ket qua bong da ty le ca cuoc

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 09/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da ty le ca cuoc

lịch bong da

Text / Zheng Limin Ôn Châu Dự án Xây dựng Công viên Sinh thái Trạm Giám sát Chất lượng và An toàn Trạm Kiểm soát An toàn và Chất lượng Ôn Châu 325000, Chiết Giang

【Abstract】 Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hội nước ta, yêu cầu của người dân về chất lượng cuộc sống, đặc biệt là các công trình nhà ở ngày càng cao, vấn đề chất lượng công trình thu hút được sự quan tâm của mọi người. phương pháp giám sát nhằm tăng cường kiểm tra ngẫu nhiên trong giám sát chất lượng công trình. Điều đặc biệt quan trọng là phải phát huy hết vai trò của kiểm tra ngẫu nhiên Dưới đây là phân tích và thảo luận ngắn gọn về vai trò của kiểm tra ngẫu nhiên trong các ý tưởng cải tiến và giám sát chất lượng dự án xây dựng.

[Từ khóa]kỹ thuật xây dựng; giám sát chất lượng; chức năng lấy mẫu; ý tưởng cải tiến

Dưới tiền đề của sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc hiện đại, nhiều dự án xây dựng đã xuất hiện không trung thực, các nhà xây dựng đã sử dụng tay chân trên các dự án, cắt góc, kém chất lượng, dẫn đến nhiều công trình xây dựng có vấn đề về chất lượng, thậm chí là sập đổ. và các sự cố an toàn như nghiêng tòa nhà có ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội. Những vấn đề này đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới đối với bộ phận giám sát chất lượng và công tác giám sát chất lượng. Vì vậy, trong tình hình mới, việc quản lý, giám sát chất lượng hiệu lực, hiệu quả được áp dụng và tích cực sử dụng phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên trong giám sát chất lượng công trình xây dựng đã góp phần nhân rộng cho công tác giám sát chất lượng.

1. Vai trò của kiểm tra ngẫu nhiên trong giám sát dự án

1.1 Đảm bảo chất lượng của vật liệu xây dựng, khối thử, mẫu thử và ngăn chặn các sản phẩm không đạt chất lượng chảy vào công trường

"Tiêu chuẩn thống nhất về chấp nhận chất lượng xây dựng của kỹ thuật xây dựng" GB50300-2013 quy định rằng các vật liệu chính được sử dụng trong các dự án xây dựng phải được kiểm tra tại hiện trường. Tất cả các vật liệu quan trọng liên quan đến an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và chức năng sử dụng chính phải phù hợp với các thông số kỹ thuật và thiết kế tương ứng của từng dự án chuyên môn. Các tài liệu v.v… yêu cầu kiểm tra lại, và không được sử dụng nếu chưa kiểm tra lại hoặc không đủ tiêu chuẩn sau khi kiểm tra lại. Hiện đơn vị giám sát kiểm tra vật liệu xây dựng tương đối chặt chẽ, khi vào kiểm tra vật liệu xây dựng họ cũng lấy mẫu nhân chứng gửi đi kiểm tra, cơ quan giám sát chất lượng kiểm tra ngẫu nhiên vật liệu xây dựng chính như bê tông, thép thanh. nguyên vật liệu, hàn thanh thép… nếu phát hiện còn tồn tại vật liệu xây dựng không đạt yêu cầu thiết kế yêu cầu bên thi công ngừng sử dụng, khắc phục trong thời hạn, không khắc phục được phải làm lại, kiểm định đạt yêu cầu. phải yêu cầu cơ quan kiểm tra và thẩm định hoặc đơn vị thiết kế sẽ được hạch toán và phê duyệt, vi phạm sẽ được thông báo và trừ điểm liêm chính, đồng thời dự án Tăng cường giám sát trọng điểm và kiểm tra ngẫu nhiên, tăng cường công tác giám sát, đôn đốc các bên tham gia thi công không dám hoạt động vi phạm quy định, đảm bảo vật liệu xây dựng đã mua đáp ứng các yêu cầu về quy cách và hồ sơ thiết kế.

1.2 Giám sát hành vi chất lượng xây dựng và cải thiện chất lượng tổng thể của các dự án xây dựng

Đơn vị giám sát công trình, cơ quan giám sát chất lượng tham gia nghiệm thu hoàn thành các công trình quan trọng, các công trình bị che đậy, kiểm tra chất lượng công trình thông qua giám sát, kiểm tra ngẫu nhiên nếu phát hiện công trình không phù hợp với thiết kế kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hoặc theo hợp đồng. yêu cầu, việc thi công phải được thông báo bằng văn bản. Đơn vị yêu cầu phải sửa chữa. Đơn vị giám sát sẽ tiến hành kiểm tra và giám sát ngẫu nhiên các đơn vị của dự án, và xác minh xem số lượng kiểm tra ngẫu nhiên, phân bố các vị trí kiểm tra ngẫu nhiên và các tiêu chuẩn áp dụng của kiểm tra ngẫu nhiên có tuân thủ các thông số kỹ thuật kiểm tra hiện hành và các yêu cầu của tài liệu thiết kế hay không, và chứng kiến ​​toàn bộ quá trình. Chẳng hạn như thử tải tĩnh và thử nghiệm động của móng cọc, lớp bảo vệ gia cố của kết cấu chính của móng, cường độ và kích thước hình học của kết cấu chịu lực của bê tông, cũng như cách điện lõi của bên ngoài tòa nhà. tường và bản vẽ cường độ liên kết tại chỗ, v.v., thông qua giám sát và kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng công trình và thông số kỹ thuật Hành vi vận hành xây dựng của đơn vị thi công đã được cải thiện.

2. Các ý tưởng cải tiến của công tác kiểm tra lấy mẫu trong giám sát chất lượng

Hiện nay, ngành xây dựng đang phát triển nhanh, hệ thống quản lý tương đối tụt hậu, tăng cường giám sát hành vi của các bên tham gia xây dựng và cơ quan kiểm tra chất lượng, cải tiến hệ thống quản lý xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự của từng doanh nghiệp tham gia , nâng cao nhận thức về chất lượng, và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành xây dựng. Bắt đầu từ công việc và cải thiện hệ thống giám sát chất lượng.

2.1 Tăng cường quản lý các cơ sở khảo nghiệm và nâng cao trình độ công nghệ xét nghiệm

1) Thực hiện hệ thống đăng ký kiểm tra ngẫu nhiên cho các cơ quan kiểm tra chất lượng. Cơ quan giám sát chất lượng sẽ xem xét năng lực, không gian văn phòng và uy tín của các cơ quan kiểm tra chất lượng của bên thứ ba có thẩm quyền thực hiện các hoạt động kiểm tra ngẫu nhiên và đăng ký nếu họ đáp ứng các yêu cầu, đồng thời giám sát các hoạt động kiểm tra ngẫu nhiên của họ. . Nếu trong quá trình kiểm tra ngẫu nhiên không tuân thủ các yêu cầu kiểm tra hoặc lập biên bản kiểm tra không đúng sự thật thì khi phát hiện sẽ báo cáo về Cục Nhà ở và Phát triển đô thị - nông thôn để công khai và khấu trừ tín dụng, và sẽ bị bị cấm tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên trong phạm vi quyền hạn. 2) Mức độ của công nghệ phát hiện cần được cải thiện. Trong quá trình phát triển của ngành xây dựng, vật liệu mới và quy trình mới liên tục xuất hiện, trong quá trình kiểm tra ngẫu nhiên, nếu thiết bị thử nghiệm không được cập nhật hoặc công nghệ thử nghiệm không được cải tiến thì nó không thể đáp ứng được nhu cầu của tình hình cập nhật liên tục hiện nay, và Nó cũng ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm Do đó, cơ quan thử nghiệm chất lượng cần tuân theo Vật liệu mới và đặc điểm mỹ thuật mới, không ngừng nâng cao trình độ công nghệ phát hiện, tiến bộ theo thời gian có thể đảm bảo tính xác thực và hợp lệ của thông tin trong báo cáo thử nghiệm.

2.2 Tăng cường giám sát chất lượng và cải tiến cơ chế kiểm tra ngẫu nhiên

1) Theo "Quy định quản lý chất lượng Chiết Giang", "Quy định quản lý giám sát dự án xây dựng Chiết Giang" và các yêu cầu của kế hoạch giám sát, đơn vị giám sát tăng cường giám sát và kiểm tra công trường và hành vi chất lượng công trình, đặc biệt là đối với công trình của các bộ phận quan trọng của dự án và các dự án bị che giấu., Thực hiện toàn bộ quy trình song song, tuần tra và kiểm tra song song và các hình thức giám sát khác, đồng thời tiến hành kiểm tra tại chỗ phù hợp với các yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật. Nếu thấy rằng các yêu cầu không đạt yêu cầu công trình phải khắc phục kịp thời, nếu từ chối khắc phục thì báo cáo cơ quan giám sát, giám sát chất lượng.

2) Phù hợp với các yêu cầu của Quy định quản lý chất lượng Chiết Giang và quy cách nghiệm thu, cơ quan giám sát chất lượng sẽ triệu tập tất cả các bên tham gia xây dựng để tiến hành giám sát và xác nhận, phát hành tài liệu xác nhận giám sát và làm rõ các bộ phận và hạng mục phải được kiểm tra giám sát trước khi bắt đầu dự án. (1) Chủ động thực hiện thanh tra, kiểm tra chất lượng đặc biệt, giám sát các bộ phận chính và kiểm tra ngẫu nhiên, tăng cường quản lý xây dựng dự án, tăng cường giám sát hành vi chất lượng của từng bên tham gia thi công. Nếu đơn vị thi công đã rõ ràng hoặc ngụ ý rằng đơn vị thi công đã vi phạm các tiêu chuẩn bắt buộc của dự án và sử dụng vật liệu xây dựng không đủ tiêu chuẩn, đơn vị thi công đã không thi công và cắt góc theo đúng bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, và liệu có che giấu không. dự án đã kịp thời trước khi che giấu Thông báo cho đơn vị giám sát việc đơn vị giám sát thực hiện song song, kiểm tra, thanh tra song song để giám sát, kiểm tra chất lượng công trình theo quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, giám sát. các kế hoạch. (2) Tăng cường giám sát chất lượng và kiểm tra ngẫu nhiên từng nút nghiệm thu và đơn vị dự án. Theo yêu cầu của kế hoạch giám sát, cơ quan giám sát chất lượng tiến hành nghiệm thu trung gian, nghiệm thu, nghiệm thu hộ, nghiệm thu hoàn thành công trình đơn vị, ... phần móng cọc công trình xây dựng (cọc thử), nghiệm thu vị trí cọc, phân lô nền. dự án, công trình phân khu kết cấu chính,… Củng cố công tác quản lý kiểm tra, nghiệm thu Trước mỗi nút nghiệm thu, đơn vị thi công cần cung cấp số liệu kỹ thuật công trình và kiểm tra chất lượng số liệu tại chỗ, đồng thời giao cho đơn vị thi công cơ quan kiểm tra bên thứ ba tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng của đơn vị dự án Đơn vị dự án thực hiện giám sát, kiểm tra ngẫu nhiên, nếu kiểm tra ngẫu nhiên đạt yêu cầu thì đồng ý bố trí nghiệm thu, nếu phát hiện sự không phù hợp sẽ ảnh hưởng chất lượng của dự án, nó sẽ được yêu cầu để sửa chữa hoặc thậm chí làm lại. Do đó, việc bố trí khoa học và hợp lý cho việc kiểm tra ngẫu nhiên sẽ không chỉ nâng cao thẩm quyền của cơ quan giám sát chất lượng mà còn giám sát hành vi chất lượng của các bên tham gia, từ đó đảm bảo chất lượng của đơn vị dự án.

Phần kết luận:

Tóm lại, có thể thấy với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hội nước tôi, người ta đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề chất lượng trong các công trình xây dựng. Trong thực tế công tác, cần làm tốt công tác nghiên cứu trọng điểm, tăng cường độ giám sát, tận dụng tốt công tác kiểm tra ngẫu nhiên thì mới có thể nâng cao chất lượng và an toàn của các công trình xây dựng.

người giới thiệu:

[1] Zhang Falin. Thảo luận về chức năng và ý nghĩa của việc kiểm tra ngẫu nhiên giám sát chất lượng công trình xây dựng [J]Thế giới các-bon thấp, 2014, 13: 225-226.

[2] Wang Guoliang. Nghiên cứu về vai trò của việc kiểm tra kết cấu chính của dự án xây dựng trong việc giám sát chất lượng của đơn vị dự án [J]Khoa học và Công nghệ Hà Nam, 2014, 19: 161-162.

[3] Yang Wenjie. Nghiên cứu sơ bộ về hệ thống đánh giá quản lý chất lượng dự án xây dựng [D]Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc, 2014.

[4] Xu Ying. Vai trò của kiểm tra ngẫu nhiên trong giám sát chất lượng kỹ thuật xây dựng và phân tích các biện pháp cải tiến [J]Đổi mới và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, 2013, 35: 236.


Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da ty le ca cuoc vui vẻ!

Original text