keo bong da seagame

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 20/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về keo bong da seagame

xem bong da trực tiep

Không biết làm thế nào để viết dàn ý của luận văn? Đừng lo lắng, nếu bạn muốn viết một dàn bài tốt, trước hết chúng ta cần chuẩn bị bài ở nhà. hai câu. Hôm nay tôi giới thiệu một dàn ý giấy để bạn tham khảo.


Đề cương mẫu cho chuyên ngành thư ký


Đề tài: Nghiên cứu về Động lực của Bí thư Chi cục Thuế đất cơ sở từ Quan điểm của Mô hình Khuyến khích Porter-Lawler - Lấy Chi cục Thuế Đất đai ở Thành phố T làm ví dụ


nội dung


Trừu tượng Trung Quốc


TRỪU TƯỢNG


Giới thiệu


Chương Một Mô hình Khuyến khích Porter-Lawler và Nhu cầu Khuyến khích của các Thư ký Cục Thuế địa phương của Thành phố T


1.1 Mô hình khuyến khích Porter-Lawler


1.1.1 Nội dung chính của mô hình khuyến khích Porter-Lawler


1.2.2 Các đặc điểm chính của mô hình khuyến khích Porter-Lawler


1.2 Nhu cầu ưu đãi của nhân viên thư ký cục thuế địa phương thành phố T


1.2.1 Thực trạng đội ngũ thư ký cục thuế thành phố T


1.2.2 Nhu cầu ưu đãi của nhân viên thư ký cục thuế địa phương thành phố T


1.3 Khả năng áp dụng và khai sáng của mô hình khuyến khích Porter-Lawler đối với các ưu đãi dành cho thư ký cục thuế địa phương của thành phố T


1.3.1 Khả năng áp dụng mô hình khuyến khích Porter-Lawler đối với các ưu đãi dành cho nhân viên thư ký tại cục thuế địa phương của Thành phố T


1.3.2 Sự khai sáng của Mô hình khuyến khích Porter-Lawler về Khuyến khích của các Bí thư Cục Thuế địa phương của Thành phố T


Chương Hai: Từ mô hình khuyến khích Porter-Lawler để xem các vấn đề và nguyên nhân của chúng dẫn đến việc khuyến khích các thư ký cục thuế địa phương của Thành phố T


2.1 Vướng mắc về ưu đãi của nhân viên thư ký cục thuế địa phương thành phố T


2.1.1 Hiệu quả khuyến khích thực hiện công việc bị suy yếu


2.1.2 Sử dụng không đầy đủ các biện pháp khuyến khích để nhận phần thưởng


2.1.3 Cơ chế ưu đãi khó đạt được chu kỳ hiệu quả


2.2 Nguyên nhân của vấn đề khuyến khích nhân viên thư ký cục thuế địa phương thành phố T


2.2.1 Hiểu biết không đầy đủ về tác động động lực của việc thực hiện công việc


2.2.2 Khái niệm và cơ chế phần thưởng còn hạn chế


2.2.3 Vai trò của sự hài lòng trong chu trình khuyến khích bị bỏ qua


Chương Ba Đường lối khuyến khích của các Thư ký Cục Thuế địa phương theo Mô hình Khuyến khích Porter-Lawler


3.1 Tăng cường hiểu biết, cải tiến các biện pháp và phát huy vai trò khuyến khích của việc thực hiện công việc


3.1.1 Nhận biết động lực và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả công việc


3.1.2 Thực hiện giao tiếp hiệu quả về hiệu suất


3.1.3 Thực hiện đào tạo tại chỗ hiệu quả


3.2 Tối ưu hóa khái niệm, cải tiến cơ chế và tăng cường đầy đủ hiệu quả khuyến khích của phần thưởng


3.2.1 Nắm bắt chính xác các phương pháp và nguyên tắc khen thưởng


3.2.2 Tăng cường phần thưởng nội bộ và phần thưởng bên ngoài


3.3 Tập trung vào các nghiên cứu bên trong và bên ngoài, cải thiện sự hài lòng và thúc đẩy chu kỳ hiệu quả của các cơ chế khuyến khích


3.3.1 Trau dồi giá trị tích cực


3.3.2 Thực hiện chăm sóc nhân văn tích cực


Kết luận


người giới thiệu


Cảm ơn


Mẫu Đề cương Luận văn Tốt nghiệp 2


Đề tài: Nghiên cứu Quản lý tài khoản phải thu của công ty hóa chất SHG Liêu Ninh


nội dung


Tóm lược


TRỪU TƯỢNG


Giới thiệu


0.1 Nền tảng nghiên cứu


0.2 Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu


0.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu


0.3.1 Nội dung nghiên cứu


0.3.2 Phương pháp nghiên cứu


1 Tổng quan lý thuyết về quản lý các khoản phải thu


1.1 Khái niệm về quản lý các khoản phải thu


1.2 Mục tiêu và chính sách tín dụng của quản lý các khoản phải thu


1.2.1 Mục tiêu của quản lý các khoản phải thu


1.2.2 Chính sách tín dụng


1.3 Ý nghĩa và chức năng của quản lý các khoản phải thu


1.3.1 Mở rộng doanh số bán hàng


1.3.2 Giảm hàng tồn kho


1.3.3 Cải thiện hiệu quả giao dịch


Thực trạng các khoản phải thu của Công ty Hóa chất 2SHG


2.1 Giới thiệu về tình hình cơ bản của công ty


2.1.1 Nền tảng công ty


2.1.2 Cơ cấu tổ chức


2.2 Phân tích thực trạng các khoản phải thu của Công ty Hóa chất SHG


2.2.1 Phân tích quy mô các khoản phải thu


2.2.2 Phân tích tốc độ luân chuyển các khoản phải thu


2.2.3 Phân tích độ tuổi của các khoản phải thu


Các vấn đề trong quản lý các khoản phải thu của Công ty Hóa chất 3SHG và ảnh hưởng của chúng


3.1 Các vấn đề trong quản lý các khoản phải thu


3.1.1 Điều tra không đầy đủ về tình trạng tín dụng của khách hàng


3.1.2 Các khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ đối với các khoản phải thu


3.1.3 Ban quản lý bán tín dụng một cách mù quáng


3.1.4 Thu thập không hiệu quả các khoản phải thu


3.1.5 Phương pháp quản lý thông tin lạc hậu đối với các khoản phải thu


3.1.6 Kế toán không thực hiện nghiêm túc các quy định của chuẩn mực kế toán


3.2 Tác động của việc quản lý kém các khoản phải thu


3.2.1 Tăng chi phí và tăng rủi ro vốn


3.2.2 Rủi ro về các khoản nợ khó đòi ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty


3.2.3 Kéo dài chu kỳ kinh doanh


Nguyên nhân của những vướng mắc trong công tác quản lý các khoản phải thu của Công ty Hóa chất 4SHG


4.1 Thiếu chính sách tín dụng tốt


4.2 Trình độ quản lý và điều hành thấp


4.3 Cơ cấu quản trị công ty không hợp lý


4.4 Không thực hiện các biện pháp thu gom hiệu quả


4.5 Giới thiệu không đầy đủ về nhân tài và công nghệ quản lý


4.6 Hệ thống kế toán của công ty không hoàn hảo


Đề xuất Cải thiện Quản lý Tài khoản Phải thu của Công ty Hóa chất 5SHG


5.1 Thiết lập hệ thống quản lý tín dụng khoa học và hợp lý


5.2 Nâng cao trình độ quản lý của ban lãnh đạo và quản trị


5.2.1 Rút lui Nhận thức về quản lý các khoản phải thu


5.2.2 Kết hợp giữa cơ chế đánh giá và trách nhiệm giải trình


5.2.3 Phát huy hết vai trò giám sát của bộ phận kế toán


5.2.4 Tăng cường giao tiếp giữa các bộ phận kinh doanh bán tín dụng


5.3 Thay đổi mối quan hệ cấu trúc giữa quản trị và quản lý


5.4 Thực hiện các biện pháp thu gom hiệu quả


5.4.1 Người chịu trách nhiệm thực hiện các khoản phải thu


5.4.2 Xây dựng phương pháp thu thập khoa học các khoản phải thu


5.5 Tăng cường ứng dụng máy tính trong công tác quản lý các khoản phải thu


5.5.1 Sự ra đời của phần mềm kế toán tài chính cho kế toán


5.5.2 Thiết lập hệ thống quản lý các khoản phải thu


5.6 Cải thiện hệ thống kế toán của công ty


5.6.1 Thiết lập hệ thống dự phòng nợ khó đòi


5.6.2 Chuẩn bị bảng phân tích lão hóa


5.6.3 Thiết lập hệ thống báo cáo cho các khoản phải thu


Kết luận


Thẩm quyền giải quyết


Cảm ơn


Chúc các bạn đọc tin keo bong da seagame vui vẻ!

Original text