keo bong da anh

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về keo bong da anh

tin bong da 24h qua

“Tính ổn định nhiều” luôn là một công cụ nghiên cứu hiện tượng học rất quan trọng, nhưng giá trị nghiên cứu của nó chưa bao giờ nhận được sự quan tâm xứng đáng. Học giả hậu hiện tượng học Kyle Whyte đã có bài phát biểu mang tên "Đa ổn định là gì" tại Hội nghị thường niên 4S, nhắc lại tầm quan trọng của khái niệm "Đa ổn định" và mở ra một con đường mới cho nghiên cứu hậu hiện tượng học. Khái niệm "nhiều ổn định" dễ bị hiểu sai lệch do sự khác biệt trong các ngành nghiên cứu và bối cảnh sử dụng của nó. Điều này đòi hỏi việc phân loại khái niệm phải được đặt trong môi trường nghiên cứu tương ứng. 1 Phát triển và mở rộng khái niệm "nhiều ổn định"

Khái niệm "tính đa ổn định" của Ide lấy cảm hứng từ lý thuyết về các biến thể của Husserl, và đã trở thành một khuôn khổ mới để hiểu thế giới nhận thức của con người. Dựa trên cuộc thảo luận về khái niệm "nhiều ổn định" do Kyle Whyte đưa ra trong hội nghị 4S, có thể tóm tắt bối cảnh phát triển của khái niệm "nhiều ổn định", tức là nghiên cứu sự mở rộng từ trải nghiệm cảm nhận sang mối quan tâm chuẩn tắc. , và nội hàm của nó Nó cũng thay đổi ở một mức độ nhất định cùng với sự thay đổi của quan điểm nghiên cứu. Thông qua việc phân tích khái niệm "nhiều ổn định", nó không chỉ có thể làm nổi bật những ưu điểm lý thuyết của nó mà còn duy trì sự rõ ràng của nội dung cốt lõi của "nhiều ổn định" và điều chỉnh kịp thời những sai lệch của khái niệm.

Trải nghiệm tri giác là nhận thức về hình ảnh và âm thanh được dịch bởi công nghệ, và nghiên cứu thông thường được phát triển xung quanh "việc xây dựng mối liên hệ giữa nhiều vấn đề ổn định và thông thường". Hướng nghiên cứu này tập trung vào khả năng “đa ổn định” giúp hiểu được các vấn đề công cộng trong khoa học và công nghệ. Trong con đường phát triển này, "đa ổn định" không chỉ thay đổi cách xử lý các vấn đề thông thường thông qua diễn giải đạo đức; đồng thời, nó còn mở rộng phạm vi ứng dụng của "đa ổn định" thông qua đối thoại liên ngành của hậu hiện tượng học.

Nghiên cứu về kinh nghiệm tri giác chủ yếu tập trung vào nghiên cứu của Ide về "tính ổn định nhiều" của tri giác; trong khi thảo luận về các vấn đề quy phạm chủ yếu tập trung vào tính "đa ổn định" trong thực tế. Trong cuốn sách của mình, Ide đã chỉ ra rằng cần phải tìm ra “chiều thế giới sự sống” để hoàn thành nghiên cứu về “tính ổn định đa”. 2 "Nhiều độ ổn định" của trải nghiệm tri giác

Thảo luận của Ide về "nhiều ổn định" trong "Công nghệ và thế giới cuộc sống" chủ yếu tập trung vào mức độ cảm nhận của trải nghiệm. So với mô tả trước đó của Ide về khái niệm này, "đa ổn định" của thời kỳ này có định nghĩa và chức năng rõ ràng hơn . Khái niệm "nhiều ổn định" có nguồn gốc từ "Hiện tượng học kinh nghiệm" của Ide, nhằm mục đích mô tả ảo ảnh thị giác mạch lạc của cùng một hình ảnh và hình ảnh có thể được giải thích khác nhau tùy theo góc nhìn. Ông trích dẫn ví dụ về khối lập phương Necker như một bằng chứng thực tế về ảo ảnh thị giác này. Nick Cube là một ví dụ kinh điển về ảo giác thị giác. Khi quan sát cùng một hình khối mặt phẳng, người ta có thể bị cắt từ hai góc độ. Việc quan sát có thể được thực hiện từ hướng trên bên phải hoặc hướng dưới bên trái. Bằng cách này, bạn có thể cảm nhận trực quan hình ảnh của khối lập phương ở hai vị trí khác nhau. Ví dụ này có thể giúp chôn vùi sự hình thành của huấn luyện tri giác và hiện tượng cố định của trải nghiệm thị giác bị chi phối bởi sự mong đợi tri giác sau khi huấn luyện.

Ide sử dụng ảo ảnh về sự mạch lạc này để xác định "tính ổn định nhiều mặt" của nhận thức thị giác. Nếu chúng ta thay đổi góc nhìn, chúng ta cũng đang thay đổi cấu trúc tri giác của trải nghiệm. Một loại ổn định thường được trình bày dưới dạng một hình thức và cách sử dụng cố định nhất định, và "nhiều ổn định" đề cập đến cùng một thứ có thể hiển thị nhiều hơn một loại ổn định mà không thay đổi thành phần của nó. Về kinh nghiệm tri giác, các học giả hậu hiện tượng học chú ý đến cách chuyển đổi giữa các biến số và quan tâm đến sự ổn định có thể có của tri giác. Ide tin rằng Nick Cube chứa đựng hai khả năng, so với một khả năng thì hai khả năng đủ hơn như một biến thể (biến thể), mỗi khả năng là một nhận thức cơ bản nhất định và không có bất kỳ ưu tiên nào.

Ide tin rằng biến số là biểu hiện của các hiện tượng tri giác tùy ý, và tính "ổn định" tập trung vào biểu hiện của cấu trúc tri giác. Mặc dù có sự khác biệt giữa hai loại, chúng không được phân biệt rõ ràng trong nghiên cứu trước đây. Với việc nghiên cứu sâu về "tính ổn định nhiều" trong hậu hiện tượng học, hai khái niệm đã dần được làm rõ thành hai nghĩa. Lấy một ví dụ cụ thể, nếu bạn cho rằng “súng là công cụ để giết người”, thì súng được cố định dưới dạng “công cụ để giết người” trong cấu trúc tri giác của con người, do đó hình thành nên tính ổn định đầu tiên của súng. Tuy nhiên, chức năng tự vệ của súng cũng được kết tủa trong nhận thức của con người, trở thành một phương thức sử dụng ổn định khác. Trong ví dụ về súng, biến số có thể là một trong một loạt các yếu tố như cách sử dụng, bối cảnh sử dụng, góc nhìn và nền tảng văn hóa. Khi một yếu tố có ảnh hưởng đến sự ổn định, nó sẽ được nâng cấp vào một biến. 3 Mối liên hệ giữa "nhiều độ ổn định" và các vấn đề thông thường

Trong bài phát biểu của mình tại Đại học Bắc Kinh, Ide đã đề cập đến xu hướng phát triển của "đa ổn định" hướng tới việc nghiên cứu các vấn đề thường ngày. Bằng cách tổng hợp các kết quả nghiên cứu mới nhất của hậu hiện tượng học, Yide đưa ra quan điểm rằng thực hành "đa ổn định" có một "chiều thế giới sự sống". Các kết quả tương tự có thể thu được bằng cách tương tự với việc chuyển đổi các biến trong trải nghiệm tri giác, và chuyển đổi các biến trong thực hành "đa ổn định". Trong bài phát biểu của mình, Ide đã trích dẫn các ví dụ về cung tên để minh họa. Ông tin rằng không bao giờ có cung trừu tượng. Tất cả cung được sản xuất trong các tình huống cụ thể, duy trì các quy định vật chất riêng tùy theo các nền văn hóa khác nhau, đồng thời dựa vào kỹ năng của người sử dụng ở một mức độ nhất định. "Độ ổn định nhiều" của mỗi hoạt động dựa trên các biến cơ bản này và mỗi biến lại ảnh hưởng đến thành phần của nhiều độ ổn định. Đối với cung tên, tất cả các dạng cụ thể của cung tên: cung tên, cung cưỡi, nỏ pháo tạo thành một hệ thống thực hành “đa ổn”. Mỗi hệ thống "nhiều độ ổn định" được tổ chức xung quanh một hoặc nhiều điểm cơ bản. Ví dụ: cung tên là "sử dụng lực căng để ném vật thể", thì tất cả các biến của "nhiều độ ổn định" của cung và tên được mô tả trong "sử dụng lực căng để ném Các yếu tố ảnh hưởng của “đối tượng”.

Cuộc thảo luận tương tự cũng xuất hiện trong cuộc thảo luận của Robert Rosenberg về cốc thủy tinh. Ông đã mô tả một chai thủy tinh điển hình. Rosenberg tin rằng "chai được phân biệt tùy theo mục đích sử dụng. Ngoài đựng nước, chúng còn có thể được sử dụng như Bình ... lon được sử dụng làm vũ khí khi chai bị vỡ; đổ đầy nước vào chai với các lượng nước khác nhau và thổi không khí để tạo ra các âm thanh khác nhau. ". Cả nghiên cứu của Ide và Rosenberg đều sử dụng "nhiều ổn định" trong thảo luận về các vấn đề thường ngày và tìm phạm vi của các biến có liên quan xung quanh các điểm trung tâm tương ứng của chúng. Evan Slinger, một học giả hậu hiện tượng học, đã nghiên cứu chi tiết về con đường mở rộng của triết lý công nghệ Ide’s, và chỉ ra một số vấn đề khó thảo luận khi sử dụng “đa ổn định”. Tuy nhiên, Evan Slinger khẳng định “đa ổn định” có thể giúp các bài toán thông thường vượt xa cách hiểu hiện nay, đồng thời giải thích tiềm năng ứng dụng của “đa ổn định” trong việc giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ.

Một nhánh khác của "đa ổn định" trong nghiên cứu thông thường là áp dụng nó trong cuộc đối thoại liên ngành giữa công nghệ hậu kỳ và STS. Hai phương pháp nghiên cứu mới được phát triển từ đó, đó là nghiên cứu phân tích tình huống của thực hành "đa ổn định" và nghiên cứu so sánh xuyên ngành cũng đã trở thành một hình thức nghiên cứu "đa ổn định" mở rộng. Peter Paul Verbeck đã đề xuất rằng công nghệ nên được hiểu là hành động. Quan điểm này kết hợp “lý thuyết mạng tác nhân” của Latour và lý thuyết hòa giải công nghệ của Ide’s, điều này đặt công nghệ trong mối quan hệ trung gian giữa con người và thế giới được đẩy lên một mức độ nghiên cứu sâu hơn, tạo thành một con đường nghiên cứu mới cho mối quan hệ giữa con người và công nghệ. Trong cuốn sách Đạo đức hóa công nghệ: Đạo đức của việc hiểu và thiết kế đối tượng, Verbeck cũng đề xuất rằng yếu tố phi con người của công nghệ không chỉ có thể là một tên cướp, mà còn là một tác nhân đạo đức. Verbeck sử dụng khái niệm "nhiều ổn định" để giải thích công nghệ như một tác nhân đạo đức, nhưng không nói rõ về khái niệm "nhiều ổn định". 4 Chức năng "Nhiều độ ổn định"

Như đã trình bày ở trên, trong một hệ thống "nhiều độ ổn định", độ ổn định sẽ thay đổi cùng với sự thay đổi của biến, và độ ổn định cũng sẽ ảnh hưởng đến biến tương ứng. Thảo luận của Ide về "nhiều ổn định" được đưa ra rải rác trong các bài báo và sách của các thời kỳ khác nhau, trong khi thảo luận về chức năng của "nhiều ổn định" được tập trung trong các nghiên cứu gần đây hơn. Nó phản ánh sự thay đổi trọng tâm nghiên cứu của Yide. Bài phát biểu của ông tại Đại học Bắc Kinh chuyển sang kết nối với các vấn đề thực tế và quan điểm của ông mang tính thực nghiệm và thực tế hơn.

Để thuận tiện cho nghiên cứu, các quan điểm phân tán về chức năng của "nhiều ổn định" được đưa vào cùng một ví dụ để sắp xếp. Theo mô tả về chức năng của "nhiều ổn định" của Ide và các học giả hậu hiện tượng học khác, phân tích sau đây có thể được thực hiện về vấn đề thực tế thông thường là "sử dụng dao đá":

Trong thời kỳ đồ đá, dao đá được sử dụng làm công cụ săn bắn thay vì săn bắn động vật không vũ trang, điều này tạo thành sự phụ thuộc vào sự ổn định cụ thể, đó là một loại ổn định đan xen với nhiều biến số. Các biến số tạo nên sự ổn định của “săn bắn bằng dao đá” bao gồm một loạt các yếu tố như môi trường tự nhiên nguyên thủy, nhu cầu của con người, thuộc tính công cụ, và trình độ công nghệ hiện tại (văn hóa và lịch sử). Trong điều kiện tự nhiên nguyên thủy, cần phải tìm ra những công cụ có thể kéo dài thể lực để đảm bảo sinh tồn. Do đó, dao đá dần được người sử dụng chấp nhận như một công cụ săn bắn tiện lợi, và bắt đầu được tích lũy và phổ biến như một tri thức đồng thuận xã hội.

Dao đá cũng có thể được sử dụng như một công cụ phòng thủ vì tính chất công cụ của chúng, vì vậy "sử dụng dao đá để phòng thủ" tạo thành một hình thức ổn định khác của dao đá. Thực hành dao đá "đa ổn định", như Kyle Whyte đã đề cập trong "Đa ổn định là gì", có thể tiềm ẩn hoặc bình thường. Theo như những gì liên quan đến con dao đá, tính ổn định của nó như một công cụ giết người đã tiềm ẩn ít nhất là vào thời kỳ đầu ra đời của nó. Trong khi con người sử dụng dao đá làm công cụ săn bắn, họ cũng đang theo đuổi những công cụ săn bắn tiện lợi hơn, theo quan điểm của Ide, cái gọi là "tiện lợi" là điểm mạnh và điểm yếu của kỹ thuật thể hiện.

Nhu cầu về các công cụ thể hiện mạnh mẽ đã sinh ra các dạng công cụ săn bắn mới, phá vỡ thông lệ "đa ổn định" xung quanh công nghệ ban đầu. Trong hệ thống "đa ổn định" thực tế trước đây, "nhu cầu của con người" với tư cách là một biến số đã thay đổi trước tiên, điều này kích hoạt mối liên kết của các biến số khác để gây ra những thay đổi tổng thể trong hệ thống. Sau đó, thực hành "đa ổn định" tập trung vào công nghệ mới đã được tách ra khỏi hệ thống trước đó. Cách sử dụng "nhiều ổn định" để giải thích các vấn đề thực hành thông thường là một phần mở rộng của Verbeck dựa trên nghiên cứu về chức năng "nhiều ổn định" của Ide. So với nghiên cứu chức năng về "nhiều ổn định" do Ide thực hiện ở cấp độ nhận thức và thực tiễn, cuộc thảo luận của Verbeck về "nhiều ổn định" thực tế còn tiến xa hơn một bước.


Chúc các bạn đọc tin keo bong da anh vui vẻ!

Original text