ket qua bong da cup c1

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da cup c1

ket qua bong da net

Tóm tắt: Mục tiêu: Tìm hiểu giá trị lâm sàng của thuốc tiêm Danshen ligustrazine kết hợp với clopidogrel hydrochloride và aspirin trong điều trị nhồi máu não cấp. Phương pháp: Từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2020, 52 bệnh nhân nhồi máu não cấp được tiếp nhận và chia thành 2 nhóm theo các phương pháp điều trị khác nhau, mỗi nhóm 26 trường hợp. Nhóm đối chứng được điều trị bằng clopidogrel hydrochloride + aspirin; nhóm thử nghiệm được điều trị bằng clopidogrel hydrochloride + aspirin kết hợp với tiêm Danshen Ligustrazine. So sánh hiệu quả điều trị của hai nhóm. Kết quả: Điểm chất lượng cuộc sống (Barthel) của nhóm thực nghiệm sau điều trị cao hơn nhóm chứng và điểm suy giảm thần kinh (NIHSS) thấp hơn nhóm chứng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05);) Và nồng độ axit lysophosphatidic (LPA) thấp hơn so với nhóm đối chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); tổng tỷ lệ hiệu quả của nghiệm thức cao hơn nhóm đối chứng có ý nghĩa thống kê, sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết luận: Thuốc tiêm Danshen ligustrazine kết hợp hydroclopidogrel và aspirin có tác dụng điều trị nhồi máu não cấp, có tác dụng làm giảm huyết khối, bảo vệ chức năng thần kinh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh.


Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da cup c1 vui vẻ!

Original text