bong da.tv

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da.tv

bong da link

Tóm lược:Mục đích: Nghiên cứu bệnh tăng áp động mạch phổi vô căn(IPAH) Các đặc điểm của chức năng phổi ở bệnh nhân. Phương pháp: Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019, 50 bệnh nhân IPAH được tiếp nhận và 50 đối tượng khỏe mạnh được chọn làm nhóm chứng. Kiểm tra chức năng phổi (PFT) được thực hiện để nghiên cứu các đặc điểm của chức năng phổi ở bệnh nhân IPAH. Kết quả: Ở bệnh nhân IPAH, lưu lượng thở ra cưỡng bức trong giây đầu tiên (FEV1 / FVC), lưu lượng thở ra trong giây thứ ba theo tỷ lệ phần trăm của giá trị dự đoán (FEV3 / FVC), dung tích sống cưỡng bức (FVC), thể tích thở sâu (IC) , thở ra 25% Lưu lượng thở ra tối đa ở khả năng sống (MEF25), lưu lượng thở ra tối đa ở 50% dung tích sống (MEF50), lưu lượng thở ra tối đa ở 75% dung tích sống (MEF75), lưu lượng thở ra giữa tối đa (MMEF75 / 25), Thể tích khuếch tán phổi (DLCO SB) thấp hơn so với nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); tỷ lệ khí tồn trên tổng thể tích phổi (RV / TLC) cao hơn so với nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết luận: So với nhóm chứng bình thường, chức năng thông khí phổi và chức năng khuếch tán phổi của bệnh nhân IPAH giảm đáng kể, thể tích phổi còn sót lại tăng lên đáng kể.


Chúc các bạn đọc tin bong da.tv vui vẻ!

Original text