ket qua bong da tbn hom nay

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 13/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da tbn hom nay

bong da so tv

Tóm tắt: Với sự phát triển kinh tế nhanh chóng của nước ta, ngành xây dựng đang phát triển nhanh chóng và sâu rộng. Trong kỹ thuật xây dựng, quy hoạch và thiết kế, xây dựng tòa nhà, quản lý vận hành, ... là những giai đoạn cần thiết của các công việc thiết kế dự án khác nhau, và trong những giai đoạn này, công việc khảo sát liên quan là không thể thiếu, còn đo đạc và bản đồ xây dựng là trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn ban đầu của Công trình khảo sát được thực hiện trong công việc này là một loại công việc cơ bản, chất lượng của công tác cơ bản liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của việc xây dựng mỗi công trình.
Từ khóa: xây dựng công trình; công nghệ đo đạc và bản đồ; chất lượng công trình
DOI: 10.16640 / j.cnki.37-1222 / t.2016.02.077
Đo đạc và bản đồ là hình dạng, kích thước, vị trí không gian và các thuộc tính của các yếu tố địa lý tự nhiên hoặc các cơ sở nhân tạo trên bề mặt. Khảo sát kỹ thuật là nghiên cứu lý thuyết, công nghệ và phương pháp khảo sát ở các giai đoạn thiết kế, xây dựng. Xây dựng dự án cung cấp dữ liệu đo đạc chính xác và bản đồ tỷ lệ lớn để đảm bảo việc lựa chọn địa điểm dự án là hợp lý, thực hiện xây dựng và quản lý hiệu quả theo thiết kế. Trong quá trình đo đạc kỹ thuật không để xảy ra sai sót, nếu sai sót một chút số liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Vì vậy, trong công tác khảo sát xây dựng phải đảm bảo tính chính xác của số liệu đo đạc và bản đồ. Quan tâm đến chất lượng công tác đo đạc và bản đồ là điều kiện tiên quyết để thi công có hiệu quả.
1 Nội dung chính của công tác đo đạc và bản đồ xây dựng
1.1 Thiết lập mạng lưới kiểm soát xây dựng trước khi xây dựng
(1) Kiểm soát xây dựng yêu cầu mạng lưới kiểm soát mặt phẳng và độ cao trong khu vực ban đầu làm cơ sở để định vị tòa nhà.
(2) Hệ tọa độ của mạng lưới điều khiển mặt phẳng xây dựng phải phù hợp với hệ tọa độ được sử dụng trong thiết kế kỹ thuật.
(3) Điểm mạng kiểm soát phải đáp ứng các yêu cầu đo lường cụ thể của địa điểm xây dựng.
1.2 Định vị công trình, đặt móng và khảo sát chi tiết và thiết lập
Các công trình công nghiệp và dân dụng nên dựng các thanh dây hoặc cọc khống chế xung quanh các công trình xây dựng bằng bê tông, chú ý bảo quản đúng cách.
1.3 Vẽ các bản vẽ hoàn thiện
Bản vẽ tổng thể khi xây dựng cần được đo đạc trên các điểm khống chế xây dựng hiện có. Khi các điểm khống chế hiện có bị phá hủy phải khôi phục kịp thời, đảm bảo độ chính xác của các điểm chi tiết đo được.
1.4 Quan sát biến dạng của các tòa nhà trong quá trình xây dựng và vận hành
(1) Đối với các công trình kỹ thuật lớn hoặc quan trọng, việc đo biến dạng phải được lập kế hoạch tổng thể trong quá trình thiết kế xây dựng.
(2) Chu kỳ đo biến dạng cần được điều chỉnh theo các yếu tố khác nhau, bao gồm: đặc điểm của công trình, điều kiện địa chất của khu công trình, yêu cầu về độ chính xác, tốc độ biến dạng, v.v.
(3) Chu kỳ quan trắc độ lún của các tòa nhà cao tầng nên quan trắc 1-2 tầng một lần và tổng số lần quan trắc đối với các công trình khác không được ít hơn 5 lần.
(4) Điểm quan sát độ lún của móng nên chôn trên sàn móng.
2 Phương pháp đo đạc xây dựng tòa nhà hiện đại
2.1 Khảo sát lý thuyết điều chỉnh
Do thiết bị đo không đủ độ chính xác, sự can thiệp và ảnh hưởng của các yếu tố con người và các điều kiện tự nhiên, bất thường bên ngoài nên không thể tránh khỏi sai số trong quá trình đo. Để giảm sự xuất hiện sai số và nâng cao chất lượng kết quả đo, cần có những quan sát thừa, những quan sát thừa chắc chắn sẽ tạo ra sai sót. Đo lường và đánh giá là để giải quyết vấn đề thu được giá trị quan sát đáng tin cậy nhất trong khi tạo ra sai số trong kết quả quan sát. Nguyên tắc điều chỉnh phép đo là "phương pháp bình phương nhỏ nhất".
2.2 Các lý thuyết và phương pháp thiết kế tối ưu hóa mạng điều khiển
Có phương pháp phân tích và phương pháp mô phỏng để tối ưu hóa mạng lưới điều khiển công trình.
Phương pháp giải tích: Xây dựng hàm mục tiêu và các điều kiện ràng buộc dựa trên lý thuyết thiết kế tối ưu, và giải giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm mục tiêu. Nói chung, chất lượng mạng như độ chính xác, độ tin cậy và chi phí xây dựng mạng sẽ được sử dụng như các hàm mục tiêu hoặc các ràng buộc.
Phương pháp mô phỏng: Là một thuật toán thử nghiệm, phương pháp mô phỏng đòi hỏi một phần mềm ưu việt, ngoài chức năng điều chỉnh chung cơ bản, phần mềm này còn cần có sự đa dạng, trực quan và trực quan của kết quả đầu ra.
3 Chìa khóa của việc ứng dụng công nghệ đo đạc và bản đồ xây dựng
3.1 Chuẩn bị sơ bộ trước khi chính thức triển khai công tác đo đạc và bản đồ
Trước khi tiến hành khảo sát và lập bản đồ chính thức, các nhân viên liên quan nên làm tốt công việc sơ bộ của dự án. Bao gồm việc kiểm tra các bản vẽ thiết kế xây dựng, nhận thức về cấu trúc tổng thể của nó và nắm bắt tốt trục trung tâm hiện có. Thứ hai, nhân viên cũng cần khảo sát địa điểm thi công theo bản vẽ thiết kế, kịp thời bổ sung, sửa chữa những thiếu sót hoặc sai sót. Thứ ba, cần chuẩn bị trước các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác đo đạc và bản đồ, bố trí nhân sự hợp lý.
3.2 Định vị và bố trí các công trình xây dựng
Trước hết, trong quá trình xây dựng dự án, các nhân viên liên quan cần phải nhiều lần kiểm tra, đo đạc thiết lập các vạch và vạch khống chế độ cao liên quan đến công trình và tòa nhà, đồng thời lập hồ sơ số liệu chi tiết cho đến khi đạt được các yêu cầu liên quan. gặp. Sau đó, thiết lập mạng khống chế trục, phân chia các điểm cọc bên trong mạng khống chế bằng phương pháp mặt cắt dòng chảy và sử dụng phương pháp mượn đường để khảo sát và lập bản đồ. Cuối cùng, sau khi mạng lưới kiểm soát được thiết lập, dữ liệu đo được cần được kiểm tra lại nhiều lần và kết quả phải đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan.
3.3 Độ chính xác của đo đạc và bản đồ xây dựng
(1) Độ chính xác của mạng lưới kiểm soát xây dựng. Việc xác định chính xác độ chính xác của mạng lưới khống chế công trình có ý nghĩa rất lớn. Các yêu cầu cần được xác định dựa trên độ lệch cho phép (tức là dung sai xây dựng) sau khi xây dựng xong công trình. Nếu các yêu cầu về độ chính xác không được tùy chỉnh, sẽ có các vấn đề như khối lượng công việc tăng lên, thời gian thi công kéo dài hoặc không đáp ứng được yêu cầu xây dựng và dễ xảy ra tai nạn về chất lượng. Nhiều yếu tố như bản chất của dự án, vật liệu xây dựng, phương pháp xây dựng và hình thức kết cấu đều là những yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết lập độ chính xác.
(2) Độ chính xác đo của trục trung tâm của tòa nhà. Độ chính xác của trục trung tâm của một tòa nhà đề cập đến độ chính xác của vị trí tương đối của tòa nhà được đo và mạng lưới kiểm soát, đường đỏ của tòa nhà hoặc tòa nhà ban đầu.
(3) Độ chính xác của việc thiết lập chi tiết của các tòa nhà. Độ chính xác lofting của chi tiết tòa nhà đề cập đến độ chính xác loft của từng phần của tòa nhà so với trục chính. Phương pháp xây dựng và vật liệu được sử dụng trong tòa nhà sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của bố cục chi tiết của tòa nhà.
3.4 Nghiệm thu hoàn thành
Việc hoàn thành xây dựng công trình không có nghĩa là kết thúc công trình, công trình hoàn thiện còn phải bao gồm cả công việc khảo sát hoàn thành cuối cùng. Để đảm bảo chất lượng công trình, báo cáo đo đạc hoàn công phải dựa trên cơ sở đo đạc thực tế công trình.
4. Kết luận
Công nghệ đo đạc và bản đồ xây dựng đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ công trình, là mắt xích quan trọng không thể không kể đến, độ chính xác của công tác đo đạc và bản đồ quyết định chất lượng của công trình. Mỗi liên kết xây dựng công trình đều cần đến công tác đo đạc và bản đồ để cung cấp số liệu và bản vẽ chính xác, tránh thất thoát đáng kể nhân lực, vật lực trong công trình cần đảm bảo chất lượng công tác trắc địa. Trắc địa kỹ thuật hiện đại đã dần bước vào kỷ nguyên khoa học số hóa và tự động hóa, nhưng nó vẫn rất cần được chúng ta quan tâm. Bài viết này được cung cấp bởi wWw.DyLw.NeT, tờ báo chuyên nghiệp đầu tiên viết báo cáo giáo dục và dịch vụ viết và xuất bản, chào mừng bạn đến với dYlw.nET
người giới thiệu:
 [1]Zhang Wenwei. Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong khảo sát kỹ thuật[J]Kỹ thuật giá trị, 2011 (06).
 [2]Shen Chunguang, Zheng Chengjuan. Ứng dụng công nghệ đo đạc và bản đồ hiện đại trong khảo sát kỹ thuật[J].Technology Wind, 2009 (18).
 [3]Ma Chen. Nghiên cứu về sự phát triển và triển vọng của công nghệ đo lường[J].Science and Technology Innovation Herald, 2009 (08).
 [4]Wang Dan. Sự phát triển và nhu cầu của ngành khảo sát kỹ thuật[J]Bản tin Đo đạc và Bản đồ, 2003 (04).
 [5]Wang Chao, Lei Chengwei, Zheng Wei. Về việc áp dụng công nghệ đo đạc và bản đồ mới trong khảo sát kỹ thuật[J]Kiến trúc Sơn Tây, 2010 (26).
 [6]Liang Rufu. Nói về ứng dụng của phát hiện biến dạng cao trong phát hiện cọc móng công trình và những vấn đề cần chú ý[J]Những người bạn của Khoa học, 2010 (12).

Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da tbn hom nay vui vẻ!

Original text