du doan bong da 24h

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 21/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về du doan bong da 24h

ty le ca cuoc bong da so

Tóm tắt: Với sự phát triển nhanh chóng của quá trình thông tin hóa doanh nghiệp, môi trường máy tính để bàn quản lý cấp doanh nghiệp ngày càng trở nên phức tạp hơn. Môi trường máy tính để bàn có thể sử dụng bình thường hay không đã trở thành điểm nghẽn đối với việc vận hành, bảo trì hệ thống máy tính để bàn và hoạt động bình thường của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp và làm tăng chi phí quản lý của doanh nghiệp. Sự xuất hiện của ảo hóa máy tính để bàn dựa trên công nghệ điện toán đám mây có thể giải quyết các vấn đề trên ở một mức độ nhất định. Nhắm đến vấn đề là môi trường văn phòng của ứng dụng USBKey dễ bị nhiễu dẫn đến hiệu quả văn phòng thấp, bài báo này đề xuất một chế độ ứng dụng máy tính để bàn ảo dựa trên ứng dụng USBKey.
Từ khóa: Nghiên cứu ứng dụng máy tính để bàn ảo USBKey
Thư viện Trung Quốc Số phân loại: TP315 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1007-9416 (2016) 01-0000-00
1. Giới thiệu
Trong bối cảnh đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn đến việc xây dựng thông tin hóa, các doanh nghiệp có quy mô lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng hệ thống erp và hàng loạt hệ thống ứng dụng quản lý để thực hiện từng bước hoạt động và quản lý kinh doanh. Lưu thông tinh tế và hiệu quả.
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các vấn đề môi trường không đồng nhất như hệ điều hành máy tính để bàn, trình duyệt và phiên bản ứng dụng khác nhau, trình điều khiển USBKey nói riêng không thể được sử dụng bình thường do xung đột môi trường máy tính và phần mềm diệt vi-rút bị chặn. Điều này khiến bộ phận thông tin của doanh nghiệp phải tốn nhiều nhân lực, sức lực, tài chính để lặp đi lặp lại các tác vụ cấu hình và lỗi phần mềm, ứng dụng.Số liệu cho thấy mặc dù ngân sách CNTT của doanh nghiệp tăng dần qua từng năm nhưng 75% -80% ngân sách CNTT được sử dụng cho việc vận hành và bảo trì hệ thống hiện có[1].
Với sự trưởng thành dần dần của công nghệ ảo hóa, phạm vi ứng dụng của công nghệ ảo hóa đã phát triển từ ảo hóa máy chủ đến ảo hóa máy tính để bàn và ảo hóa trung tâm dữ liệu.Công nghệ ảo hóa là một giải pháp tối ưu hóa và tích hợp tài nguyên phần mềm và phần cứng. Nó chia tài nguyên CNTT thành nhiều môi trường thực thi thông qua phân vùng phần cứng hoặc phần mềm, chia sẻ thời gian, mô phỏng một phần hoặc toàn bộ thiết bị và mô phỏng. Sử dụng hợp nhất không hạn chế các tài nguyên vật lý này và sử dụng tối đa[2].
2 Công nghệ liên quan
2.1 Công nghệ máy tính để bàn ảo
Kiến trúc ứng dụng máy tính để bàn ảo thường được chia thành bốn lớp, bao gồm lớp truy cập, lớp quản lý màn hình, lớp quản lý tài nguyên và lớp tài nguyên cơ bản[3]. Trong số đó, ở lớp truy cập, người dùng đăng nhập vào môi trường văn phòng ảo của họ thông qua PC, máy khách mỏng, trình duyệt đầu cuối thông minh hoặc ứng dụng máy tính để bàn mà không cần cài đặt và duy trì môi trường văn phòng thực tế. Trong lớp quản lý máy tính để bàn, các máy tính để bàn ảo được quản lý động hoặc tĩnh tùy theo nhu cầu thực tế. Các nhóm máy tính để bàn khác nhau có thể được quản lý theo lô và trạng thái đang chạy có thể được theo dõi trong thời gian thực. Và nó cần được kết hợp với kiến ​​trúc xác thực danh tính của doanh nghiệp và quản lý miền thường được sử dụng để quản lý người dùng và quyền trên máy tính để bàn theo thời gian thực và động. Trong lớp quản lý tài nguyên, nền tảng quản lý tài nguyên ảo tương tác với lớp tài nguyên cơ bản để quản lý động và gộp các tài nguyên vật lý. Khi tài nguyên bất thường, nền tảng quản lý tài nguyên ảo có thể nhận ra sự di chuyển nhanh chóng và tính sẵn sàng cao của tài nguyên. Lớp tài nguyên cơ bản chủ yếu đề cập đến các tài nguyên vật lý bao gồm CPU, bộ nhớ, tài nguyên lưu trữ, v.v.
2.2 Công nghệ khóa USB
Trong xây dựng ứng dụng, các doanh nghiệp thường sử dụng USBKey như một phương tiện xác thực danh tính người dùng và mã hóa dữ liệu. USBkey thường được tích hợp thẻ thông minh hoặc máy vi tính chip đơn, lưu trữ chứng chỉ số và khóa cá nhân của người dùng để xác thực danh tính người dùng thông qua công nghệ PKI / CA[4]. Hệ thống ứng dụng USBKey chủ yếu bao gồm lớp ứng dụng, lớp phần mềm trung gian tiêu chuẩn, lớp trình điều khiển lõi và lớp phần cứng[5]. Lớp ứng dụng chủ yếu liên quan đến các ứng dụng gọi chứng chỉ dữ liệu và khóa riêng, chẳng hạn như ứng dụng chữ ký điện tử; lớp phần mềm trung gian tiêu chuẩn chủ yếu cung cấp một tập hợp các API để gọi chứng chỉ người dùng để xác thực danh tính người dùng, mã hóa và giải mã thông báo, v.v.; trình điều khiển cốt lõi lớp chủ yếu đi qua Trình điều khiển USB và trình điều khiển PC / SC ở phía PC đọc thông tin thẻ thông minh; lớp phần cứng chủ yếu liên quan đến các thiết bị phần cứng của khóa thẻ thông minh, bao gồm cả hệ điều hành chip (COS).
Trong các ứng dụng máy tính để bàn ảo, công nghệ chuyển hướng USB hoặc công nghệ chuyển hướng thẻ thông minh thường được sử dụng cho các ứng dụng USBKey. Sự khác biệt chính giữa hai công nghệ này nằm ở cách xử lý khác nhau của lớp trình điều khiển lõi. Công nghệ chuyển hướng USB đọc và truyền thông tin thiết bị và thông tin chứng chỉ người dùng thông qua trình điều khiển USBKey trong máy ảo. Công nghệ chuyển hướng thẻ thông minh đọc thông tin thiết bị và chứng chỉ người dùng thông qua trình điều khiển USBKey của máy và chỉ chuyển hướng chứng chỉ đến máy ảo.
3 Ứng dụng máy tính để bàn văn phòng ảo
Theo một cuộc khảo sát mẫu đối với nhân viên của công ty, chúng tôi thấy rằng môi trường văn phòng hiện tại của nhân viên khá khác nhau, bao gồm 8 hệ điều hành, 16 trình duyệt, 8 phần mềm diệt vi rút và 9 phần mềm văn phòng. Môi trường văn phòng đa dạng khiến người dùng không thể sử dụng các ứng dụng khác nhau một cách bình thường, đặc biệt là môi trường ứng dụng của USBKey thường bị phá hủy. Hơn nữa, do người dùng doanh nghiệp thường xuyên phải đi công tác nhiều nơi nên việc làm việc trên môi trường Internet trở nên phổ biến hơn. Hiện tại, chỉ có thể vào môi trường mạng nội bộ doanh nghiệp thông qua VPN doanh nghiệp để làm việc văn phòng, quy trình tương đối rườm rà và ứng dụng VPN dễ bị xáo trộn do nhiều nguyên nhân khiến người dùng không thể xử lý kịp thời các dịch vụ văn phòng.
Dựa trên những yêu cầu trên, công ty cần khẩn trương sử dụng công nghệ ảo hóa để thiết lập một ứng dụng văn phòng ảo trên máy tính để bàn dựa trên ứng dụng Internet USBKey nhằm giảm bớt vấn đề dễ bị can thiệp trong môi trường sử dụng USBKey, nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì CNTT, tạo điều kiện quản lý tập trung bởi nhân viên CNTT, và đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh hiện có Giới tính và bảo mật dữ liệu.
Trong quá trình thiết lập môi trường ứng dụng, xét thấy hầu hết các ứng dụng hiện có của doanh nghiệp đều tích hợp công nghệ miền AD và cần đáp ứng các yêu cầu về văn phòng di động của Internet, máy chủ bảo mật mạng bên ngoài được triển khai theo kiến ​​trúc ứng dụng ảo. máy tính để bàn văn phòng (Hình 1) và AD của doanh nghiệp được tích hợp Miền thực hiện xác thực người dùng.
Trong số đó: (1) Máy chủ mạng bên ngoài. Chịu trách nhiệm triển khai an toàn các ứng dụng máy tính để bàn ảo trong môi trường Internet, chuyển đổi mạng giữa WAN và LAN, v.v. (2) Nền tảng quản lý máy tính để bàn ảo. Bao gồm máy chủ kết nối, máy chủ nhân bản, máy chủ DHCP, v.v. Dịch vụ máy chủ kết nối quản lý động các máy tính để bàn ảo, phản hồi các yêu cầu kết nối của người dùng và phân bổ các tài nguyên ảo tương ứng. Máy chủ nhân bản chịu trách nhiệm tạo máy tính để bàn ảo trong nhóm máy tính ảo và triển khai tài nguyên để tạo máy tính để bàn theo các phương pháp nhân bản khác nhau thông qua các mẫu sao chép. Máy chủ DHCP chịu trách nhiệm quản lý động IP của màn hình ảo được tạo. (3) Nền tảng quản lý ảo hóa. Chủ yếu thông qua máy chủ ảo để quản lý động các tài nguyên bên dưới (CPU, lưu trữ, tài nguyên lưu trữ, tài nguyên mạng). Thông qua phân cụm, quản lý tập trung các tài nguyên như máy chủ và nhóm máy tính để bàn ảo trong trung tâm dữ liệu. Khi máy tính để bàn ảo cần được tạo, hoạt động cơ bản của quá trình tạo máy ảo sẽ được thực hiện.
4. Kết luận
Bài báo này đề xuất một kiến ​​trúc ứng dụng máy tính để bàn ảo dựa trên ứng dụng USBKey trên cơ sở phân tích môi trường văn phòng thực tế của doanh nghiệp. Trong tương lai, khi máy tính để bàn văn phòng ảo được ứng dụng nhiều hơn nữa, việc bảo vệ an ninh và sao lưu hệ thống cần được quan tâm hơn nữa. Và với ứng dụng quy mô lớn của máy tính để bàn văn phòng ảo, khi dữ liệu đi qua giữa các nút máy tính và bộ lưu trữ, IOPS và khả năng phản hồi truyền dữ liệu nhanh sẽ giảm dần, có thể làm giảm hiệu suất.
người giới thiệu
 [1]Ảo hóa máy tính để bàn đã đến tuổi [R]Tín dụng Suisse, 2007.
 [2]Andréa M, Maurício T, José F. CloudBLAST: Kết hợp MapReduce và Ảo hóa trên Tài nguyên Phân tán cho Ứng dụng Tin sinh học [C]// Hội nghị quốc tế IEEE lần thứ tư về khoa học, ngày 7-12 tháng 12, Indianpolis, 2008: 222-229.
 [3]Lee G. Những thách thức của việc đảm bảo môi trường ảo hóa [J]Máy tính, 2012, 45 (1): 17-20.
 [4]Cao Jie, Wang Yigang. Nghiên cứu và triển khai cơ chế xác thực danh tính dựa trên USBKey[J]Ứng dụng và Phần mềm Máy tính, 2011, 28 (2): 284-286.
 [5]Liu Lindong, Wu Yilin. Nghiên cứu về công nghệ xác thực danh tính USBKey dựa trên điện toán đám mây[J]Tạp chí Đại học Sư phạm thứ hai Quảng Đông, 2011, 31 (5): 78-84.
Ngày nhận: 2015-11-25
Đôi nét về tác giả: Huang Xiyu (1987—), nữ, Hán, Bắc Kinh, kỹ sư, nghiên cứu sinh, hướng nghiên cứu: hệ thống thông tin quản lý, điện toán đám mây.

Chúc các bạn đọc tin du doan bong da 24h vui vẻ!

Original text