trị nhồi máu não. Phương pháp: Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020, 82 bệnh nhân nhồi máu não được tiếp nhận và chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, mỗi nhóm 41 trường hợp. Nhóm tham chiếu được điều trị thông thường; nhóm thử nghiệm được điều trị tiêu huyết khối urokinase liều cao trên cơ sở điều trị thông thường. Điểm số suy giảm chức năng thần kinh (NIHSS), điểm chất lượng cuộc sống (QOL), chỉ số hoạt động sinh hoạt hàng ngày (barthel) và hiệu quả lâm sàng được so sánh giữa hai nhóm trước và sau khi điều trị. Kết quả: Điểm NIHSS của nhóm thực nghiệm thấp hơn nhóm tham khảo sau 1, 2, 4 và 7 ngày điều trị, và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); điểm QOL, chỉ số barthel và tổng hiệu quả Tỷ lệ điều trị ở nhóm TN đều cao hơn nhóm ĐC, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết luận: Việc áp dụng sớm thuốc tiêu huyết khối urokinase liều cao ở bệnh nhân nhồi máu não có thể cải thiện dần các tình trạng thiếu hụt thần kinh, cải thiện hiệu quả các hoạt động hàng ngày và chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu quả lâm sàng.


Chúc các bạn đọc tin kq bong da vui vẻ!

Original text