ket qua bong da truc tuyen.com

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 12/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da truc tuyen.com

bang xep hang bong da duc

Tóm tắt: Bắt đầu từ các yêu cầu cụ thể của thanh toán đo đạc kỹ thuật đường cao tốc, bài báo này phân tích hiện trạng quản lý thanh toán đo đạc kỹ thuật đường cao tốc của nước tôi và các vấn đề đã nảy sinh, đồng thời đề xuất các biện pháp đối phó có liên quan để cải thiện việc quản lý thanh toán đo đạc kỹ thuật đường cao tốc.
Từ khóa: kỹ thuật đường cao tốc; đo lường và thanh toán; quản lý
DOI: 10.16640 / j.cnki.37-1222 / t.2016.02.069
1 Các yêu cầu cụ thể đối với việc thanh toán và đo lường kỹ thuật đường cao tốc
Đầu tiên, cần điền trung thực vào "Bảng đo trung gian", thực hiện tính toán dựa trên dữ liệu ghi trên bảng đo và thêm các công thức tính toán, sơ đồ và nhận xét có liên quan vào bảng đo và chỉ sau khi xác minh và ký tên của người có trách nhiệm Đã báo cáo. Kỹ sư giám sát thường trú phải xem xét chặt chẽ các bản sao của các tài liệu báo cáo liên quan, và nộp cho nhà thầu để bảo quản sau khi thông qua xem xét để xác minh sau.
Thứ hai, việc nộp "Chứng chỉ Bàn giao Trung cấp" tùy thuộc vào từng trường hợp. Đối với các dự án có phép đo tương đối đơn giản, phải nộp trước "Chứng chỉ giao hàng trung gian"; đối với các dự án yêu cầu hoàn thành đo đạc từng phần, phải cung cấp chứng chỉ kiểm tra chất lượng và phải nộp "Chứng chỉ giao nhận trung gian" khi hoàn thành đo lường được hoàn thành.
Thứ ba, cần thiết lập và hoàn thiện cơ chế quản lý tài khoản dự án đường cao tốc phù hợp với quy định của hợp đồng để đảm bảo tính xác thực và chính xác của công tác đo đạc công trình đường cao tốc. Việc lập sổ cái dự án cần một số hồ sơ, tài liệu làm chứng từ, như tuân thủ các quy định kỹ thuật, hợp đồng hợp đồng, bản vẽ thiết kế thi công, văn bản phê duyệt, biên bản nghiệm thu dự án.
2 Phân tích hiện trạng quản lý thanh toán đo đạc kỹ thuật đường cao tốc
2.1 Nhận thức yếu kém về quản lý đo lường và thanh toán trong kỹ thuật đường cao tốc
Hiện tại, hầu hết các nhà quản lý dự án đường cao tốc và các nhân viên đo đếm liên quan đều bỏ qua tầm quan trọng của việc quản lý đo đếm và thanh toán. Các nhà quản lý dự án chưa đầu tư đủ cho công tác quản lý đo lường và thanh toán, do thiếu kinh phí nên không cập nhật kịp thời các phương pháp đo lường, các phương pháp đo lường lạc hậu không thể nâng cao hiệu quả công việc cũng như không đảm bảo chất lượng công trình. Ngoài ra, trong thực tế quá trình quản lý đo lường và thanh toán, hiện tượng không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan và tự ý thay đổi các điều khoản hợp đồng đang diễn ra phổ biến. Điều này đương nhiên sẽ dẫn đến việc nhân viên đo lường không thể thực hiện tốt công việc đo lường với chất lượng và số lượng theo quy trình thông thường, đồng thời nó cũng làm cho công tác quản lý đo lường không thể thực hiện suôn sẻ.
2.2 Thiếu tiêu chuẩn thống nhất cho các phương pháp đo lường
Đánh giá thực trạng hiện nay, việc thiếu một tiêu chuẩn thống nhất để đo lường và phương pháp thanh toán của các dự án đường cao tốc đã dẫn đến việc các doanh nghiệp áp dụng nhiều phương pháp đo khác nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đo lường và công tác quản lý công tác đo đạc. Công việc đo đạc có thời hạn nghiêm ngặt, nhân viên đo đạc phải hoàn thành công việc đo đạc tương ứng trong thời gian quy định, vì vậy, người phụ trách công trình đường cao tốc cần cân nhắc áp dụng phương pháp tính toán thống nhất và công thức tính để đo đạc chính xác công trình đường cao tốc. Chỉ bằng cách này mới có thể đẩy nhanh tiến độ công việc đo lường, nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên đo lường, đồng thời có lợi cho việc đánh giá và xác minh kết quả đo lường của các đánh giá viên có liên quan.
2.3 Các điều khoản đo lường bất thường và các quy tắc thực hiện
"Hồ sơ mời thầu trong nước về thiết kế đường cao tốc mẫu" là tài liệu tham khảo chính cho việc đo đạc thiết kế đường cao tốc và hầu hết công việc đo đạc thiết kế đường cao tốc được thực hiện theo quy định này. Tuy nhiên, do môi trường địa lý của từng dự án đường cao tốc không giống nhau, điều khoản đo lường và quy định sử dụng cũng sẽ khác nhau, do đó một số đơn vị sẽ xây dựng điều khoản đo lường đặc biệt, điều này sẽ làm thay đổi nguyên tắc đo lường không phù hợp hoặc nội dung trong các điều khoản sẽ Được sửa đổi. Tuy nhiên, do việc rà soát các điều khoản đặc biệt này chưa được kỹ lưỡng và chặt chẽ nên trình độ kỹ thuật của các điều khoản còn thấp, nhiều nội dung của các điều khoản chưa được chuẩn hóa đầy đủ. Đồng thời, ngay cả khi một số dự án sử dụng mệnh đề đo lường tổng hợp, họ cũng bổ sung nội dung của mệnh đề đo lường, dẫn đến thiếu công thức áp dụng đo lường, làm tăng thêm khó khăn cho công tác kế toán đo lường. Ngoài ra, quy định thực hiện đo đạc công trình đường cao tốc chỉ quy định công tác đo đạc của các tiểu dự án, quy định cho các tiểu dự án sau chưa rõ ràng, chi tiết, người nhận tiền chủ yếu thu tiền theo chi tiết, sẽ khiến người nộp tiền và Việc ghi nhận đối tượng thanh toán không đồng nhất, dễ gây ra tranh chấp.
3 Các biện pháp đối phó để tăng cường quản lý đo lường và thanh toán trong kỹ thuật đường cao tốc
3.1 Tăng cường quản lý công tác đo lường và thanh toán trong giai đoạn đầu của dự án
Để làm tốt công tác quản lý đo đạc và thanh toán sơ bộ các dự án đường cao tốc, chúng ta phải bắt đầu từ những khía cạnh sau. Trước tiên, cần nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ đo lường và thanh toán, không ngừng học hỏi các lý thuyết và kỹ năng nghiệp vụ mới để có thể hiểu chính xác và nắm bắt các điểm chính của các quy định kỹ thuật khác nhau và thông thạo các bản vẽ thiết kế xây dựng có liên quan. và tài liệu. Thứ hai, cần xây dựng hệ thống sổ cái đo lường và thanh toán khoa học, hợp lý. Tất cả các bản vẽ và tài liệu thiết kế kỹ thuật phải được xem xét nghiêm ngặt, kết quả rà soát phải được báo cáo kịp thời cho các đơn vị và bộ phận liên quan và có thể lập sổ cái sau khi xác nhận. Thứ ba, sổ cái chi tiết số lượng dự án và sổ cái thanh toán đo lường phải được lập trên cơ sở danh mục số lượng của dự án. Điều này là do đơn vị đo lường và quản lý thanh toán cơ bản nói chung là các tiểu dự án nên việc phân chia tiểu dự án phải được xác định cụ thể, do đó phải phân chia chi tiết các bộ phận hoặc tiểu dự án.
3.2 Tăng cường công tác quản lý đo lường và thanh toán trong giai đoạn xây dựng
Việc cải tiến công tác quản lý đo lường và thanh toán cũng nên bắt đầu từ giai đoạn xây dựng, trước hết phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đo lường khi đo đạc, giá trị ròng được quy định trong bản vẽ thiết kế, tình hình thi công tại chỗ và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng. phải kết hợp chặt chẽ để tiến hành lượng công trình Đo đạc chính xác. Thứ hai, các hạng mục kỹ thuật không thay đổi phải được đo lường chính xác, không thể tính toán các hạng mục không có trong danh sách. Cuối cùng, số lượng dự án xây dựng phải được đo lường trên cơ sở chất lượng dự án đạt tiêu chuẩn.
3.3 Thiết lập một khái niệm đúng đắn về thủ tục yêu cầu bồi thường
Trong công tác đo lường và thanh toán, thủ tục yêu cầu bồi thường là đòi hỏi nhiều kỹ năng nhất, đồng thời cũng phức tạp nhất. Do đó, công việc yêu cầu bồi thường phải được chú ý nhiều hơn và các thủ tục pháp lý cho việc yêu cầu bồi thường phải được quy định. Trước hết, quá trình xem xét các mục yêu cầu phải được kiểm soát chặt chẽ và số lượng chính xác của yêu cầu phải được tính toán bằng cách kết hợp các thông số kỹ thuật tương ứng và dữ liệu được ghi lại tại chỗ. Thứ hai, tìm hiểu các điều khoản khiếu nại liên quan trong hợp đồng dự án do nhà thầu thực hiện và yêu cầu bộ phận hoặc cá nhân có liên quan theo các điều khoản hợp đồng này để nhận được một số tiền bồi thường nhất định. Bài viết này được cung cấp bởi wWw.DyLw.NeT, tờ báo chuyên nghiệp đầu tiên viết báo cáo giáo dục và dịch vụ viết và xuất bản, chào mừng bạn đến với dYlw.nET
4. Kết luận
Trước thực trạng quản lý thanh toán đo đạc công trình đường cao tốc, chỉ khi thực hiện đúng yêu cầu thanh toán đo đạc, tăng cường quản lý thanh toán đo đạc trong giai đoạn đầu và giai đoạn xây dựng của dự án, xây dựng khái niệm đền bù đúng đắn thì chúng ta mới thực sự làm tốt công tác quản lý đo đạc kỹ thuật đường cao tốc.

Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da truc tuyen.com vui vẻ!

Original text