game bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về game bong da

my bong da

  [摘要]Kể từ khi thực hiện sâu rộng việc mở cửa với thế giới bên ngoài, các ngành công nghiệp khác nhau ở Trung Quốc đã đạt được sự phát triển nhanh chóng. Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa tăng tốc đáng kể, để nâng cao hình ảnh của thành phố và thúc đẩy sự phát triển của thành phố thì số lượng các công trình xây dựng ngày càng nhiều. Trên cơ sở nâng cao mức sống của người dân, người dân đã từng bước nâng cao yêu cầu đối với các công trình xây dựng. Ở một góc độ nào đó, mức độ kiểm soát ngân sách của các dự án xây dựng có ảnh hưởng rất quan trọng đến chất lượng của các dự án xây dựng.


  [关键词]Dự án xây dựng; dự toán ngân sách; các vấn đề; biện pháp kiểm soát


Số phân loại thư viện Trung Quốc: S293 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1009-914X (2018) 24-0106-01


1 Tổng quan về ngân sách dự án xây dựng và chi phí dự án


Ngân sách dự án xây dựng là việc tính toán và xác định trước từng dự án theo nội dung cụ thể của hồ sơ thiết kế ở các giai đoạn thiết kế khác nhau, tham khảo các định mức, chỉ tiêu quốc gia và các tiêu chuẩn thu phí khác nhau trong quá trình thực hiện các thủ tục xây dựng dự án A tài liệu tổng mức đầu tư. Nó là phản ánh kinh tế của các công trình xây dựng trong các giai đoạn xây dựng khác nhau, là chứng từ chi phí để tính trước và nghiên cứu giá của các công trình xây dựng, là cơ sở chính để ra quyết định, phân bổ, kiểm soát, quản lý, hạch toán và giám sát. của đầu tư dự án. Để đạt được hiệu quả kinh tế, xã hội, các công trình xây dựng hiện đại cần nâng cao chất lượng dự toán, xác định hợp lý giá thành dự án, làm tốt công tác quản lý năng động chi phí dự án, kiểm soát rủi ro đầu tư, cải tiến và hoàn thiện dự toán đầu tư dự án, và thực hiện kiểm soát và quản lý toàn quy trình Hướng dẫn hiệu quả việc quản lý và kiểm soát chi phí dự án.


2 Các lĩnh vực bất hợp lý trong việc kiểm soát dự toán chi phí và ngân sách dự án


2.1 Các thay đổi và thiếu sót trong thiết kế


Để tối đa hóa lợi ích, một số công ty xây dựng sẽ tìm mọi cách để rút ngắn thời gian thi công công trình, đồng thời rút ngắn thời gian lên bản vẽ thiết kế dẫn đến công việc thiết kế không đủ và nhiều sai sót. Nhiều đơn vị thi công không tiến hành kiểm tra, khảo sát tại hiện trường, mặt bằng thiết kế tổng thể tương đối thấp, không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy phạm để lập bản vẽ thiết kế, những yếu tố này đã làm cho giá thành công trình tăng cao, thậm chí vượt quá ngân sách dự án.Ngoài ra, một số công ty xây dựng trong quá trình thi công đã không tuân thủ nghiêm túc bản vẽ, tự ý sửa đổi bản vẽ hoặc phương án thiết kế cũng khiến cho mức đầu tư dự án vượt dự toán.[1].


2.2 Chi tiêu ngẫu nhiên và lãng phí trong quá trình xây dựng


Lợi ích kinh tế của các đơn vị có liên quan trong dự án xây dựng có mối tương quan nhất định tạo điều kiện che chắn cho nhau và trục lợi. Đồng thời, do nhà nước thanh toán nhiều chi phí xây dựng, các bộ phận giám sát liên quan cho rằng không liên quan đến lợi ích của mình nên đã không rà soát chặt chẽ kinh phí của các dự án, dẫn đến chi phí xây dựng vượt quá kinh phí dự án. Hơn nữa, hệ thống đấu thầu trên thị trường xây dựng của Trung Quốc hiện nay chưa hoàn hảo, có nhiều hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, sau khi các công ty xây dựng có được quyền xây dựng thông qua các phương pháp không phù hợp, họ sẽ lấy lý do nhu cầu xây dựng để đáp ứng lợi ích của mình, dẫn đến xây dựng hoàn thành vượt mức dự toán, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích kinh tế của nước ta.


2.3 Tính kịp thời của dự toán ngân sách tương đối ngắn


Hiện nay, trong công tác xây dựng các công trình kỹ thuật, một số cán bộ chịu trách nhiệm lập dự toán ngân sách không thực hiện đúng các quy định có liên quan để lập dự toán, dẫn đến dự toán kinh phí không trung thực, không phản ánh đúng thực trạng của công trình, dẫn đến khó hoạt động. trong thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ dự án.


3 Phân tích các biện pháp kiểm soát ngân sách dự án xây dựng


3.1 Nâng cao hơn nữa chất lượng và kỹ năng của nhân viên quản lý ngân sách


Kiểm toán ngân sách dự án, bao gồm nhiều bộ phận, để đảm bảo rằng các cuộc điều tra nội bộ và bên ngoài được đồng bộ hóa và để có được cơ sở tài liệu để xem xét, điều này sẽ giúp đảm bảo việc xem xét. Là nhân viên quản lý chi phí, chúng tôi không nên ngại khó, ngại khổ, đi sâu vào công trường để kiểm tra chặt chẽ, nắm rõ số lượng công trình, kịp thời phát hiện ra vấn đề. Trọng tâm của quản lý ngân sách chi phí cho các dự án xây dựng là quản lý ngân sách chi phí. Nó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và khả năng của kiểm toán viên. Nó đòi hỏi nhân viên không chỉ nắm vững kiến ​​thức chuyên môn về ngân sách dự án và các luật, quy định và chính sách có liên quan. cũng cần Hiểu các kiến ​​thức cơ bản về thiết kế, vật liệu, mua sắm thiết bị, công nghệ xây dựng, kết cấu kỹ thuật. Kiểm soát đầu tư, v.v.


3.2 Tăng cường xây dựng hệ thống và hình thành sự kết hợp giữa trách nhiệm và quyền lực


Từ tình hình thực tế của các dự án xây dựng, cần tăng cường công tác cơ bản của quản lý ngân sách, bao gồm việc thiết lập và hoàn thiện quản lý hạn ngạch, quản lý ngân sách, nghiệm thu, hồ sơ gốc và hồ sơ các thông số. Đây là những nguồn thông tin cơ bản nhất để các công ty tiến hành quản lý ngân sách và quản lý ngân sách Thiết lập một hệ thống trách nhiệm quản lý ngân sách để xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu chi phí khác nhau. Có trách nhiệm mà không có quyền lực thì không thể đảm đương đầy đủ mọi trách nhiệm, và thiếu động lực thiết thực cho những trách nhiệm không mang lại lợi ích. Nên trao bao nhiêu quyền, bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu nhiệm vụ cần đạt được, cần thu được bao nhiêu lợi ích.


3.3 Chuẩn hóa đấu thầu


Là một trong những biện pháp chủ yếu để kiểm soát dự toán ngân sách của các dự án xây dựng, việc chuẩn hóa công tác đấu thầu và đấu thầu phải được quan tâm đầy đủ. Các bộ phận liên quan cần làm tốt công tác giám sát các đơn vị tham gia đấu thầu, tuân thủ nghiêm túc quy trình đấu thầu, nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích có thẩm quyền thông tin chi phí dự án với đầy đủ nguồn thông tin và tài năng chuyên môn, đồng thời liên tục tối ưu hóa các giải pháp theo tiền đề đảm bảo chất lượng.


3.4 Tăng cường giám sát


Trong quản lý ngân sách thực tế kiểm soát, tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ tính khả thi của các dự án kỹ thuật, thủ tục phê duyệt hạn mức đầu tư. Đạt được đầy đủ các hoạt động quản lý và kiểm soát rủi ro, chẳng hạn như: xem xét giá vật liệu, thời gian xây dựng, chất lượng dự án, quyết toán chi phí và các chỉ số khác để đảm bảo dự án hoàn thành suôn sẻ. Đồng thời, có thể tăng cường sự giám sát của các cơ quan ban ngành của Chính phủ để đảm bảo một môi trường đầu tư tốt: tiêu chuẩn hành vi của các nhân viên liên quan đến dự án; chất lượng xây dựng của dự án.


3.5 để tiêu chuẩn hóa thiết kế


Thiết kế là đầu tàu, và việc nắm chắc “bước đi đầu tiên” của thiết kế là phần quan trọng nhất trong việc kiểm soát ngân sách.


(1) Đào sâu chiều sâu thiết kế và tối ưu hóa phương án thiết kế. Trước khi thiết kế, người thiết kế cần hết sức coi trọng việc thu thập số liệu, tìm hiểu đầy đủ nội dung đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, điều kiện thủy văn, địa chất công trình, môi trường xung quanh khu vực, địa hình, địa mạo, lựa chọn thiết bị quy trình, mặt bằng và mặt bằng công trình , Vật liệu xây dựng và hiệu suất, và cố gắng đào sâu chiều sâu của công việc thiết kế và tối ưu hóa các phương án thiết kế. (2) Tích cực thúc đẩy thiết kế hạn ngạch. Thiết kế định mức nhằm kiểm soát thiết kế sơ bộ phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán đầu tư đã được phê duyệt, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và chức năng; lập dự toán kinh phí theo thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt, kiểm soát thiết kế bản vẽ thi công và ngân sách; đồng thời, từng chuyên gia phải kiểm soát thiết kế theo mức đầu tư được phân bổ. (3) Nhà thiết kế phải nâng cao chất lượng, nắm rõ dự toán, ngân sách và định mức chi phí của nghề nghiệp, nắm rõ giá vật liệu xây dựng, có ý thức kiểm soát chi phí kỹ thuật, thiết kế cẩn thận, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới và vật liệu, và thống nhất công nghệ và nền kinh tế đứng lên. Dự toán tương ứng bị hỏng thì phải làm lại, phí làm lại do đơn vị thiết kế chịu, nếu nghiêm trọng thì bên liên quan phải chịu trách nhiệm.


3.6 Cải thiện hệ thống kiểm toán dự toán ngân sách và công tác tiền kiểm toán


Hệ thống kiểm toán thường phản ánh mức độ chuẩn hóa và tầm quan trọng của cuộc kiểm toán. Nếu có một hệ thống kiểm toán hoàn chỉnh và chặt chẽ, tính chính xác của toàn bộ dự toán ngân sách có thể được đảm bảo. Khi lập dự toán ngân sách, các luật và quy định có liên quan nên được sử dụng làm cơ sở, và cần chú ý đến hình thức của việc lập. Trong công tác biên soạn cũng phải kiên quyết chấm dứt hiện tượng gian lận, chỉ bằng cách không ngừng cải tiến hệ thống kiểm toán thì công việc kiểm toán mới có thể tiến hành thuận lợi.


Kiểm toán trước là một công việc quan trọng trước khi lập dự toán ngân sách dự án. Nó có thể đóng vai trò chuẩn bị cho việc lập dự toán ngân sách. Giá trị hạn ngạch có phù hợp với thực tế hay không, việc lựa chọn nguyên vật liệu, giá cả có hợp lý hay không, khối lượng công việc tính toán có bị thiếu hoặc lặp lại hay không.


3.7 Quản lý thông tin hiện đại về dự toán ngân sách


Với sự phát triển của ngành xây dựng, ngành thông tin cũng phát triển như vũ bão. Các doanh nghiệp hiện đại có thể áp dụng công nghệ hiện đại như thông tin hóa vào quản lý dự án, và công nghệ hiện đại như thông tin hóa cũng cung cấp nền tảng cho việc thông tin hóa việc chuẩn bị ngân sách. Việc sử dụng dự toán ngân sách dựa trên thông tin không chỉ loại bỏ được cách tính toán và quản lý ngân sách thủ công mà còn tránh được những sai sót không đáng có. Và có thể nhận ra sự quản lý năng động của quản lý ngân sách dự án, có thể đối phó với các vấn đề phát sinh trong thời gian. Phương pháp này là nhập các quy tắc tính toán cần thiết trong dự toán ngân sách dự án vào máy tính để tạo thành hệ thống quản lý ngân sách dự án. Thực hiện toàn diện việc quản lý dự toán ngân sách thông qua các phân hệ quản lý khác nhau.


4. Kết luận


Tóm lại, việc thực hiện có hiệu quả ngân sách dự án xây dựng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hoạt động của toàn bộ dự án xây dựng, đồng thời là sự đảm bảo chắc chắn cho chất lượng xây dựng của tòa nhà. Vì vậy, trong thực tế triển khai quy trình kiểm soát ngân sách dự án, cần tích cực nâng cao chất lượng quản lý ngân sách dự án để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hiệu quả quản lý.


người giới thiệu

  [1] Wen Xiangfeng. Thăm dò các Vấn đề Hiện tại của Quản lý Ngân sách Dự án Xây dựng[J]Công nghệ và Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (Số phát hành giữa ngày), 2017, (1): 31-32.

  [2] Zhang Chunhua. Thăm dò các Vấn đề Hiện tại của Quản lý Ngân sách Dự án Xây dựng[J]Công nghệ và Doanh nghiệp, 2017, (8): 54.

Tác giả: Zhu Lei


Chúc các bạn đọc tin game bong da vui vẻ!

Original text