ket qua bong da truc tuyen m7

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da truc tuyen m7

truc tuyen ty so bong da

Tóm tắt: Trong môi trường thị trường ngày càng cạnh tranh, để các công ty xây dựng tồn tại và phát triển, sau khi đất nước áp dụng hệ thống đấu thầu, các công ty phải hợp đồng các dự án kỹ thuật thông qua hình thức đấu thầu. Bài viết này tập trung vào cách tối ưu hóa thiết kế tổ chức thi công trên cơ sở cách lập hồ sơ mời thầu, và cách xác định chi phí dự án tốt hơn.


Từ khóa: thiết kế tổ chức thi công; chi phí kỹ thuật


Với việc không ngừng đi sâu cải cách hệ thống quản lý thị trường xây dựng, hệ thống đấu thầu đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng. Trong môi trường thị trường ngày càng cạnh tranh, để tồn tại và phát triển, các công ty xây dựng phải chuẩn bị một hồ sơ dự thầu cạnh tranh. Việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu được chia thành hai phần, một phần là kỹ thuật chủ yếu đề cập đến thiết kế tổ chức thi công, hai là phần kinh doanh chủ yếu là giá dự thầu, tức là chi phí dự án. Chỉ những hồ sơ dự thầu có phương án thi công khoa học, tiên tiến, giá dự thầu hợp lý mới có thể cạnh tranh được. Trước tình hình đó, các công ty xây dựng cần chú ý đến tác động của thiết kế tổ chức thi công đến giá thành dự án, để thắng thầu và đảm nhận nhiều nhiệm vụ thi công hơn, cần liên tục nghiên cứu các biện pháp cụ thể để tối ưu hóa thiết kế tổ chức thi công và xác định hợp lý giá thành dự án. . Nhằm tận dụng nguồn nhân lực, vật lực, tài chính hiện có của doanh nghiệp để phấn đấu đạt lợi ích kinh tế lớn nhất.


(1) Thiết kế tổ chức thi công và chi phí dự án


Thiết kế tổ chức thi công là tài liệu kinh tế kỹ thuật hướng dẫn đấu thầu dự án, ký kết hợp đồng, chuẩn bị xây dựng và toàn bộ quá trình xây dựng. Là một tài liệu kế hoạch để quản lý dự án, thiết kế tổ chức xây dựng đưa ra các mục tiêu và các biện pháp tổ chức kỹ thuật để kiểm soát tiến độ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát chi phí, kiểm soát an toàn, quản lý tại chỗ và quản lý các yếu tố sản xuất khác nhau trong quá trình xây dựng dự án . Nó không chỉ giải quyết các lý do kỹ thuật để xây dựng, hướng dẫn toàn bộ quá trình xây dựng, mà còn tính đến các hiệu quả kinh tế. Nó tiếp tục đóng một vai trò trong quản lý xây dựng, nhưng cũng đóng một vai trò trong quản lý điều hành và nâng cao lợi ích kinh tế. Mỗi thiết kế tổ chức thi công là một công cụ quan trọng để đảm bảo tiến độ của dự án diễn ra suôn sẻ, đảm bảo chất lượng của dự án và kiểm soát hiệu quả chi phí của dự án.


Giá thành dự án là giá của công trình xây lắp, dưới góc độ hợp đồng dự án là để chỉ nhà thầu dự án và doanh nghiệp xây dựng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng theo đúng thỏa thuận hợp đồng. phải trả là chi phí xây dựng và lắp đặt dự án. Việc xác định giá thành dự án dựa trên cơ sở thiết kế tổ chức thi công, xem xét toàn diện nguồn nhân lực hiện có của doanh nghiệp, sự sẵn có của thiết bị thi công, mức độ đầy đủ của nhiệm vụ thi công và nhiều yếu tố khác. Xác định chi phí dự án một cách hợp lý, hạn chế hiệu quả đầu tư dự án, cố gắng đạt ít đầu vào hơn, đầu ra nhiều hơn, để sử dụng hợp lý các nguồn lực hạn chế, đạt được lợi ích kinh tế cao hơn với mức tiêu hao ít lao động nhất có thể.


(2) Mối quan hệ giữa thiết kế tổ chức thi công và xác định chi phí dự án


Thiết kế tổ chức thi công và chi phí dự án đều quan trọng như nhau, nhưng hai yếu tố này không độc lập với nhau mà có quan hệ mật thiết với nhau và quyết định lẫn nhau. Chi phí dự án được xác định bởi tổ chức thiết kế xây dựng, ngoài kiến ​​thức về ngân sách, chi phí dự án phụ thuộc phần lớn vào phương án xây dựng tiên tiến. Chỉ theo kế hoạch xây dựng và công nghệ xây dựng hợp lý, đơn giá dự án chính xác mới có thể được thực hiện và chi phí dự án được xác định sẽ trở nên hợp lý hơn. Việc xác định hợp lý giá thành dự án cũng ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa kế hoạch xây dựng. Để lập một kế hoạch xây dựng hợp lý, kỹ thuật viên xây dựng cũng phải dựa vào kiến ​​thức về dự toán ngân sách của dự án. Việc tính toán chi phí dự án có chính xác hay không Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tối ưu hóa kế hoạch xây dựng. Đối với việc xác định đơn giá cơ sở và đơn giá một số công trình trong dự toán dự án, chúng ta sẽ bàn đến việc xác định lẫn nhau về mối quan hệ giữa thiết kế tổ chức thi công và giá thành dự án.


Chi phí nguyên vật liệu nhìn chung chiếm khoảng 60% chi phí đầu tư xây lắp. Nếu lựa chọn được phương án mua sắm hợp lý đối với vật tư mua của các công trình thủy lợi và thủy điện thì sẽ có vai trò tích cực trong việc đảm bảo tiến độ thi công và giảm giá thành của công trình. Việc lựa chọn phương án mua sắm vật tư và phương thức vận chuyển phải đáp ứng các nguyên tắc về cường độ thi công và giúp giảm chi phí, và được xác định bởi phân tích thiết kế tổ chức thi công. Khi đã xác định được phương án thu mua vật tư, thiết kế tổ chức thi công cần lập kế hoạch bố trí thêm kho vật liệu Việc bố trí kho vật liệu theo nguyên tắc giảm vận chuyển trong bãi vật liệu, giảm vận chuyển thứ cấp trong kho vật liệu. sân, và tạo điều kiện cho việc vận chuyển và sử dụng.


Sau khi tìm hiểu đầy đủ hồ sơ mời thầu và khảo sát kỹ mặt bằng, cán bộ kỹ thuật thi công lên phương án tổng thể xây dựng chung của công trình, từ đó xác định mặt bằng tổng thể hệ thống điện, nước, gió cho công trình. Sơ đồ bố trí mạch từ điểm đấu nối lưới điện cao áp do chủ sở hữu cung cấp đến điểm đấu nối cấp cuối của từng công trình trên công trường xác định đơn giá ngân sách cấp điện xây dựng. Phần cơ bản của giá nước xây dựng là giá nước cơ bản Giá nước cơ bản là giá của thiết bị hệ thống cấp nước được trang bị với mức tiêu thụ nước đỉnh do thiết kế tổ chức thi công xác định và giá tính theo đơn vị nước sản lượng của ca. Giá này liên quan đến các yêu cầu của quá trình sản xuất nước và nó liên quan đến cách bố trí xây dựng, chẳng hạn như chất lượng nước có cần xử lý lắng hay không và các biện pháp kế hoạch khác. Không khí xây dựng có thể được cung cấp bằng máy nén khí cố định hoặc máy nén khí di động. Theo so sánh đơn giá ngân sách thì đơn giá trước thấp, đơn giá sau cao. Tuy nhiên, loại trước có đặc điểm cung cấp không khí lớn, độ tin cậy cao, chi phí thấp và dễ dàng thích ứng với sự thay đổi của phụ tải; loại sau có đặc điểm linh hoạt, đường ống ngắn, tổn thất thấp và cơ sở xây dựng tạm thời đơn giản. Tại thời điểm này, nhân viên báo giá có thể đề xuất rằng các kỹ thuật viên xây dựng có thể áp dụng phương pháp cung cấp khí tập trung bao gồm nhiều máy nén khí cố định và một lượng thích hợp máy nén khí di động được bổ sung bởi một nhà máy gió bao gồm nhiều máy nén khí cố định dưới cơ sở đảm bảo áp suất và lượng không khí. Có thể thấy, khi xác định đơn giá cơ bản, nhân viên báo giá và nhân viên kỹ thuật cần hợp tác chặt chẽ, liên lạc liên tục, thông tin kịp thời, thông tin lại cho nhau. Nó không chỉ có lợi cho việc tối ưu hóa kế hoạch mà còn có lợi cho việc giảm chi phí dự án.


(3) Đơn giá của dự án


Định mức ngân sách và thiết kế tổ chức thi công bổ sung cho nhau, đối với cùng một dự án, nếu áp dụng các chiến lược thi công khác nhau thì định mức dự toán sẽ có nhân lực và máy móc khác nhau để ứng với đơn giá dự án tương ứng.


Lấy ví dụ về đào đắp, theo thiết kế của tổ chức thi công, chọn chiến lược đào đắp và cự ly vận chuyển, chọn loại và công suất của máy móc thiết bị đào đất và máy móc vận chuyển hỗ trợ. được áp dụng. Trong "Hạn ngạch ngân sách dự án xây dựng thủy điện và bảo tồn nước" (Phiên bản năm 2002), các máy xúc có công suất khác nhau được trang bị cho các xe ben có trọng tải khác nhau và đơn giá cũng khác nhau, đòi hỏi ngân sách kỹ thuật. Việc tính toán liên quan phụ thuộc trên các số liệu liên quan do tổ chức thiết kế thi công cung cấp để xác định phương án nào tiết kiệm và hợp lý hơn, kết hợp với máy móc thiết bị của xí nghiệp xây dựng, phương án thi công đào đất tối ưu được lựa chọn nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của máy móc.


Lấy việc đào móng đập của một công trình trong nước làm ví dụ, phân tích và so sánh các phương án thi công khác nhau để đưa ra các đơn giá khác nhau, sau khi so sánh có thể thấy rằng cùng một loại máy xúc có công suất nhưng lại được trang bị các xe ben trọng tải khác nhau để vận chuyển đất. và xe ben trọng tải lớn có đơn giá đào đắp cao hơn; Xe ben có cùng trọng tải được trang bị máy xúc có công suất khác nhau để di chuyển đất, đơn giá đào đất của máy xúc có công suất lớn thấp. Điều này liên quan đến lý do thiết bị cơ khí có phù hợp hay không và hiệu suất cơ khí cao hay thấp. Thiết kế tổ chức thi công được trang bị máy móc thi công theo tiến độ và điều kiện thi công của dự án, và việc tính toán chi phí dự án có liên quan là cơ sở đáng tin cậy để tối ưu hóa thiết kế tổ chức thi công.


Đôi nét về tác giả: Huang Xiaohong, chuyên ngành: công trình dân dụng, chức danh: kỹ sư phụ, trường tốt nghiệp: Đại học Sư phạm Tín Dương.Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da truc tuyen m7 vui vẻ!

Original text