cuoc bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 26/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về cuoc bong da

xem bong da truc tuyen tieng viet

Tóm tắt: Bài viết này bắt đầu từ hiện trạng phát triển quản lý nguồn nhân lực trong các bệnh viện công theo cải cách y tế mới, và từ các khía cạnh nhấn mạnh, quản lý công việc của nhân viên, sử dụng các công nghệ mới nổi và chất lượng toàn diện của nhân tài, Chiến lược để các bệnh viện công thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhân lực trong bối cảnh đổi mới y tế Phân tích sâu nhằm cung cấp tài liệu tham khảo lý luận có liên quan để các bệnh viện công thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhân lực.

Từ khóa: tình hình cải cách y tế mới, quản lý nhân lực bệnh viện công lập

1. Thực trạng phát triển của quản trị nhân lực tại các bệnh viện công lập trong thời kỳ đổi mới y tế

Cải cách y tế mới đã mang lại những thay đổi lớn cho các bệnh viện công lớn ở Trung Quốc, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phát triển trong quản lý nhân lực của các bệnh viện công. Trong quá trình quản lý các vị trí cán bộ, có nhiều tình huống quản lý chưa khoa học, một số bệnh viện công không sử dụng được hợp lý các công nghệ mới nổi, chưa hiểu rõ tác động quan trọng của nhân tài đối với sự phát triển của bệnh viện, không chú trọng đến việc tu chất lượng toàn diện của bệnh viện mình. Ở một mức độ nhất định, nó cản trở sự phát triển thông suốt của công tác quản lý nhân lực trong các bệnh viện công.

2. Chiến lược quản lý nhân lực hiệu quả trong bệnh viện công

(1) Coi trọng quản lý nguồn nhân lực

Khi các bệnh viện công đang đổ xô vào cuộc cải cách y tế mới, nếu các bệnh viện này muốn được tối ưu hóa và phát triển tốt hơn, điều quan trọng nhất họ nên làm là phải hết sức coi trọng công tác quản lý nhân lực trong bệnh viện của mình thông qua các cuộc điều tra thường xuyên và hợp lý của địa phương. Bệnh viện, Căn cứ vào kết quả khảo sát thực tế và hiện trạng nhân tài bệnh viện, kịp thời điều chỉnh kế hoạch đào tạo nhân tài kỹ thuật trong các bệnh viện công lập, triển khai quy hoạch đã điều chỉnh vào thực tế.

Các bệnh viện công cũng có thể thực hiện cơ chế cạnh tranh bình đẳng và công bằng đối với nhân tài của bệnh viện thông qua cơ chế điều phối và sử dụng lao động, theo các bước nhất định và cải tiến cơ chế đánh giá của bệnh viện thông qua đánh giá và lựa chọn phù hợp, và thông qua nhu cầu cụ thể của bệnh viện đối với nhân tài, phấn đấu ươm mầm tài năng toàn năng cho bệnh viện.

(2) Khoa học quản lý các chức danh cán bộ trong bệnh viện công lập

Để thực hiện thành công công tác quản lý nhân sự trong các bệnh viện công, một trong những khâu quan trọng cần phải thực hiện là quản lý một cách khoa học các vị trí nhân viên của các bệnh viện công. Môi trường cho nhân tài. Làm cho nó thích ứng hơn với nhu cầu của các bệnh viện công về quản lý nguồn nhân lực. Đồng thời, các bệnh viện công có thể bố trí các vị trí việc làm căn cứ vào tình hình cụ thể về quản lý công việc của cán bộ, thông qua tổ chức hợp lý, kết hợp quản lý công việc trong bệnh viện với thành lập các cơ sở tại địa phương, đảm bảo bệnh viện tuyển dụng cao. - Bình đẳng của toàn xã hội Khi tuyển dụng nhân tài cần đảm bảo ổn định cho nhân tài ứng cử, nhằm nâng cao tính hợp lý của các vị trí tuyển dụng trong các bệnh viện công, tránh lãng phí nguồn nhân lực.

Ngoài ra, các bệnh viện công lập lớn ở nước ta cũng có thể xếp tất cả các chức vụ trong bệnh viện thành ba hạng quản lý, lao động và kỹ thuật thông qua việc quản lý nhân tài, sau đó thực hiện các chức vụ trên cơ sở ba phân khu định hướng. Tiêu chuẩn chức danh của các chức danh kỹ thuật có thể được phân chia theo phương hướng công tác kỹ thuật của các khoa khác nhau trong bệnh viện, tiêu chuẩn chức danh của các chức danh quản lý có thể được phân chia theo cơ sở bệnh viện công lập và cấp bệnh viện để thuận lợi cho người lao động. của các bệnh viện công Sự phân chia vị trí ngày càng rõ ràng.

(3) Sử dụng hợp lý các công nghệ mới nổi

Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của thông tin và dữ liệu, là nơi giải tỏa bệnh tật của người dân, các bệnh viện công nên chú trọng hơn đến việc sử dụng các công nghệ mới nổi. Nhân tài là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự cạnh tranh giữa các bệnh viện và là người tạo ra và sử dụng các công nghệ mới nổi.

Do đó, các bộ phận quản lý có liên quan của các bệnh viện công cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý nhân lực, từng bước nâng cao trình độ kỹ thuật quản lý nhân lực trong các bệnh viện công ở Trung Quốc bằng cách giới thiệu một số công nghệ và khái niệm mới về quản lý nhân lực từ các nước tiên tiến hoặc các thành phố tiên tiến ở Trung Quốc. Bằng cách xây dựng một nền tảng dữ liệu quản lý nguồn nhân lực chuyên nghiệp, các tài liệu liên quan về nhân tài của bệnh viện được thống nhất nhập vào đó, để tạo cơ sở dữ liệu thông tin nguồn nhân lực và nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nguồn nhân lực của nó.

(4) Nâng cao chất lượng tổng thể của nhân tài trong các bệnh viện công

Nâng cao chất lượng tổng thể của nhân tài trong các bệnh viện công ở nước ta có thể nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực trong bệnh viện ở một mức độ nhất định, do đó, các bộ phận quản lý liên quan của bệnh viện công có thể cập nhật khái niệm công việc của nhân tài bằng cách thường xuyên tổ chức cho nhân viên đi đào tạo ở những nơi khác, và nâng cao công việc của họ. Kỹ năng điều hành và đọc viết chuyên nghiệp nâng cao nhận thức của họ về học tập suốt đời.

Ba, nhận xét kết luận

Tóm lại, trong bối cảnh đổi mới y tế, làm tốt công tác quản lý nhân lực ở các bệnh viện công, ưu tiên quản lý nhân lực, quản lý khoa học các vị trí nhân viên bệnh viện công, sử dụng hợp lý các công nghệ mới nổi, nâng cao chất lượng tổng thể của Nhân tài của các bệnh viện công, ở phạm vi rộng, có thể đào tạo ra một số lượng lớn cán bộ y tế xuất sắc cho các bệnh viện công lớn ở nước ta, có lợi cho việc thúc đẩy hơn nữa việc cải cách và tối ưu hóa các bệnh viện công ở nước ta.

người giới thiệu:

  [1]Zhang Yonggang. Thảo luận về quản lý nguồn nhân lực của các bệnh viện công trong tình hình cải cách y tế mới[J]Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp, 2019, 06: 271-272.

Chúc các bạn đọc tin cuoc bong da vui vẻ!

Original text