du doan bong da hom nay chinh xac

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 30/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về du doan bong da hom nay chinh xac

bong da.com.vn

KATHMANDU, 29 tháng 10

Bộ Môi trường sẽ tiến hành chương trình bảo vệ môi trường tại 25 trường học trong giai đoạn tài chính 2021-22, bao gồm tất cả bảy tỉnh.

Một báo cáo được công bố bởi bộ cho biết cộng đồng, chính phủ và các trường tư thục có trình độ giáo dục cơ bản hoặc trung học sẽ có quyền tài trợ để thực hiện chương trình này.

Nó cũng đã mời nộp đơn, kèm theo, đề xuất, kế hoạch thực hiện, các hoạt động và dự toán kinh phí từ các trường quan tâm. Sở thông báo hạn nộp hồ sơ đến giữa tháng 11.

Các trường đề xuất sẽ được lựa chọn trên cơ sở thành tích phù hợp với 'Quy trình Chương trình Bảo vệ Môi trường lấy Trường học làm trung tâm, năm 2019'. Một ủy ban gồm bảy thành viên do phó tổng giám đốc của sở đứng đầu lựa chọn các trường học và thực hiện đánh giá và giám sát chương trình kéo dài trong một năm.

Theo bộ, chương trình này nhằm mục đích làm cho chiến dịch lớn 'Môi trường sạch Nepal' do chính phủ liên bang phát động thành công. Nó liên quan đến việc mở rộng các hoạt động khuyến khích cây xanh và kiểm soát ô nhiễm tới cộng đồng và trường học của tất cả các tỉnh để phát triển vệ sinh môi trường như một văn hóa.

Nó cũng dự kiến ​​thúc đẩy mọi người, gia đình và cộng đồng bảo vệ môi trường bằng cách nâng cao nhận thức từ cấp học.

Chương trình bảo vệ môi trường lấy trường học làm trung tâm sẽ được thực hiện ở tất cả các tỉnh theo phương thức tỷ lệ dựa trên ngân sách và chương trình hàng năm.

Nó cho biết ưu tiên sẽ được dành cho những trường như vậy nơi chương trình như vậy không được thực hiện trước đó. Thủ tục yêu cầu Bộ phải đưa các trường nghiên cứu môn môi trường lên ưu tiên cao hơn để thực hiện chương trình.

Bộ sẽ ký một thỏa thuận với các trường được chọn để tiến hành chương trình. Các trường liên quan được yêu cầu nộp hóa đơn cho bộ để được hoàn trả ngân sách không quá 80.000 Rs sau khi hoàn thành chương trình. Trong khi thực hiện chương trình, các trường được chọn sẽ phải chi tiêu số tiền trong bảy hoạt động.

Chúng bao gồm trồng rừng, quản lý chất thải, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, thúc đẩy môi trường, thu hoạch nước mưa và năng lượng tái tạo, chuyển bỏ túi ni lông và các hoạt động nâng cao nhận thức.

Điều 30 (1) của hiến pháp Nepal coi 'môi trường sạch' như một quyền cơ bản và quy định rằng mọi công dân sẽ có quyền sống trong một môi trường trong lành và lành mạnh.

Một phiên bản của bài báo này xuất hiện trong bản in ngày 30 tháng 10 năm 2021, của The Himalayan Times.


Chúc các bạn đọc tin du doan bong da hom nay chinh xac vui vẻ!

Original text