ket qua ty so bong da truc tuyen

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua ty so bong da truc tuyen

xem bong da truc tuyen

Tóm tắt: Là một khái niệm sản xuất tương đối mới, khái niệm sản xuất tinh gọn đã được sử dụng trong các doanh nghiệp điện lực. Các mô hình quản lý trước đây của các công ty điện lực còn một số bất cập và việc tồn tại những bất cập này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của các công ty điện lực. Bài viết giới thiệu khái niệm sản xuất tinh gọn, đồng thời giới thiệu các đặc điểm và chức năng của sản xuất tinh gọn. Việc áp dụng sản xuất tinh gọn trong kế hoạch sản xuất của công ty điện lực có thể nâng cao khả năng áp dụng kế hoạch sản xuất, tăng cường sự liên lạc giữa các bộ phận trong công ty điện lực, đồng thời đảm bảo cho công ty điện lực vận hành an toàn.
Từ khóa: khái niệm sản xuất tinh gọn; doanh nghiệp năng lượng điện; kế hoạch sản xuất
Số phân loại thư viện Trung Quốc: F272.9 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1006-8937 (2015) 36-0014-02
Điện năng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và sản xuất hiện nay, các công ty điện lực là đơn vị cung cấp điện năng trực tiếp nên hoạt động sản xuất điện năng của các công ty điện lực cũng nêu bật được ý nghĩa và vai trò quan trọng. Hiện nay, sản xuất và vận hành của các doanh nghiệp cung cấp điện còn nhiều khiếm khuyết, ảnh hưởng không tốt đến sản xuất, vận hành và sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp điện lực. Hiện nay, khái niệm sản xuất tinh gọn đã được một số doanh nghiệp thừa nhận và việc sử dụng khái niệm này để hướng dẫn sản xuất và vận hành cũng đã đạt được hiệu quả thiết thực tốt. Để cải thiện hoạt động sản xuất và vận hành của các doanh nghiệp điện lực, cần đưa ra các khái niệm sản xuất tinh gọn để các doanh nghiệp này đóng vai trò tốt hơn trong sản xuất của các doanh nghiệp điện lực. Sau đây là phân tích kế hoạch sản xuất của một doanh nghiệp điện lực dựa trên khái niệm sản xuất tinh gọn.
1 Khái niệm sản xuất tinh gọn
1.1 Tổng quan về khái niệm sản xuất tinh gọn
Sản xuất tinh gọn cũng có thể được gọi là sản xuất tinh vi hoặc phương pháp sản xuất tinh vi, chủ yếu là trong quá trình sản xuất kịp thời để loại bỏ các lỗi và giảm lãng phí[1]. Cốt lõi của sản xuất tinh gọn là loại bỏ lao động vô hiệu và lãng phí cản trở sản xuất bình thường, cố gắng giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng tính linh hoạt của sản phẩm. Khái niệm sản xuất tinh gọn ủng hộ việc phân bổ cụ thể trách nhiệm sản xuất cho tất cả các cấp của cơ cấu tổ chức, phát huy hết tinh thần hăng say sản xuất và tính sáng tạo của người lao động, bù đắp những khiếm khuyết và ngăn chặn lãng phí một cách kịp thời. Các khái niệm và nguyên tắc của sản xuất tinh gọn có thể nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp và tập trung các nguồn lực hiệu quả vào những nơi cần thiết nhất, điều này giúp ích rất nhiều cho việc tăng cường lưu thông sản phẩm và chất lượng của các doanh nghiệp sản xuất.
1.2 Đặc điểm của sản xuất tinh gọn
Sản xuất tinh gọn có một số đặc điểm điển hình, trước hết, sản xuất tinh gọn là hình thức sản xuất kéo theo thời gian, lấy nhu cầu cuối cùng của người dùng làm điểm xuất phát của sản xuất, nhấn mạnh đến sự cân bằng hậu cần trong quá trình sản xuất, giảm thiểu hàng tồn kho , và đảm bảo tốc độ sản xuất và lưu thông. Tốc độ sản xuất có thể được can thiệp và kiểm soát bằng tay để đảm bảo cung cấp đúng hạn. Trong hình thức sản xuất, kế hoạch hoá tập trung không được áp dụng để đảm bảo sự phối hợp giữa các đơn vị sản xuất khác nhau. Một đặc điểm khác là quản lý chất lượng toàn diện, công tác đảm bảo chất lượng được tăng cường trong từng quá trình sản xuất, mọi quy trình kiểm tra, quản lý chất lượng đều được thực hiện theo đúng yêu cầu, đồng thời mọi cán bộ sản xuất đều có ý thức cao về chất lượng. . Trong quá trình sản xuất, nếu phát hiện có vấn đề về chất lượng thì kịp thời ngừng sản xuất, tiến hành sản xuất sau khi loại bỏ được vấn đề về chất lượng. Sản xuất tinh gọn thường áp dụng phương pháp làm việc nhóm trong tổ chức sản xuất Mỗi nhân viên không chỉ là người điều hành thực tế mà còn có vai trò phụ trợ ra quyết định. Đối với nhóm, các thành viên của nhóm được yêu cầu phải có khả năng chuyên môn hóa và khả năng thích ứng với nhiều loại công việc.
1.3 Vai trò của sản xuất tinh gọn
Sản xuất tinh gọn là sự chuyển đổi của phương thức sản xuất truyền thống và có thể đóng vai trò chính trong sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp. Mục đích cơ bản của sản xuất tinh gọn là nhằm đạt được năng suất cao hơn trong doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sản phẩm được sản xuất ra. Phương pháp sản xuất tinh gọn đã tăng cường đáng kể sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp, đồng thời đạt được sự hợp tác và tích hợp trong việc chuẩn bị sản xuất và phát triển sản phẩm. Theo một số dữ liệu, việc sử dụng sản xuất tinh gọn trong các doanh nghiệp có thể giảm một nửa chi phí nhân lực trong phát triển sản phẩm và hệ thống sản xuất so với phương pháp sản xuất truyền thống. Sản xuất tinh gọn cũng có thể rút ngắn hiệu quả chu kỳ phát triển sản phẩm, giảm hàng tồn kho, giảm diện tích nhà xưởng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Những tác động này của sản xuất tinh gọn đã nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp lên rất nhiều, trình độ sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp cũng được nâng cao một cách hiệu quả.
2 Việc áp dụng khái niệm sản xuất tinh gọn trong kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp điện lực
2.1 Vướng mắc trong kế hoạch sản xuất của các công ty điện lực
Kế hoạch sản xuất của các công ty điện lực đã được các phòng kế hoạch xây dựng từ lâu, sau khi các công ty điện lực nhận được kế hoạch do các phòng kế hoạch lập, các phòng, đội triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch theo đúng kế hoạch. Một vấn đề quan trọng trong kế hoạch sản xuất của các công ty điện lực truyền thống là thiếu thông tin liên lạc giữa các bộ phận khác nhau và giữa các tổ, đội. Trong khi các bộ phận sản xuất khác thừa nhân lực. Đôi khi không đủ hàng tồn kho, và bộ phận sản xuất phải dừng lại do không đủ nguyên liệu sản xuất. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất chung của công ty điện lực. Đây là tác động bất lợi gây ra bởi sự thiếu liên lạc giữa các bộ phận khác nhau của kế hoạch sản xuất truyền thống. Ngoài ra, kế hoạch sản xuất của các công ty điện lực trong quá khứ đã được tách ra khỏi sản xuất thực tế. Đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất không phải là đơn vị hoạt động đầu mối, khi xây dựng kế hoạch sản xuất dễ bị sai lệch.Do kế hoạch sản xuất do phòng kế hoạch quy định không phù hợp với tình hình thực tế nên các công ty điện lực sẽ gặp một loạt vấn đề trong vận hành và sản xuất thực tế, dễ xảy ra các vấn đề như lao động không hợp lý, hiệu quả lao động thấp.[2], Kết quả sản xuất cuối cùng của các công ty điện lực cũng có thể khác với nhu cầu thực tế. Trước đây, kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp điện lực vẫn có nhược điểm là hiệu quả sản xuất thấp, thiếu sự hướng dẫn nên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp điện lực.
2.2 Thực tiễn áp dụng khái niệm sản xuất tinh gọn trong kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp điện
Trên đây giới thiệu những vấn đề tồn tại trong kế hoạch sản xuất của các công ty điện lực trong thời gian qua đã gây trở ngại nghiêm trọng cho sản xuất và hoạt động của các công ty điện lực. Những hạn chế này có thể được tránh một cách hiệu quả sau khi áp dụng các khái niệm sản xuất tinh gọn trong kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp điện lực. Khi khái niệm sản xuất tinh gọn được áp dụng cho quản lý sản xuất và vận hành, kế hoạch làm việc không được xây dựng bởi phòng kế hoạch. thiết bị, và bộ phận tiếp thị đề xuất các yêu cầu bảo trì của người dùng và Nhu cầu điện của người dùng mới. Các bộ phận này đi đầu trong sản xuất và nắm rõ tình hình sản xuất thực tế, các bộ phận này đề xuất rằng sản xuất hầu như thích ứng với nhu cầu và phù hợp hơn với thực tế sản xuất, từ đó có thể đưa ra những chỉ đạo tốt cho sản xuất thực tế. . Theo khái niệm sản xuất tinh gọn, mục đích chính của bộ phận kế hoạch là điều phối nhu cầu sản xuất của từng bộ phận, đảm bảo rằng từng bộ phận có thể hợp tác với nhau, để hiệu quả sản xuất của toàn bộ doanh nghiệp được nâng cao một cách hiệu quả.Bộ phận kế hoạch có thể lập một bản tóm tắt theo nhu cầu của từng bộ phận đưa ra và cuối cùng là lập một kế hoạch tổng thể cho một tháng[3], Kế hoạch tổng thể này có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn tham chiếu để sắp xếp công việc cho các bộ phận khác nhau, để kế hoạch sản xuất có thể được thực hiện một cách thuận lợi. Kế hoạch sản xuất như vậy có một mức độ nghiêm túc nhất định, sẽ không gây trở ngại cho trình tự sản xuất bình thường, và nó cũng đảm bảo tốt hơn tính linh hoạt của kế hoạch sản xuất.
Việc sử dụng sản xuất tinh gọn trong kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp điện lực đóng một vai trò toàn diện trong việc đảm bảo hoạt động an toàn của toàn bộ doanh nghiệp điện lực. Sản xuất tinh gọn nhấn mạnh rằng chất lượng được sản xuất chứ không phải kiểm tra. Sau khi sản xuất tinh gọn được sử dụng trong các công ty điện lực, mọi mắt xích sẽ được kiểm tra kịp thời và các vấn đề về chất lượng hoặc các nguy cơ an toàn tiềm ẩn có thể được phát hiện kịp thời để ngăn chặn chúng trở nên nghiêm trọng hơn. Tai nạn điện . Các công ty điện lực luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong kế hoạch sản xuất, nếu không kịp thời loại bỏ những nguy cơ mất an toàn này thì một khi sự cố mất an toàn xảy ra sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của công ty điện lực. Theo khái niệm sản xuất tinh gọn, người lao động phải có tinh thần trách nhiệm và ý thức về chất lượng và an toàn, mọi nhân viên luôn cảnh giác cao độ về an toàn điện, nếu có bất thường hoạt động sẽ được báo cáo trong thời gian và những điều này sẽ được giải quyết trước khi xảy ra sự cố an toàn.
3. Kết luận
Việc áp dụng khái niệm sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả chất lượng sản xuất và hiệu quả sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả chung của doanh nghiệp. Việc sử dụng sản xuất tinh gọn trong kế hoạch sản xuất của công ty điện lực có thể làm cho kế hoạch sản xuất của công ty điện lực diễn ra suôn sẻ và đảm bảo được trình tự sản xuất. Đối với việc áp dụng khái niệm sản xuất tinh gọn trong kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp điện lực, khái niệm sản xuất tinh gọn cần được nghiên cứu sâu hơn để áp dụng nhiều hơn trong các doanh nghiệp điện lực và nâng cao toàn diện trình độ quản lý của các doanh nghiệp điện lực.
người giới thiệu:
  [1] Yu Kai. Nghiên cứu về việc áp dụng sản xuất tinh gọn trong các doanh nghiệp cung cấp điện[D].Tianjin: Đại học Thiên Tân, 2009.
  [2] Chang Qing. Một cuộc nói chuyện ngắn gọn về các vấn đề hiện có và các biện pháp đối phó tối ưu hóa trong quản lý kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp điện lực[J]Khoa học và Công nghệ Tư nhân, 2011, (5).
  [3] Li Tiankang. Nghiên cứu kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp điện lực dựa trên khái niệm sản xuất tinh gọn[J].East China Power,
2008, (9).

Chúc các bạn đọc tin ket qua ty so bong da truc tuyen vui vẻ!

Original text