bong da tv k+1

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da tv k+1

keobong dahomnay

Tóm tắt: Trước những vấn đề của khóa học "Phần mềm ngân sách ngân sách" trong chuyên ngành chi phí kỹ thuật của các trường cao đẳng nghề, tác giả đề xuất một kế hoạch cải cách từ một số khía cạnh, tập trung vào việc cải cách phương pháp đánh giá khóa học, và khuyến nghị sử dụng hệ thống kiểm tra thông minh.


Từ khóa: phần mềm ngân sách, cải cách chương trình, hệ thống kiểm tra thông minh


Các trường cao đẳng nghề tập trung vào việc ươm mầm tài năng kỹ thuật và quốc gia hiện đang hỗ trợ mạnh mẽ các trường cao đẳng nghề với mục đích mở rộng đội ngũ nhân tài lành nghề của đất nước. Là một chuyên ngành vận hành kỹ năng, chuyên ngành chi phí kỹ thuật tập trung vào việc trau dồi sinh viên để tính toán khối lượng kỹ thuật và chi phí kỹ thuật của các dự án xây dựng bằng tay hoặc phần mềm. Sau vài năm học tập chuyên nghiệp, sinh viên có thể có khả năng sử dụng độc lập phần mềm máy tính để vẽ và đo lường giá cả. Hiện nay, nhiều phần mềm dự toán ngân sách đã xuất hiện trong lĩnh vực chi phí kỹ thuật, bao gồm các lĩnh vực khác nhau, bao gồm xây dựng, thủy điện, thông tin liên lạc và các dự án khác. Các phần mềm dự toán ngân sách phổ biến bao gồm Glodon, Luban, Shenji Miaoshu, Sveil, Boao, v.v. Trong số các phần mềm này, phần mềm được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường là phần mềm Glodon, phần mềm Glodon hoàn thiện hơn các phần mềm khác. Khóa học "Phần mềm ngân sách" dựa trên phần mềm Glodon cho phép sinh viên học đại lượng và đồ họa của thép kỹ thuật xây dựng Đối với hoạt động của số lượng kỹ thuật và giá cả, sinh viên có thể có khả năng độc lập đọc bản vẽ và lập ngân sách kỹ thuật bằng cách học khóa học này. Kết hợp kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tác giả thảo luận về những vấn đề tồn tại trong việc giảng dạy khóa học "phần mềm ngân sách" kỹ thuật xây dựng ở các trường cao đẳng nghề, cũng như kế hoạch cải cách chương trình giảng dạy.


1. Các vấn đề trong việc giảng dạy "Phần mềm ngân sách ngân sách" ở các trường cao đẳng nghề


1. Khóa học "Phần mềm Ngân sách Ngân sách" không liên quan chặt chẽ đến khóa học "Bản vẽ và Nhận biết Kỹ thuật". Các sách giáo khoa tương tự ở Trung Quốc không thể liên kết khóa học "Phần mềm ngân sách ngân sách" với khóa học "Bản vẽ và nhận dạng kỹ thuật" và sử dụng cùng một bản vẽ xây dựng dự án hoàn chỉnh để biên soạn. Hoạt động của phần mềm dự toán được hoàn thành trên cơ sở bản vẽ kỹ thuật, tức là sinh viên phải hiểu hết bản vẽ xây dựng thì mới có thể vận hành phần mềm, nếu không sinh viên chỉ có thể biết nó là gì chứ không biết tại sao lại như vậy. Do đó, khả năng vẽ kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến tác dụng của phần mềm ngân sách học tập của sinh viên. Trong quá trình giảng dạy, môn học “Nhận biết và vẽ kỹ thuật” sử dụng từng phần bản vẽ công trình để thuyết minh thay vì sử dụng toàn bộ bản vẽ xây dựng điều này sẽ làm cho học viên thiếu tính hệ thống trong quá trình học tập trong khóa học “Đào tạo tổng hợp bản vẽ công trình”. Mặc dù các bản vẽ kỹ thuật hoàn chỉnh được sử dụng cho sinh viên thực hành nhưng các bản vẽ này lại sử dụng các bản vẽ khác với môn học "Phần mềm ngân sách", do đó, trong môn học "Phần mềm ngân sách", giáo viên sẽ giải thích cách vận hành phần mềm cho học viên. Học sinh dành khoảng 1/4 thời gian để phân tích bản vẽ xây dựng, điều này khiến tình trạng ban đầu là giờ học chật chội, không đủ thời gian thao tác trên máy tính càng trở nên căng thẳng. thích ứng với yêu cầu của lớp, khi đó Đa số học sinh chỉ có thể từng bước làm theo phương pháp của giáo viên, chưa tư duy độc lập, hiệu quả học tập không tốt.


2. Việc giao bài tập ngoại khóa môn “Phần mềm ngân sách” chưa hợp lý, hiệu quả chưa tốt. Khóa học "Phần mềm ngân sách" là một khóa học vận hành phần mềm và phần mềm Glodon có thể được sử dụng khác với hầu hết các phần mềm trên thị trường chỉ bằng cách tải xuống. Việc vận hành phần mềm Glodon phải được thực hiện bằng khóa mã hóa và khóa mã hóa có giá trị lớn Thông thường, chỉ có trường học và đơn vị mới được trang bị khóa mã hóa chính hãng, nếu học sinh muốn làm bài tập sau giờ học thì phải mua khóa mã hóa lậu trên thị trường. Giá khoảng một trăm nhân dân tệ. Các trường nói chung không bắt buộc học sinh phải mua khóa mã hóa lậu. phần mềm và mã hóa. Tuy nhiên, học sinh không thể thực hành phần mềm Glodon ngoài lớp nếu không có khóa mã hóa. Do đó, tình trạng này khiến cho môn học "Phần mềm ngân sách" không thể sắp xếp bài tập ngoại khóa một cách hợp lý và học sinh hầu như không thể thực hành vận hành phần mềm. Nếu giáo viên chỉ giao một số bài tập về nhà theo nghĩa đen thì không thể nâng cao trình độ sử dụng máy tính của học sinh.


3. Phương pháp đánh giá của khóa học "Phần mềm Ngân sách Ngân sách" còn lạc hậu và không đạt được mục đích của việc đánh giá. Phương pháp đánh giá môn học "Phần mềm ngân sách ngân sách" của trường cao đẳng của tác giả chiếm 30% số giờ lên lớp và 70% bài kiểm tra trên giấy, tuy nhiên, phần học vận hành phần mềm không thể giống với các môn lý thuyết khác, và phương pháp kiểm tra trên giấy. Không kiểm tra được phần mềm của học sinh Trình độ vận hành, cách đánh giá như vậy là không khoa học, thiếu khách quan và những nhược điểm gây ra chủ yếu thể hiện ở hai mặt: Một mặt, kết quả học sinh nộp thiếu tính xác thực. Phương pháp đánh giá truyền thống sẽ cho phép học sinh lợi dụng những sơ hở, học sinh có thể sao chép các đại lượng kỹ thuật của học sinh khác rồi in ra cho giáo viên, theo cách này, nhiều học sinh nộp kết quả giống nhau mà phần mềm thật không thể xem được. mức độ hoạt động của từng học sinh.Ý nghĩa của việc đánh giá. Mặt khác, việc xếp loại giáo viên thiếu khách quan. Giáo viên cho điểm theo thành tích và tỷ lệ chuyên cần thông thường của học sinh, cũng như kết quả kỹ thuật mà học sinh nộp. Điểm được đưa ra theo cách này thiếu khách quan và không thực sự đạt được mục đích đánh giá.


2. Kế hoạch Cải cách Chương trình giảng dạy "Phần mềm Ngân sách Ngân sách"


Để giải quyết những vấn đề này trong khóa học "Phần mềm ngân sách ngân sách", tác giả đề xuất các phương án cải cách chương trình giảng dạy sau dựa trên kinh nghiệm giảng dạy của bản thân:


1. Các bản vẽ của "Đào tạo Toàn diện Vẽ Kỹ thuật và Nhận biết Bản vẽ" sử dụng khóa học "Phần mềm Ngân sách" hỗ trợ các bản vẽ. Khóa học "Phần mềm ngân sách" dựa trên tiền đề là sinh viên đã nắm bắt tốt khả năng vẽ kỹ thuật và vẽ. và khóa học "Đào tạo" thực hành toàn diện về vẽ, phần chính của giáo trình khóa học là một bộ hoàn chỉnh về các bản vẽ xây dựng. Mục đích của khóa học là rèn luyện khả năng học bản vẽ độc lập của học viên và nắm bắt tốt hơn các phương pháp nhận dạng bản vẽ. "Đào tạo" bản vẽ để bàn về mối liên hệ giữa hai khóa học, tác giả đề nghị hai khóa học có thể sử dụng cùng một bộ bản vẽ xây dựng, đó là bản vẽ dùng để giảng dạy môn học "Phần mềm ngân sách". Lý do như sau: Các bản vẽ được sử dụng trong khóa học "Phần mềm ngân sách ngân sách" là bản vẽ xây dựng của Tòa nhà văn phòng Glodon. Bộ bản vẽ khó vừa phải, ít sai sót, bản vẽ có nhiều loại. thép thanh làm cột, dầm, sàn và các cấu kiện khác, bao gồm các mặt. của "Khóa đào tạo toàn diện về bản vẽ kỹ thuật và nhận dạng bản vẽ" để giúp sinh viên làm quen trước với các bản vẽ kỹ thuật. Việc giảng dạy khóa học "Phần mềm ngân sách" đã tạo nền tảng tốt, cho phép sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành phần mềm, không chỉ biết những gì đang xảy ra mà còn cũng biết tại sao.


2. Thường xuyên mở phòng máy cho học sinh tự học buổi tối để học sinh có đủ thời gian thực hành các thao tác trên máy tính. Sinh viên năm nhất, năm hai của trường tác giả yêu cầu tự học mỗi ngày, tuy nhiên hiệu quả học tập của sinh viên tự học muộn không cao, khi có bài tập về nhà cũng có tác dụng nhất định, nếu không có bài tập về nhà thì hầu hết sinh viên đều Trường đại học có thể dựa trên cơ sở của sinh viên. máy tính. Môn học "Phần mềm ngân sách" là môn học cốt lõi của chuyên ngành chi phí kỹ thuật, không chỉ chú ý đến lớp học của sinh viên Trong giảng dạy, chúng ta cũng nên chú ý đến các bài tập của sinh viên trên lớp, và tạo điều kiện tốt để sinh viên có thể họ thực hiện các bài tập vận hành máy tính một cách độc lập, nhờ đó trình độ vận hành phần mềm Glodon của học sinh sẽ được cải thiện đáng kể.


3. Cải cách phương pháp đánh giá và thực hiện thi không cần giấy tờ.


3.1 Mục tiêu của việc đổi mới phương pháp đánh giá. Sử dụng hệ thống kiểm tra thông minh của Glodon, bài kiểm tra có thể hoàn toàn tự động từ đăng ký đến kiểm tra trực tuyến và từ tự động cho điểm đến phân tích điểm. sinh viên Mức độ vận hành phần mềm cũng có thể thúc đẩy động cơ học tập của sinh viên và giảm nhiều chi phí thời gian.


3.2 Nội dung của việc đổi mới phương pháp đánh giá. Hiện tại, hệ thống kiểm tra thông minh của Glodon chỉ được sử dụng trong cuộc thi tính toán BIM của Glodon. Chúng tôi có thể sử dụng nền tảng của hệ thống kiểm tra thông minh của Glodon để cho phép giáo viên thêm câu hỏi thực hành hoặc câu hỏi kiểm tra vào hệ thống kiểm tra để tạo thành ngân hàng câu hỏi của riêng họ. Sử dụng cho học sinh 'bài tập trên lớp, bài tập về nhà hoặc câu hỏi kiểm tra. Từ bỏ phương pháp kiểm tra dựa trên giấy trước đây và phương pháp đánh giá chỉ nộp kết quả kỹ thuật hoạt động thông thường, ưu điểm của việc sử dụng Glodon Smart Exam để đánh giá là: ứng dụng thuận tiện. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể đánh giá định kỳ dựa trên điều kiện học tập của học sinh, đánh giá định kỳ đối với học sinh để có thể theo dõi điều kiện học tập của học sinh và thay đổi nội dung và tiến độ giảng dạy bất cứ lúc nào, có lợi cho việc nâng cao trình độ học tập của học sinh. giảng dạy của khóa học "Phần mềm ngân sách" Hiệu ứng. Có khả năng đánh giá mức độ vận hành phần mềm của sinh viên. Hệ thống kiểm tra thông minh của Glodon có thể so sánh kết quả của các đại lượng kỹ thuật do sinh viên vận hành với các câu trả lời tiêu chuẩn và cho điểm theo tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa các đại lượng kỹ thuật, để có thể đánh giá độ chính xác của các phép tính phần mềm của sinh viên. Giảm áp lực chấm bài cho giáo viên. Hệ thống chấm thi thông minh của Glodon sử dụng phương pháp chấm điểm tự động để đánh giá học sinh.


3.3 Hiệu quả của việc đổi mới phương pháp đánh giá.


3.3.1 Đăng ký thi, chấm thi trực tuyến, chấm điểm tự động, phân tích điểm và tự động hóa toàn bộ quy trình chấm thi;


3.3.2 Thông qua thiết kế chống gian lận và phân phối giấy kiểm tra có hệ thống, quá trình kiểm tra diễn ra công bằng và cởi mở;


3.3.3 Trong khi thi, bạn có thể chọn ngân hàng câu hỏi có sẵn trong ngân hàng câu hỏi, đồng thời có thể viết các câu hỏi một cách độc lập, điều này giúp giảm thiểu rất nhiều công việc kiểm tra đề thi;


3.3.4 Sử dụng phương pháp kiểm tra thực hành trực tuyến để kết quả đánh giá chính xác hơn.


3. Kết luận


Khóa học "Phần mềm lập ngân sách kỹ thuật" là khóa học cốt lõi chuyên nghiệp dành cho các chuyên ngành chi phí kỹ thuật. Đồng thời, Phần mềm Glodon là một trong những phần mềm được sử dụng phổ biến nhất để lập ngân sách kỹ thuật. Sinh viên cần phải thành thạo cả về học tập và làm việc Do đó, Chúng tôi cần lấy mục tiêu làm chủ thực sự của sinh viên về các kỹ năng vận hành phần mềm và sử dụng cải cách chương trình giảng dạy như một phương tiện để giải quyết các vấn đề tồn tại trong khóa học "Phần mềm ngân sách".


người giới thiệu:

  [1] Wang Quanjie. Khóa đào tạo kỹ thuật tính toán số lượng thanh cốt thép[M]Nhà xuất bản Đại học Trùng Khánh, 2016.

  [2] Ye Zhuoying. Thảo luận về Cải cách Giảng dạy Kỹ thuật Truyền thông Khóa học Ngân sách trong Giáo dục Nghề nghiệp Đại học[J]Thiết bị Giáo dục Hiện đại Trung Quốc, 2014, 7.

  [3] Jiao Yafeng. Hướng phát triển của phần mềm ngân sách kỹ thuật[J]Diễn đàn Khoa học và Công nghệ, 2014, 3.

Về tác giả: Zhang Hui, nữ, Học viện Công nghiệp và Công nghệ Thiểm Tây, Trường Kỹ thuật Xây dựng, Trợ giảng, Thạc sĩ, Bộ phận Nghiên cứu và Giảng dạy Chi phí Kỹ thuật.Chúc các bạn đọc tin bong da tv k+1 vui vẻ!

Original text