bxh bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bxh bong da

truc tiep bong da c1

Shi Ying

Trường Y tế Tân Hương, Thành phố Tân Hương, Tỉnh Hà Nam 453700

【Abstract】 Nhằm kích thích hiệu quả hứng thú học tập Y học dự phòng, nâng cao trình độ tư duy thực hành của sinh viên và nâng cao kết quả giảng dạy Y học dự phòng, bài viết này đề xuất một mô hình mới kết hợp giữa phương pháp dạy học tình huống và phương pháp dạy học truyền thống và chỉ ra hai Phương pháp Lợi ích của sự kết hợp được thực hiện trong giảng dạy y tế dự phòng từ các khía cạnh thiết kế chương trình giảng dạy, xây dựng tài nguyên giảng dạy, thiết lập hệ thống đánh giá và cải thiện phản hồi giảng dạy.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa giảng dạy tình huống; giảng dạy truyền thống; y tế dự phòng; chất lượng toàn diện

1 Những vấn đề trong việc giảng dạy y học dự phòng cổ truyền

Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, công tác giảng dạy Y học dự phòng đã có những tiến bộ nhất định, tuy nhiên do hạn chế về đội ngũ giáo viên, nguồn tài liệu hỗ trợ giảng dạy và thói quen học tập của sinh viên nên hầu hết các trường cao đẳng, đại học đều tập trung vào lĩnh vực y tế dự phòng. .Các phương pháp dạy học truyền thống vẫn được sử dụng trong hoạt động dạy học. Mô hình giảng dạy truyền thống về y học dự phòng chủ yếu dựa vào giáo trình, tài liệu giảng dạy để thực hiện công tác giảng dạy với các mức độ rõ ràng, có lợi là đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống kiến ​​thức của sinh viên. Hướng dẫn tư duy độc lập không có lợi cho nâng cao năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề của học sinh.

2 Phân tích ứng dụng của sự kết hợp giữa PPDH tình huống và PPDH truyền thống trong giảng dạy Y học dự phòng

2.1 Cải thiện thiết kế khóa học

Thứ nhất, theo các bộ phận giảng dạy khác nhau, các trường cao đẳng, đại học cần chủ động tổ chức cho giáo viên lựa chọn kỹ các trường hợp, lựa chọn các trường hợp điển hình tiêu biểu trong y học và các trường hợp thường gặp liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân để giải thích, chú trọng tính thực tiễn của nội dung giảng dạy; Thứ hai, hướng dẫn sinh viên để tìm các trường hợp tiêu cực điển hình từ các tài liệu y khoa, chẳng hạn như các trường hợp xảy ra sai sót trong thiết kế và thực hiện. Các trường hợp được sinh viên lựa chọn chủ yếu giới hạn trong thực hành nghiên cứu khoa học lâm sàng trong lĩnh vực y học và sức khỏe, cũng như các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học và sức khỏe đã được công bố trong thời gian gần đây. Những tài liệu này bao gồm một phạm vi rộng và không có câu trả lời cố định. Chúng được thiết kế để cải thiện khả năng phân tích lỗi và xác định ý tưởng thiết kế của học sinh. Thứ ba, sử dụng toàn diện phương pháp thảo luận chủ đề, phương pháp thảo luận lựa chọn chủ đề và các phương pháp dạy học thảo luận khác nhằm nâng cao tính tích cực học tập của học sinh. So với những kiến ​​thức lý thuyết trừu tượng và nhàm chán, sinh viên thiên về những khóa học thực tế đầy màu sắc. Khía cạnh này có thể khiến học sinh nghiên cứu sâu và rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo và suy luận logic một cách hiệu quả. Mặt khác, nó cũng mang đến cho đội ngũ giảng viên và nhân viên những thách thức lớn, có lợi cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

2.2 Thúc đẩy việc xây dựng các nguồn tài liệu giảng dạy

Tài liệu học tập của sinh viên không nên giới hạn trong nội dung giảng viên giảng dạy trên lớp và hạn chế về giáo trình chuyên môn. Trong thời đại Internet bùng nổ tri thức và thông tin, các trường cao đẳng, đại học cần cải thiện điều kiện để sinh viên có thể tận dụng tài nguyên mạng để mở rộng nguồn tri thức của mình. Một mặt, các trường cao đẳng, đại học nên xây dựng trang web học tập toàn diện về y học dự phòng cho sinh viên, cung cấp các nguồn tài liệu giảng dạy và các trang web về y học dự phòng nổi tiếng trong và ngoài nước để sinh viên thưởng thức. Bằng cách này, học sinh có thể tự xây dựng kế hoạch học tập dựa trên tài liệu giảng dạy đã tham khảo, đồng thời có thể sử dụng email, câu trả lời trực tuyến và các phương pháp khác để trao đổi với giáo viên khi gặp thắc mắc trong quá trình học. Các trường cao đẳng, đại học cần tăng cường đầu tư kinh phí và vật chất cho giáo dục y tế dự phòng, thành lập các điểm thực hành y tế dự phòng, giúp sinh viên hoàn thiện việc chuyển hóa lẫn nhau giữa lý thuyết và kiến ​​thức thực hành về y tế dự phòng, nâng cao chất lượng toàn diện của sinh viên y khoa, nền tảng vững chắc để tương lai thực sự bước vào lĩnh vực y tế dự phòng.

2.3 Thiết lập một hệ thống đánh giá và đánh giá hợp lý

Về nguyên tắc, hệ thống đánh giá chủ yếu bao gồm hai mặt: nội dung đánh giá và hình thức đánh giá. Theo phương pháp giáo dục kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tình huống, nội dung đánh giá cần tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá năng lực toàn diện của học sinh, và tương ứng tăng tỷ lệ nội dung thảo luận tình huống, mở rộng phạm vi thảo luận tình huống và thực sự nhận ra tính toàn diện của học sinh Đánh giá chất lượng; và hình thức đánh giá nên vượt qua kiểm tra giấy kiểm tra đơn lẻ. Theo đặc điểm giảng dạy và chương trình của thảo luận tình huống, việc đánh giá cần tính đến khả năng thu thập và tổ chức tình huống, văn bản của học sinh. báo cáo phân tích, kết quả hoạt động trong lớp và các yếu tố khác. Các phương pháp đa phong cách như kiểm tra lý thuyết, câu trả lời trên lớp, v.v. được sử dụng để đánh giá. Ví dụ, do sử dụng các phương pháp dạy học theo tình huống và phương pháp dạy học truyền thống, học sinh dành nhiều thời gian rảnh rỗi, do đó, việc tăng tỷ lệ điểm thông thường trên tổng số điểm vừa phải có thể thúc đẩy học sinh chú ý đến quá trình học tập. và kích thích đáng kể sinh viên Đầu tư hàng ngày vào việc học.

2.4 Coi trọng phản hồi trong giảng dạy

Sự kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp giảng dạy tình huống giúp sinh viên nắm vững đầy đủ các kiến ​​thức liên quan về y tế dự phòng thông qua việc học tập và phân tích trường hợp độc lập. cũng nâng cao tinh thần Đội. Tuy nhiên, phương pháp này không thể đảm bảo mỗi học sinh phát biểu ý kiến ​​riêng của mình, đồng thời do kiến ​​thức của học sinh còn hạn chế nên chưa phân tích sâu được tình huống nên ảnh hưởng đến kiến ​​thức của học sinh ở mức độ nhất định. Muốn vậy, giáo viên đại học cần phát huy hết vai trò hướng dẫn của mình, giám sát cẩn thận từng tiến trình và mắt xích của việc giảng dạy, làm tốt công tác quản lý thông tin phản hồi, kịp thời phát hiện và sửa chữa những vấn đề xảy ra.

3. Kết luận

Y học dự phòng là một môn học mang tính thực tiễn cao. Sinh viên không chỉ được yêu cầu nắm vững kiến ​​thức lý thuyết vững chắc mà còn phải có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề lâm sàng thực tế. Trong giảng dạy y học dự phòng, các trường cao đẳng và đại học sử dụng kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống để nâng cao khả năng học tập tự chủ của sinh viên, kích thích sinh viên yêu thích lĩnh vực y tế dự phòng và giúp sinh viên đạt được những phẩm chất và năng lực toàn diện. đồng thời động viên giáo viên tích cực cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học, hiệu quả dạy học ngày càng rõ nét. Thực tiễn đã chứng minh rằng phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi và các trường cao đẳng, đại học cần cố gắng và cải tiến hơn nữa để ươm mầm thêm nhiều nhân tài chất lượng cao cho ngành y tế dự phòng.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1] Bu Huaien, Wang Hongwu, Zhao Tieniu, Li Ge, Heng Mingli. Sự kết hợp giữa phương pháp giảng dạy tình huống và phương pháp giảng dạy truyền thống trong giảng dạy y học dự phòng[J].Giáo dục Y học Miền Nam, 2010, 02: 22-23.

[2] He Qi. Nghiên cứu về việc áp dụng phương pháp giảng dạy hội thảo trong điều dưỡng cơ bản[D]Đại học Y khoa Miền Nam, 2012.

[3] Zuo Enjun, Hu Shuhai, Li Xiaojie, Niu Weidong, Ma Guowu, Tang Li. Sự kết hợp giữa phương pháp giảng dạy tình huống và phương pháp giảng dạy truyền thống trong việc giảng dạy lý thuyết về răng giả[J]Giáo dục Y tế Đại học Trung Quốc, 2011,04: 101-102.

Giới thiệu về tác giả

Shi Ying (1981-), nữ, đến từ thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Bằng cử nhân. Anh ấy hiện là trợ giảng (trợ giảng) sơ cấp của Trường Y tế Tân Hương. Hướng nghiên cứu chính là y tế dự phòng và điều dưỡng cộng đồng.


Chúc các bạn đọc tin bxh bong da vui vẻ!

Original text