ket qua truc tuyen bong da so

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua truc tuyen bong da so

xem bong da trực tuyến

Tóm tắt: Hiện nay khoa học công nghệ của Trung Quốc đang trong thời kỳ phát triển nhanh chóng, ngày càng đạt được nhiều thành tựu, trong đó việc ứng dụng công nghệ cơ khí tự động hóa vào sản xuất cơ khí ngày càng sâu rộng. Là một loại phương thức sản xuất mới, cơ khí tự động hóa được giới chuyên môn ưa chuộng, trước tình hình đó, công nghệ cơ khí tự động hóa dần có bước phát triển tốt hơn. Bài báo này chủ yếu nghiên cứu về công nghệ tự động hóa cơ khí và phân tích, thảo luận về ứng dụng và ý nghĩa của công nghệ tự động hóa trong chế tạo máy.


Từ khóa: chế tạo máy; công nghệ cơ khí tự động hóa; phân tích thành phần; nghiên cứu ứng dụng


Sự phát triển của khoa học kỹ thuật kéo theo hàng loạt công nghệ tiên tiến ra đời, sự xuất hiện của các loại máy móc tiên tiến trong ngành chế tạo máy đã hiện thực hóa sự phát triển của tự động hóa cơ khí đã nâng cao hiệu quả sản xuất lên rất nhiều và mang lại sự thuận tiện cho lao động của con người. Để thúc đẩy tốt hơn sự phát triển của công nghệ tự động hóa máy móc, các nhân viên có liên quan tiến hành nhiều phân tích và nghiên cứu khác nhau về tự động hóa máy móc và ứng dụng của nó trong ngành sản xuất máy móc để thực hiện sự phát triển tự động hóa toàn diện của ngành sản xuất máy móc.


1. Ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ tự động hóa trong chế tạo máy


Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong công nghiệp sản xuất máy móc, tức là xử lý tự động, liên tục các đối tượng sản xuất để tự động hóa toàn bộ quá trình sản xuất, thực hiện tự động hóa sản xuất sản phẩm thông qua việc sử dụng máy móc, tiết kiệm với tiền đề đảm bảo hiệu quả cao và an toàn.Các nguồn nhân lực, vật lực đầu vào đã nâng cao hiệu quả của toàn bộ quá trình sản xuất. So với công nghệ truyền thống, phương pháp sản xuất tự động này đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất đầu vào, tiết kiệm lao động, rút ​​ngắn đáng kể chu kỳ sản xuất sản phẩm. Cơ khí tự động hóa là một loại phương thức sản xuất mới, từ xu hướng phát triển hiện tại và tương lai, cơ khí tự động hóa là một xu hướng lịch sử tất yếu. Các nhân viên có liên quan nên học cách sử dụng công nghệ cơ khí tự động hóa để thay đổi kỹ thuật ngành máy móc và hiện thực hóa cơ khí tự động hóa. Tất cả - Sự phát triển xung quanh của công nghệ cuối cùng sẽ thúc đẩy việc nâng cao tổng thể hiệu quả kinh tế sản xuất của ngành công nghiệp chế tạo máy.


2. Phân tích thành phần công nghệ cơ khí tự động hóa


(1) Thành phần của công nghệ cơ khí tự động hóa


Công nghệ tự động hóa cơ khí là một kỹ thuật hệ thống rất toàn diện và phức tạp bao gồm đơn vị chương trình, đơn vị điều khiển, đơn vị cảm biến, đơn vị xây dựng và đơn vị hành động. Sau đây là phân tích về năm đơn vị này.


(2) Phân tích thành phần của công nghệ cơ khí tự động hóa


Khối chương trình được sử dụng để hướng dẫn toàn bộ hệ thống làm việc, là bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống tự động hóa cơ khí; khối điều khiển được sử dụng để điều chỉnh hệ thống và là bộ phận đảm bảo của hệ thống tự động hóa cơ khí; bộ phận cảm biến là làm việc trên hệ thống Việc phát hiện các khía cạnh khác nhau của hiệu suất và các thông số ở trạng thái là một phần đơn vị cơ bản của hệ thống tự động hóa cơ khí; bộ phận xây dựng chủ yếu phân tích các tín hiệu phát hiện khác nhau từ bộ cảm biến, sau đó đưa ra các lệnh tín hiệu tương ứng, là đơn vị cơ bản của hệ thống tự động hóa cơ khí. Bộ phận cốt lõi; bộ phận chức năng có chức năng định vị hệ thống và là bộ phận ban đầu của hệ thống tự động hóa cơ khí.


Thứ ba, ứng dụng công nghệ cơ khí tự động hóa trong ngành chế tạo máy


(1) Ứng dụng thông minh


Trong sản xuất máy móc thông minh chủ yếu áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ tự động hóa, công nghệ chế tạo máy và các khoa học kỹ thuật tiên tiến khác. Ở chế độ thông minh, nó cũng có thể giao tiếp với con người và máy móc, có thể phân tích và giải quyết vấn đề thông qua phân tích dữ liệu chính xác và đưa ra hướng dẫn khoa học, hơn nữa nó không bị can thiệp bởi điều kiện bên ngoài và có thể ứng dụng tốt cho máy móc. Trong công nghệ tự động hóa . Dưới tiền đề hợp tác với các hệ thống chuyên gia, các hệ thống thông minh có thể biến đổi môi trường một cách thông minh trong quá trình sản xuất cơ khí, và cũng có thể mô phỏng trí thông minh của các chuyên gia con người. Bằng cách này, trong sản xuất cơ khí, phần cần sự tham gia của các chuyên gia con người có thể được thay thế bằng máy móc thông minh. Con người có thể cài đặt hệ thống sản xuất tương ứng theo thực tế sản xuất, trong quá trình sản xuất, họ cũng có thể thực hiện các biện pháp đối phó tương ứng để giải quyết các vấn đề nảy sinh.


(2) Ứng dụng tích hợp


Ứng dụng tích hợp chủ yếu là ứng dụng tích hợp các chức năng quản lý kỹ thuật và kỹ thuật. Đây là phương thức sản xuất đồng thời là công nghệ ứng dụng hoặc có thể tăng cường tích hợp công nghệ sản xuất. Công nghệ tích hợp, dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin, đã đạt được sự tăng cường của công nghệ sản xuất trong tất cả các khía cạnh của sản xuất. Trong sản xuất cơ khí, tích hợp ứng dụng tạo thành các cấp độ khác nhau của các hệ thống tích hợp, và cuối cùng, sản xuất trở thành một thể thống nhất hữu cơ. Việc ứng dụng hợp lý công nghệ tự động hóa cơ khí trong ngành chế tạo máy có thể từ từ đưa công nghệ gia công CNC, công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp và công nghệ thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính vào ngành sản xuất. Việc phân công lao động và hợp tác giữa các bộ phận khác nhau của hệ thống có thể được thực hiện thông qua việc áp dụng hệ thống tích hợp, từ đó hoàn thành các sản phẩm sản xuất có tính tích hợp cao, do đó có thể nói rằng ứng dụng tích hợp trong hệ thống tự động hóa có thể đảm bảo sản xuất sản phẩm chất lượng cao.


(3) Ứng dụng linh hoạt


Do các điều kiện và yếu tố ngoại cảnh khác nhau để tạo nên khả năng thích ứng tương ứng, đây là ứng dụng của tính linh hoạt trong công nghệ tự động hóa cơ khí. Trong một xã hội hiện đại với sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp phải học cách thích ứng với xu thế thời đại, tìm hiểu nhu cầu khác nhau của các đối tượng khách hàng, điều chỉnh quy trình sản xuất cụ thể và công nghệ sản xuất sản phẩm của mình để tạo ra sản phẩm phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau. Việc sử dụng tính linh hoạt có thể giải quyết tốt vấn đề này mà vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm; đáp ứng các yêu cầu khác nhau của cùng một sản phẩm; rút ngắn chu kỳ sản xuất; đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng; nâng cao trình độ tổng thể và hiệu quả chung của sản xuất sản phẩm. Trong điều kiện thực tế hiện nay, tính linh hoạt chắc chắn sẽ được áp dụng cho công nghệ cơ khí tự động hóa.


(4) Ứng dụng ảo hóa


Ứng dụng của ảo hóa là ứng dụng của một hệ thống toàn diện bao gồm công nghệ máy tính, công nghệ chế tạo cơ khí, công nghệ đa phương tiện, v.v. Đây là ứng dụng dựa trên công nghệ ảo và công nghệ mô phỏng, thông qua công nghệ máy tính, việc mô phỏng quá trình vận hành, chế tạo sản xuất sản phẩm là ứng dụng ảo hóa trong công nghệ tự động hóa cơ khí. Trong quá trình sản xuất cơ khí, công nghệ và thiết bị của sản phẩm được sản xuất được mô phỏng để biết trước những lỗi, sự cố có thể xảy ra trong quá trình sản xuất sản phẩm, đồng thời thực hiện các biện pháp hữu hiệu trong thực tế sản xuất để ngăn ngừa sự cố tương tự xảy ra. để thực hiện sản xuất thành công các sản phẩm. Thông qua việc sử dụng ảo, chất lượng sản phẩm được đảm bảo, tiết kiệm chi phí gia công, nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao độ an toàn của quá trình sản xuất.


(5) Ứng dụng tự động hóa hậu cần


Việc cập nhật tự động của hệ thống hậu cần có thể đạt được thông qua công nghệ tự động hóa cơ khí và hệ thống tự động hóa có thể quản lý quá trình kiểm tra và thiết bị trong sản xuất. Trong quá trình sản xuất cơ khí, các thành phần được hoàn thiện theo tiêu chuẩn nhất định có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống tự động hóa; sản xuất cơ khí theo quy trình sản xuất nghiêm ngặt cũng có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống tự động hóa. Việc ứng dụng hệ thống tự động hóa đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả công việc góp phần quan trọng trong việc phát triển công nghệ cơ khí tự động hóa, đảm bảo máy móc sản xuất tự động hóa.


Bốn, tóm tắt


Với sự phát triển và đổi mới không ngừng của công nghệ, việc ứng dụng cơ khí tự động hóa trong chế tạo cơ khí ngày càng sâu rộng, việc ứng dụng công nghệ cơ khí tự động hóa đã nâng cao rất nhiều hiệu quả sản xuất của ngành cơ khí chế tạo. Sự phát triển của công nghệ tự động hóa là yêu cầu tất yếu của ngành sản xuất máy móc, việc ứng dụng công nghệ tự động hóa máy móc quyết định sự thành bại của việc chế tạo máy móc, là yếu tố then chốt trong sự tiến bộ và phát triển của ngành sản xuất máy móc. phát triển riêng theo yêu cầu của sự phát triển của thời đại.Đòi hỏi thị trường thay đổi.


người giới thiệu:

  [1]Luo Ziru. Phân tích về ứng dụng tự động hóa cơ khí trong sản xuất cơ khí[J].Technology Wind, 2014 (18): 82-82.

  [2]Zhang Gelin, Sun Jianmin. Một cuộc nói chuyện ngắn gọn về Công nghệ tự động hóa cơ khí và ứng dụng của nó trong sản xuất cơ khí[J]Hàng hóa và Chất lượng, 2015 (26): 247-247.

  [3]Yao Xingling. Phân tích về ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất máy móc[J]Công nghệ Công nghiệp Sơn Đông, 2016 (3): 245.

Tác giả: Yu YonggangChúc các bạn đọc tin ket qua truc tuyen bong da so vui vẻ!

Original text