ket qua bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 20/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da

lich phat song bong da hom nay

Phần tóm tắt của bài báo được viết trước phần chính của bài báo, đó là phần giải thích khái quát nội dung của bài báo Cách viết phần tóm tắt của bài báo như thế nào? Trên thực tế, theo nội dung của bài báo, tóm tắt có thể được chia thành ba loại sau: tóm tắt báo cáo, tóm tắt chỉ dẫn và tóm tắt báo cáo. Đầu tiên mình đã tổng hợp kỹ năng viết bài tóm tắt, kính chào các bạn đón đọc để tham khảo.
Cách viết phần tóm tắt của bài báo
Tóm tắt là ngôn ngữ chung của bài báo, tuy không dài nhưng nó là bản chất của một bài báo. Nói chung, nó bao gồm bốn yếu tố là đối tượng nghiên cứu cụ thể, phương pháp, kết quả và kết luận.
Đối tượng: Là phạm vi đối tượng cụ thể của nghiên cứu và điều tra luận án, phản ánh nội dung của luận án, những vấn đề chính cần giải quyết, v.v. Phương pháp: Dùng để chỉ các phương pháp khác nhau được sử dụng trong quá trình nghiên cứu của đối tượng nghiên cứu như: nguyên lý, lý thuyết, điều kiện, vật liệu, công nghệ,… Là phương tiện cần thiết để hoàn thiện đối tượng nghiên cứu.
Kết quả: Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu để tiến hành thực nghiệm đối tượng nghiên cứu, các kết quả, tác dụng, số liệu và các mối quan hệ xác định,… là kết quả của nghiên cứu khoa học.
Kết luận: Là sự phân tích, nghiên cứu của tác giả về kết quả, là bản tóm tắt kết quả, phản ánh độ tin cậy, tính thực tiễn và tính đổi mới của kết quả nghiên cứu, phản ánh giá trị của bài nghiên cứu và trình độ học thuật, là hiện thân của việc xác định giá trị của bài báo.
Các bước viết
Là một bài văn thuyết minh đặc biệt, các bước viết của bài tóm tắt cũng khác so với các loại bài văn thông thường. Bắt đầu với các sự kiện quan trọng và làm nổi bật thông tin mới của bài báo, đó là chủ đề mới, phương pháp mới, sự đổi mới của kết luận và kết quả, v.v. Thông tin này phải có khả năng trả lời đầy đủ và chính xác các câu hỏi liên quan đến bốn yếu tố của phần tóm tắt, và các câu phải được tinh chỉnh. Nếu phần tóm tắt liên quan đến công việc hoặc kết quả nghiên cứu của người khác, hãy cố gắng liệt kê tên của họ, soạn những thông tin rải rác này thành những câu hoàn chỉnh phù hợp với các quy tắc ngữ pháp và logic, sau đó viết thêm một bài luận trôi chảy. Đọc kỹ bài luận và sửa lại nhiều lần để đạt đến mức trừu tượng.
4
Kỹ năng viết
Kỹ năng: Đọc một số tài liệu viết trên Internet hoặc đọc một số tóm tắt luận văn, nghiên cứu kỹ các bước, phương pháp và kỹ năng viết của người khác.
Kỹ thuật 2: Hỏi thêm ý kiến ​​của giáo viên hướng dẫn và bạn cùng lớp, sửa đổi kịp thời dựa trên những nhận xét và đề xuất được cung cấp để đạt đến trình độ cao hơn. Kỹ thuật 3: Văn tường thuật phải đầy đủ, logic, cấu trúc của bài văn ngắn gọn hợp lý, ngôn từ đẹp mắt nhất có thể trong không gian ngắn gọn. Kỹ thuật 4: Từ nhỏ trở thành chuyên nghiệp, nghĩa là khi chọn bài và trích đoạn tóm tắt, người viết bài mềm nên bắt đầu từ chuyên môn và bắt đầu từ việc nhỏ để bứt phá. Nhớ đừng chuyên nghiệp, đao to búa lớn. tài liệu giảng dạy "Làm thế nào để viết Tóm tắt của bài báo (http://www.unjs.com).
1. Định nghĩa của abstract
Tóm tắt cần nêu chung mục đích của công việc nghiên cứu, phương pháp thực nghiệm, kết quả và kết luận cuối cùng. Trọng tâm là kết quả và kết luận. Tóm tắt tiếng Trung nói chung không được quá 300 từ và tóm tắt nước ngoài không được vượt quá 250 từ nội dung. Ngoại trừ biện pháp cuối cùng, không có số liệu, bảng biểu, công thức cấu trúc hóa học, ký hiệu không công khai và thuật ngữ nào không được sử dụng trong phần tóm tắt. Phần tóm tắt có thể được đặt trong một trang riêng trước trang tiêu đề (không có văn bản trên trang), và phần tóm tắt của một bài báo học thuật thường được đặt sau tên sách và tác giả, và trước phần chính của bài báo.
Phần tóm tắt của bài báo còn được gọi là phần tóm tắt và phần tóm tắt nội dung. Phần tóm tắt là một bài văn ngắn với mục đích cung cấp tóm tắt nội dung của tài liệu không kèm theo chú thích và giải thích bổ sung, mô tả ngắn gọn và chính xác nội dung quan trọng của tài liệu. Các yếu tố cơ bản của nó bao gồm mục đích nghiên cứu, phương pháp, kết quả và kết luận. Cụ thể, đó là đối tượng và phạm vi chính của công việc nghiên cứu, các phương pháp và phương pháp được sử dụng, các kết quả và kết luận quan trọng được rút ra, và đôi khi là những thông tin quan trọng khác có giá trị tình báo. Phần tóm tắt phải độc lập và tự giải thích, đồng thời có lượng thông tin chính tương tự như tài liệu, tức là bạn có thể nhận được thông tin cần thiết mà không cần đọc toàn bộ nội dung. Phần tóm tắt không cho phép dư thừa, vì vậy nó cần được xem xét kỹ lưỡng nguyên văn. Nội dung phải đầy đủ, cụ thể và rõ ràng trong nháy mắt. Mặc dù bản tóm tắt tiếng Anh dựa trên bản tóm tắt tiếng Trung Quốc, nhưng nhu cầu của độc giả không biết đọc tiếng Trung Quốc nên được xem xét và không nên bỏ qua nội dung thực chất.
2. Phân loại tóm tắt
Theo nội dung khác nhau, tóm tắt có thể được chia thành ba loại sau: tóm tắt cung cấp thông tin, tóm tắt chỉ dẫn và tóm tắt báo cáo
(1) Báo cáo tóm tắt: cũng thường được gọi là tóm tắt thông tin hoặc tóm tắt thông tin, được đặc trưng bởi một bản tóm tắt toàn diện và ngắn gọn về mục đích, phương pháp, dữ liệu chính và kết luận của bài báo. Nói chung, loại tóm tắt này có thể thay thế một phần việc đọc toàn bộ. chữ.
(2) Tóm tắt chỉ dẫn: Nó cũng thường được gọi là tóm tắt giải thích, tóm tắt mô tả hoặc tóm tắt lập luận. Nói chung, chỉ có hai hoặc ba câu được sử dụng để tóm tắt chủ đề của bài báo và nó không liên quan đến lập luận và kết luận. được sử dụng trong các bài đánh giá, báo cáo hội nghị, v.v. Bản tóm tắt của lớp có thể được sử dụng để giúp người đọc tiềm năng quyết định xem họ có cần đọc toàn bộ văn bản hay không.
(3) Bản tóm tắt chỉ báo: thể hiện phần có giá trị thông tin cao hơn của tài liệu dưới dạng bản tóm tắt báo cáo và thể hiện phần còn lại dưới dạng bản tóm tắt chỉ dẫn.
3. Cách viết phần tóm tắt của bài báo
Hiện tại, các bài báo đăng trên các tạp chí của Trung Quốc hầu hết đều sử dụng tóm tắt báo cáo. Nghĩa là, nó bao gồm bốn phần: mục đích, phương pháp, kết quả và kết luận của bài báo. Phần tóm tắt của khóa luận tốt nghiệp hầu hết được viết bằng cách sử dụng các phần tóm tắt chỉ dẫn, tức là tóm tắt chủ đề và nội dung chính của bài báo. Trong quá trình viết một bài tóm tắt, trước tiên tác giả nên giới thiệu sơ qua về bối cảnh viết của bài báo, sau đó là giới thiệu ngắn gọn về nội dung chính của bài báo, chủ yếu là giới thiệu sơ lược về dàn ý của bài báo. , và cuối cùng để nghiên cứu bài Ý nghĩa được giới thiệu.
Thứ tư, những lưu ý khi viết tóm tắt
(1) Nội dung đã trở thành thông thường trong lĩnh vực chủ đề nên được loại trừ khỏi phần tóm tắt; nội dung xuất hiện trong phần mở đầu không được viết vào phần tóm tắt; nói chung, không giải thích và bình luận về nội dung của bài báo (đặc biệt là bản thân -đánh giá) nên tránh.
(2) Không chỉ lặp lại thông tin đã có trong tiêu đề. Ví dụ: nếu tiêu đề của một bài báo là "Nghiên cứu về sự xuất hiện của thân rễ của một số hạt giống lan Trung Quốc trong môi trường nuôi cấy trong ống nghiệm", không viết ở đầu phần tóm tắt: "Đối với nghiên cứu".
(3) Cấu trúc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, ngữ nghĩa chính xác. Những gì viết trước và những gì viết sau cần được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Các câu nên mạch lạc và có tiếng vang lẫn nhau. Tóm tắt Sử dụng các câu dài một cách thận trọng và cố gắng giữ các mẫu câu đơn giản. Mỗi câu đều phải rõ ràng, không được có những từ ngữ mơ hồ, chung chung hoặc mơ hồ, nhưng xét cho cùng thì tóm tắt là một bài văn ngắn hoàn chỉnh, và lối viết theo kiểu điện tín là điều không mong muốn. Bản tóm tắt không được phân đoạn.
(4) Sử dụng ngôi thứ ba. Bạn nên sử dụng các phương pháp mô tả như "nghiên cứu?", "Báo cáo ?? trạng thái", "?? khảo sát" và các phương pháp mô tả khác để chỉ ra bản chất và chủ đề của tài liệu, và không cần thiết phải sử dụng "điều này bài báo "," tác giả ", v.v. làm chủ đề.
(5) Sử dụng thuật ngữ tiêu chuẩn hóa thay vì các ký hiệu và thuật ngữ không phổ biến. Thuật ngữ mới hoặc nếu không có thuật ngữ phù hợp bằng tiếng Trung Quốc, văn bản gốc có thể được ghi trong văn bản gốc hoặc trong ngoặc đơn sau khi dịch.
(6) Ngoại trừ việc không thể thích ứng, các công thức toán học và công thức cấu tạo hóa học nói chung không được sử dụng, không có hình ảnh minh họa và bảng biểu.
(7) Không cần trích dẫn trừ khi tài liệu xác nhận hoặc phủ nhận công trình đã xuất bản của người khác.
(8)) Các chữ viết tắt, tên viết tắt, tên mã phải được giải thích khi xuất hiện lần đầu ngoài những nội dung mà người đọc thuộc chuyên ngành kế cận có thể hiểu rõ. Những vấn đề khác cần chú ý khi viết bài báo khoa học, chẳng hạn như sử dụng các đơn vị đo lường hợp pháp, sử dụng ngôn ngữ và dấu câu chính xác, v.v., cũng áp dụng cho việc biên soạn tóm tắt. Các vấn đề chính trong biên soạn tóm tắt hiện nay là: thiếu các yếu tố, thiếu mục đích hoặc thiếu phương pháp; sự hiện diện của các trích dẫn, thiếu tính độc lập và tự chứng minh; và sự phức tạp không phù hợp.

Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da vui vẻ!

Original text