keo bong da truc tuyen dem nay

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 17/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về keo bong da truc tuyen dem nay

ti le bong da

 [摘要]Với sự phát triển không ngừng và theo chiều sâu của nền kinh tế - xã hội Trung Quốc, thực trạng quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp đã dần được cải thiện, và các yêu cầu về quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp cũng không ngừng tăng lên. Hiện nay, công nghệ thông tin được sử dụng và phát triển rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội, hỗ trợ đắc lực và những ý tưởng mới cho việc phát triển quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Bài viết thực hiện nghiên cứu chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin, hy vọng sẽ giúp ích cho việc nâng cao trình độ quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
 [关键词]Công nghệ thông tin; quản lý nguồn nhân lực; ứng dụng
 [DOI]1013939 / jcnkizgsc201623145
Hiện tại, Trung Quốc đang ở trong một xã hội thông tin phát triển cao. Việc thu thập, xử lý và ứng dụng các nguồn dữ liệu sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn, đồng thời cho phép các cá nhân, nhóm và tổ chức trong xã hội này tạo thành một tổng thể hữu cơ và có được sự Điều phối tốt hơn và phát triển. Thông tin hóa là một quá trình tiến bộ và cải cách, trong quá trình không ngừng sử dụng công nghệ thông tin, con người đã tái tạo lại mọi mặt của xã hội, kinh tế, văn hóa, ... và cho phép công nghệ thông tin được nâng cấp và đổi mới. Trong bối cảnh thông tin hóa phát triển cao, quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp cũng tiến hành đổi mới chưa từng có, từng bước phá bỏ các quan niệm quản lý truyền thống trước đây, hình thành ý thức quản lý tiên tiến hơn. Nền tảng của quản lý nguồn nhân lực bằng thông tin hóa là lượng thông tin khổng lồ, phần cứng chuyển động nhanh và phần mềm công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại. bên ngoài doanh nghiệp có thể được sử dụng có hiệu quả., nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác để thực hiện đầy đủ sứ mệnh của quản trị nguồn nhân lực.
1 Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp Có ba giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nguồn nhân lực của Trung Quốc, đó là giai đoạn sơ cấp, giai đoạn hệ thống thông tin quản lý nhân sự và giai đoạn chuyển đổi từ thông tin hóa nội bộ sang bên ngoài thông tin hóa.
Trước hết, giai đoạn ban đầu là giai đoạn ban đầu khi công nghệ thông tin lần đầu tiên được sử dụng trong quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Đặc điểm cơ bản của giai đoạn này là công nghệ thông tin chỉ được sử dụng để lập kế hoạch tiền lương, lập biểu mẫu điện tử và đăng tải các tin tức nội bộ của công ty và các vấn đề cụ thể nhỏ khác có tham chiếu đến các tiêu chuẩn của các bộ phận cấp trên có liên quan. Phạm vi thông tin công nghệ đóng một vai trò nào đó Nó cực kỳ nhỏ và mức độ sử dụng nó cũng cực kỳ nhỏ.
Thứ hai là giai đoạn hệ thống thông tin quản lý nhân sự, đây là giai đoạn chuyển tiếp. Đặc điểm cơ bản của giai đoạn này là công ty coi lao động như một bộ phận riêng biệt của quá trình sản xuất và lợi nhuận của công ty. Cải thiện lợi nhuận của công ty.
Cuối cùng là giai đoạn chuyển tiếp từ thông tin hóa nội bộ sang thông tin hóa bên ngoài. Đặc điểm cơ bản của giai đoạn này là công nghệ thông tin được sử dụng rộng rãi trong quản lý, các công ty sử dụng nhiều loại dữ liệu thường xuyên hơn, điều này càng làm giảm đầu tư sản xuất của công ty và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Phương thức quản lý và điều hành của công ty cũng đã được cải cách. Ở giai đoạn này, sự quan tâm của mọi người đến công nghệ thông tin đã tăng lên rất nhiều, việc sử dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp cũng dần được mở rộng, thực trạng của công nghệ thông tin trong nguồn nhân lực doanh nghiệp đã được nhìn nhận nhiều hơn, và vai trò của công nghệ thông tin đối với nguồn nhân lực doanh nghiệp ngày càng lớn .
2 Vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp
Sự phát triển và tiến bộ của quản trị nhân lực không thể tách rời sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, ở một mức độ nhất định, công nghệ thông tin giúp công tác quản trị nhân lực chuyển lên một trình độ cao hơn. Cụ thể, công nghệ thông tin có 3 vai trò sau đây trong quản lý nhân sự doanh nghiệp: Thứ nhất, công nghệ thông tin tạo ra hệ thống quản lý trực tuyến bằng cách thu thập dữ liệu liên quan, thu thập và phân tích dữ liệu liên quan cho cán bộ, giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định hiệu quả, khoa học và hợp lý. -making cải thiện độ chính xác của việc ra quyết định và giảm nguy cơ sai sót khi ra quyết định; thứ hai, công nghệ thông tin giảm bớt công việc của nhân viên bằng cách tạo ra nhiều nền tảng khác nhau cho người quản lý nguồn nhân lực, chẳng hạn như nền tảng quản lý rủi ro và chia sẻ dữ liệu. họ cần đầu tư vào nhiều công việc tẻ nhạt khác nhau như tính lương, lập biểu mẫu, viết tài liệu, đưa ra thông báo và đảm bảo rằng họ có thể dành nhiều năng lượng và sự chú ý hơn cho các nhiệm vụ quản lý hoặc lãnh đạo quan trọng hơn, chẳng hạn như phát triển và đào tạo nhân viên, đánh giá hiệu suất và khuyến khích có lợi hơn cho sự phát triển của các cá nhân, nhóm và tổ chức; thứ ba, công nghệ thông tin tạo ra nhiều nền tảng khác nhau cho nhân viên công ty để họ có thể hiểu được động lực của công ty ngay từ đầu. Biết các thông số kỹ thuật và hệ thống khác nhau của công ty, đồng thời có thể thực hiện các hoạt động được cá nhân hóa trên nền tảng và tương tác với các công ty và người quản lý công ty trong thời gian thực. Các nền tảng này bao gồm nền tảng truy vấn thông tin nhân viên, nền tảng tự quản lý của nhân viên, v.v.
3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp
Nói chung, công nghệ thông tin chủ yếu được sử dụng trong ba khía cạnh: quản lý nhân tài, đánh giá hiệu quả công việc và quản lý tiền lương.
Một là quản lý nhân tài. Các nhà quản lý nhân sự luôn gặp phải một thách thức lớn, đó là làm thế nào để tận dụng tối đa nhân viên và phát huy hết khả năng của họ. Thông qua việc thiết lập hệ thống thông tin quản lý nhân tài, nhà quản lý có thể nắm bắt rõ ràng hồ sơ tổng thể về nhân tài của doanh nghiệp, cơ cấu nhân tài, đặc điểm con người, v.v. và phân tích thực trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp trên cơ sở các dữ liệu này để đối sánh tốt hơn nhân viên và vị trí, và thực sự Thay đổi tùy từng người, để thích ứng với điều kiện địa phương, phát huy hết giá trị tối đa của nhân viên, làm phong phú nguồn nhân lực của công ty và mở rộng các phương pháp tuyển chọn nhân tài của công ty. Hệ thống thông tin quản lý nhân tài là sự kết hợp hoàn hảo giữa quản lý doanh nghiệp hiện đại và thời đại thông tin ngày nay, công nghệ thông tin đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quản lý nhân tài của doanh nghiệp.
Thứ hai là đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. Trước đây, phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp còn rất lạc hậu, hầu hết phải viết tay. Có thể hiểu rằng trong trường hợp này, việc đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp là không hiệu quả, tốn nhiều thời gian và tính công khai thấp, không thể cung cấp cho người quản lý hoặc người lao động kết quả đánh giá một cách nhanh chóng và việc đánh giá nhân viên tương đối phiến diện và đơn lẻ. Trong bối cảnh thông tin hóa, quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp đã hình thành một hệ thống quản lý toàn diện, khoa học và hợp lý bằng cách xây dựng nền tảng đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin hóa doanh nghiệp. Theo hệ thống này, việc đánh giá mỗi người là sự xem xét toàn diện các yếu tố khác nhau và là sự tổng hợp ý kiến ​​của nhiều bên đối với từng đối tượng đánh giá. Nói cách khác, kết quả đánh giá hiệu suất là sự tích hợp toàn diện 360 độ giữa các đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới của nhân viên, thậm chí bao gồm cả khách hàng, người đánh giá chuyên nghiệp và chính nhân viên đó. Chỉ có kết quả đánh giá kết quả hoạt động theo cách này mới có thể khách quan và chính xác hơn, là cách động viên nhân viên hiệu quả và có thể thúc đẩy hoạt động quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp đi theo con đường chuyên nghiệp và chiến lược.
Khía cạnh thứ ba là quản lý tiền lương của doanh nghiệp. Đối với nhiều công ty, bộ phận quản lý nhân sự đang phải đối mặt với một vấn đề rất nan giải, đó là làm sao để tính lương nhanh chóng và chính xác cho những nhân viên có danh tính, phòng ban, vị trí khác nhau khi số liệu thống kê lương không thống nhất. Trước đây, cách tính toán từng người một thông qua các biểu mẫu điện tử và máy tính từ lâu đã không còn phù hợp với hiện trạng không ngừng mở rộng và tăng nhân viên. Thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin, công ty đã tạo ra một hệ thống quản lý tiền lương, các nhân viên trong phòng nhân sự chỉ cần thiết lập các tiêu chuẩn thống kê tiền lương khác nhau vào một bộ công thức kế toán cố định, sau đó đặt cho mỗi nhân viên một bộ kế toán tương ứng. và cuối cùng chỉ cần nhập số giờ làm việc thực tế, trợ cấp, bồi hoàn và các dữ liệu cụ thể có liên quan khác của mỗi nhân viên là có thể nhận được thù lao cuối cùng của họ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bộ công thức kế toán này liên tục thay đổi theo các chính sách của công ty hoặc luật pháp và quy định của quốc gia có liên quan, và các nhân viên có liên quan của bộ phận quản lý nguồn nhân lực cần chú ý đến việc điều chỉnh theo thời gian thực.
4. Kết luận
Sự phát triển của quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp được hưởng lợi từ sự tiến bộ của công nghệ thông tin hóa, việc thông tin hóa đã giúp giảm thiểu đáng kể nhiệm vụ công việc của các bộ phận quản lý nguồn nhân lực, giảm nhẹ gánh nặng cho họ và mang lại sự thuận tiện lớn cho công việc của họ. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, làm thế nào để phát huy tối đa vai trò chiến lược của nguồn nhân lực doanh nghiệp, điều phối nguồn nhân lực doanh nghiệp, nguồn lực tài chính, nguồn lực thông tin, ... vẫn là một quá trình phức tạp và còn cả một chặng đường dài, liên quan đến thông tin. Quản lý nội dung, kiến ​​trúc phần mềm, phát triển thành phần chung, triển khai và bảo trì hệ thống, tích hợp dịch vụ ứng dụng, v.v. Chúng ta cần căn cứ vào hiện trạng quản trị nguồn nhân lực, tìm hiểu hướng phát triển của công nghệ thông tin, tiếp tục đi sâu nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhân lực doanh nghiệp.
người giới thiệu:
 [1]Nghiên cứu về sự chuyển đổi của Liu Xue và sự quản lý nguồn nhân lực của Liu Hong[J]Khoa học quản lý hiện đại, 2013 (11).
 [2]Thảo luận của Zheng Yongli về Công nghệ thông tin trong Quản lý Nguồn nhân lực[J]Khoa học và Công nghệ Quảng Đông, 2014 (18).

Chúc các bạn đọc tin keo bong da truc tuyen dem nay vui vẻ!

Original text