ket qua bong da truc tuyen cup c1

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 27/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da truc tuyen cup c1

xem bong da truc tiep vtv6

Tóm tắt Bài báo này thông qua việc thu thập dữ liệu hiệu quả và tối ưu hóa quy trình để thực hiện việc chia sẻ tài nguyên dữ liệu của các bộ phận chức năng, hợp tác kinh doanh, hiểu biết kịp thời về động lực của nhân viên bệnh viện, đánh giá năng lực kỹ thuật của nhân viên và xây dựng một bệnh viện khoa học, chuẩn hóa, toàn diện và có hệ thống. hệ thống quản lý tài nguyên.

Từ khóa quản lý nguồn nhân lực; đánh giá khả năng kỹ thuật; quản lý vận hành bệnh viện

1. Giới thiệu

Lâu nay, việc xây dựng thông tin hóa bệnh viện chủ yếu tập trung vào hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử, LIS, PACS, ... liên quan đến dịch vụ chẩn đoán và điều trị, còn tương đối tụt hậu trong công tác quản lý vận hành bệnh viện. Ngay cả khi có những hệ thống thông tin liên quan đến nhân sự và quản lý hiệu suất, hầu hết chúng đều được xây dựng độc lập và không thể chia sẻ dữ liệu.Dựa trên nền tảng kế hoạch nguồn nhân lực bệnh viện (HRP), Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Phúc Kiến đã xây dựng hệ thống quản lý nguồn nhân lực và tích cực khám phá mô hình quản lý nguồn nhân lực khoa học, tiêu chuẩn hóa, toàn diện và có hệ thống[1].

2 phân tích tình hình hiện tại

Hiện nay, việc quản lý nhân sự của bệnh viện dựa vào hệ thống hồ sơ nhân sự của Phòng Tổ chức cán bộ, khi ứng dụng vào thực tế có những vướng mắc sau:

(1) Mức độ thông tin hóa của các phòng ban chức năng chưa cao. Ví dụ, phần lớn các phòng ban chức năng như phòng nhân sự, phòng y tế, điều dưỡng, phòng quản lý chất lượng, khoa giáo dục chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy hoặc Excel, gây khó khăn trong phân tích thống kê dữ liệu và chia sẻ dữ liệu.

(2) Khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận chức năng. Quản lý nhân sự của bệnh viện bao gồm tuyển dụng nhân sự, lập hồ sơ, chấm công, tiền lương, quan hệ lao động, bổ nhiệm và các thông tin chức năng khác, thông tin của từng phân hệ là độc lập. Việc hình thành các “đảo” dẫn đến việc cập nhật thông tin giữa các hệ thống không đồng bộ, không thống nhất, dẫn đến thông tin không thống nhất, sai sót trong thống kê, phân tích thông tin.

(3) Sự phối hợp kinh doanh giữa các bộ phận chức năng còn kém. Phòng Tổ chức cán bộ nắm thông tin nhân sự và động thái nhân sự tương ứng; Phòng Khoa học và Giáo dục nắm thông tin về các đề tài, bài báo và kết quả nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục thường xuyên; Phòng Y tế giám sát bác sĩ và các hoạt động y tế tương ứng; Phòng Điều dưỡng toàn diện quản lý nhân viên điều dưỡng và các hoạt động điều dưỡng liên quan. Dữ liệu được phân phối trong các hệ thống kinh doanh khác nhau, chia sẻ khó khăn, cộng tác kém và hiệu quả thấp.Việc xây dựng nhu cầu thông tin nhân sự xung quanh bệnh viện cần đạt được những điều sau

Mục tiêu: (1) Cải thiện công tác xây dựng hồ sơ nhân sự của bệnh viện để có thể quản lý thống nhất và bộ phận kinh doanh lâm sàng có thể quản lý thông tin nhân sự tương ứng theo nhu cầu và thực hiện chia sẻ dữ liệu[2]. (2) Giải quyết vấn đề phối hợp giữa các bộ phận: thông tin con người liên quan đến các bộ phận chức năng khác nhau và bộ phận kinh doanh lâm sàng, đồng thời xây dựng nền tảng quản lý nguồn nhân lực để trích xuất dữ liệu thống kê, phân tích và đánh giá từ hệ thống kinh doanh. Các phân hệ chức năng của nguồn nhân lực có thể được kết nối theo chuỗi một cách hiệu quả để đảm bảo tính thống nhất của thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động.

3 hệ thống triển khai

Giới thiệu khái niệm về quy trình làm việc, tổ chức lại quy trình kinh doanh hiện tại của quản lý nhân sự, và kết nối thông tin về phát hành tuyển dụng quản lý nhân sự, thu thập hồ sơ, phỏng vấn, thông báo tuyển dụng, thiết lập hồ sơ, chấm công, tiền lương và các mô-đun khác. Người dùng có thể theo dõi và giám sát việc thực hiện hồ sơ của từng liên kết, phân tích các vấn đề trong quy trình và cải tiến việc theo dõi, thiết lập bộ quy trình kinh doanh quản lý nhân sự tiện lợi, hiệu quả, khoa học và hợp lý.Hệ thống chủ yếu bao gồm quản lý hồ sơ nhân sự, quan hệ tổ chức, quan hệ lao động, quản lý triển khai, chấm công, quản lý tiền lương, quản lý bổ nhiệm, quản lý tuyển dụng, phân tích thống kê và quản lý hệ thống[3].

3.1 Quản lý hồ sơ nhân sự

Hồ sơ nhân sự của bệnh viện chủ yếu bao gồm các thông tin của cán bộ trong biên chế, cán bộ không thuộc biên chế, nghỉ hưu, tái tuyển dụng, bốn đối tượng (sinh viên, học viên cao học, thực tập sinh, thực tập chính quy),… Các số liệu nguồn chủ yếu là thông tin tệp của bộ phận nhân sự, Bộ phận nhân sự lưu trữ thông tin và thông tin lưu trữ do khoa lâm sàng duy trì. Toàn bộ quản lý tệp bao gồm nhập dữ liệu, quản lý mục nhập tệp, truy vấn tệp toàn diện, cấu hình tệp và quản lý báo cáo liên quan. Thông qua việc xây dựng hồ sơ nhân sự, thông tin hồ sơ nhân sự của bệnh viện có thể được thông tin hóa và chuẩn hóa, không chỉ có thể hoàn thành công việc nhân sự hàng ngày hiệu quả hơn mà còn cung cấp khả năng truy cập thông tin cho các bộ phận kinh doanh khác nhau.

3.2 Quản lý tổ chức

Quản lý tổ chức bệnh viện dựa trên các chức năng của bệnh viện để thiết lập một bộ chỉ huy, phân công lao động thống nhất, quyền và trách nhiệm ngang nhau, có mục tiêu rõ ràng, quản lý có thể kiểm soát, chiều rộng phù hợp, cơ cấu phẳng, bầu không khí hài hòa, tổ chức linh hoạt và mềm dẻo. Quản lý tổ chức hiệu quả có thể tăng khả năng thực thi của tổ chức. Quản lý tổ chức chủ yếu bao gồm các thông tin liên quan như cài đặt bộ phận, cài đặt bài đăng và cài đặt nhân sự.

3.3 Quan hệ lao động

Quan hệ lao động nhằm giải quyết tranh chấp lao động giữa các nhân viên trong bệnh viện. Thực hiện quản lý thông tin toàn bộ vòng đời của cán bộ, nhân viên y tế trong bệnh viện để thực hiện việc trao đổi và truyền tải thông tin lao động. Thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin quan hệ lao động đầy đủ. Phân hệ quan hệ lao động bao gồm quản lý hợp đồng, quản lý việc làm, quản lý thôi việc và quản lý thay đổi chức danh.

3.4 quản lý triển khai

Công tác quản lý triển khai chủ yếu là quản lý nhân sự do bệnh viện thực hiện nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa con người với vạn vật và sự phối hợp giữa con người với nhau. với sự triển khai của các bộ phận khác để thực hiện quản lý nhân sự. Các vị trí sẽ được triển khai bao gồm hỗ trợ, bài viết di động, triển khai thăng tiến và luân chuyển và các loại hình khác. Quản lý triển khai bao gồm ứng dụng triển khai và quản lý triển khai. Thông qua việc quản lý thống nhất các thông tin cơ bản của việc triển khai, rất thuận tiện cho bộ phận nhân sự hoặc các bộ phận chức năng trong việc tìm hiểu về nhân sự triển khai thống kê.

3.5 Quản lý chấm công

Nó chủ yếu là để quản lý thống nhất sự tham gia của nhân viên bệnh viện. Thông tin chấm công của nhân viên có thể kết hợp với máy chấm công của bệnh viện, thuận tiện cho nhân viên kiểm tra tình trạng chấm công tương ứng bất cứ lúc nào. Phân hệ này chủ yếu có các chức năng liên quan như truy vấn điểm danh, quản lý nghỉ phép, quản lý làm thêm giờ, quản lý đi chơi, thiết lập kỳ nghỉ, quản lý ca làm việc, v.v.

3.6 Quản lý tiền lương

Mục tiêu quản lý tiền lương dựa trên việc xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, trong đó xác định, phân bổ và quản lý linh hoạt các nguyên tắc trả lương cho người lao động, chiến lược tiền lương, bậc lương, cơ cấu tiền lương và thành phần tiền lương. Quản lý tiền lương chủ yếu bao gồm thu thập thông tin tiền lương và truy vấn lương của từng cá nhân.Phân hệ được kết nối với hệ thống kế toán, tự động truyền dữ liệu lương, tạo chứng từ kế toán tương ứng, kết nối với hệ thống ngân hàng để thực hiện thanh toán lương tự động[4].

3.7 Quản lý cuộc hẹn

Phân hệ này quản lý thống nhất thông tin nhân sự được thuê của bệnh viện sáu tháng hoặc một năm, chủ yếu bao gồm thông tin cuộc hẹn cá nhân và quản lý cuộc hẹn.

3.8 Quản lý tuyển dụng

Chủ yếu để bù đắp chỗ trống trong các bệnh viện, đó là mắt xích chính của hệ thống nhân sự. Bằng cách cải tiến quy trình tuyển dụng của bệnh viện, toàn bộ quy trình tuyển dụng càng thấp càng tốt, và việc thiếu bất kỳ liên kết nào sẽ không ảnh hưởng đến việc áp dụng các liên kết khác. Quản lý tuyển dụng chủ yếu bao gồm các thông tin liên quan như đơn xin việc, kế hoạch tuyển dụng, quản lý tuyển dụng, quản lý sơ yếu lý lịch, yêu cầu tuyển dụng, quản lý thông báo, v.v.

3.9 Đánh giá năng lực kỹ thuật

Việc đánh giá nhân lực của các cơ sở y tế chủ yếu từ các khía cạnh khám chữa bệnh, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu khoa học, giảng dạy. Dữ liệu cơ bản cần được trích xuất từ ​​hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử, quản lý chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu khoa học và giảng dạy và các hệ thống kinh doanh khác. Hệ thống xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu để trích xuất hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ chất lượng y tế, hồ sơ nghiên cứu khoa học và giảng dạy của bác sĩ, điều dưỡng, đánh giá tính thống nhất của từng nhân viên y tế thông qua các tiêu chuẩn.

3.10 Cài đặt hệ thống

Cung cấp các chức năng bảo trì cho từ điển hệ thống, danh mục thông tin nhân sự, thông tin quy trình và mẫu báo cáo. Đồng thời, hệ thống xác định quyền cho người dùng của các tổ chức khác nhau theo vai trò của họ và phân quyền quản lý các quyền đối với thông tin tệp nhân viên, thống kê báo cáo và sử dụng quy trình.

4. Kết luận

Việc xây dựng hệ thống nguồn nhân lực của bệnh viện đã tăng cường sự hợp tác theo chiều ngang và giám sát theo chiều dọc giữa các khoa của bệnh viện, đồng thời áp dụng toàn diện công tác quản lý nhân sự, quản lý giảng dạy, quản lý nghiên cứu khoa học, quản lý y tế, quản lý điều dưỡng và các hệ thống khác cho các phòng ban chức năng và quản lý kinh doanh. Hợp tác và chia sẻ nguồn lực trong quản lý kinh doanh của các bộ phận khác nhau[5]. Thông qua việc xây dựng hệ thống nhân lực trong hệ thống quản lý vận hành bệnh viện, cơ sở dữ liệu thông tin nhân tài của bệnh viện được thiết lập để tạo nền tảng tương ứng cho việc liên thông thông tin và chia sẻ nguồn lực của bệnh viện.Việc đánh giá người lao động toàn diện, khách quan và khoa học hơn, giúp ích cho việc thực hiện quản lý nguồn nhân lực tinh[6].

người giới thiệu

 [1]Han Binbin. Suy nghĩ về việc thực hiện quản lý tài sản cố định tinh vi trong các bệnh viện công. Bệnh viện Trung Quốc, 2015 (9): 58-60

 [2]Li Xun. Các vấn đề chính và quan trọng trong việc xây dựng hệ thống thông tin HRP của bệnh viện. Đấu thầu Trung Quốc, 2014 (30): 34-39

 [3]Wu Fan, Peng Dandan, Yan Hua, và các cộng sự. Nói về việc áp dụng hệ thống HRP trong quản lý các bệnh viện công. Y học kỹ thuật số Trung Quốc, 2013 (7): 97-99

 [4]Zhang Xiaoli, Wang Yining. Thảo luận về việc tích hợp nền tảng HRP để giúp quản lý vận hành bệnh viện được tinh chỉnh. Kế toán doanh nghiệp thị trấn Trung Quốc, 2018 (1): 132-133

 [5]Dong Zhe. Thiết kế và phát triển hệ thống thông tin nguồn nhân lực với quản lý hiệu suất chiến lược làm cốt lõi[硕士学位论文]Đại học Đại học Trung Quốc, Thanh Đảo, 2011

 [6]Wu Min, Xu Xiaoshi. Việc áp dụng hệ thống quản lý nguồn lực bệnh viện trong quản lý tài chính bệnh viện. Kinh tế y tế Trung Quốc, 2014 (8): 78-79

Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da truc tuyen cup c1 vui vẻ!

Original text