doc bao bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về doc bao bong da

ket qua bong da hom nai

Tóm tắt: Mục tiêu: So sánh và phân tích giá trị ứng dụng của phẫu thuật và điều trị bảo tồn trong điều trị lâm sàng gãy xương bán kính xa. Phương pháp: Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, 80 bệnh nhân gãy xương bán kính xa được điều trị và chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, mỗi nhóm 40 trường hợp. Nhóm đối chứng được điều trị bảo tồn, nhóm thực nghiệm được điều trị bằng phẫu thuật. Tỷ lệ tốt và tốt về chức năng khớp cổ tay, điểm số đau trước và sau điều trị (VAS) và biến chứng được so sánh giữa hai nhóm. Kết quả: Tỷ lệ chức năng khớp cổ tay xuất sắc và tốt ở nhóm TN cao hơn nhóm ĐC và khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); điểm VAS của nhóm TN sau điều trị thấp hơn có ý nghĩa thống kê. của nhóm chứng và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); tỷ lệ biến chứng thấp hơn nhóm chứng và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết luận: Hiệu quả lâm sàng của điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân gãy xương bán kính xa cao hơn đáng kể so với điều trị bảo tồn, giúp phục hồi chức năng cổ tay tốt hơn, giảm đau và ít biến chứng hơn.


Chúc các bạn đọc tin doc bao bong da vui vẻ!

Original text