kết quả bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 22/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về kết quả bong da

xem bong da hd

【Tóm tắt】 Để nâng cao hơn nữa kết quả giảng dạy của các khóa đào tạo thực hành, bài viết này đề xuất các cải tiến tương ứng để giải quyết các vấn đề về đội ngũ giảng viên không đủ, lựa chọn nội dung giảng dạy không phù hợp, thiếu nguồn tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy lạc hậu, đơn giản và một- đánh giá mặt và đánh giá trong các khóa đào tạo hiện tại.
[Từ khóa]công nghệ phần mềm; giảng dạy khóa đào tạo thực tế; các vấn đề; biện pháp đối phó
Chuyên ngành công nghệ phần mềm chủ yếu là đào tạo các chuyên gia phát triển phần mềm, những người có yêu cầu cao về khả năng vận hành thực tế, sự đổi mới và hệ thống. Do đó, các khóa đào tạo công nghệ phần mềm hiệu quả có thể củng cố kiến ​​thức lý thuyết cho học viên, nâng cao khả năng thực hành của học viên, giúp học viên hoàn thiện hơn về phát triển phẩm chất nghề nghiệp, khả năng ứng dụng kỹ thuật chuyên nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp.
1. Tổng quan về khóa đào tạo
Khóa đào tạo công nghệ phần mềm nhằm làm chủ công nghệ “thực hành” của công nghệ phần mềm, nhằm hoàn thiện việc kết nối tốt hơn với nhu cầu của doanh nghiệp. Hiện nay, các khóa đào tạo thực hành cho chuyên ngành công nghệ phần mềm chủ yếu được chia thành ba loại: (1) Thiết kế khóa học: Sau khi học một khóa học, sử dụng kiến ​​thức đã học trong khóa học để hoàn thành một chủ đề toàn diện liên quan đến nội dung khóa học. (2) Dự án đào tạo học kỳ: Vào cuối mỗi học kỳ, một khóa đào tạo kỹ năng được cung cấp để tích hợp kiến ​​thức của nhiều khóa học chính trong học kỳ này. Nói chung, sinh viên được yêu cầu hoàn thành một dự án nhỏ hoặc một mô-đun chức năng của một dự án lớn. (3) Đào tạo toàn diện: lớp đào tạo kỹ năng sử dụng toàn diện toàn bộ kiến ​​thức chương trình chuyên môn. Sinh viên phải hoàn thành một ứng dụng doanh nghiệp dựa trên web có quy mô tương đối lớn.
2. Các vấn đề trong việc giảng dạy các khóa đào tạo công nghệ phần mềm
Qua tìm hiểu, thực trạng hiệu quả giảng dạy kém của các khóa đào tạo công nghệ phần mềm đang diễn ra phổ biến, mặc dù các khóa đào tạo kéo dài suốt quá trình học tập của học viên nhưng thực tế hiệu quả còn nhiều vấn đề:
(1) Giáo viên tương đối yếu
Các khóa đào tạo về công nghệ phần mềm có yêu cầu tương đối cao về kinh nghiệm thực hiện dự án của giáo viên, tuy nhiên, nhiều giáo viên trong các khóa đào tạo hiện nay chủ yếu tham gia giảng dạy chính khóa và thiếu kinh nghiệm phát triển các dự án công nghệ phần mềm trong doanh nghiệp. Với kinh nghiệm phát triển dự án không đủ, những giáo viên này khó có thể nắm bắt chính xác những điểm chính và khó của việc phát triển dự án trong thực tế, và cũng khó dạy cho học sinh các hình thức tổ chức, quy trình cụ thể, biện pháp phòng ngừa và các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình phát triển dự án thực tế. thông qua các ví dụ.
(2) Nội dung giảng dạy của khóa đào tạo bị lệch lạc
Dạy học thực hành là sử dụng các dự án thực như các trường hợp, hầu hết bắt nguồn từ các hệ thống thông tin đã hoặc đang thực sự được đưa vào sử dụng, để cho học sinh thấy rõ hơn tất cả các khía cạnh của quá trình phát triển từ phân tích nhu cầu đến triển khai thử nghiệm, để học sinh có thể Học trong thực hành, nhưng nhiều trường hợp đào tạo thường có quy mô lớn, thời gian giảng dạy hạn chế, trong thời gian ngắn học viên không thể nắm được tổng thể dự án, cũng như không hiểu được toàn bộ quy trình xây dựng dự án liên quan. Ngoài ra, nhiều bài dự án xét nhiều vấn đề, cấu trúc tương đối phức tạp, sử dụng một số phương tiện kỹ thuật nên những nội dung này khó hiểu và càng khó hơn đối với sinh viên mới nắm vững kiến ​​thức cơ bản về công nghệ phần mềm.
3. Biện pháp giải quyết các vấn đề trong giảng dạy trong các khóa đào tạo thực hành
Trước những vấn đề tồn tại trong giảng dạy các khóa đào tạo thực hành và tác động của chúng đến hiệu quả giảng dạy của các khóa đào tạo thực hành, nhằm nâng cao hiệu quả năng lực thực hành của sinh viên và trau dồi phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên, chúng tôi phân tích và đưa ra các biện pháp giải quyết như sau:
(1) Tăng cường kỹ năng nghề nghiệp của giáo viên trong các khóa đào tạo
Kinh nghiệm phát triển dự án của giáo viên khóa đào tạo về công nghệ phần mềm là rất quan trọng và quyết định lớn đến kết quả giảng dạy của khóa đào tạo. Với tư cách là người hướng dẫn, chúng ta cũng nên tích cực đào tạo các giáo viên toàn thời gian trong trường, bố trí họ tham gia phát triển dự án trong các công ty phát triển phần mềm, rèn luyện năng lực cá nhân và tích lũy kinh nghiệm thực hiện dự án.
(2) Cải thiện tài nguyên phần mềm và phần cứng đào tạo
Trang bị cho phòng học đào tạo ít nhất một máy chủ và các thiết bị mạng liên quan, đồng thời cài đặt các công cụ phát triển phần mềm thông dụng trên máy chủ để mô phỏng môi trường thử nghiệm và phát triển nhóm thực tế. Tổ chức cho giáo viên viết hướng dẫn đào tạo, tạo các mẫu tài liệu cho từng giai đoạn phát triển dự án, xây dựng thư viện trường hợp dự án và thực hiện toàn bộ quy trình phân tích nhu cầu của trường hợp đào tạo, thiết kế hệ thống, kiểm tra mã hóa và triển khai dưới dạng video vi mô cho sinh viên để học hỏi.
(3) Cải tiến phương pháp đào tạo
Các chủ đề đào tạo sinh viên có thể do giáo viên quy định hoặc có thể do sinh viên lựa chọn và xác định tùy theo tình hình thực tế của họ. Sinh viên được khuyến khích thực hiện các dự án phần mềm thực tế khác nhau và hoàn thành chúng trong lớp đào tạo. Tổ chức đào tạo thành lập nhóm dự án phù hợp với hình thức phát triển dự án doanh nghiệp, đồng thời hoàn thiện quy trình phát triển phân tích nhu cầu, thiết kế phác thảo, thiết kế chi tiết, mã hóa, thử nghiệm và triển khai theo hình thức làm việc theo nhóm và quản lý doanh nghiệp. Toàn bộ quá trình đào tạo lấy học viên làm chủ đạo, cho phép học viên có ý thức cộng tác và giao tiếp trong quá trình đào tạo. Trong khi củng cố kiến ​​thức và kỹ năng, họ cũng trau dồi phẩm chất nghề nghiệp một cách tinh tế, và cuối cùng hình thành đầu mối dựa trên dự án., Phát triển khả năng ứng dụng toàn diện của học viên là hệ thống phương pháp giảng dạy nền tảng phù hợp với các khóa đào tạo nghiệp vụ công nghệ phần mềm.
(4) Cải tiến hình thức và nội dung đánh giá
Việc đánh giá khóa đào tạo nên tăng cường đánh giá trong quá trình. Nội dung giảng dạy của khóa đào tạo thực hành dựa trên nền tảng công nghệ, nhưng không nên coi nhẹ việc đào tạo chất lượng chuyên môn, vì vậy, việc đào tạo chất lượng chuyên môn cần được thực hiện thông qua mọi liên kết của khóa đào tạo thực hành sau khi hoàn thành dự án, nhóm dự án Các thành viên sẽ tham gia đánh giá kết quả theo hình thức bào chữa, Theo tình hình bảo vệ và mức độ hoàn thành của dự án, mỗi thành viên trong nhóm dự án sẽ được cho điểm theo các góc độ khác nhau từ chất lượng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và mức độ tiến bộ của cá nhân. của những học sinh. Theo khối lượng công việc, mức độ đóng góp của vai trò và tinh thần làm việc nhóm và các yếu tố khác, nhóm cuối cùng sẽ thảo luận và xác định điểm số của từng thành viên. Cuối cùng, một kế hoạch đánh giá đa dạng với nội dung đánh giá, hình thức đánh giá, mục tiêu đánh giá, đối tượng đánh giá sẽ được xây dựng để đảm bảo tính toàn diện, khách quan và chân thực của việc đánh giá các khóa đào tạo.
Thứ tư, kết luận
Các khóa đào tạo công nghệ phần mềm là một phần quan trọng trong việc ươm mầm tài năng thực hành trong chuyên ngành công nghệ phần mềm, qua việc phân tích các vấn đề giảng dạy hiện nay trong các khóa đào tạo đã đưa ra một số suy nghĩ về cải tiến giảng dạy nhằm mục đích trau dồi cho sinh viên công nghệ phần mềm- về khả năng, tính chuyên nghiệp và tính toàn diện.
Tác giả: Peng Jian
người giới thiệu:
  [1]Min Juanjuan. Mô hình giảng dạy đào tạo thực tế cho các khóa học phần mềm máy tính[J].Giáo dục Máy tính, 2015 (15): 100-102.
  [2]Guo Weiwei. Khám phá và nghiên cứu về việc xây dựng hệ thống khóa đào tạo thực hành về chuyên ngành công nghệ phần mềm trong giáo dục nghề nghiệp đại học[J].Journal of Jixi University, 2011 (10): 26-27.

Chúc các bạn đọc tin kết quả bong da vui vẻ!

Original text