game bong da 11

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 07/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về game bong da 11

bao bong da

Mục tiêu 【Tóm tắt】 Để khám phá giá trị tiên đoán của tập hợp con tế bào lympho T, B và NK các chỉ số liên quan đến tiên lượng xấu của bệnh nhân nhiễm trùng huyết. Phương pháp Sử dụng các phương pháp nghiên cứu tiền cứu, tổng số 101 bệnh nhân nhiễm trùng huyết tại khoa hồi sức cấp cứu (EICU) và ICU của Bệnh viện Nhân dân Ninh Hạ đã được chọn làm đối tượng, và mức độ của các nhóm tế bào lympho T, B và NK trong máu ngoại vi được phát hiện trong vòng 48 giờ nhập viện. Theo dõi để xuất viện, quan sát nguy cơ của các chỉ số bất thường về kết quả tử vong và đánh giá giá trị tiên đoán của việc phát hiện kết hợp các chỉ số khác nhau về nguy cơ tử vong. Kết quả CD3, CD3 + / CD4 + ở nhóm bệnh nhân sốc nhiễm trùng thấp hơn nhóm nhiễm trùng huyết nặng và nhóm nhiễm trùng huyết nặng, và ở nhóm bệnh nhân nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng, CD3 + / CD8 +, CD3- / CD19 +, CD4 + / CD8 + thấp hơn so với ở nhóm nhiễm trùng huyết, CD (16 + 56) + cao hơn nhóm nhiễm trùng huyết (P <0,05); bạch cầu đơn nhân của bệnh nhân chết cao hơn so với bệnh nhân còn sống và CD3, CD3- / CD19 +, CD3 + / CD4 +, CD4 + / CD8 + thấp hơn so với những bệnh nhân còn sống (P <0,05); CD3- / CD19 +, CD3 + / CD8, CD4 + / CD8 + là các yếu tố bảo vệ tiên lượng nhiễm trùng huyết, với các giá trị OR lần lượt là 0,235, 0,006 và 0,108; yếu tố dự đoán kết hợp của tập hợp con tế bào lympho, điểm APACHE Ⅱ và điểm SOFA là Diện tích dưới đường cong ROC về hiệu quả dự đoán nguy cơ tử vong lần lượt là 0,993, 0,877, 0,848; hàm phân biệt kết hợp của tập con tế bào lympho có tỷ lệ đánh giá sai là 19,8% đối với mức độ nghiêm trọng của bệnh và tỷ lệ đánh giá sai đối với kết quả của bệnh nhân là 4%. Kết luận Biểu hiện của các tập hợp con tế bào lympho ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết là bất thường, và việc phát hiện kết hợp các tập hợp con tế bào lympho có giá trị định hướng cho tình trạng và tiên lượng của bệnh nhân nhiễm trùng huyết.
[Từ khóa]nhiễm trùng huyết; tập hợp con tế bào lympho; tiên lượng; nghiên cứu tiền cứu
Giá trị của các phân nhóm tế bào lympho cùng được phát hiện trong việc đánh giá tiên lượng xấu của bệnh nhân nhiễm trùng huyết
Pan Dongfeng, Li Furong, Liang Shisong, Qi Kele, Ji Xinzhong, Ke Jinfang. Khoa Cấp cứu, Tổ chức Nhân dân Ninh Hạ, Yinchuan 750021, Trung Quốc
Tác giả tương ứng: Pan Dongfeng, Email: doctor_pf@126.com
Mục tiêu 【Tóm tắt】 Để khảo sát giá trị dự đoán của các tập hợp con tế bào lympho T, B và NK cùng được phát hiện trong tiên lượng xấu ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết. Trong vòng 48 giờ sau khi nhập viện. Kết quả của bệnh nhân trong thời gian nhập viện được quan sát bằng nghiên cứu theo dõi. Giá trị dự đoán của các tiểu quần thể tế bào lympho cùng được phát hiện trong nguy cơ tử vong. Kết quả Tỷ lệ phần trăm CD3, CD3 + / CD4 + ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng thấp hơn tỷ lệ phần trăm của CD3 + / CD8 +, CD3- / CD19 +, CD4 + / CD8 + ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng thấp hơn so với bệnh nhân nhiễm trùng huyết nhẹ / vừa. Tỷ lệ CD (16 + 56) + ở nhóm nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng cao hơn ở nhóm nhiễm trùng huyết nhẹ / trung bình (P <0,05). Tổng số bạch cầu đơn nhân trong các trường hợp tử vong là cao hơn tỷ lệ này ở những người sống sót. Tỷ lệ CD3, CD3- / CD19 +, CD3 + / CD4 +, CD4 + / CD8 + trong tử vong thấp hơn so với những người sống sót (P <0,05). CD3- / CD19 +, CD3 + / CD8 và CD4 + / CD8 + là các yếu tố bảo vệ chống lại nhiễm trùng huyết với giá trị OR của chúng lần lượt là 0,235, 0,006 và 0,108. Đường cong ROC của các tập hợp con tế bào lympho cùng được phát hiện, điểm APACHE và điểm SOFA để dự đoán nguy cơ tử vong lần lượt là 0,993, 0,877 và 0,848. Tỷ lệ đánh giá sai về chức năng phân biệt mức độ bệnh của các phân nhóm tế bào lympho cùng được phát hiện là 19,8% và kết quả là 4%. Kết luận Tỷ lệ phần trăm của các tiểu quần thể tế bào lympho ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết là bất thường, và do đó, các phân nhóm tế bào lympho cùng được phát hiện có giá trị trong việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh và tiên lượng ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết.【Từ khóa chính】 Nhiễm trùng huyết; Tập hợp con tế bào bạch huyết; Tiên lượng; Nghiên cứu phối cảnh
Nhiễm trùng huyết là một hội chứng phản ứng viêm toàn thân do nhiễm trùng hoặc chấn thương. Nó có tỷ lệ mắc bệnh cao, tình trạng nguy hiểm và tỷ lệ tử vong theo trường hợp cao. [1]. Theo các khảo sát dịch tễ học nước ngoài, tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng huyết đã vượt qua nhồi máu cơ tim, trở thành nguyên nhân chính gây tử vong cho bệnh nhân không do tim trong khoa hồi sức cấp cứu [2-4]. Trong những năm gần đây, bất chấp những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ điều trị chống nhiễm trùng và hỗ trợ chức năng các cơ quan, tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng huyết vẫn cao tới 30% ~ 70% [5]. Sự giải phóng ồ ạt của các tế bào viêm và quá trình chết theo chương trình của các tế bào miễn dịch là những cơ chế quan trọng gây ra nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng [6] Do đó, các nhà nghiên cứu đã thử điều hòa miễn dịch đồng thời điều trị chống viêm cho bệnh nhân nhiễm trùng huyết nhưng hiệu quả không khả quan. Thông qua việc phát hiện các chỉ số liên quan phản ánh tình trạng miễn dịch của cơ thể và quan sát mối tương quan của nó với tiên lượng của bệnh nhân nhiễm trùng huyết, nó sẽ cung cấp hướng dẫn để làm rõ kỳ vọng điều trị của bệnh nhân và điều trị lâm sàng. Nghiên cứu này sẽ nghiên cứu mức độ biểu hiện của tập hợp con tế bào lympho máu ngoại vi ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết, và quan sát giá trị đánh giá của các chỉ số khác nhau đối với nguy cơ tiên lượng xấu ở bệnh nhân.
1 Vật liệu và phương pháp
1.1 Thông tin chung
Từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013, có 101 bệnh nhân nhiễm trùng huyết tại đơn vị chăm sóc đặc biệt khẩn cấp (EICU) và ICU của Bệnh viện Nhân dân Ninh Hạ, bao gồm 60 nam và 41 nữ, từ 24-77 tuổi, (54,22 ± 11,97) tuổi. Loại trừ những bệnh nhân có khối u, bệnh tự miễn và các chất ức chế miễn dịch. Việc chẩn đoán và điều trị cho tất cả bệnh nhân tuân thủ nghiêm ngặt "Hướng dẫn Quốc tế về Điều trị Nhiễm trùng huyết nặng và Sốc nhiễm trùng" của Hiệp hội Y học Chăm sóc Quan trọng Hoa Kỳ (SCCM) năm 2012[7]. Các bệnh nhân được chia thành nhóm sống sót và nhóm tử vong theo tình trạng sống sót tại thời điểm xuất viện. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân được trình bày trong Bảng 1. Kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt bởi ủy ban y đức của bệnh viện, và bệnh nhân hoặc người nhà đã đồng ý với nghiên cứu và ký vào một bản chấp thuận có đầy đủ thông tin.
1.2 Các phương pháp và chỉ số kiểm tra
Tất cả bệnh nhân đều trải qua điểm APACHE Ⅱ và điểm SOFA sau khi nhập viện. Trong vòng 48 giờ sau khi nhập viện, 2 mL máu tĩnh mạch ngoại vi được lấy vào buổi sáng khi bụng đói và mẫu được đo trong vòng 6 giờ. Phần trăm tiểu tế bào lympho được phân tích bởi BD FACSAria Ⅱ flow cytometer Các giá trị tham chiếu của mỗi mục xét nghiệm như sau: tổng số tế bào lympho T (CD3 +): 50% ~ 82%, tổng số tế bào lympho B (CD3- / CD19 +): 5% ~ 21%, T helper / tế bào lympho điều hòa (CD3 + / CD4 +): 24% ~ 54%, tế bào lympho T ức chế / gây độc tế bào (CD3 + / CD8 +): 14% ~ 41%, tỷ lệ H / S tế bào lympho T (CD4 + / CD8 +): 0,7 ~ 3,1, tổng NK tế bào bạch huyết[CD(16+56)+]: 6% ~ 38%.Đo tế bào dòng chảy để phát hiện mức độ bạch cầu đơn nhân[正常值(0.10~0.60)×109 L-1].
1.3 Phương pháp thống kê
Sử dụng phần mềm phân tích thống kê spss 17.0 và Medcalc, dữ liệu đo lường được biểu thị dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn (x ± s). Kiểm tra theo cặp LSD-t được sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa các nhóm; dữ liệu đếm được biểu thị dưới dạng tần số (tỷ lệ) và thử nghiệm được sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa các nhóm khác nhau; phân tích hồi quy Cox đa biến được sử dụng để phân tích tử vong rủi ro dưới các đặc điểm lâm sàng khác nhau; phân tích thành phần chính được sử dụng để chiết xuất tế bào lympho Sau giá trị chức năng toàn diện của chỉ số phân nhóm, phương pháp phân tích đường cong hoạt động của máy thu (ROC) được sử dụng để so sánh độ nhạy và độ đặc hiệu của nó trong việc dự đoán tử vong; phân tích phân biệt được sử dụng để đánh giá giá trị của phân nhóm tế bào lympho trong dự đoán mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng huyết và nguy cơ tử vong. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi P <0,05.
2 kết quả
2.1 Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân
Không có sự khác biệt có ý nghĩa về tuổi, giới, căn nguyên và vi sinh vật gây bệnh giữa nhóm sống sót và nhóm tử vong của bệnh nhân nhiễm trùng huyết (P> 0,05); nhóm tử vong có tỷ lệ bệnh nhân nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng cao hơn so với nhóm sống sót. nhóm, APACHE Điểm Ⅱ, điểm SOFA, số ngày nhập viện ICU và tổng số ngày nhập viện đều cao hơn so với nhóm sống sót và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết quả được thể hiện trong Bảng 1.
2.2 Mức độ biểu hiện của tập hợp con tế bào lympho ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết
Các bệnh nhân nhiễm trùng huyết được phân nhóm theo mức độ bệnh của họ và so sánh mức độ biểu hiện của các tập hợp con tế bào lympho giữa các nhóm khác nhau. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về giá trị tuyệt đối của bạch cầu đơn nhân giữa các nhóm (F = 1.894 , P = 0,154); CD3 (F = 5,887, P = 0,004), CD3 + / CD8 + (F = 5,858, P = 0,004), CD3 + / CD4 + (F = 6,986, P = 0,001), CD3- / CD19 + (F = 22,768, P <0,01), CD4 + / CD8 + (F = 14,142, P <0,01), [CD(16+56)+](F = 25,382, P <0,01) Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Sau khi so sánh theo cặp LSD, CD3, CD3 + / CD4 + ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng thấp hơn so với nhóm nhiễm trùng huyết nặng và nhóm nhiễm trùng huyết nặng (P = 0,001, P = 0,016) , CD3 + / CD8 + (P = 0,031, P = 0,003), CD3- / CD19 + (tất cả P ​​<0,01), CD4 + / CD8 + (P <0,01, P = 0,001) thấp ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng Trong nhóm nhiễm trùng huyết , CD (16 + 56) + cao hơn so với nhóm nhiễm trùng huyết (P <0,01); so sánh sự khác biệt về các chỉ số giữa bệnh nhân còn sống và bệnh nhân đã chết, kết quả cho thấy trong số bệnh nhân nhiễm trùng huyết nặng, đơn nhân tế bào cao hơn so với những bệnh nhân còn sống (t = 9.280, P = 0,005), CD3 (t = 14,087, P = 0,001), CD3- / CD19 + (t = 16,947, P <0,01), CD4 + / CD8 + (t = 18,723, P < 0,01) Thấp hơn bệnh nhân còn sống; trong số bệnh nhân sốc nhiễm trùng, CD3 + / CD4 + của bệnh nhân chết thấp hơn so với bệnh nhân còn sống (t = 10,198, P = 0,009). Kết quả được thể hiện trong Bảng 2.
2.3 Phân tích hồi quy Cox đa biến về đặc điểm lâm sàng và tình trạng sống sót của bệnh nhân
Lấy đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân và các yếu tố khác làm biến số độc lập và tình trạng sống sót của bệnh nhân khi xuất viện làm biến phụ thuộc (tử vong = 1, sống sót = 2), một mô hình hồi quy Cox đã được thiết lập. Kết quả cho thấy điểm APACHE Ⅱ ( biến liên tục) là một yếu tố nguy cơ độc lập, CD3- / CD19 + (<5% = 1, ≥5% = 2), CD3 + / CD8 (<14% = 1, ≥14% = 2), CD4 + / CD8 + (<0,7 % = 1, ≥0,7% = 2) là Các yếu tố bảo vệ, giá trị OR là 1,645, 0,235, 0,006, 0,108 và kết quả được thể hiện trong Bảng 3.2.4 Đường cong ROC của tập hợp con tế bào lympho dự đoán tử vong do nhiễm trùng huyết
Có tính đến mối tương quan giữa các phân nhóm tế bào lympho, phân tích thành phần chính được sử dụng để trích xuất tỷ lệ đóng góp của mỗi chỉ số và một chức năng đánh giá toàn diện được xây dựng để tạo thành một dự đoán toàn diện về các phân nhóm tế bào lympho. Biểu hiện chức năng là:
Yếu tố dự đoán toàn diện của tập hợp con tế bào lympho = 0,25683 × FAC1_1 + 0,22566 × FAC2_1 + 0,20982 × FAC3_1
Các thành phần chính của FAC1_1 bao gồm bạch cầu đơn nhân và CD3 +, là các chỉ số phản ánh tổng số tế bào lympho T; các thành phần chính của FAC2_1 bao gồm CD3- / CD19 +, phản ánh tổng số tế bào lympho B; các thành phần chính của FAC3_1 bao gồm CD3 + / CD4 +, phản ánh trình trợ giúp T / tế bào lympho điều hòa. Đường cong ROC được xây dựng dựa trên các biến mới. Kết quả cho thấy diện tích dưới đường cong ROC của công cụ dự đoán toàn diện về tập hợp con tế bào lympho, điểm APACHE Ⅱ và điểm SOFA lần lượt là 0,852, 0,877 và 0,848. Kết quả được hiển thị trong Hình 1 và Bảng 4.
2.5 Phân tích phân biệt các tập hợp con tế bào lympho để dự đoán mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng huyết và nguy cơ tử vong
Phương pháp phân biệt từng bước được sử dụng để thiết lập chức năng phân biệt để phân loại bệnh nhân nhiễm trùng huyết:
Hàm 1 = 0,025 (CD3 +) + 0,304 (CD3- / CD19 +) + 0,110 (CD3 + / CD4 +) - 0,128[CD(16+56)+]-2,883; hàm 2 = 0,065 (CD3 +) - 0,088 (CD3- / CD19 +) + 0,184 (CD3 + / CD4 +) + 0,084[CD(16+56)+]-10,456
Phương pháp dao kéo được sử dụng để phân biệt, kết quả cho thấy tỷ lệ phán đoán sai toàn diện là 19,8%, trong đó tỷ lệ phán đoán sai là 10,6% ở nhóm nhiễm trùng huyết nặng, 38,7% ở nhóm nhiễm trùng nặng và 15,4% ở nhóm nhiễm trùng huyết. nhóm xung kích Đồ thị hàm số phân biệt Xem hình 2.
Thiết lập một chức năng phân biệt đối với kết quả sống sót và tử vong của bệnh nhân:
Hàm = -2,667 × Monocyte + 0,051 (CD3 +) + 0,329 (CD3- / CD19 +) + 0,163 (CD3 + / CD4 +) + 1,908[CD(16+56)+]-10,741;
Kết quả cho thấy tỷ lệ phán đoán sai toàn diện là 4%, trong đó tỷ lệ phán đoán sai sống sót là 9,5% và tỷ lệ phán đoán sai tử vong là 2,5%. Sơ đồ chức năng phân biệt được thể hiện trong Hình 3 và Hình 4.
 
3 Thảo luận
Tập hợp con của tế bào bạch huyết là một loạt các chỉ số để đánh giá xem chức năng miễn dịch của bệnh nhân có ở trạng thái cân bằng hay không. Nhiễm trùng huyết là một quá trình miễn dịch phức tạp xen kẽ giữa các cơ chế bệnh lý chống viêm và chống viêm [8]. Nhiễm trùng huyết ở giai đoạn đầu được biểu hiện bằng một phản ứng viêm rõ ràng. Với sự gia tăng của các yếu tố chống viêm, bệnh nhân nhiễm trùng huyết sẽ bước vào giai đoạn ức chế miễn dịch kéo dài, cơ chế này bị tổn thương theo cơ chế thực bào, rối loạn biểu hiện kháng nguyên bạch cầu đơn nhân và tế bào lympho. Nó được đặc trưng bởi quá trình apoptosis. , v.v., và tác động tổng hợp của các cơ chế khác nhau cuối cùng dẫn đến rối loạn và rối loạn các cơ chế miễn dịch bẩm sinh và thích ứng [9]. Inoue, v.v. [10] Nghiên cứu cho thấy so với nhóm chứng khỏe mạnh, tỷ lệ phần trăm và số lượng tuyệt đối của tế bào lympho T CD3 + và CD4 + ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết giảm đáng kể, và số lượng tuyệt đối của tế bào lympho T CD8, tế bào NK và tỷ lệ CD4 / CD8 giảm. B Tỷ lệ tế bào lympho tăng. Các nghiên cứu trong nước đã phát hiện ra rằng CD3, CD19 +, CD3 + / CD4 +, CD4 + / CD8 + ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết thấp hơn so với nhóm chứng khỏe mạnh, và CD (16 + 56) + tăng lên, và khi mức độ nghiêm trọng của bệnh nặng hơn, phạm vi thay đổi trong mỗi chỉ số tăng [11], liệu pháp điều hòa miễn dịch có thể điều chỉnh giảm các tế bào T điều hòa CD4 + C125 + Tregs, điều chỉnh tổng số tế bào lympho, tỷ lệ CD4 + / CD8 + và cải thiện tiên lượng của bệnh nhân [12], cho thấy rằng các chỉ số của tập hợp tế bào lympho có liên quan chặt chẽ đến tình trạng của bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu này phát hiện ra rằng so với giá trị tham chiếu bình thường, bệnh nhân nhiễm trùng huyết cho thấy sự suy giảm tế bào lympho T CD3 + CD4 +, tế bào lympho T CD3 + CD8 + và tế bào lympho CD19 + B, CD (16 + 56) + tổng số tế bào lympho NK. trong tế bào, và sự thay đổi các chỉ số khác nhau của bệnh nhân nhiễm trùng huyết nặng, đặc biệt là bệnh nhân sốc nhiễm trùng, rõ ràng hơn so với bệnh nhân nhiễm trùng huyết. Nó cho thấy khả năng tăng sinh của tế bào lympho giảm ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết và tế bào lympho trợ giúp bị ức chế; CD (16 + 56) + ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết nặng cao hơn đáng kể, điều này có thể liên quan đến số lượng lớn quá trình apoptosis ở ngoại vi. tế bào lympho T CD4 + trong máu Sự ức chế sự tăng sinh của tế bào lympho B (CD19 +) hoặc tế bào lympho T có liên quan đến sự hoạt hóa [13-14].
Việc phát hiện kết hợp các tập hợp con tế bào lympho không chỉ có thể phản ánh tình trạng miễn dịch của cơ thể bệnh nhân, nó còn có thể được sử dụng gián tiếp để dự đoán nguy cơ tử vong của bệnh nhân. Nghiên cứu này so sánh các chỉ số của phân nhóm tế bào lympho ở bệnh nhân còn sống và bệnh nhân đã chết và thấy rằng CD3, CD3- / CD19 +, CD3 + / CD4 + và CD4 + / CD8 + ở bệnh nhân chết thấp hơn so với bệnh nhân còn sống. Kết quả phân tích hồi quy Cox đa biến cho thấy bệnh nhân nhiễm trùng huyết có mức CD3- / CD19 +, CD3 + / CD8 và CD4 + / CD8 + bình thường sẽ có nguy cơ tử vong thấp hơn, với các giá trị OR lần lượt là 0,235, 0,006 và 0,108. Thông qua các chỉ số đánh giá của các xét nghiệm chẩn đoán, các nghiên cứu trong nước đã xác nhận rằng diện tích dưới đường cong ROC cho CD3 +, CD4 +, CD19 +, CD16 + CD56 + để dự đoán tử vong do nhiễm trùng huyết là 0,465 ~ 0,719, và độ chính xác của từng chỉ số để dự đoán tử vong do nhiễm trùng huyết tương đối cao. [11]. Tuy nhiên, do mối tương quan giữa các chỉ số của các tiểu quần thể tế bào lympho, nghiên cứu này đã sử dụng phân tích thành phần chính để trích xuất các yếu tố dự báo chung của các tiểu quần thể tế bào lympho. các yếu tố dự đoán kết hợp Nó là 0,852, tương tự với kết quả dự đoán của điểm APACHE Ⅱ và điểm SOFA. Hai yếu tố sau lần lượt là 0,877 và 0,848; để đánh giá chính xác hơn giá trị dự đoán của việc phát hiện kết hợp các tập hợp con tế bào lympho trong việc đánh giá nguy cơ tử vong ở bệnh nhân, nghiên cứu vượt qua Phân tích phân biệt để định lượng giá trị tiên đoán của nó, tỷ lệ đánh giá sai tổng thể về chức năng phân biệt của kết quả bệnh nhân thu được chỉ là 4%. giá trị nguy cơ tử vong ở bệnh nhân. Đồng thời, tác giả cũng sử dụng hàm phân biệt để phân loại mức độ nặng nhẹ của tình trạng bệnh nhân, kết quả cho thấy tỷ lệ phán đoán sai toàn diện là 19,8%, trong đó tỷ lệ phán đoán sai là 10,6% ở nhóm nhiễm trùng huyết và 38,7% ở nhóm nhiễm trùng huyết. nhóm nhiễm trùng huyết nặng Nhóm sốc nhiễm trùng là 15,4%, cho thấy rằng kết hợp phát hiện các tập hợp con tế bào lympho cũng có thể được sử dụng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân nhiễm trùng huyết. Xét thấy bạch cầu đơn nhân có chức năng hỗ trợ miễn dịch và điều hòa miễn dịch rõ ràng, và chúng chuyển các yếu tố quyết định kháng nguyên do chúng mang sang tế bào lympho sau khi thực bào kháng nguyên, chúng có tác dụng gây ra các phản ứng miễn dịch đặc hiệu của tế bào lympho, vì vậy nghiên cứu này đang đánh giá giá trị lâm sàng của các tập hợp con tế bào lympho bao gồm giá trị tuyệt đối của bạch cầu đơn nhân.Tóm lại, tác giả tin rằng bệnh nhân nhiễm trùng huyết có giảm tăng sinh tế bào lympho và ức chế miễn dịch tế bào lympho trợ giúp, và mức độ dao động có liên quan đến tình trạng bệnh; phản ứng tế bào lympho bất thường có liên quan đến nguy cơ tử vong ở bệnh nhân. Có thể sử dụng xét nghiệm phân nhóm kết hợp để đánh giá tình trạng bệnh nhân và nguy cơ tử vong. Do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan nên nghiên cứu này vẫn còn một số hạn chế nhất định, ví dụ như nghiên cứu chưa xem xét tác động của điều trị đến tình trạng miễn dịch của bệnh nhân, liệu sự thay đổi động của các chỉ số khác nhau có giá trị hơn để đánh giá tiên lượng hay không. nghiên cứu sâu hơn để xác định. Đồng thời, để có được một kết luận tương đối tin cậy, nghiên cứu này đã sử dụng điểm APACHE Ⅱ và hệ thống điểm kép SOFA để đánh giá giá trị dự đoán của nguy cơ tử vong.
người giới thiệu
 [1]Antonelli M, Azoulay E, Bonten M, và cộng sự. Năm tổng kết trong Y học chăm sóc đặc biệt 2009: I. Viêm phổi và nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, kết cục, suy thận cấp và kiềm toan, dinh dưỡng và kiểm soát đường huyết[J]. Med Intensive Care, 2010, 36 (2): 196-209.
 [2]Rodríguez F, Barrera L, De La Rosa G, và cộng sự. Dịch tễ học nhiễm trùng huyết ở Colombia: Một nghiên cứu đoàn hệ đa trung tâm tiềm năng tại mười bệnh viện đại học[J]. Crit Care Med, 2011, 39 (7): 1675-1682.
 [3]Padkin A, Goldfrad C, Brady AR, và cộng sự. Dịch tễ học nhiễm trùng huyết nặng xảy ra trong 24 giờ đầu tiên tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Anh, Wales và Bắc Ireland[J]Crit Care Med, 2003, 31 (9): 2332-2338.
 [4]Alberti C, Brun-Buisson C, Burchardi H, và cộng sự. Dịch tễ học về nhiễm trùng huyết và nhiễm trùng ở bệnh nhân ICU từ một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm quốc tế[J]. Med Intensive Care, 2002, 28 (2): 108-121.
 [5]Levy MM, Artigas A, Phillips GS, et al.[J]. Lancet Infect Dis, 2012, 12 (12): 919-924.
 [6]Hotchkiss RS, Monneret G, Payen D. Ức chế miễn dịch trong nhiễm trùng huyết: một hiểu biết mới về chứng rối loạn này và một phương pháp điều trị mới[J]. Lancet Infect Dis, 2013, 13 (3): 260-268.
 [7]Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. Chiến dịch sống sót sau nhiễm trùng huyết: hướng dẫn quốc tế về xử trí nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng, 2012[J]. Med Intensive Care, 2013, 39 (2): 165-228.
 [8]Andaluz-Ojeda D, Bobillo F, Iglesias V, và cộng sự. Điểm kết hợp của interleukin chống viêm và chống viêm giúp cải thiện dự đoán tử vong ở những trường hợp nhiễm trùng huyết nặng[J]. Cytokine, 2012, 57 (3): 332-336.
 [9] Li Xiuhua, Chen Yongming, Hong Liang, và cộng sự. Ảnh hưởng của hydrocortisone liều thấp lên quá trình chết rụng của tế bào lympho phụ thuộc tuyến ức trong máu ngoại vi ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng[J]Tạp chí Y học Cấp cứu Trung Quốc, 2010, 19 (5): 528-532.
 [10]Inoue S, Suzuki-Utsunomiya K, Okada Y, và cộng sự. Giảm tế bào T không đủ năng lực miễn dịch, sau đó là giảm bạch huyết kéo dài trong nhiễm trùng huyết nặng ở người cao tuổi[J]. Crit Care Med, 2013, 41 (3): 810-819.
 [11]Holub M, Klucková Z, Beneda B, và cộng sự. Những thay đổi trong quần thể tiểu tế bào lympho và biểu hiện CD3 + / DR + trong nhiễm trùng huyết[J]Clin Microbiol Infec, 2000, 6 (12): 657-660.
 [12]Luo Tingting, Chen Ruchang, He Xiongping, và cộng sự. Ý nghĩa lâm sàng của việc phát hiện các tập hợp con tế bào lympho máu ngoại vi ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết[J]Y học Phòng thí nghiệm, 2013, 28 (1): 90-91.
 [13] Song Fangqiang, Ding Shifang, Zhou Yongqin, và cộng sự. Ảnh hưởng của liệu pháp điều hòa miễn dịch đối với tế bào T CD4 + CD25 + trong máu của bệnh nhân nhiễm trùng huyết[J]Tạp chí Y học Cấp cứu Trung Quốc, 2011, 20 (3): 249-252.
 [14]Lopez-Vergès S, Milush JM, Schwartz BS, và cộng sự. Sự mở rộng của một tập hợp con tế bào giết người tự nhiên CD57 + NKG2Chi duy nhất trong quá trình nhiễm cytomegalovirus cấp tính ở người[J]. Proc Natl Acad sci Hoa Kỳ, 2011, 108 (36): 14725-14732.
 [15]Chen Xiaofeng, Ye Shizhu, Ye Jun. Phân tích và tiên lượng các tập hợp con tế bào lympho máu ngoại vi ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng[J]Tạp chí Vi sinh và Miễn dịch học Trung Quốc, 2011, 31 (6): 511.

Chúc các bạn đọc tin game bong da 11 vui vẻ!

Original text