ket qua bong da tay ban nha

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da tay ban nha

24h the thao bong da ngoai hang anh

Tóm tắt: Mục tiêu: Phân tích hiệu quả ứng dụng của chẩn đoán đáp ứng da giao cảm (SSR) ở bệnh nhân rối loạn hòa âm. Phương pháp: Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2020, 30 bệnh nhân bị rối loạn hài hòa được nhận vào nhóm nghiên cứu; 30 người khỏe mạnh trong cùng thời kỳ được ghép làm nhóm tham chiếu. Đo hai bộ SSR, phân tích hai bộ biên độ SSR và độ trễ ban đầu SSR. Kết quả: Biên độ SSR của chi trên và chi dưới của nhóm nghiên cứu thấp hơn đáng kể so với nhóm tham chiếu, và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,01); độ trễ ban đầu SSR của chi trên và chi dưới của nghiên cứu nhóm này cao hơn nhóm tham chiếu có ý nghĩa thống kê và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,01). Kết luận: Xét nghiệm SSR ở bệnh nhân rối loạn hấp thụ có thể giúp xác nhận xem bệnh nhân có rối loạn chức năng tự chủ hay không, từ đó hỗ trợ chẩn đoán bệnh nhân rối loạn hấp thụ.


Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da tay ban nha vui vẻ!

Original text