keo bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về keo bong da

trục tiep bong da

ZHANG Bin ZHANG Bin; LIU Wen-long LIU Wen-long

(Trạm thủy văn thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Hồ Châu 313000)

(Trạm thủy văn Hồ Châu tỉnh Chiết Giang, Hồ Châu 313000, Trung Quốc)

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, Trung Quốc phát triển mạnh các dự án thủy điện và thủy lợi, do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm tra thủy văn. Ở những nơi đã xây dựng các công trình thủy điện và công trình thủy lợi, dòng chảy của nước và lượng cát sông đã diễn ra những thay đổi lớn, dẫn đến số liệu thủy văn sông ở những khu vực này không còn đúng như trước đây. trạng thái ban đầu. Bài báo này phân tích tác động của việc tích nước và xây dựng dự án thủy điện đối với công việc kiểm tra thủy văn kết hợp với các dự án cải tạo thủy điện liên quan, và thảo luận về cách đối phó với chiến lược của các trạm thủy văn.

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, công trình thuỷ lợi và thuỷ điện của Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, kéo theo đó là công tác khảo sát thuỷ văn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, ở những nơi đã xây dựng thuỷ điện và thuỷ điện thì lưu lượng nước và lượng cát đã trải qua nhiều thay đổi lớn nên thông tin thủy văn sông của các khu vực này không còn đúng như trạng thái thô. Kết hợp với dự án cải tạo thủy điện liên quan, bài báo này phân tích tác động của việc tích nước và xây dựng công trình thủy điện đến khảo sát thủy văn và tìm hiểu chiến lược để xử lý ảnh hưởng cho trạm thủy văn.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: thủy lợi và thủy điện; xây dựng công trình; kiểm tra thủy văn

Từ khóa: thủy lợi và thủy điện; công trình xây dựng; khảo sát thủy văn

Số phân loại thư viện Trung Quốc: P332 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1006-4311 (2015) 19-0169-03

Đôi nét về tác giả: Zhang Bin (1981-), nam, quê Từ Châu, Giang Tô, nghiên cứu về thủy văn và tài nguyên nước.

0 Lời nói đầu

Với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ và kinh tế, những năm gần đây Trung Quốc liên tục phát triển các công trình thủy điện và tích nước, tất nhiên việc xây dựng các công trình thủy điện và tích nước đã làm giảm đáng kể khả năng xảy ra lũ lụt và góp phần vào sự phát triển của nhiều vùng, đặc biệt là miền Trung và miền Đông, cung cấp năng lượng cơ bản cho thủy điện và cho phép nhiều người hơn được hưởng lợi từ các công trình thủy điện và tích nước. Mặt khác, việc xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện cũng mang lại nhiều khó khăn cho công tác khảo nghiệm thủy văn. Yếu tố chính là việc kiểm tra thủy văn cần quan sát, theo dõi dòng chảy và hàm lượng cát ở trạng thái chưa phát triển, việc xây dựng các công trình thủy lợi và thủy điện phá hủy hiện trạng ban đầu của khu vực dẫn đến việc kiểm tra thủy văn bị bóp méo. Bài báo điều tra, nghiên cứu ảnh hưởng của công trình thủy điện đến trạm thủy văn nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của công trình thủy lợi và thủy điện đến công tác thủy văn.

1 Tác động của các dự án thủy điện và tích nước đến kiểm tra thủy văn

Tác động của các công trình thủy lợi và thủy điện đối với việc kiểm tra thủy văn chủ yếu thông qua việc phát triển và phá hủy hiện trạng ban đầu, dẫn đến việc phá hủy các dữ liệu liên quan cần thiết cho việc kiểm tra thủy văn để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, tác động của các dự án thủy điện đến thử nghiệm thủy văn có thể được đo lường và phân tích thông qua lượng nước ngược của hồ chứa.

Bài báo này lấy đối tượng nghiên cứu là một trong những trạm thủy văn ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, bị ảnh hưởng bởi nguồn nước ngầm của dự án nhà máy điện mới được xây dựng lại. Trạm thủy văn cách trạm phát điện dự kiến ​​xây dựng khoảng 9,0km về phía thượng lưu. Trạm thủy văn đã được thành lập 40 năm, là trạm thủy văn hạng I quốc gia, rất hoàn chỉnh về công tác đo đạc thủy văn cả về cơ sở vật chất và công trình, diện tích lưu vực là 7012km2. Nhà máy điện đã được xây dựng 37 năm. Chiều cao đập ban đầu là 120,50m, chiều cao đập là 8,0m, công suất lắp máy là 4 × 125kW. Năm 2011, trạm thủy điện đã được cải tiến kỹ thuật, và chiều cao đập sau khi xây dựng lại là 9,8m, cao trình đỉnh đập là 118,00m, công suất lắp máy cũng được thay đổi thành 3 × 500kW.

1.1 Ảnh hưởng của trạm thủy điện đến kết quả tính toán thí nghiệm thủy văn của nước ngược

Từ vị trí đập đến nước đuôi của trạm thủy điện, khoảng cách nước lùi của vùng hồ chứa khoảng 12kW, có tổng cộng 13 phần, khoảng cách giữa các phần khoảng 398 ~ 1700m. Ở đây, phương trình Bernou được sử dụng để tính toán lợi nhuận. Đường cong bề mặt nước.

Phương trình vi phân Bernoulli là phương trình vi phân thông thường có dạng y ′ + P (x) y = Q (x) y ^ n.

Trên cơ sở này, tính toán đường nước lũ trong các điều kiện khác nhau và đường nước lùi của mực nước chứa trong điều kiện bình thường, sau đó tính toán gradient mặt nước của trạm thủy văn chịu ảnh hưởng của nước ngược dựa trên cơ sở này, như trong Bảng 1.

1.2 Tính toán độ nhám sau khi tưới ngược

Sau khi trạm thủy văn chịu tác động của nước ngược đập, căn cứ vào độ cao mặt nước tính toán của nước ngược và kết quả mặt cắt lớn do trạm thủy văn đo đạc thực tế năm 2000, mực nước các cấp và diện tích chiếm có thể tính toán trạm thủy văn, Mực nước ~ bán kính lưu nước, xem Bảng 2.

Trước khi trạm thủy điện được xây dựng lại và nâng chiều cao đập, từ quan hệ mực nước và lưu lượng của trạm thủy văn, mực nước và dòng chảy ở trung và hạ lưu vẫn ở trạng thái cân bằng và ổn định, trong khi các vùng trung lưu trở lên chịu ảnh hưởng của lũ lụt và ảnh hưởng tương đối lớn. Sau khi tăng chiều cao của đập, mực nước và dòng chảy bị ảnh hưởng bởi dòng nước ngược, và mối quan hệ đã thay đổi rất nhiều. Xem Bảng 3 để biết thêm chi tiết.

Sau khi trạm thủy văn chịu tác động hỗ trợ nước ngược của đập, kết quả so sánh lưu lượng tính toán của mực nước các cấp được thể hiện trong Bảng 4.

Qua các đợt điều tra lũ lịch sử năm 1975 và 1989 có thể thấy độ sụt giữa trạm thủy văn và đập trong đợt lũ lớn là 1,63m, sau khi xây dựng lại đập thì độ sụt thực tế là 30,53m. Có thể thấy, trạm thủy văn bị ảnh hưởng rất lớn từ việc hỗ trợ nước ngược của đập.

2 Phân tích tác động của các dự án thủy điện đến thử nghiệm thủy văn

Đánh giá từ các kết quả trên, các dự án thủy điện và thủy điện phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc trong những năm gần đây vẫn có tác động lớn đến việc thử nghiệm các trạm thủy văn. Bị ảnh hưởng bởi sự hỗ trợ của nguồn nước ngầm, việc thử nghiệm các trạm thủy văn đã tăng thêm độ khó và độ chính xác. Nó không bằng cao như trước đây. Ngoài ra, khó khăn mà các công trình thủy điện mang lại khi thử nghiệm các trạm thủy văn là sự thay đổi lượng cát sông,… Các tác động cụ thể được mô tả dưới đây.

2.1 Số lượng các công trình thủy điện được tái thiết tương đối nhiều. Với sự phát triển của khoa học công nghệ và trình độ kinh tế, cũng như nhu cầu về môi trường và đời sống xã hội, các công trình thủy điện của Trung Quốc liên tục được xây dựng lại, trong quá trình tái thiết, dòng chảy ban đầu đã được thay đổi nhân tạo để đáp ứng nhu cầu. Công tác đo kiểm thủy văn Khó khăn trong công tác thay đổi số đo với tốc độ xây dựng lại công trình thủy điện khiến việc kiểm tra thủy văn không chính xác. Ngoài ra, công việc tái thiết thường xuyên làm phức tạp mực nước và điều kiện dòng chảy của các nguồn nước sông và những thay đổi nhanh chóng khiến nhân viên kiểm tra thủy văn không thể đo lường vào thời điểm đo cuối cùng. Hơn nữa, việc xây dựng các dự án thủy điện chắc chắn sẽ gây ra sự tích tụ nghiêm trọng của cát và phù sa sông trong khu vực của trạm thủy văn, gây khó khăn cho các cán bộ trong việc tìm kiếm phản ánh chính xác về điều kiện thủy văn tổng thể của nguồn nước sông.

2.2 Các dự án thủy điện được xây dựng ở hạ lưu của trạm kiểm tra thủy văn cũng sẽ gây ra vấn đề về nước ngược, như các dự án nêu trên. Nước ngược sẽ khiến mặt cắt thủy văn ở trạng thái phát triển, và sự phá hủy trạng thái ban đầu sẽ làm cho mối quan hệ giữa vận tốc dòng chảy dọc trung bình và vận tốc dòng chảy bên được ổn định. Do đó, cán bộ khó có thể nắm được tổng thể về toàn bộ bài kiểm tra thủy văn., Điều này đương nhiên sẽ làm cho dữ liệu kiểm tra có vẻ không chính xác. Nếu công trình thủy điện được xây dựng ở thượng lưu trạm thử thủy văn sẽ dễ làm cho chênh lệch thủy văn và mực nước thay đổi quá lớn, quá thường xuyên, cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác thử thủy văn.

2.3 Sự chuyển hướng nước từ Tây sang Đông và chuyển hướng cảnh quan đô thị làm cho các dự án thủy điện vẫn đang được phát triển mạnh mẽ, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến dòng nước ban đầu của các kênh sông. Việc xây dựng một số lượng lớn các công trình thủy điện đã làm cho mực nước thấp, trung bình và cao và dòng chảy của sông thay đổi quá khác nhau, điều này đã làm tăng độ khó của việc kiểm tra thủy văn. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng đô thị và nông thôn, không thể tránh khỏi những con đường, cây cầu ... bắc qua sông, phá hủy nguyên trạng nguồn nước của sông, gây cản trở cho việc kiểm tra thủy văn. Hơn nữa, các nhân viên thi công có liên quan đã không chú ý đến công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án, đã đổ toàn bộ lượng phù sa và cát sông không cần thiết trong quá trình thi công xuống nước sông.

2.4 Việc thay đổi thiết bị đã ảnh hưởng đến công tác đo kiểm thủy văn. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các công trình thủy điện hiện đại được xây dựng mạnh mẽ và nhanh chóng kéo theo đó là các trạm thủy văn sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí phải di chuyển, điều này đòi hỏi các trạm thủy văn phải liên tục thay đổi phương thức làm việc ban đầu và bổ sung thêm các thiết bị mới. hòa cùng nhịp xây dựng thủy điện. Kết quả là kế hoạch ban đầu của công việc kiểm tra thủy văn sẽ bị phá hủy, và cần phải dừng lại và lập một kế hoạch làm việc mới. Ngoài ra, công tác kiểm tra thủy văn cũng dễ xảy ra tình trạng khiếu kiện, thiếu tiền nên khó hoàn thiện hơn nữa công tác kiểm tra thủy văn.

3 Chiến lược kiểm tra thủy văn để xử lý khi xây dựng công trình thủy điện

3.1 Do các công trình thủy điện phải xây dựng và tái thiết thường xuyên nên công tác thử nghiệm thủy văn không chỉ nảy sinh các vấn đề về di dời, yêu cầu bồi thường mà còn khó thu thập thông tin liên quan kịp thời, gây khó khăn cho công tác thử nghiệm. Vì vậy, để nâng cao tiến độ suôn sẻ của công việc đo kiểm thủy văn và tạo điều kiện cho nhân viên thu thập thông tin mới nhất một cách nhanh chóng và kịp thời, các bộ phận liên quan nên hợp tác với công việc của họ và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho trạm thủy văn. Ngoài ra, các chính sách liên quan Các dự án thủy điện cần chủ động cung cấp thông tin liên quan cho các trạm thủy văn trong quá trình xây dựng và tái thiết.

3.2 Việc xây dựng rầm rộ các công trình thủy điện đã làm tăng thêm khó khăn cho công tác thử nghiệm tại các trạm thủy văn, ngoài ra còn phải đối mặt với các vấn đề về yêu cầu bồi thường, di dời và tái thiết, lúc này việc thử nghiệm rất dễ bị gián đoạn, thậm chí không đạt yêu cầu. cần sự hỗ trợ của các bộ phận khác, chẳng hạn như trạm quan sát phụ trợ. Sau khi xác định việc di dời hoặc xây dựng lại, các bộ phận liên quan có thể bổ sung một số trạm phụ trợ liên quan và các điểm khảo sát sau khi điều tra, đồng thời cung cấp hỗ trợ thiết bị liên quan để thu thập lượng mưa trên lưu vực liên quan và nhân viên kiểm tra thủy văn có thể xây dựng trên cơ sở này. Phân tích và nghiên cứu có thể được thực hiện dựa trên các tính toán liên quan, có thể cải thiện độ chính xác của công việc kiểm tra thủy văn ở một mức độ nhất định.

3.3 Trong những năm gần đây, các công trình thủy lợi, thủy điện được phát triển và xây dựng mạnh mẽ, tuy mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và người dân nhưng các công trình xây dựng mới và tái thiết thường xuyên đã ảnh hưởng ngày càng nhiều đến các trạm thủy văn. lưu trữ nước. Đồng thời, tốc độ dòng chảy và mực nước của nguồn nước sông đang trong quá trình thay đổi nhanh chóng, nhưng các thiết bị kiểm tra thủy văn liên quan không thể theo kịp tốc độ thay đổi. Các phương tiện và dụng cụ kiểm tra thông thường không thể hoàn thành kiểm tra công tác thủy văn, dẫn đến Sai số trong kết quả đo là rất lớn. Do đó, các cán bộ không chỉ phải hỗ trợ công tác đo kiểm thủy văn về mặt kinh phí và pháp luật mà còn phải hỗ trợ công tác đo kiểm thủy văn về mặt khoa học và công nghệ. Chỉ bằng cách ổn định mạng lưới thủy văn, nghiên cứu phát triển hoặc đưa vào sử dụng các phương tiện, dụng cụ đo kiểm thủy văn tiên tiến của nước ngoài để công nghệ đo kiểm thủy văn theo kịp tốc độ xây dựng thủy điện thì tác động của các công trình thủy điện đối với công tác đo kiểm thủy văn mới giảm được.

4. Kết luận

Với sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển kinh tế và nhu cầu của thời đại, việc xây dựng các công trình thủy lợi và thủy điện là không thể tránh khỏi, nhưng việc kiểm tra thủy văn cũng liên quan đến việc phản ánh chính xác các vấn đề liên quan đến sông ngòi, và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tránh lũ và thiên tai khác. Vì vậy, trong khi phát triển các dự án thủy điện, chúng ta phải điều tra, phân tích kỹ tác động của việc xây dựng công trình thủy điện đến công tác thủy văn, chủ động tìm biện pháp đối phó để các công trình thủy điện thực sự mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu:

[1]Lu Weimin, Pan Renhong. Thảo luận về Kiểm tra Thủy văn sau Trạm Thủy văn Quảng Tây Bị ảnh hưởng bởi Xây dựng Dự án[J]Tự động hóa bảo tồn nước và thủy văn, 2008 (3).

[2]You Yujun, Zhang Hongyin. Khảo sát thủy văn ở tỉnh Thiểm Tây bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng dự án và các biện pháp đối phó được thực hiện[J].Journal of Yangling Career and Technical College, 2009 (1).

[3]Huang Xianling, Zhang Hongxia. Các biện pháp đối phó kiểm tra thủy văn cho các dự án bảo tồn nước và các hoạt động của con người[J]Bảo tồn nguồn nước Hà Nam và sự chuyển hướng nước từ Nam sang Bắc, 2008 (1).

[4]Liu Xiangchun. Tác động của các dự án xây dựng thủy điện và bảo tồn nước đối với hệ sinh thái sông và các biện pháp bảo vệ và phục hồi[A]Kỷ yếu Hội nghị thường niên năm 2009 và Hội nghị chuyên đề học thuật của Ủy ban chuyên môn về bảo vệ nước môi trường của Hiệp hội Kỹ thuật Thủy lợi Trung Quốc[C].2009.

[5]Wang Qiaoping, Wang Chengjian. Phân tích tác động của các dự án thủy lợi đối với mạng lưới trạm thủy văn[J]Tài nguyên nước Hà Bắc, 2010 (03).

[6]Li Li, Wang Hongbin. Đánh giá mạng lưới trạm thủy văn ở tỉnh Liêu Ninh bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy lợi[J]Tài nguyên nước và thủy điện Đông Bắc, 2009 (08).

[7]Chen Jianhong. Phân tích ảnh hưởng của Trạm thủy điện Xiangtangxia Ⅱ đến việc đo đạc Trạm thủy văn Xiangtang[J]Công nghệ thủy điện và bảo tồn nước Cam Túc, 2009 (10).


Chúc các bạn đọc tin keo bong da vui vẻ!

Original text