bong datruc tiep

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 22/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong datruc tiep

ty so va ty le bong da

Yang Bing

Công ty TNHH giám sát xây dựng điện lực Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang 150010

Tóm tắt: Việc xây dựng các công trình thuỷ lợi và thuỷ điện có tác động rất quan trọng đến quá trình hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, nhưng nhìn từ thực trạng của nước ta, việc xây dựng các công trình thuỷ lợi và thuỷ điện vẫn còn nhiều tồn tại. Bài báo này sẽ thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng của các công trình thủy lợi và thủy điện và cách thức thực hiện quản lý và kiểm soát hiệu quả.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: bảo tồn nước và thủy điện; kiểm soát chất lượng; lợi ích

1. Tổng quan

Chất lượng là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động và giá trị kinh tế của các công trình thủy lợi, thủy điện. Quản lý chất lượng các dự án kỹ thuật để đảm bảo tính an toàn và tính khả thi của dự án. Quản lý chất lượng công trình thủy lợi và thủy điện là hướng dẫn và kiểm soát các hoạt động liên quan đến dự án, và nó là một phần quan trọng của quản lý dự án.

2 Nội dung quản lý chất lượng công trình thủy lợi và thủy điện

2.1 Quản lý chất lượng bản vẽ kỹ thuật Bản vẽ kỹ thuật là cơ sở và tiêu chuẩn của xây dựng công trình. Việc nhân viên thi công có thể đọc kỹ bản vẽ thiết kế hay không liên quan đến việc liệu ý tưởng thiết kế của nhà thiết kế có thể thực sự thành hiện thực trong quá trình xây dựng hay không. Bản vẽ kỹ thuật thủy điện và thủy điện là tiêu chuẩn xây dựng công trình do các chuyên gia kỹ thuật biên soạn sử dụng kiến ​​thức môi trường, cơ học chất lỏng, cấu trúc công trình thủy lợi, kiến ​​thức thủy điện và thủy điện và kinh nghiệm thực tế khác, kết hợp với ý tưởng sáng tạo của riêng họ và cuối cùng được xác định bởi nhiều chuyên gia. Bản vẽ thiết kế công trình thuỷ lợi và thuỷ điện có những ưu điểm lớn về tính kinh tế và giá trị thực tiễn. Tinh thần và yêu cầu kỹ thuật được phản ánh trong bản vẽ thiết kế là phương án tốt nhất cho người thiết kế sau khi xem xét toàn diện nhiều yếu tố như chất lượng công trình, công nghệ xây dựng, kết cấu bên trong, hình thức bên ngoài và chi phí kinh tế. Tăng cường quản lý chất lượng các bản vẽ kỹ thuật có thể đảm bảo cơ bản cho việc quản lý chất lượng các công trình thủy lợi và thủy điện.

2.2 Quản lý chất lượng công trình thủy lợi và nguyên liệu thủy điện Nguyên liệu thủy điện và thủy điện là bảo đảm cơ sở cho việc kiểm tra chất lượng công trình thủy lợi và thủy điện. Chất lượng nguyên liệu quyết định trực tiếp đến chất lượng công trình thủy lợi, thủy điện. Trong quá trình xây dựng công trình thủy lợi và thủy điện, cần sử dụng nhiều chủng loại và số lượng lớn vật tư như xi măng, cát và các vật liệu thô khác, bán thành phẩm như thép thanh, ... vật liệu phụ như giàn giáo.Nội dung trên cấu thành đơn vị nhỏ nhất của đơn vị chất lượng công trình thuỷ lợi thuỷ điện và được quản lý tốt Chất lượng vật tư cơ bản đã tạo nền tảng tốt cho công tác quản lý chất lượng toàn bộ công trình. Người thi công cần đặc biệt chú ý đến chất lượng của các công trình thủy lợi, thủy điện và mức độ hư hỏng của chúng, nếu không kiểm tra chất lượng hoặc quản lý không đúng cách trong quá trình bảo quản thì hư hỏng sẽ trực tiếp làm giảm chất lượng của công trình thủy lợi và thủy điện.

2.3 Quản lý chất lượng kế hoạch thi công Bản vẽ thiết kế là cơ sở để xây dựng, nhưng kế hoạch thi công cụ thể cần được lập theo đặc điểm của công trình, thiết bị của xí nghiệp xây dựng và nguồn nhân lực. Việc xác định phương án xây dựng cần xem xét toàn diện các yếu tố khác nhau, Mục đích của dự án, điều kiện địa chất của khu vực dự án, chi phí của dự án là khác nhau và các phương án xây dựng khác nhau, không thể áp dụng cùng một phương án xây dựng để tất cả các công trình thuỷ điện và thuỷ điện. Điều kiện địa chất và các yếu tố khách quan khác tại khu vực có dự án là những yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng đến chất lượng của công trình, độ tơi xốp của đất, có đứt gãy hay nứt nền ... đều có thể ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng và công trình. chất lượng của dự án; sự phân bố của nguồn nước và thủy điện xung quanh dự án, Điều kiện đặt và điều kiện giao thông của cáp ngầm và các đường ống khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng của dự án. Vì vậy, khi lập quy hoạch xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, đơn vị thi công cần khảo sát chi tiết dựa trên các yếu tố địa chất, nhân văn khác nhau để từ đó lập phương án thi công khoa học, hợp lý và khả thi trên cơ sở kết quả khảo sát.

2.4 Việc quản lý các yếu tố con người So với các yếu tố khác, yếu tố con người dễ kiểm soát hơn. Trước thực trạng hiện nay, vấn đề chất lượng của các công trình thủy lợi và thủy điện do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng yếu tố con người chiếm tỷ trọng lớn. Trình độ của đơn vị thi công, trình độ kỹ thuật của nhân viên thi công và tinh thần trách nhiệm có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Tăng cường rà soát năng lực của các đơn vị thi công và nhân lực thi công, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên thi công để có thể nâng cao hiệu quả chất lượng thi công các công trình thủy lợi, thủy điện.

3 Các biện pháp đối phó kiểm soát quản lý chất lượng cho các dự án thủy điện và thủy điện

3.1 Hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý chất lượng Quản lý chất lượng các công trình thủy lợi và thủy điện là một phần quan trọng của quản lý dự án. Sau một số giai đoạn phát triển, quản lý chất lượng đã dần trưởng thành, và quản lý chất lượng tổng thể có nhiều ưu điểm hơn so với quản lý chất lượng theo quy trình đầy đủ. Đặc điểm nổi bật của quản lý chất lượng toàn diện là quá trình hỗ trợ của lãnh đạo, mọi sự tham gia, cải tiến liên tục và quản lý năng động. Sử dụng khái niệm quản lý này để thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh dựa trên các đặc điểm của dự án, phân chia rõ ràng trách nhiệm quản lý cho từng nhân viên, thực hiện hệ thống trách nhiệm giải trình đối với các tai nạn kỹ thuật, cải tiến tiêu chuẩn giám sát chất lượng và ghi lại thông tin quản lý chất lượng trong dự án chi tiết. Và sử dụng công nghệ thông tin hiện đại để truyền, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, nhằm đảm bảo tính xác thực và kịp thời của dữ liệu, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu đáng tin cậy cho việc quản lý chất lượng của nhân viên quản lý dự án; tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc và thực hiện làm việc giữa các bộ phận khác nhau và người điều hành. Thực hiện tất cả các công việc làm rõ kỹ thuật.

3.2 Tăng cường quản lý chất lượng nguồn nguyên liệu Chất lượng công trình thủy lợi và thủy điện bị ảnh hưởng lớn bởi nguồn nguyên liệu thủy điện và thủy điện, cần tăng cường quản lý chất lượng thủy điện và nguyên liệu thủy điện. Thứ nhất, tăng cường quản lý, kiểm soát nhân lực mua sắm vật tư thủy lợi, thủy điện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhân viên thu mua, nâng cao trình độ kinh doanh, tránh sai sót trong quá trình mua sắm ảnh hưởng đến chất lượng công trình; thứ hai, tuân thủ nghiêm túc tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia Về thu mua nguyên liệu, tăng cường quản lý chất lượng, kiểm tra, giám sát nguyên liệu. Đối với việc xuất nhập khẩu, mua nguyên liệu thủy lợi, thủy điện phải tuân thủ các quy trình, quy trình kiểm tra nghiêm ngặt; cuối cùng là chất lượng nguyên liệu. Bộ phận giám sát và quản lý được thành lập để giám sát việc mua, kiểm tra và giám sát nguyên vật liệu.

3.3 Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thi công Công nghệ thi công không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với công tác quản lý an toàn của công trình mà còn có tác động sâu sắc đến công tác quản lý chất lượng của công trình. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các thiết bị cơ khí cỡ lớn và thiết bị tự động hóa tiếp tục được ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau, việc xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện cũng đòi hỏi một số lượng lớn các thiết bị tiên tiến để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng công trình. Đơn vị thi công cần thường xuyên đào tạo kỹ thuật cho đội ngũ thi công để nâng cao trình độ thi công của đội ngũ thi công và trình độ vận hành thiết bị tiên tiến, đồng thời tích cực học hỏi kinh nghiệm thi công tiên tiến của nước ngoài, không ngừng sử dụng kiến thức lý thuyết tiên tiến và thiết bị cơ khí tiên tiến để cải thiện công việc của họ. Hiệu quả đảm bảo kỹ thuật cho công tác quản lý chất lượng công trình thủy lợi và thủy điện.

3.4 Nâng cao trình độ quản lý của cán bộ quản lý Người quản lý là người trực tiếp điều hành thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình thủy lợi và công trình thủy điện, cấp quản lý trực tiếp quyết định chất lượng công trình thủy lợi và thủy điện. Để nâng cao chất lượng các công trình thủy lợi và thủy điện, cần tăng cường đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ quản lý để họ có ý thức “chất lượng là nền tảng của sự phát triển doanh nghiệp” và coi đây là kim chỉ nam trong quá trình làm việc thực tế, đồng thời, tăng cường trau dồi phẩm chất toàn diện của cán bộ quản lý để ngăn ngừa sự ảnh hưởng của các yếu tố xấu trong quá trình làm việc có hại cho công tác quản lý chất lượng của dự án.

4 tóm tắt

Chất lượng công trình thủy lợi và công trình thủy điện không chỉ liên quan đến hiệu quả thực tế của công trình mà còn liên quan đến an toàn cá nhân của người sử dụng. Do các công trình thủy lợi và thủy điện có đặc điểm phức tạp, đặc thù và nhiều nhân sự tham gia nên các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của chúng cũng rất phức tạp và đa dạng. Kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý dự án, cấp quản lý đảm bảo kiểm soát hiệu quả chất lượng xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1]Yan Xiaoqing, Qiu Jianguo. Phân tích về việc cải thiện chất lượng xây dựng của các dự án thủy điện và bảo tồn nước[J]Vật liệu mới và đồ trang trí mới, 2014 (8): 424.

[2]Zeng Tai. Thảo luận về quản lý chất lượng và an toàn xây dựng của các dự án thủy điện và thủy điện[J]Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng đô thị (Bản điện tử), 2014 (30): 477.

[3]Kong Lingyan. Thảo luận về kiểm soát chất lượng xây dựng và quản lý các dự án thủy điện và thủy điện[J].Pearl River Water Transport, 2014 (3): 70-71.


Chúc các bạn đọc tin bong datruc tiep vui vẻ!

Original text