bong da truc tuyen k+

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 08/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da truc tuyen k+

truc tiep bong da keo cai

1 Tình hình phát triển của các dự án thủy lợi

Công trình thuỷ lợi là công trình mang lại lợi ích cho đất nước và con người, có liên quan đến lợi ích kinh tế, xã hội của nước ta, đồng thời cũng là biện pháp cơ bản, là ngành để phát triển nhanh chóng nước ta. Với xu thế phát triển của toàn cầu hóa kinh tế, các công trình thủy lợi của nước tôi cũng đã có những thay đổi về chất. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng, việc xây dựng các công trình thủy lợi đã bộc lộ nhiều vấn đề trong công tác quản lý. An toàn của các công trình thủy lợi liên quan đến sinh kế của người dân, do đó, việc quản lý các công trình thủy lợi cần khơi dậy sự quan tâm lớn của xã hội.

So với các công trình xây dựng thông thường, công trình thủy lợi có đặc điểm là quy mô lớn, công nghệ xây dựng phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ nhất định về an toàn đối với công trình thủy lợi. Đồng thời, do đặc thù của các dự án thủy lợi, nhất là đối với các dự án bị che đậy, việc phát hiện vấn đề bị chậm trễ, dễ xảy ra hành vi đòi nợ thuê.

Trong quá trình xây dựng các công trình thủy lợi, giữa chủ đầu tư và nhà thầu có thông tin không cân xứng, dẫn đến rủi ro đạo đức, nhà thầu thường hiểu rõ về môi trường và điều kiện làm việc thực tế của công trình thủy lợi hơn chủ đầu tư. chủ đầu tư trực tiếp quan sát hành vi thi công của chủ thầu nên nhà thầu Doanh nghiệp có thể lợi dụng việc này để thực hiện các hành vi xấu gây thiệt hại đến lợi ích của chủ sở hữu; thông tin giữa chủ đầu tư và đơn vị giám sát không cân xứng, quan hệ giữa chủ sở hữu và giám sát là mối quan hệ cơ quan đặc thù, chủ sở hữu giao quyền quyết định cho đơn vị giám sát, tuy nhiên không thể quan sát chính xác hành vi của người giám sát dẫn đến thông tin không cân xứng. Theo lý thuyết đòi tiền thuê, đòi tiền thuê là việc sử dụng quyền hạn đặc biệt để trục lợi, có thể thấy rằng quyền giám sát và quản lý dự án xây dựng của đơn vị giám sát là điều kiện tiên quyết để nhà thầu thực hiện việc cho thuê- hoạt động tìm kiếm.

Do đó, dựa trên lý thuyết trò chơi, bài báo này nghiên cứu hành vi của những người tham gia chính trong việc xây dựng các công trình thủy lợi, thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của các cơ quan chính và cải thiện hệ thống giám sát thi công các công trình thủy lợi trong nước tôi để đảm bảo chất lượng và an toàn của các công trình thuỷ lợi và các công trình thuỷ lợi. 2 Xây dựng mô hình trò chơi đòi tiền thuê trong các dự án thủy lợi 2.1 Giả thuyết về bữa tiệc trò chơi

Các bên tham gia: các bên liên quan nhiều hơn tham gia xây dựng và quản lý công trình thủy lợi, các bên tham gia coi tài liệu này là nhà thầu, đơn vị giám sát, chủ sở hữu, mối quan hệ cụ thể được thể hiện trong Hình 1. Giữa ba bên có sự liên kết chặt chẽ nhưng hạn chế và ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi bên có quyền lợi cá nhân và lựa chọn hành vi khác nhau. Trò chơi khác nhau ba bên trạng thái của chúng, thông tin có sẵn là khác nhau, do đó, quá trình phân tích trò chơi trò chơi là không đối xứng.

Bộ chiến lược: nhà thầu. Nếu chủ sở hữu không có hành động gì, nhà thầu có xu hướng chọn chủ động tìm tiền thuê, vì trong môi trường này, nhà thầu có thể thu được nhiều lợi ích hơn mà không phải gánh chịu hậu quả; và nếu chủ sở hữu thông qua giám sát, nhà thầu sẽ xem xét chi phí thuê (bao gồm chi phí tìm thuê, tiền phạt sau khi bị phát hiện, v.v.) sẽ từ bỏ ý định tìm thuê. Do đó, chiến lược của nhà thầu đặt ra trong quá trình trò chơi là {chủ động tìm kiếm tiền thuê, không tìm kiếm tiền thuê nhà).

Đơn vị giám sát. Trong toàn bộ quá trình của cuộc chơi các bên liên quan, đơn vị giám sát đều ở thế bị động tương đối. Theo giả thiết chủ sở hữu không giám sát, khi đơn vị giám sát đối mặt với việc chủ động đòi thuê của nhà thầu, đơn vị giám sát sẽ xem xét chấp nhận cho thuê để thu được lợi ích lớn hơn; và nếu chủ đầu tư áp dụng chiến lược giám sát thì đơn vị giám sát sẽ bị phát hiện do thông đồng đòi tiền thuê nhà. Các hình phạt quá mức (bao gồm phạt vi phạm và làm mất uy tín trong ngành, v.v.) và lựa chọn các chiến lược không thông đồng. Do đó, chiến lược đặt ra của đơn vị giám sát là {thông đồng, không thông đồng).

chủ nhân. Đối với hành vi của nhà thầu và đơn vị giám sát trong giao dịch, chiến lược của chủ sở hữu là {giám sát, không giám sát). Trong hoạt động thực tế, do thời gian và sức lực của chủ sở hữu có hạn nên họ sẽ lựa chọn giám sát với một xác suất nhất định. Nếu không có hành vi đòi nợ thuê giữa nhà thầu với đơn vị giám sát và chủ đầu tư thực hiện các biện pháp giám sát thì sẽ lãng phí một lượng chi phí giám sát nhất định. Nếu xác suất xảy ra hành vi đòi nợ thuê quá cao, chủ sở hữu sẽ chọn cách giám sát và trừng phạt hành vi vi phạm vì lợi ích của họ và tránh lãng phí nguồn lực xã hội. 2.2 Các thông số mô hình trò chơi

Để đơn giản hóa vấn đề, các giả định tham số sau được thực hiện:

Khi xảy ra hành vi đòi tiền thuê nhà giữa bên giao thầu và đơn vị giám sát thì bên nhận thầu có thể đòi tiền thuê A và phải trả cho đơn vị giám sát là thu nhập từ việc đòi tiền thuê nhà L (L

Giả sử xác suất tìm kiếm được giữa nhà thầu và đơn vị giám sát là Po thì xác suất không tìm được tiền thuê là 1 P. ; Xác suất giám sát của chủ sở hữu là Pl và xác suất giám sát thành công là P. , Xác suất không thành công là 1 P. . 2.3 Xây dựng và phân tích mô hình trò chơi

Khi chủ đầu tư lựa chọn giám sát, đồng thời nhà thầu và đơn vị giám sát có hành vi đòi thuê. Nếu sự giám sát của chủ sở hữu thành công trong việc phát hiện ra hành vi đòi tiền thuê của chủ nhà thì lợi ích của nhà thầu, đơn vị giám sát và chủ sở hữu là Fl, F2, C + FI + F2.

Khi chủ đầu tư chọn giám sát, còn nhà thầu và đơn vị giám sát thì đi thuê. Nếu chủ nhà không phát hiện ra hành vi đòi thuê của mình thì chủ thầu và đơn vị giám sát tiếp tục đòi thuê, lúc này thu nhập của chủ thầu, đơn vị giám sát và chủ sở hữu lần lượt là AL, L, CaA.

Khi chủ sở hữu không giám sát mà chủ thầu, đơn vị giám sát có hành vi đòi nợ thuê thì thu nhập của chủ thầu, đơn vị giám sát và chủ sở hữu được chia thành 2U là AL, L, aA.

Khi không có hành vi đòi nợ thuê giữa nhà thầu và đơn vị giám sát thì bất kể việc giám sát của chủ đầu tư có thành công hay không thì lợi ích của nhà thầu, đơn vị giám sát và chủ sở hữu lần lượt là 0, 0, C.

Khi nhà thầu và đơn vị giám sát không có hành vi đòi nợ thuê và chủ sở hữu không giám sát thì thu nhập ba bên của nhà thầu, đơn vị giám sát và chủ sở hữu lần lượt là 0, 0 và 0.

Qua phân tích các tình huống trò chơi khác nhau ở trên, có thể xây dựng mô hình trò chơi ba bên gồm chủ sở hữu, nhà thầu và đơn vị giám sát, như trong Bảng 1.

Phân tích sâu hơn dựa trên mô hình trò chơi đã thiết lập:

Khi nhà thầu và đơn vị giám sát tiến hành đòi tiền thuê với xác suất Po thì lợi ích mong đợi của việc chủ đầu tư giám sát và không giám sát như sau:

Ei-PO FPa. (C + Fi + Fz) + (1 Pa) (C Hu)) + (1 P.)[( C).P.+(1P.)( C)] Ez-Po. (胡) + (1 Po) .0 Khi chủ sở hữu lựa chọn cùng một lợi ích mong đợi của việc giám sát và không giám sát, nghĩa là Ei-Ez, nhà thầu và đơn vị giám sát có xác suất tìm kiếm tiền thuê tốt nhất và Po-F _ 訂 _ 昌 i + Curse), lúc này trò chơi đạt trạng thái cân bằng. Nghĩa là, khi xác suất xảy ra hoạt động đòi tiền thuê giữa nhà thầu và đơn vị giám sát là giá trị này, thì chiến lược tốt nhất cho chủ đầu tư là lựa chọn ngẫu nhiên xem có giám sát hay không.

Khi chủ nhà giám sát với xác suất P1, lợi ích mong đợi của nhà thầu khi chọn chủ động tìm thuê hay không chủ động tìm thuê như sau:

E3-P.FPa (F1) + (1 Pa) (AL)]+ (1P.) (AL); E4-0

Khi nhà thầu chọn chủ động tìm thuê hoặc không chủ động tìm thuê, các lợi ích mong đợi là như nhau, nghĩa là, E3-E4, chủ sở hữu có xác suất giám sát tốt nhất và giá trị của Pl-A 2/1 nhận được khi xác suất giám sát của chủ sở hữu là giá trị này. 承 p. (Fi + AL). Chiến lược tốt nhất cho nhà thầu là chọn ngẫu nhiên xem có nên chủ động tìm tiền thuê hay không.

Khi chủ sở hữu thực hiện giám sát với xác suất P1, lợi ích mong đợi của việc đơn vị giám sát lựa chọn chấp nhận cho thuê hoặc không chấp nhận là:

Doctor One P1 FPa (Fz) + (1 PC) L]+ (1 P1) L; Doctor = 0

Khi tùy chọn đơn vị giám sát chấp nhận hoặc không chấp nhận lợi nhuận kỳ vọng cho thuê là như nhau, cụ thể là Es a E6, thì chủ sở hữu có xác suất giám sát tối ưu để có được Pl 7

LP. (Fz + Li. Nghĩa là, khi xác suất giám sát của chủ sở hữu là giá trị này, thì chiến lược tốt nhất của đơn vị giám sát là chọn ngẫu nhiên xem có chấp nhận thông đồng thuê nhà hay không.

Do đó, chiến lược hỗn hợp cuối cùng giải pháp cân bằng Nash của trò chơi như sau: 3 kết luận 3.1 phân tích kết quả trò chơi

Từ giải pháp cân bằng trò chơi cuối cùng, có thể thấy việc chủ đầu tư chọn giám sát liên quan mật thiết đến xác suất đòi thuê giữa nhà thầu và đơn vị giám sát. Khi xác suất tìm kiếm tiền thuê của cả hai bên là P> Po, lợi ích mong đợi của việc giám sát của chủ sở hữu lớn hơn lợi ích của việc không giám sát, vì vậy họ sẽ chọn chiến lược giám sát; khi P

Đối với nhà thầu và đơn vị giám sát, phản ứng trước sự giám sát của chủ sở hữu là khác nhau. Việc nhà thầu chủ động tìm tiền thuê bị ảnh hưởng bởi xác suất giám sát của chủ sở hữu, tức là khi xác suất giám sát của chủ sở hữu P> Pl, rủi ro chủ động tìm kiếm tiền thuê của nhà thầu tại thời điểm này là quá cao, vì vậy anh ta sẽ chọn không tiến hành thuê- tìm kiếm; khi xác suất giám sát của chủ sở hữu P ​​

Tương tự, việc đơn vị giám sát có chấp nhận thông đồng để đòi tiền thuê nhà hay không cũng bị ảnh hưởng bởi xác suất giám sát của chủ sở hữu. Khi xác suất do chủ sở hữu giám sát P> Pl 7, đơn vị giám sát sẽ không tìm cách thông đồng để đòi tiền thuê nhà; khi xác suất do chủ sở hữu giám sát P

Khi phân tích trò chơi giám sát giữa chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị giám sát, từ góc độ của chủ sở hữu, đối với hành vi đòi tiền thuê nhà giữa nhà thầu và đơn vị giám sát, trước hết cần hiểu xác suất tổng thể của và sau đó thực hiện. Ra quyết định xa hơn, chỉ khi xác suất tìm kiếm tiền thuê lớn hơn một giá trị nhất định, chủ sở hữu sẽ có xu hướng lựa chọn giám sát hơn. Xác suất đòi tiền thuê của nhà thầu và đơn vị giám sát có liên quan mật thiết đến chi phí giám sát của chủ sở hữu, tỷ lệ giám sát, tiền phạt và các yếu tố khác. việc xây dựng các công trình thủy lợi. Đối tượng, đối tượng giám sát và phạm vi giám sát, v.v. Việc hình thành hệ thống giám sát hoàn chỉnh nhằm giảm chi phí giám sát của chủ sở hữu và nâng cao hiệu quả giám sát, từ đó giảm xác suất nhà thầu, đơn vị giám sát thuê mướn.

Thiết lập chế độ thưởng phạt giữa chủ đầu tư và đơn vị giám sát để khuyến khích đơn vị giám sát chủ động phát hiện các vấn đề trong quá trình thi công và từ chối thông đồng với nhà thầu để thuê. Đồng thời, chủ sở hữu và cả xã hội nên tăng mức xử phạt vi phạm của nhà thầu, đơn vị giám sát làm tăng chi phí thuê nhà. Thông qua nỗ lực chung của chủ sở hữu, ngành và xã hội, chuẩn hóa hành vi của tất cả các chủ thể xây dựng công trình thủy lợi và tạo ra một môi trường công nghiệp lành mạnh.


Chúc các bạn đọc tin bong da truc tuyen k+ vui vẻ!

Original text