kẻt qua bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 26/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về kẻt qua bong da

m.bong da 24h

1. Giới thiệu


Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và kinh tế, xã hội của chúng ta đã bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng về kinh tế và giáo dục, việc thiếu năng lực thực hành và thực hành của sinh viên tốt nghiệp đại học đã trở thành một vấn đề phổ biến. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài trong các trường cao đẳng, đại học, đào tạo nhân tài định hướng ứng dụng, đáp ứng tiền tuyến của sản xuất và dịch vụ xã hội, nhân tài phục vụ quản lý đáp ứng nhu cầu xây dựng kinh tế và đời sống, nhanh chóng kết nối lý luận của học sinh nghiên cứu và thực hành ứng dụng để đạt được mục tiêu mềm, và họ đã trở thành sinh viên đại học ngày nay Trau dồi các vấn đề chính cần được giải quyết khẩn cấp,


Tuy nhiên, tình hình thực tế của trường chúng ta là sinh viên đại học phải đối mặt với việc ra trường không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp, nhất là khả năng thực hành còn xa so với yêu cầu thực tế. Do trường chúng tôi là trường đại học bình thường của tỉnh, mới được sáp nhập và nâng cấp trong những năm gần đây nên sức mạnh phần cứng tương đối yếu, vì nhiều lý do nên chất lượng chung của sinh viên có khoảng cách nhất định so với các trường đại học trọng điểm trong nước. Tuy nhiên, chuyên ngành quản lý tài sản, với tư cách là một chuyên ngành trước đây ở trường đại học của chúng tôi, đã tích lũy được một lượng tích lũy lý thuyết giảng dạy nhất định và sự gắn bó giữa trường học với doanh nghiệp. Dựa trên những điều trên, trường đại học của chúng tôi định vị các tài năng chuyên môn được đào tạo bởi chuyên ngành quản lý tài sản để nuôi dưỡng các tài năng ứng dụng với ý thức đổi mới và khả năng thực hành kỹ thuật, đồng thời chú ý đến việc trau dồi khả năng sáng tạo và khả năng quản lý của sinh viên. Trong giai đoạn này, việc thiết kế các liên kết dạy học thực hành của chương trình học chiếm một vị trí quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài, giúp học sinh học sâu và hiểu kiến ​​thức lý thuyết, trau dồi khả năng giải quyết vấn đề và giúp học sinh nâng cao khả năng ứng dụng kỹ thuật và phẩm chất thực tế của họ.


2 Thực trạng giảng dạy thực hành chuyên ngành quản lý tài sản


Là một nghề mới, quản lý tài sản tích hợp quản lý, xây dựng, điện tự động hóa và các lĩnh vực khác. Những gì nó trau dồi là có quản lý thiết bị tài sản, quy hoạch tài sản và dịch vụ tài sản, cũng như nghiên cứu khoa học và quản lý sản xuất liên quan đến các lĩnh vực trên. Liên ngành các chuyên gia. Chuyên ngành này gắn liền với cuộc sống hàng ngày, có tính lý luận và tính thực tiễn cao. Đặc điểm của chuyên ngành là có nhiều chủ đề, nội dung đa dạng; yêu cầu kỹ năng giao tiếp và quản lý vững vàng, hoạt động thực tiễn nhiều. cần thiết để trau dồi kỹ năng thực hành và kỹ năng làm việc thực tế của sinh viên. Hầu hết sinh viên đều đi làm những công việc ở mức cơ bản sau khi tốt nghiệp, điều này đòi hỏi những gì họ học được phải nhanh chóng chuyển thành khả năng làm việc thực tế. Vì vậy, cần tăng cường tu dưỡng và rèn luyện khả năng thực hành của học sinh. Tuy nhiên, do kinh phí còn thiếu và điều kiện thực hành thí nghiệm đã lâu nên việc trau dồi khả năng thực hành của sinh viên quản lý tài sản của trường ta chỉ từ thiết kế tốt nghiệp là chưa đủ, cần tăng cường xây dựng giáo trình. thiết kế liên kết dạy học thực hành. Thiết kế chương trình giảng dạy là một mắt xích quan trọng trong việc trau dồi khả năng thực hành, và nó là một cuộc điều tra toàn diện về các lĩnh vực khác nhau. Thí nghiệm môn học phối hợp chặt chẽ với môn học, mục tiêu đơn lẻ rõ ràng, có thiết bị thí nghiệm hỗ trợ và sách hướng dẫn thí nghiệm, đồ án tốt nghiệp kéo dài thời gian, mỗi học viên đề tài khác nhau. Thiết kế tốt nghiệp không thể thay thế thiết kế chương trình giảng dạy, và thiết kế chương trình giảng dạy đóng vai trò bổ sung cho thiết kế tốt nghiệp. Đánh giá kinh nghiệm giảng dạy của tác giả, việc thiết kế liên kết giảng dạy thực tế trong một thời gian dài có những bất cập sau:


(1) Nội dung quá cũ và thiết lập không hợp lý. Nội dung khóa học tương đối lạc hậu, không theo dõi được sự phát triển và thay đổi của công nghệ mới cũng như không thay đổi theo các yếu tố như khả năng thực tế của học viên và mục tiêu đào tạo, nội dung giảng dạy thực tế đã quá cũ.


(2) Đề tài thiết kế còn đơn điệu. Hàng chục sinh viên cả chuyên ngành và lớp cùng sử dụng một chủ đề dẫn đến tình trạng đạo văn nghiêm trọng, cá nhân sinh viên thiếu ý thức tham gia, hiệu quả của việc thiết kế chương trình giảng dạy không rõ ràng.


(3) Hình thức dạy học quá đơn điệu. Phần lý thuyết quá nhiều, nội dung xa rời thực tế, ít lồng ghép với ứng dụng thực tế, tính liên kết tương quan chưa chặt chẽ.


3 Dạy thực hành sáng tạo


Trước những vấn đề tồn tại nêu trên, tác giả đã đề xuất một số biện pháp đối phó, và đã đạt được những kết quả đáng kể trong thực tế giảng dạy. Tuyên bố cụ thể như sau:


(1) Lựa chọn các chủ đề để giảng dạy thực tế


Khi xác định câu hỏi của học sinh, cần thực hiện những điểm sau:


1) Các chủ đề tổng hợp nên bao gồm càng nhiều điểm kiến ​​thức của khóa học này và các khóa học liên quan càng tốt, và các điểm chính và khó trong đề cương nên được tham gia càng nhiều càng tốt, điều này có lợi cho việc đào sâu và mở rộng kiến ​​thức.


2) Cần xem xét đầy đủ sự khác biệt của cá nhân, đặc điểm tâm lý, cấu trúc kiến ​​thức và các yếu tố khác của học sinh. các câu hỏi nên có độ khó vừa phải và dễ.


3) Tính thực dụng. Cung cấp một nền tảng thực tế để sinh viên so sánh, phân tích và thí nghiệm. thực hành. Đối với những người phát hiện đạo văn, có thể đưa ra các hình phạt như trừ điểm thích đáng, tránh tình trạng lười biếng mà điểm cao lại thấp sức lực.


(2) Thiết kế các liên kết dạy học lý thuyết


Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học trên lớp, thực hiện dạy học tương tác thầy - trò, khuyến khích học sinh chủ động, khám phá.


Quá trình dạy học là một quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh. . Cái gọi là tương tác dạy học là coi quá trình dạy học là quá trình phát triển năng động và tương tác với tích hợp dạy và học, coi hoạt động dạy là quá trình giao tiếp hiệu quả giữa giáo viên và học sinh. Để thực hiện hiệu quả việc dạy học tương tác giữa giáo viên và học sinh, giáo viên phải có các yêu cầu sau:


1) Giới thiệu về khóa học ban đầu của học kỳ: Khóa học mới nhấn mạnh đến việc giới thiệu khóa học, tình hình của chuyên ngành và sự hữu ích trong học tập và làm việc sau này. Vào đầu học kỳ, giáo viên nên thực hiện các hoạt động giới thiệu môn học để học sinh nắm được nội dung chung của môn học, thực trạng của chuyên ngành, vai trò trong học tập và công việc sau này. Trước khi đến lớp, cần tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động xem trước có hiệu quả, sử dụng nhiều hình thức như kiểm tra tài liệu, tìm hiểu vấn đề thực tế để lập dàn ý hoặc nội dung xem trước nhằm khuyến khích học sinh xem trước, kiểm tra phù hợp trước khi lên lớp hoặc trước lớp.


2) Đặt mục tiêu học tập: Xác lập mục tiêu học tập của từng lớp theo nội dung giảng dạy và tình hình thực tế của học sinh Thiết kế mục tiêu cần cụ thể, rõ ràng, đồng thời có thứ bậc và hoạt mục tiêu khả năng và mục tiêu giá trị.


3) Các trường hợp và câu hỏi khéo léo: Tạo ra một tình huống giảng dạy cụ thể và sinh động xoay quanh mục tiêu giảng dạy và mục tiêu học tập của khóa học. Ví dụ, nếu một dự án quản lý tài sản trưởng thành là nền tảng, thì nhiều phương pháp và hình thức được sử dụng để trình bày tình huống giảng dạy để kích thích tư duy, hứng thú và đam mê tìm hiểu của học sinh.


4) Thiết kế các bài tập lớn dựa trên các vấn đề thực tế để nâng cao khả năng giải quyết vấn đề thực tế của học sinh: truyền cảm hứng và tổ chức học sinh thực hiện các hoạt động học tập hợp tác, thắc mắc và tự chủ. Nhấn mạnh việc tổ chức học sinh thực hiện học tập hợp tác nhóm. Giáo viên hỏi hơn 10 câu hỏi trong lớp. Tổng thời gian giáo viên giảng dạy khống chế trong vòng 30 phút, thời gian học sinh suy nghĩ, tìm tòi không dưới 15 phút. (3) Thiết kế khóa học


Theo mục tiêu đào tạo của chuyên ngành này, việc lựa chọn nội dung chương trình giảng dạy toàn diện của chuyên ngành không chỉ cần kết hợp với các tiết học tiền đề để củng cố nội dung giảng dạy mà còn phải có tính thực tiễn và tính mới. vấn đề thực tế thành nội dung dạy học.Chọn đồ án kĩ thuật trưởng thành, đặc trưng và thiết thực, phù hợp để dạy học làm nội dung chương trình. Trong thiết kế khóa học, giáo viên cung cấp lựa chọn chủ đề và khuyến khích sinh viên chọn chủ đề một cách độc lập. Cố gắng thiết lập các khóa học khác nhau trong nội dung thiết kế khóa học, hướng dẫn sinh viên gắn lý thuyết với thực hành, đồng thời trau dồi cho sinh viên khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế. Trong thiết kế chương trình giảng dạy, giáo viên đưa ra lựa chọn chủ đề và khuyến khích học sinh chọn chủ đề một cách độc lập. Vì vậy, giáo viên phải khuyến khích học sinh chọn chủ đề một cách độc lập, và học sinh không muốn chọn chủ đề một cách độc lập có thể sử dụng chủ đề của giáo viên.


(4) Sự thay đổi vai trò của giáo viên


Tăng cường nghiên cứu lý thuyết chương trình mới, thay đổi tư duy giáo dục và dạy học, cập nhật các quan niệm dạy học. Hướng dẫn của giáo viên thể hiện đầy đủ nguyên tắc kết hợp Hỏi và Đáp cá nhân và thảo luận tập trung. Trong quá trình hướng dẫn, chúng tôi chủ yếu áp dụng phương pháp phân tích tập trung và thảo luận nhóm lớn đối với các bài toán tổng hợp. Người thầy chủ yếu đóng vai trò chủ đạo trong đó. Đồng thời, chúng ta phải giỏi phát hiện ra một số lỗi cá nhân và sửa chữa chúng kịp thời bằng cách sử dụng các phương pháp hỏi đáp cá nhân. Sự kết hợp hợp lý giữa các vấn đề chung và cá nhân đóng vai trò hướng dẫn của giáo viên. Trong toàn bộ quá trình thiết kế, giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết những bài toán khó, phát huy hết tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Giáo viên phải thực hiện nghiêm túc chế độ nghỉ phép, không cho điểm những em nghỉ quá 1/3. Kết quả thiết kế hoàn toàn dựa trên thành tích của từng sinh viên trong thiết kế, và không liên quan gì đến kết quả của lớp lý thuyết, để sinh viên biết rằng mọi người đều ở cùng một vạch xuất phát, đối mặt với những cơ hội và thách thức như nhau. Kiểm tra dữ liệu và thu thập thông tin rèn luyện khả năng tiếp thu kiến ​​thức mới của học sinh. Để giải quyết một vấn đề và đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề xuất những ý tưởng mới và kế hoạch mới, đồng thời trau dồi tư duy và nhận thức đổi mới của học sinh. Cố gắng giải quyết các vấn đề gặp phải trong thí nghiệm đã cải thiện khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của họ. Viết báo cáo trên cơ sở phân loại và phân tích số liệu thí nghiệm đã rèn luyện tư duy logic và kỹ năng viết của học sinh.


3. Kết luận


Để ươm mầm những tài năng tiên tiến theo định hướng ứng dụng, có năng lực học tập cao, năng lực đổi mới, năng lực thực hành, chúng ta phải hết sức coi trọng việc liên kết dạy học thực hành trong giáo dục bộ môn. Bằng cách nâng cao khả năng thực hành của sinh viên, sinh viên có thể liên tục học hỏi kiến ​​thức mới, mở ra chân trời mới và nâng cao kỹ năng mới trong thực tế. Việc sử dụng tài nguyên giảng dạy và thiết bị nghiên cứu khoa học hiện có để đạt được cấu hình tốt nhất của con người và sự vật, đạt kết quả dạy học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục quản lý tài sản, trau dồi tài năng quản lý tài sản tinh vi, chuyên nghiệp mới có ý nghĩa thực tiễn và giá trị ứng dụng nhất định.


Chúc các bạn đọc tin kẻt qua bong da vui vẻ!

Original text